ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƠN THẦN CỦA ĐẠO ĐÂU RỒI!?

Lê thị Minh Trang

       Đức Chí Tôn lập Hội Thánh Lưỡng Đài Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài để chia quyền nhứt thống tránh tác hại của việc giao quyền nhứt thống cho tay phàm. Thông Tri 001 đă đảo-chánh Hội Thánh Lưỡng Đài để lập một Hội Thánh mới ngoài Pháp Chánh Truyền gọi tên là Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh gồm cả các chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện. Tất cả các chức sắc ấy phải tùng lệnh một vị Chưởng Quản Hội Thánh là người của Cửu Trùng Đài nắm giữ. Cửu Trùng Đài xác của Đạo, Hiệp Thiên Đài là Chơn thần của Đạo, người ta lập Hội Thánh duy nhứt này để buộc Chơn Thần phải tùng Thể xác. Nói nôm na là  bắt lư trí của một con người phục tùng những đ̣i hỏi của thể xác để thỏa măn cho nó. Thể xác có nhu cầu không đáy. Không biết bao nhiêu mới đủ thỏa măn cho tham vọng của nó. Khiến cho nền chánh giáo của Chí Tôn biến ra một trường náo nhiệt tranh chức, tranh quyền, tranh lợi.

       Đức Chí Tôn có ban cho mỗi người một điểm linh quang sáng suốt để nhận định đúng sai mà tu học.

       Thế mà từ khi Chơn Thần của Đạo đă tùng theo Thể xác của Đạo, người ta vẫn coi đó như là chuyện không có ǵ. Lại c̣n có kẻ mạnh miệng cho rằng đó là thiên thơ định vậy rồi cúi đầu tùng xác phàm làm nô lệ cho nó. Hiệp Thiên Đài là chơn thần của đạo, Đức Chí Tôn giao cho Đức Hộ Pháp vi chủ. Hiện nay các Chức sắc Hiệp Thiên Đài  không chịu làm nô lệ cho xác phàm là Cửu Trùng Đài nên các đàn cúng không có chức sắc Hiệp Thiên Đài. Đạo CAO ĐÀI hiện tại là cái xác không hồn. Có biết bao nhân sĩ đại-đạo lên tiếng phân tích vấn đề này mà h́nh như tuổi trẻ của chúng ta lại bỏ ngoài tai b́nh chân như vại. Lại c̣n có không ít tuổi trẻ khép ḿnh sống thực vật lên tiếng nặng lời với các hàng tiền bối ấy.

       Đức Hộ Pháp lănh lịnh Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Hộ Pháp là một chiết linh của Chí Tôn. Vậy mà người ta dám làm chuyện động Trời  phế hết biết bao lời dạy của người bằng cách hủy bỏ Pháp Chánh Truyền của Chí Tôn do Hộ Pháp Chú giải.

       Để biết rơ nguyên căn của Đức Hộ Pháp mời chư Huynh Tỷ đọc bài viết sau đây của Hiền Tài Nguyễn Long Thành có tựa đề NGUYÊN CĂN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP sẽ rơ. Mong rằng sau khi đọc xong, chư huynh tỷ không c̣n nặng ḷng nuối tiếc với cái phẩm tước phàm trần do xác phàm kư lịnh ban cho nữa:

 

 NGUYÊN CĂN CỦA ĐỨC-HỘ-PHÁP

Hộ giá Chí Tôn trước đến giờ,
Pháp luân thường chuyển máy thiên thơ.
Chưởng quyền cực lạc phân ngôi vị,
Quản xuất càn khôn định cơi bờ.
Nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo,
Hữu duyên Đông Á nắm thiên thơ.
H́nh hài thánh thể chừ nên tướng,
Đài trọng hồng ân gắng cậy nhờ.

       Căn cứ vào bốn câu thơ đầu của bài thơ trên th́ nguyên căn Đức-Hộ-Pháp được giăi rơ.

       Ngài là một Đấng hằng hữu, khi vũ trụ thành h́nh th́ đă có Ngài để quản xuất càn khôn định cơi bờ, c̣n các Đấng như là Vi-Hộ, Jésus, Phạm Công Tắc là những Đấng lâm phàm trong nguyên căn của Hộ-Pháp qua từng thời kỳ tại địa cầu nầy, chứ không thể nói rằng Vi-Hộ trong đời phong thần là nguyên căn của Hộ-Pháp.

       Và Hộ-Pháp là ǵ?
       Là năng lực ǵn giữ bảo hộ sự vận hành trong càn khôn vũ trụ từ lớn tới nhỏ, như vậy trước đời phong thần không có chơn linh của Vi-Hộ-Pháp th́ ai là người ǵn giữ những nguyên lư, qui luật vận hành của vũ trụ, thí dụ như là các v́ tinh tú xoay quanh một quỹ đạo trật tự an bày hay là lực hấp dẫn giữa các v́ tinh tú đó.

      Vậy xin hỏi trước đời phong thần nầy th́ càn khôn vũ trụ vận hành ra sao! khi không có quyền lực để điều khiển sự vận hành của nó?

       Không có nguyên căn của Hộ-Pháp trong chơn linh của Thầy th́ tức nhiên vũ trụ lúc đó không có quyền năng ǵn giữ pháp.

       Chúng ta biết rằng Đức Chí Tôn là sự sống đầu tiên trong vũ tru, biến h́nh ra vạn loại không tên không tuổi không ǵ cả. Tiếng Thượng Đế chẳng qua là danh gọi của con người đặt ra và tất cả mọi người đều hiểu rằng Thượng Đế là Đấng toàn năng c̣n Hộ-Pháp là một năng trong số toàn năng có nghĩa là một phần sức sống đầu tiên ấy, nhưng chuyên biệt về một vấn đề bảo thủ những qui luật nguyên tắc của sự vận hành của vũ trụ.

       Trong Đạo giáo của Tam Kỳ Phổ Độ có một tiếng gọi đơn giản đó là chơn truyền của Đạo, không nói Thần học không nói ǵ cao siêu cho lắm mà nói là chơn truyền, Đức-Hộ-Pháp có nhiệm vụ ǵn giữ chơn truyền của Đạo.

       Trong đời sống hạ thừa như là đời sống của gia đ́nh chẳng hạn, đạo nhơn luân mỗi người phải cư xử với nhau đúng những bổn phận của ḿnh, cha ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ những luật tắt đó gọi là pháp. Nếu không có quyền năng của Hộ-Pháp th́ xă hội sẽ rối bời ra, cho nên chúng ta phải đưa về cái lư nhứt nguyên của nó. Tức nhiên Hộ-Pháp là một chức năng trong cái toàn năng của Thượng Đế. Cái đó không có h́nh tướng ǵ cả, từ trong khối điện toàn năng đó, tạm gọi là điện chứ không có tên ǵ hết mới chiết ra một phần nhập vào h́nh xác của Vi-Hộ làm thành một quyền năng, sau nầy gọi là Hộ-Pháp nghĩa là tinh thần của nhân vật Vi-Hộ đă nhập lưu được vào ḍng thần lực của chức năng Hộ-Pháp, kế tiếp nhập vào Jésus làm chúa cả Đạo Thánh, sau nữa nhập vào ông Phạm Công Tắc làm Hộ-Pháp trong Tam Kỳ Phổ Độ.

       Chúng ta chỉ biết được qua sử sách có ba kiếp như vậy chứ c̣n thực ra chức năng của Hộ-Pháp vẫn vô vàn tác động từ kim thạch, thảo mộc, thú cầm đến con người để ǵn giữ những luật tắc trong càn khôn vũ trụ.

       Ư KẾT LUẬN:

       Sau khi đọc qua bài tham luận, cọng với các bài viết trên trang Diễn Đàn Về Nguồn nói về Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền hiện nay đă đủ cho chúng ta hiểu và kết luận rằng Hội Thánh hiện tại là không phải của Chí Tôn, đó là người cha ghẻ đă xăm lăng đại gia đ́nh của Đạo. Chúng ta hăy tỉnh táo mà nhận định ai là người v́ Thầy, v́ đạo v́ nhơn sanh mà đ̣i lại cơ nghiệp của Đức Hộ Pháp để lại.

        Kính chúc ṭan thể chức sắc chức việc và đồng Đạo một năm mới 2021 được diên niên hạnh phước.

Trân trọng kính bút.

Thánh Địa ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Lê Thị Minh Trang.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000