ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ HAI

Image may contain: text

       Chủ đề được đặt ra: “Một khi gặp chức-sắc cầm quyền Đạo ban giáo-huấn hoặc ra lịnh trái luật Đạo, bạn sẽ ứng xử thế nào? Cúi đầu chấp nhận hay phản đối không hợp tác?
       Khi gặp Lời dạy bảo và hành động của Chức Sắc cầm quyền Đạo khác hoặc trái với Luật Pháp của Đạo. Bạn xử trí thế nào? ”

       Chủ đề này được đa số các bằng hữu tham gia ư kiến với sự rất dè dặt và cân nhắc, v́ có điều khó xử trong đó. Tôi rất hiểu và thông cảm cho sự cẩn thận của quư bằng hữu khi đọc được các ư kiến như sau:

       - “Đây là một vấn nạn mà đa số đồng Đạo gặp phải: Một, sợ thất lễ nên cúi đầu tuân mạng? Hai, nếu không cảm hóa được th́ ḿnh tự giữ ḿnh không hợp tác. Một sự lựa chọn khó khăn”
       - “Câu hỏi rất hay. Ḿnh đă từng lúng túng. Nhân dịp này để suy nghĩ cho chính chắn mới đáp được.”
       - “ Suy nghĩ măi vẫn không t́m ra được câu giải đáp tốt nhất. Nghe lời dạy quấy th́ phạm luật pháp tức phạm Thiên điều. Không hợp tác th́ bất kính phạm thượng. Cách ứng xử thế nào cũng bị mất mát.
       Tôi thấy thà thất kính với đàn anh ở cơi phàm c̣n hơn phạm tội với Chí Tôn. Với người phàm, sau này c̣n có dịp giải thích. Với Thiêng Liêng th́ không thể.”
       - “ Phải xem xét coi lỗi của đàn anh vô t́nh hay cố ư. Nếu do kém cỏi mà phạm sai lầm ta nên giúp sửa sai. Khi thấy rơ sự độc tài bảo thủ, kẻ cả, ta không nên dính vào thêm tội. “Lánh kẻ tà chẳng khá nên gần" là đây.”

       - “Không có sự lựa chọn nào không mất mát. Thế thường là vậy huống chi thế giới thiêng liêng. V́ vậy mà câu hỏi của chủ đề, muội xin có ư kiến như sau:
       Đối với Đạo CAO ĐÀI, Luật Pháp là quan trọng. Đồng ư với quư huynh là phải xem sự phạm Pháp là cá nhân hay cả hệ thống? Vô t́nh hay cố ư? Bằng miệng hay có văn bản? vv. Tân Luật Đạo CAO ĐÀI cho phép đàn em được quyền góp ư người trên nhưng phải khiêm cung. Người trên khuyên dạy người dưới phải lấy lễ... Nếu mâu thuẫn không hóa giải được th́ hồn ai nấy giữ. Muội chọn cách không hợp tác”.

       Tuy sự tham gia ít nồng nhiệt hơn các chủ đề trước, nhưng điều này chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của quư bằng hữu trong từng câu nói của ḿnh.
       Trong đời sống thường nhựt, các buổi gặp gỡ, các huynh đệ thường đem chuyện bức xúc của đạo ra để bàn luận. Trong lúc nói chuyện cũng có khi phát biểu nhiều câu không êm dịu. Liền khi đó có ư kiến can ngăn lại đừng nói vậy mà thất đức, Chức sắc là của lịnh của bề trên bổ nhiệm. Đúng sai ǵ th́ mấy ổng chịu tội với thiêng liêng, ḿnh không nên phê b́nh.v.v.

       Các câu khuyên như vậy làm cho một số huynh đệ băn khoăn lúng túng không biết xử sự thế nào cho phù hợp.

       Trong Đạo Cao Đài dù cho chức-sắc lớn cho đến tín-đồ nhỏ nhít mỗi người đều có lời minh thệ như nhau: lên chức việc và chức sắc c̣n phải thêm vài lần lập thệ. Như vậy chúng tỏ không phải chức to quyền trọng rồi tùy tiện muốn sao cũng được buộc đạo hữu hay thuộc cấp chấp hành!

       Một nơi khác: Tân Luật Đại-Đạo cho phép, phận em được phép can gián đàn anh; cấp dưới được phép can gián cấp trên nhưng phải lệ độ và khiêm cung. Luật Đạo không buộc tín đồ phải nhịn nhục chấp hành dù thấy điều vô đạo và sai trái.

       Nói lên điều này để chư huynh tỷ đệ muội yên tâm, phải biết kiềm chế khi lên tiếng về những sự sai trái trong cứa Đạo. Nêú thấy sai mà im lặng chấp nhận chấp hành ta sẽ gặp hai cái tội: Tội thứ nhứt là làm sai (phạm pháp) một điều ḿnh biết, tội thứ hai là không giúp bạn sửa sai. Trong tứ Đại điều qui có câu:

       “Thấy đồng Đạo đua tranh, ngồi mà xem không để lời ḥa giải..” là phạm tôi.

       Trở lại vấn đề chấp hành hay không hợp tác?

       Nguyên tắc, ai làm tội nấy chịu không đổ thừa lịnh bảo sai. Như vậy, dù đó là lịnh của ai (Chức sắc lớn nhỏ) mà phát hiện sai ta vẫn cứ thi hành là một tín đồ không khôn ngoan của Chí Tôn Từ Phụ. Chưa can gián mà vội nghịch lẫn cũng không được.

       Theo các ư kiến đóng góp, có thể tóm lược chung cho thấy ta cần b́nh tỉnh xem xét:

       - Xem lỗi đó là của cá nhân hay cả hệ thống? Nếu sai phạm ấy là cá nhân th́ chuyện dễ dàng hơn. Điều này sau khi đối thoại mà không kết quả, ta có thể thỉnh giáo cấp trên để xin ư kiến. Nếu sai phạm là của cả một hệ thống. Ta vẫn phải b́nh tỉnh. Kiến nghị lên cấp có thẩm quyền lớn nhất của những lịnh truyền sai luật để xin chỉnh đốn.

       Nguyên tắc chung của Luật ngoài đời hay trong đạo cũng vậy, Khi một cá nhân vi phạm pháp luật dù rơ ràng, nhưng luật pháp hay ṭa án chưa can thiệp, ta không thể xem người đó là tội nhân được.

       - Lỗi do vô t́nh hay cố ư? Ư này cũng thuộc vào mục kể trên, cá nhân hay cả hệ thống?
       - Bằng miệng hay có văn bản ? xem xét khía cạnh này để hành động khỏi hồ đồ. Có văn bản là dễ đối chứng, nhưng một khi lệnh miệng, ta cũng cẩn thận sau này đối chứng bị từ chối.
       Thấy đa số Đồng Đạo hiện nay có việc th́ thái quá, có việc th́ bất cập:

       Khi gặp một chức sắc làm sai điều ǵ hay kư sai văn bản ǵ. Đa số đă xử sự như tội đồ. Ai cũng lên tiếng đem ra bêu xấu, hay nặng lời với vị ấy. Như vậy chúng ta chẳng những không giúp hay cho Đạo mà bản thân ḿnh phạm lỗi:

       Vọng Ngữ, cao hơn th́ Tứ Đại Điều Qui, cao hơn nữa là Nghịch Mạng…đó là thái quá.

       Mặt khác, có người chẳng những không làm ǵ mà c̣n rủ nhau im lặng cúi đầu chấp nhận. Đây gọi là bất cập.

       Tóm lại, khi đă đối thoại phân giải nhiều cách mà không giải quyết được mâu thuẫn, th́ ḿnh có thể dùng cách bất hợp tác; không được dùng lời lẽ miệt thị vô đạo đức mà lỗi về phần ḿnh trước.

       Đây là một góc nh́n để ứng phó sự vô Đạo. Mong các quư cao minh chỉ giáo thêm.


Nay kính.
Chính Luận NGÔ VĂN TRÍ

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000