ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ BẢY

Image may contain: text

       Chủ đề được đặt ra là:
       T́m hiểu lời dạy của Ngài Hồ Bảo Đạo: “ Muốn có xă hội Thánh Đức phải có con người Thánh Đức. Làm sao để có được con người Thánh Đức? Trường nào đào tạo được? Đạo Cao Đài Hiện Tại có đủ tư cách để đào tạo Con Ngựi Thánh Đức không?”

       Có bốn mục chính cần lần lược t́m hiểu mới có thể có câu giải đáp cuối cùng:

       1-/ Xă hội Thánh Đức là ǵ?

       Xă hội Thánh Đức (hay đời Thánh Đức) là một xă hội cao cấp của loài người. Nơi đó con người tự giác sống hoàn toàn thánh thiện. Sự hài ḥa đất trời làm mưa thuận gió ḥa. Tôn ty trật tự của con người được đề cao và tôn kính. Nhà cầm quyền hết ḷng lo cho dân không dùng nhà tù hay công an để làm phương tiện giữ b́nh an xă hội.
       Xét hai câu trong Thánh-Ngôn th́ ta h́nh dung được đời thánh đức như thế nào:
       “Hớn Lưu Khoan trách dân bồ tiên thị nhục.
       Hạng Trọng Sơn khiết tỷ ẳm mă đầu tiền”,
có nghĩa là:
       Hớn lưu Khoan trị dân bằng t́nh thương yêu. Nếu có lỗi chi th́ chỉ đánh roi lác cho biết nhục mà thay đổi, chứ không dùng cực h́nh tù tội tra khảo.
       Hạng Trọng Sơn sống thanh bạch, cho ngựa uống nước suối cũng trả tiền, không bơn nhơ dầu là của thiên nhiên trời đất.
       Trong ḷng sớ cúng Sóc Vọng, Hội Thánh có câu cầu xin:
       “Ngưỡng vọng vô trung Từ Phụ phát hạ hồng ân, háo sanh đại đức, phù hộ chư đệ tử trí năo thông minh thinh thần mẫn huệ , thừa hành mạng lịnh, tế độ nhơn sanh, định tâm giác ngộ ḥa ái tương thân, đại đồng huynh đệ, phục hồi Thượng Cổ Thánh đức thuần lương, cộng hưởng thái b́nh thanh nhàn hanh phước”.
       Đạo Cao Đài muốn độ cả chúng sanh được sống một cuộc đời thực hạnh phúc, không viễn vong hay xa xôi huyền bí. Dĩ nhiên nơi xa xôi huyền bí vẫn có để trả công xứng đáng cho bậc cao siêu đại giác mà ta không đề cập đến trong bài chính luận này.

       2-/ Con người Thánh Đức là ǵ?:
       Con người thánh đức là con người bằng xương bằng thịt, sống biết thương yêu đối xử bác ái công b́nh cho mọi vật. Ít nhất cũng không phạm một trong những điều xấu bị cấm là Ngũ Giới Cấm. Và phải làm cho được những điều qui định của Tứ Đại Điều Qui. (Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Diều Qui là một phần cốt yếu trong Tân Luật Đại Đạo).
       Nói tóm lại, con người thánh-đức là con người mẫu mực, tiêu biểu của Tôn Giáo Cao Đài.

       3-/ Làm sao có được con người Thánh Đức? Trường nào đào tạo được người ấy?

       Muốn được trở thành con người thánh đức, ta phải học hỏi và sinh sống cuộc đời của tín đồ Cao Đài. Dĩ nhiên không phải là tín đồ Cao Đài ta vẫn có thể tự trau giồi thành con người thánh đức được. Nhưng sự việc ấy không bên vững. Người Cao Đài nhờ có hai động lực kiểm soát sẽ dễ thành công hơn: Một là ư chủ quan của mỗi người muốn trở thành người tốt. Hai là lời Minh Thệ ràng buộc. Ta v́ sợ phạm mà cố gắng phấn đấu.

       4-/ Đạo Cao Đài HIỆN TẠI có đủ tư cách tạo nên đời Thánh Đức không?

       Câu này cần lưu ư “Cao Đại Hiện Tại” để không lẫn lộn với “Cao Đài Nguyên Thủy”.

       Như trên đă phân tích:
       Mục đích của Cao Đài Nguyên Thủy là độ tất cả nguyên nhơn về ngôi xưa vị củ, và độ tất cả chúng sanh c̣n lại được nâng lên một đời sống đạo đức cao thượng.
       Đó là nhiệm vụ của Hội Thánh Cao Đài gồm các lương sanh làm nhiệm của Đức Giáo Chủ Cao Đài Ngọc Đế.

       Nên Cao Đài NGUYÊN THỦY nhứt nhứt mọi hành động đều lấy Luật Pháp làm khuôn vàng, lấy Thánh Ngôn là thước ngọc để điều hành cơ Đạo. Một chữ không thêm, một dấu phẩy cũng không đổi.

       Trong khi đó, CAO ĐÀI HIỆN TẠI thừa kế sự nghiệp tiền nhân. Làm đầy tớ cho Hội Thánh với chức năng Cơ Quan Thường Trực trong buổi nước nhà chuyển đổi xă hội.
Lợi dụng sự giao phó đó đă canh cải nhiều thứ, luật pháp không tùng, Lệnh Trời đi ngược.v.v. Ta không vạch ra để trích điểm ǵ nơi chính luận này, mà chỉ tŕnh bày để minh chứng cho sự thiếu tư cách giáo dân qui thiện của “Hội Thánh Hiện Nay” .

       Cụ thể, người đạo chết họ không cho vào an nghỉ nơi đất của Đạo. Dùng kẻ xấu (côn đồ) để khống chế người lương thiện chơn tu. Trên mạng xă hôi đă đăng nhiều vụ hành hung người áo trắng đến phải máu đỏ nhuộm đầy. v.v.

       V́ vậy, tiếm được quyền hành trong tay, Hội Thánh Hiện Tại tự tung tự tác trên không sợ Trời, dưới không sợ đất. Người ngoài xa lánh, người có Đạo cũng lánh xa.

       Với những phân tích trên ta kết luận:

       Xă Hội Thánh Đức không do ngừời gian ác hợp lại lập thành. Hay ngược lại xă hội lương thiện không thể dụng nạp con người gian ác cùng chung sinh hoạt.
       Nhiêm vụ Tạo ra người lương thiện ấy là nhiệm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ. Phải do Hội Thánh thiên phong h́nh thể của Chí Tôn đảm trách.

       Hội Thánh Hiện Nay không phải do Chí Tôn lựa chọn, nên không đủ tư cách giáo dân quy thiện!

       Có lẽ chư bằng hữu sẽ hỏi thêm: Vậy hiện tại và sau này ai sẽ làm nhiệm vụ đó?

       Đây là chủ đề ngoài yêu cầu của đề tài hôm nay. Chúng ta sẽ bàn tiếp trong tương lai nếu có dịp hội ngộ.

       Nay Kính

       Chính Luận Ngô Văn Trí

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000