ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÔN NGỮ VÀ NHÂN CÁCH

Dương Xuân Minh

       Gần đây dư luận rất quan tâm thấy Đài Truyền H́nh VTV có nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ “THÔNG TIN BẨN” về vụ nước mắm sản xuất truyền thống bị cơ quan Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Vinastas chụp mũ vu khống có Arsen gây thiệt hại nặng nề cho ngành sản xuất nước mắm trong nước với ư đồ cạnh tranh không lành mạnh.. Tôi thấy đau ḷng nên viết bài viết này tạm đặt tựa đề như trên.

       Tôi là thanh niên thế hệ 8X. Tôi có một công việc làm thu nhập ổn định nên không quan tâm đến vấn đề ǵ khác hơn là nhân cách con người, v́ tôi là người làm công việc đào tạo mầm non cho tương lai đất nước.

       Hằng ngày lướt qua trên mạng internet, thấy mạng xă hội và truyền thông hiện nay đang bùng nổ những cách phát ngôn vô trách nhiệm, thiếu văn hóa. Những phát biểu này thật không thể diễn tả nỗi bằng danh từ ǵ cho phù hợp nhứt?? (tôi tạm mượn tên “ngôn phong bẩn” bắt chước từ “thông-tin-bẩn”. Từ đó tôi mới nhận thấy một vấn đề, cho dù một con người có được thành đạt, kiến thức rộng, học vị cao phẩm tước lớn chưa hẳn là có nhân cách tốt (ngôn phong sạch). Ngược lại một người với điều kiện khiêm nhường nhưng việc làm, phát ngôn, xử sự có ư thức trách nhiệm hướng xă hội về chân-thiện-mỹ lại được sự quư mến của xă hội nhiều hơn. Đó là những người có nhân cách.

       Nhân cách con người được h́nh thành bằng nhiều thứ, trong đó không thể thiếu yếu tố ngôn ngữ, đạo đức lối sống, v.v. Trước khi ra vành móng ngựa ai dám phê phán Ông cán bộ A, B nào đó là không có nhân cách? Nhưng khi đứng trước cơ quan pháp luật th́ ai xem là Ông A, B đó có nhân cách? v.v.

       Từ đấy, tôi quyết định không đọc những thông tin trên các mạng xă hội mà chuyển sang t́m đọc các trang chính thống để bồi dưởng kiến thức và học hỏi điều hay, lẽ đẹp.

       Trong phạm vị bài viết này tôi chỉ đặc biệt t́m hiểu nhân cách con người thể hiện qua ngôn ngữ.

       Như đă nói v́ chán ngán cho cái ngôn ngữ bát nháo hiện nay trên các trang mạng xă hội, tôi chuyển sang đọc các mạng Tôn Giáo, t́m nơi đó những điều tốt đẹp học hỏi, thư giản để nhơn rộng cho học sinh thơ ngây của tôi!

       Tôi t́nh cờ gặp được các đường dẫn trên trang caodai.net.vn. Tôi ṭ ṃ vào đọc để biết thêm. V́ Ông bà cha mẹ tôi là người Đạo Cao Đài TTTN. Nhưng than ôi! Tôi khi vào đọc được nội dung tôi mới vở lẻ! Dụi mắt nh́n lại địa chỉ trang mạng để xác định ḿnh không vô nhầm lẫn trang không phải của Đạo?

       Cụ thể hôm ấy (cũng khá lâu) tôi đọc được bài viết về bài: “NHỮNG TẦM NH̀N CỦA KẼ QUÁNG GÀ.” Của tác giả Tín đồ quèn… Tôi cảm thấy một sự phẩn nộ dữ dội trong bài viết này để phê phán có tính ác cảm bài “Những Tầm Nh́n ” của tác giả Phạm Thanh B́nh. Lần theo địa chỉ được ghi sẳn, tôi mở trang huongdaoflorida… nơi bài “ Những Tầm Nh́n” được đăng. Tôi đọc kỷ hết cả hai bài viết của cả hai phía.

       V́ chán ngán cho cái sự thô lổ trên mạng xă hội nên tôi khi đọc một bài viết nào cũng ưu tiên tập trung chú ư đến h́nh thức ngôn ngữ, ngôn phong trước, rồi sau đó th́ phân tích tiếp nội dung và quan điểm nếu thấy cần.

       V́ vậy, tôi không chú ư đến nội dung lư luận của cả hai bên, nên xin miễn nhận xét, nhận định tính chân lư của nội dung các bài viết mà chỉ chú ư đến ngôn phong của hai bài viết.

       Điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là trang mạng caodai.net.vn chắc chắn là một trang web lớn của một tôn giáo lớn lại có những bài viết với các ngôn từ rất lạ tôi xin dùng cụm từ “không-phải-của-người-tu-hành” để gọi nhóm ngôn từ này!


       Cùng một bài viết có tên “Những Tầm Nh́n” ấy của PTB mà có đến ba bài viết phản đối dùng cùng một ngôn phong trên cùng một trang mạng.Tôi xin tạm trích một số câu để dẫn chứng:


       1/- Bài 1 của caodai.net.vn : “NH̀N NHỮNG TẦM NH̀N CỦA PHẠM THANH B̀NH” tác giả Phạm Công Nghĩa.

       Trích:
     -“bộc lộ những ngóc ngách tăm tối của tri thức”.
     -“sự mù mịt”.
     -“xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ”
     -“cha căng chú kiết”
     -“lư luận hàm hồ, ḷi cái dốt nát của ông”
     -“lặn thật sâu, trốn thật kỹ”
     -“mới chường mặt vỗ ngực tự xưng”
     -“Ngài Cải Trạng trong lúc thần thái mơ hồ v́ bệnh nặng”
     - “đang có luận điệu và hành vi chống Cộng”
     -“sự phát ngôn láo xược của Trần Anh Dũng giống hệt bọn trẻ con”
     -“Cớ sao có mắt mà cũng như mù như thế”
     -“con ngựa non háo đá”
     -“Phạm Thanh B́nh phô diễn cái “sự ngu dại” của ḿnh”
     -“vận dụng Thánh ngôn để phục vụ theo tà ư”
     -“những ư kiến tà quái”
     -“Là Đấng nào mà đại ngôn như vậy !?”
     -“lại lên tiếng “giục loạn”

       2/- Bài 2 của : caodai.net.vn : “NHỮNG TẦM NH̀N CỦA KẼ QUÁNG GÀ”. Tín đồ quèn.
      Trích:
     - " những kẽ phá đạo, làm theo thế lực hải ngoại”
     - “đưa chánh trị vào cửa Đạo để tạo cho cơ Đạo hỗn loạn để thực hiện ư đồ chánh trị”.
     - “là bọn chống đối”
     - “v́ bọn tự cho..”
     - “xách động”
     - “chỉ là bù nh́n”
     - “ném sọt rác”
     - “Chức sắc HTĐ tu tại gia có xứng đáng được nghe lời dạy nầy không?”
     - “một tài năng c̣n quá ngu muội”.
     - “ông PTB chỉ là của kẽ quáng gà,”

3/- Bài 3 của : caodai.net.vn : “PHẠM THANH B̀NH có thấy “Những Tầm Nh́n” dưới đây chưa ?? tác giả Tùy Duyên Cao Hải Đăng.
       Trích:

       - “chỉ biết a dua chống đối”
     - “phát ngôn ngông tự đại”
     - “Ông chỉ nằm trong cái rọ hiểu..”
     - “Bôi mặt đá nhau”
     - “loại người hai mặt”
     - “tầm nh́n của một thiển cận”

       Tôi giật ḿnh vội đọc qua Bài “Những Tầm Nh́n” của trang huongdaoflorida để xem Ông Phạm Thanh B́nh là ai mà bị nguyền rủa nặng lời như thế?
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi vào đọc, không t́m thấy có từ nào vô lễ hay thô lỗ của bài viết này xuất hiện cả.

       T́m hiểu thêm: trang huongdaoflorida là của một tổ chức tôn giáo cấp nhỏ của một địa phương cấp xă hay tương đương. Nhưng caodai.net.vn là trang web lớn của một nền Đạo lớn.

       Tôi suy nghĩ, nhân cách của hai trang mạng đă được tạo nên bởi những tác giả của hai trang ấy có ngôn phong ngôn từ như thế nào làm nên. Cũng có thể do sự thiếu tuyển chọn, biên tập của Trưởng Ban Quản Trị trang mà caodai.net.vn có nét đặc thù riêng ấy?

       Tôi đưa tất cả bốn bài viết cho các bạn hữu của tôi xem để thử lấy ư kiến khách quan cá nhân . Các bạn tôi đọc xong cũng thấy ngán ngẩm như tôi, cũng đồng ư là có cảm t́nh với văn vẻ ngôn phong của trang florida hơn. Và chúng rất ngại làm quen với ngôn phong như của trang caodai.net.vn. Đọc qua các bài viết ấy xong thấy rất mệt, bạn tôi nói vậy. Bạn tôi khuyên, với tư cách nghề nghiệp của mày, mày chớ nên để cho các ngôn phong bẩn làm ảnh hưởng mà có hại cho thế hệ mầm non mày đang vun trồng! Tôi cảm ơn và ghi nhận lời khuyên chân t́nh ấy! Chúng c̣n nói thêm, dự định sẽ đi qui y vào Đạo Cao Đài, nhưng gặp cái ngôn phong và nộ khí này thấy sao c̣n tệ hơn các trang mạng xă hội mà dư luận phê phán nên quyết định thôi vậy. Tôi rất lo cho cái môi trường ngôn-phong-bẩn đang tràn lan hiện nay làm đầu độc các em thơ!!!

       Hôm nay, rảnh rỗi bàn chuyện phím không liên quan đến ḿnh. Thật là một chuyện thị phi!!! Từ đấy tôi mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân ḿnh. Có thể ḿnh chưa thành đạt, có thể ḿnh có ít tài, có thể ḿnh không có học vị cao… v́ những thứ này đ̣i hỏi hoàn cảnh, điều kiện khách quan khó khăn. Nhưng trong lănh vực ngôn ngữ, không đ̣i hỏi chúng ta phải đầu tư một khoản tiền nào cả mà vẫn có thể có được một ngôn phong êm dịu vui đẹp và nhă nhặn. Không cần vốn mà có được một món hàng quí được nhiều cảm t́nh của xung quanh và xă hội th́ tại sao ta không làm được?

       Tôi c̣n nhớ một mẫu chuyện nhỏ trong sách Đắc Nhân Tâm cụ Nguyễn Hiến Lê dịch giả có viết: “Muốn cho con ngựa uống nước, ta phải làm cho nó khát nước th́ tự nhiên nó uống, chứ dắt nó xuống sông đè đầu nó xuống nước ngập tới mắt th́ nó vẫn không uống”.

       V́ vậy mà tôi chú tâm cố gắng rèn luyện dạng ngôn ngữ thuyết phục hơn là ngôn ngữ chửi mắng! Chửi mắng người chẳng những không có kết quả ǵ mà nó càng bộc lộ cái thô lổ của ḿnh làm cho người đời xa lánh. Mất nhiều hơn được.

       Nhớ cũng lâu lắm rồi, xem quảng cáo một món hàng ǵ đó trên vô tuyến không nhớ rơ, trong đó có câu: “Có thể bạn không cao, nhưng khiến người khác phải ngước nh́n.” Tôi rất tâm đắc câu quảng cáo này.

       Xin tạm dừng bài viết, nếu có ǵ mạo phạm mong quư hai trang mạng vui ḷng bỏ qua cho một đứa trẻ chưa kinh nghiệm! Xin đa tạ.

Thành phố HCM, Ngày 10 tháng 11 năm 2016
DƯƠNG XUÂN MINH.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634