ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI PHÁP NÀO TỐT NHỨT CHO HỘI THÁNH MỚI?

Bùi Thanh An

          Hiền huynh Bùi Thanh An gởi cho chúng tôi bài viết này. Tác giả đă phân tích khá chi tiết những ưu thế, những khó khăn, sai lầm trong quá tŕnh hành đạo của Hội Thánh hiện tại; đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp (mang tính tổng quát bước đầu) nhằm giúp ổn định nền Đạo trong cơn loạn Đạo kéo dài từ sau Đạo Lịnh 01 năm 1979 đến nay. Qua bài viết này, độc giả có thể nh́n thấy được dáng dấp một Bùi Thanh An nói riêng và những môn đệ hữu thệ của Chí Tôn nói chung đă không vô cảm và vẫn c̣n nặng ḷng trước sự tồn vong của Đạo nghiệp. Văn phong và ngôn ngữ sử dụng trong bài viết điềm đạm, từ ḥa, đúng tính cách của một người tu hành đích thực.

          Trân trọng giới thiệu bài viết này đến đồng đạo gần xa.

          Nhất Nguyên.

---ooOoo----

          Với quyết tâm ǵn giữ Luật Pháp Chơn Truyền của Chức Sắc và tín đồ Cao Đài (ĐĐTKPĐ-TTTN), dù thời gian kéo dài gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng bầu nhiệt huyết muốn lập lại trật tự kỷ cương Pháp Luật Đại Đạo vẫn c̣n nóng hổi lưu thông trong tâm hồn người tín đồ hữu thệ.

          Hội Thánh Cao Đài do Đầu Sư Thượng Tám Thanh chưởng quản hiện nay, được thành lập bởi Hiến Chương 1997 là Cơ Quan Thường Trực của Hội Thánh trước đây sau một thời gian dài mang danh Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) và thay đổi nhiều lần.

          Do nhiều áp lực khác nhau, từ nhiều phía khác nhau, Hội Thánh Lưỡng Đài ĐĐTKPĐ đă kư Đạo Lịnh 01 năm 1979 với nội dung cơ bản là giải thể tất cả các cơ quan Hành Chánh Đạo từ trung ương đến địa phương. Riêng các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Cữu Trùng Đài, và Phước Thiện nhập lại làm một Hội Thánh duy nhứt. Việc điều hành công việc thường ngày của Đạo là do một Cơ Quan Thường Trực của Hội Thánh được tạm đặt tên là Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) đảm trách. Hội Thánh là cơ quan quyền lực cao nhứt trong Đạo, mỗi bốn (4) năm Đại Hội một lần để quyết định việc trọng đại của Đạo.

          Với phong trào "quá nóng" của toàn dân đứng lên đập đỗ mọi thứ sau ngày cách mạng thành công 30-4-1975, Đạo Cao Đài cũng chịu chung số phận. Hội Thánh không thể không chấp hành ( trích Văn Tịch Pháp của Ngài Bảo Đạo). Nền Đạo sau ngày cải tạo tôn giáo (tức sau Đạo Linh 01) có h́nh thức được lập giống như là một Hội Đồng Nhân Dân cấp xă gồm nhiều đại biểu (là những Chức sắc), có cơ quan thường trực là Ủy Ban Nhân Dân (gọi HĐCQ) vậy .

          Một cái khác biệt mà cơ quan cải tạo tôn giáo Cao Đài không ngờ tới là: Thành viên của HĐND th́ do người dân bầu cử trực tiếp trong dân chúng, chức năng và quyền hạn ngang nhau không ai lớn ai nhỏ. Nhưng thành viên Hội Thánh th́ khác hơn, không do dân bầu vào mà là do phẩm tước, thâm niên lập công và được thiêng liêng chấm chọn có lớn nhỏ tôn ti trật tự, nên mọi kế sách cải tạo muốn theo mô h́nh của một cơ quan nhà nước đều bị tréo ngoe không thực hiện được. Song song đó, Đạo lịnh 01 qui định cứ định kỳ 4 năm đại hội một lần lại không được tổ chức để định đoạt quyết sách chuyện đạo và bầu cơ quan thường trực mới. Coi như Đạo Lịnh 01 đă mất giá trị từ lâu v́ không được thi hành bởi chính Cơ Quan Thường Trực.

          Từ năm 1979 đến năm 1997 ( 18 năm) các thành viên của Hội Thánh là những Chức Sắc trên danh nghĩa lần lược già chết không có người bổ sung vào. Không thể bầu cử từ đạo hữu vào được, nên HĐCQ túng thế mới nghĩ ra chuyện thay thế bằng cách mượn chữ Cầu Phong, Cầu Thăng (chính xác là mượn) trong Pháp Chánh Truyền. HĐCQ thành lập một Bảng Điều Lệ Cầu Phong Cầu Thăng riêng. Đây là sự lừa mị đầy ngược ngạo. Nếu vẫn coi Pháp Chánh Truyền c̣n là nội qui nội luật, trong đó đă có Luật Cầu Phong Cầu Thăng rồi th́ cần ǵ phải lập bảng điều lệ cầu phong cầu thăng mới với h́nh thức nội dung hoàn toàn khác? Cái này ai cũng hiểu, nhưng vẫn cứ chen vào xin phẩm tước.

          Trong Đạo Cao Đài phẩm tước Chức sắc lại chia thành ba phái Thái, Thượng và Ngọc. Ba phái này do thiêng thiêng định cho mỗi con người qua cơ bút. Cơ Bút lại bị nhà nước và Đạo Lịnh 01 cấm. Bí thế, nên HĐCQ lại bày cái tṛ hên xui bắt banh định phái rồi tung hô và tin tưởng là thiêng liêng ban cho. Ông Thái Côn Thanh trấn an các chức sắc tân phong bằng câu nói bất hủ: “Dù là bắt banh nhưng chúng ta đều là do thiêng liêng phong” (!).Thực tế hiện nay không phải vậy. Phẩm tước đều do Ông Đầu Sư Thượng Tám phong tất cả, phái nào th́ cũng do ông Đầu Sư Tám định luôn. Cụ thể như trường hợp của Ông Trần Quang Cảnh được Ông Tám ban cho phẩm Lễ Sanh Ngọc Cảnh rồi sau đó lại thăng Giáo hữu Thượng Cảnh, Ông Bé sài g̣n và nhiều trường hợp khác cũng vậy...

          Những việc làm vô pháp, vô thiên đó của HĐCQ đă đẩy nền Đạo hiện nay vào con đường vô cùng bế tắt. Người tín hữu Cao Đài chân chính mới bắt thấy đau ḷng cố t́m ra một giải pháp để lập lại trật tự kỷ cương cho cả nền Đại Đạo chứ không phải mục đích giành quyền lật đổ hay đảo chánh cái Hội Thánh đang cầm quyền theo cách thức của các cuộc cách mạng và chánh trị ngoài đời thường làm.

          Trước tiên, ta thử phân tích tất cả những thuận lợi và khó khăn đang có trong Hội thánh hiện nay:

          1/- Thuận Lợi:

          a- Có pháp nhân nh́n nhận Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh được phép hoạt động. (Pháp nhân này nhà nước không ban riêng cho HĐCQ mà ban cho tất cả tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh (điều 1 Quyết định số 10 do Ông Vũ Gia Tham kư ngày 9-5-1997). V́ vậy ai là người tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh dù tùng hay không tùng sự canh cải đều được coi là có pháp nhân.)
          b- Có cả một hệ thống cơ sở thờ tự từ trung ương Tây Ninh đến khắp tất cả các tỉnh thành .
          c- Có cả sự giúp đỡ tận t́nh của chánh quyền các cấp.
          d- Gầy dựng được cả một lực lượng đông đảo Chức Sắc theo cách đào tạo ngoài Pháp Chánh Truyền.

          2/- Khó khăn:

          a- Pháp Chánh Truyền và các Luật lệ khác của Đạo vẫn c̣n hiện hữu giá trị v́ chưa được hủy bỏ. Nên mỗi việc chi ngoài PCT đều bị nhơn sanh phê phán.

          b- Luật Pháp nước CHXHCNVN công nhận quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng công dân trong đó có quyền thay đổi và từ bỏ tôn giáo. Nên Hội Thánh tuy mang tiếng là được có pháp nhân nhưng không thể dùng “cách vi phạm pháp luật” xử lư các trường hợp bất măn, xa lánh và không tuân lịnh của đồng Đạo.

          c- Chưởng Quản Hội Thánh không có thực quyền quyết định. Mỗi khi quyết định điều ǵ phải xin ư kiến…

          d- Cách điều hành việc Đạo chỉ dùng bằng lịnh hoặc chỉ thị, chỉ đạo chứ không bằng Luật pháp.

          e- Tâm lư bất tuân thượng lịnh đều có sẵn trong ḷng mỗi chức sắc của Hội Thánh. Mỗi vị chức sắc cao cấp đều có một cơ quan quyền lực đỡ đầu phía sau lưng trong sự kín đáo, không ai biết cơ quan nào đỡ đầu cho ông nào. V́ thế, khi tiếp xúc tṛ chuyện nhau, người ta luôn e ngại nên chỉ lấy bên ngoài xă giao chứ bên trong c̣n e dè lo sợ. Hậu quả là tất cả chức Sắc đều sống bằng sự giả dối với hai trong một (hai ḷng trong một dạ).

          f- Nhơn sanh nhiều triệu người đă bất măn nhưng không dám thổ lộ. Huynh Tỷ Đệ Muội lớn nhỏ sống trong nghi kỵ và không thật ḷng với nhau. Sống dối ḷng không dám nói thật hiện nay trong Đạo Cao Đài đă trở nên phổ biến. Sự tin tưởng thân thiết trong t́nh thương yêu chân thật không c̣n nữa. Tâm lư hoài nghi đè nặng tâm hồn người Đạo.

          g- Sự giúp đỡ của chánh quyền các cấp cũng chỉ âm thầm, chứ không dám công khai v́ vi phạm luật pháp nhà nước. Đa số đều dùng cách đi kín đáo chỉ đạo chứ tuyệt nhiên không có một văn bản chánh thức nào hết.

          h- Số đồng Đạo công khai ǵn giữ luật pháp chơn truyền, không tùng cái Hội Thánh mới này ở trong nước và hải ngoại rất đông và ngày càng tăng thêm.

          i- Hội Thánh đă dùng những cách thức sai lầm bằng văn bản và hành động công khai để trấn áp đồng Đạo không tùng lịnh. Đă đóng cửa Cơ Quan Pháp Luật do chức sắc HTĐ đảm trách đă đẩy nền Đạo vào chỗ rối loạn v́ không c̣n pháp luật. Những văn bản này hiện không thể thu hồi sữa sai được. Đó là cái khó khăn lớn nhứt mà Hội Thánh phạm phải.

          Duyệt qua phần đánh giá chung, ai cũng nh́n nhận rằng Hội Thánh hiện nay đang có một số nhỏ thuận lợi về mặt vật chất và số lượng, nhưng về yếu tố tinh thần và chất lượng th́ c̣n rất nhiều khó khăn.

          Trong lănh vực tôn giáo, yếu tố tinh thần tức nhân tâm được xem là quyết định. Người tín đồ khôn ngoan sẳn sàng buông bỏ vật chất tức là phần xác để ǵn cho được yếu tố tinh thần (phần hồn) nếu phải hy sinh một trong hai. Tôn giáo nào lo phát triển tinh thần hay tín ngưỡng th́ sẽ thành công, c̣n ngược lại, tôn giáo chỉ chú trọng phát triển vật chất sẽ sớm bị thất bại. Trong Đạo Cao Đài Chí Tôn có dạy: “Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời…” hoặc “.. Bạch ngọc từ xưa đă ngự rồi, Không cần hạ giới vọng cao ngôi..”. Chí Tôn cần cái tâm của các môn đệ hơn là cao ngôi.

           V́ vậy, cân nhắc lại thấy rằng, Hội Thánh do Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản đang gặp khó khăn chồng chất, c̣n thuận lợi th́ rất ít. Nên để chấn chỉnh lại kỷ cương được như ban đầu, trị b́nh tâm lư đồng đạo tín đồ th́ Hội Thánh chỉ có thể chọn một trong ba cách cơ bản sau đây để đi:

          1/- Quyết định tiếp tục sử dụng sức mạnh vật chất kể cả nhờ quyền đời giúp để đè nén và áp đặt đức tin lên tinh thần của chư tín đồ ǵn giữ luật pháp Đạo.

          2/- Tuyên bố minh thị rằng Đạo Cao Đài hiện nay không trực thuộc cũng không dính líu ǵ với Pháp Chánh Truyền để khóa miệng những ai cố ư dùng Pháp Chánh Truyền làm căn bản chỉ trích và b́nh luận. Hoặc tuyên bố thoái vị giao Cơ Đạo lại cho nhơn sanh lo liệu.

          3/- Lấy Pháp Chánh Truyền làm cơ bản, chuyển cương thành nhu. Thành thật nh́n nhận những bất cập tiêu cực đă làm thời gian qua và chịu sửa những điều đă làm sai và tuyệt đối tùng theo Luật Pháp chơn Truyền của Đạo. Tất cả được thực hiện trong t́nh thương xóa bỏ hận thù..

         NHỮNG CÁI HAY VÀ DỞ TRONG TỪNG CÁCH ĐI NHƯ SAU:

          CÁCH 1:
          Ưu điểm: Không thấy. Cách này Hội Thánh đă thực hiện nhiều năm từ lúc c̣n là HĐCQ. Đă thay đổi bổ sung Hiến Chương nhiều lần, nhưng t́nh h́nh đạo càng ngày càng xấu đi.
          Khuyết điểm: Càng ngày càng làm thất nhân tâm. Nhơn sanh không c̣n kính trọng nữa. Những điều dối trá ngày càng bị phanh phui.

          CÁCH 2:
          Ưu điểm: Hội Thánh không c̣n là lực cản, nhơn sanh được tự do tu hành không ai xâm phạm ai đúng theo khuôn luật Tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhà nước. Cơ đạo sẽ được yên b́nh trở lại.
          Khuyết điểm: Cơ rối loạn Đạo sự chắc chắn sẽ xảy ra. Nhứt nhựt vô vương thiên hạ đảo quyền.

          CÁCH 3:
          Ưu điểm: Rất lớn! Nhơn sanh tuy bất măn những canh cải luật pháp Đạo và thói quan liêu của Chức Sắc, nhưng cũng giảm được căng thẳng v́ Hội Thánh biết lắng nghe, không dùng quyền lực trị nữa!
          Khuyết điểm: Không thấy! V́ người tín đồ đi tu hành đúng theo Luật Pháp Đạo là một điểm son của Tam Kỳ Phổ Độ. Việc nầy trên thuận ư Trời, dưới thuận nhân tâm.

          Trước t́nh h́nh Đạo sự, cao điểm là ngày Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung ngày 15-8-Bính Thân sắp tới, trăm sự c̣n ngổn ngang chưa thấy đâu là kế hoạch tốt nhứt, mong Hội Thánh b́nh tâm mà xét lại lời góp ư chân thành này. Đừng tính quanh tính quẩn dùng tiền đóng góp của nhơn sanh đi mua chuộc vài vị Chức Sắc HTĐ làm kiểng để trấn an nhân sanh trong kỳ Đại Lễ 15 tháng 8 tới. Đừng v́ một chút b́nh yên nhỏ mà làm mất tất cả tấm ḷng của nhiều triệu tín đồ.

          Trước t́nh thế hiện nay, nhơn sanh chắc cũng sẽ thấy rơ kế hoạch sắp tới của Hội Thánh mà vốn đă phẩn nộ càng thêm phẩn nộ.

          Kính chúc Hội Thánh được vạn sự lành trong việc bỉnh cán nền Đạo được trên thuân dưới ḥa.

          Nay kính hiến kế.

          Thánh Địa, 15-7-Bính Thân
          (dl 17-08-2016)
          BÙI THANH AN

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634