ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

THỌ TRUYỀN BỬU PHÁP

Ư nghĩa và thực tiễn

Nguyễn Bàu Đồn

 

       Nhân dịp năm Canh Tư hầu măn, tiểu đệ cũng mong mỏi cống hiến một chút quà nhỏ dâng lên quư Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo làm hành trang đón mừng năm mới. Tiểu đệ xin mạng phép trong tầm hiểu biết hạn hẹp của ḿnh để t́m hiểu ư nghĩa và thực tiễn của “Thọ Truyền Bửu Pháp”.

       Đề tài tuy có phần xưa cũ nên đa số bỏ qua không để ư đến. Nay tiểu đệ kính mời mọi người cùng tiểu đệ bỏ một vài phút rảnh để suy ngẫm. Chắc không quá phí thời gian khi chúng ta được một kết quả vượt hơn cả mong đợi, như sau: 

       Trong lúc thuyền đạo chinh nghiêng, Chơn thần và Linh hồn xa Thể xác. Thể xác bị lục dục thất t́nh lôi cuốn, làm cho con cái Đức Chí Tôn rơi vào cảnh như chim lạc bầy,, gà lạc mẹ, lúc này đệ nghĩ con cái Đức Chí Tôn hăy b́nh tâm lại xem Thánh Ngôn, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và những lời Huấn giáo của Đấng Tôn Sư Hộ Pháp sẽ hữu ích cho trên bước đường tu học.     Thánh Giáo ngày  8 tháng 6 Bính Dần “ Kẻ nào trai giới đặng 10 ngày đổ lên thọ bửu pháp đặng “

           Điều thứ mười ba Tân Luật “ Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện đạo

         Qua đoạn thánh-giáo ngày 8.6 BD và điều mười ba Tân Luật đệ tạm thời phân tích như sau, nếu có phần nào thiếu sót mong quư bằng hữu và quư cao minh góp ư thêm cho được hoàn hảo

       Thọ truyền bửu pháp có hai ư khác nhau,

       Ư thứ nhất :

       Bửu là quư báu

       Pháp là bí pháp tâm truyền để luyện đạo

       Thọ Bửu pháp là được truyền dạy cho tâm pháp quư báu để luyện đạo trong tịnh thất,

       Ư thứ hai:

       Từ Bửu pháp c̣n có nghĩa là phép bí tích quư báu mà Đức Chí Tôn đă ban cho để cứu độ vong hồn người chết được siêu thăng.

       Ở đây người viết muốn nói đến ư thứ hai c̣n ư thứ nhất để vào một chuyên đề khác

       Người tín đồ Cao Đài sau khi nhập môn rồi Hội Thánh buộc phải thuộc kinh và thông hiểu luật pháp của đại đạo truyền ra phải giữ ngũ giới cấm, và phải tuân theo thế luật, Nam giữ Tam Cang. Ngũ Thường. Nữ giữ Tam Tùng Tứ Đức. Nếu tín đồ không có lập công vào hàng chức việc hay chức sắc của Cửu Trùng Đài, hoặc vào con đường Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng, đến lúc qui vi báo cho Bàn Trị Sự ( Hội Thánh Em ) biết, trước nhất đến Tư Gia làm lễ cúng Thầy trước và tụng bài kinh Cầu hồn Khi hấp hối hay Cầu hồn khi đă chết rồi, đồng thời tại thánh thất có vọng chuông báo tử Nam 7 tiếng, Nữ 9 tiếng, tiếp theo đó thượng sớ tân cố dâng lên Chí Tôn Phật Mẫu các đấng thiêng liêng cầu xin cứu độ chơn hồn, trong chương tŕnh hành lễ được tụng các bài Kinh Thiên Đạo như sau : Kinh Tẩn Liệm, Kinh Cầu Siêu Đầu Vọng Bái + Ba Mươi Sáu Cơi……Cầu siêu phát hành được chức sắc hội thánh đến làm phép đoạn căn ( phép xác ) Kinh Đưa Linh. Kinh Hạ Huyệt. Sau khi an táng 9 ngày được tụng từ nhứt cửa đến Cửu Cửu và Tiểu, Đại Tường, mỗi tuần cửu và Tiểu Đại Tường được thượng sớ cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu các đấng thiêng liêng cứu độ chơn hồn. Đây gọi là Thọ Truyền Bửu Pháp

       Theo giáo lư Cao-Đài mỗi tuần cửu chơn hồn đi qua một từng trời được cửu vị nữ Phật đưa đường dẫn lối.

      Tôi chưa có dịp được gặp để thỉnh giáo chư đại thiên phong từ Đầu Sư và tương đương đổ lên trong Hội Thánh Lưỡng Đài về ư này, địa chỉ các từng trời ở đâu? Và làm sao đến các nơi đó? Nhưng tôi biết chắc quư Ngài ấy biết và biết rất rơ

       Từ phẩm Chánh Phối Sư và tương đương đổ xuống khi thoát xác th́ vẫn tụng kinh tuần-cửu v́ chưa biết.

       Trong quyển Quan Hôn Tang Lễ năm 1975 do Hội thánh Lưỡng Đài soạn thảo và được Thánh Giáo tại cung đạo Đền Thánh đêm rằm tháng 11 Ất Măo (17-12-1975), Đức Lư Giáo Tông phê duyệt và được Hội thánh ban hành có quy định rơ ràng. Nghi tiết hành lễ hàng tiên vị đổ lên, Cửu Trùng Đài: Đầu Sư Chưởng Pháp, Giáo Tông; Hiệp Thiên Đài: từ Thập Nhị Thời Quân, Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp; Phước Thiện: Tiên Tử, Phật Tử, là, sau khi qui thiên thi thể được liệm vào Liên Đài h́nh bát giác để tại biệt điện của mỗi chư vị một đêm. Báo Ân Từ một đêm. Đền thánh một đêm, Cửu Trùng Thiên một đêm. Khi hành lễ xong Liên Đài nhập Bửu Tháp. Hội Thánh sẽ hành lễ Tiểu, Đại Tường không có làm tuần cửu và không hành pháp độ thăng, điều này chứng tỏ quư Ngài tự ḿnh vượt qua Cửu Trùng Thiên một cách dễ dàng không cần sự trợ giúp của Cửu vị nữ Phật.

       Từ Chánh phối sư đổ xuống khi thoát xác phải làm tuần cửu nghĩa là phải cần sự dẫn đường của chín Bà Cửu vị nữ Phật. Tôi đă thỉnh giáo chư vị chức sắc câu hỏi Vườn Ngạn uyển. Tây Vương Mẫu Vườn Đào. Cơi Thanh Thiên. Xích Thiên…..v..v…..đến Tạo Hoá Thiên nằm đâu? Và làm sao đi được đến đó khi ta thoát xác. Tuyệt nhiên không một vị nào có câu trả lời đủ thuyết phục.

       Vấn đề đặt ra ở đây Cửu Vị Nữ Phật có dẫn hết chúng sanh trên địa cầu 68 này hay chỉ dẫn chư môn đệ Cao Đài mà thôi ? Những môn đệ thất thệ, phạm pháp Luật Đạo, bị phạm đệ nhứt h́nh chín Bà có dám dẫn hay không?

       Theo Đạo Nghị Định thứ tám , Điều một “Những chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng Lịnh của Hội Thánh th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn mà phải định quyết là bàng môn tả Đạo”. Khi đă bị xác định là Bàng Môn Tả Đạo, vậy Chí Tôn có nh́n nhận không?

       Song song với Đạo Nghị Định thứ tám việc phạm pháp luật th́ chiếu Thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông mà định tội

       1- Luật : Là Tân Luật và Luật Hội Thánh

       2- Pháp : Là Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định

       a) Phạm pháp

       “Không tuân Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định, phản loạn chơn truyền”

       b) Phạm luật

       “Không tuân Tân Luật và Luật Lệ Hội Thánh Công Kích Hội Thánh nghịch mạng”

        Những vị nào phạm các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ nhứt trong Thập H́nh của Đức Lư Giáo Tông, nghĩa là trục xuất. 

       - Khi nhập môn rồi Hội Thánh buộc phải thuộc kinh và thông hiểu Luật pháp của Đại Đạo truyền ra như nói ở phần trên, ḿnh là tín đồ Cao Đài ḿnh tự xét ḿnh coi có phạm lời minh thệ, có ǵn luật lệ Cao Đài hay không? Nếu ḿnh có lập công vào hàng chức việc hay chức sắc hoặc con đường Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng. Th́ Pháp Chánh Truyền có quy định rơ trách nhiệm của chức sắc Đại Thiên Phong Cửu Trùng Đài đến Chức việc Bàn trị sự c̣n Cơ quan Phước thiện th́ Đạo Nghị định số 8 của Đức Lư Giáo Tông kư kết cùng Đức Hộ Pháp và chương hai điều mười Đạo Luật năm Mậu Dần có quy định rơ trách nhiệm của cơ quan Phước Thiện rồi ḿnh tự xét ḿnh coi có phạm Pháp Chánh Truyền Đạo Nghị Định Tân Luật và Đạo Luật hay không? 

       - Nhân dịp chung niên Canh Tư 2020 đệ thành tâm cầu nguyện Ơn trên Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu. Đức Quyền Giáo Tông, Đức Tôn Sư Hộ Pháp các Đấng Thiêng Liêng con cầu xin cứu độ các đẳng chơn hồn an nhàn nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống và ban ân cho toàn sanh chúng cộng hưởng thái b́nh an cư Lạc nghiệp, vĩnh sùng chánh giáo. 

 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Nguyễn Bàu Đồn

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000