ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ SÁU

Image may contain: text

TỔNG KẾT Ư KIẾN THẢO LUẬN:

       Chủ đề tuy đơn giản nhưng lại khá phức tạp. Các ư kiến tham gia lại có nhận đinh trái chiều.

       Thật khó h́nh dung được một câu trả lời chính xác làm hài ḷng cả hai bên đang suy nghĩ đối lập nhau.

       Để cầu thuận được mọi người, trước tiên chúng ta nhứt định phải tham khảo kinh điển của Cao Đài.

       Qua chắc lọc, ta thấy có một số đoạn như sau:

       “.. Thầy chẳng v́ ghét mà không để lời khuyến dụ, cũng chẳng v́ thương mà không sai quỉ dỗ dành…”

       “..Chung quanh các con Thầy đă thả một lũ hổ lang…. Thầy hằng xúi chúng thừa dịp mà cắn xé các con….. Thầy cho các con một bộ thiết giáp đó là đạo đức của các con … chúng không hề thấy đặng…”

       “Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
Cho roi cho giọt mới là thương
Nhân t́nh ví chẳng mưu thu phục,
Thế giới mong chi phép độ lường..”

       …Thầy không v́ thương mà ẳm bồng đưa lên, cũng không v́ ghét mà h́nh phạt…”v.v.

       Do các Thánh Ngôn nêu trên ta hiểu được phần nào ư của Chí Tôn rất thương chúng ta là con cái của Đức Ngài.

       Muốn cho phẩm vị được nâng cao giá trị, Thầy phải cho chúng ta qua khảo dượt. khảo dượt để vươn lên cho qua khỏi, chứ không phải khảo dượt để đánh rớt.

       Thật sự Chí Tôn giao cho Kim Quang Sứ khảo dượt không thấy ghi trong sách nào.

Thầy chỉ thả một lủ hổ lang sống lẫn lộn và xúi cắn xé chúng ta mà thôi.

       Đức Hộ Pháp: “…trên Cung Hiệp Thiên Hành Hóa cốt yếu chỉ người tội nhơn ấy làm Ṭa xử lấy họ… Người tội nhơn làm Ṭa xử ḿnh, c̣n người cầm quyền lại bảo vệ hạnh phúc cho cho ta, cầm quyền càn Khôn Vũ Trụ là vậy đó…. Ngọc hư Cung là nơi an ủi các chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ…để d́u dắt và binh vực chớ không phải để trị, Các chơn linh tự trị lấy ḿnh..” CĐTLHS (Thuyết đạo ngày 4-2-Kỷ Sửu 3-3-1949).

       C̣n nhiều đoạn khác. Nhưng chỉ trích bao nhiêu để chứng minh ba ư:

       a/-Đức Chí Tôn không Sai Kim Quang Sứ khảo dượt con cái Ngài mà chỉ chỉ thả hổ lang sống lẫn lộn với con cái và xúi nó cắn xé…

       b/- Đức Chí Tôn không h́nh phạt ai mà các chơn linh tự làm ṭa xét ḿnh. V́ vậy cũng không ban Công cho ai. Mà chính chơn thần của ta ban xét ta.

       c/- Kim Quang Sứ cũng là một chơn linh nên cũng không qua khuông luật ấy.

       Trở lại vấn đề CÔNG hay TỘI của Kim Quang Sứ:

       Việc khảo dượt để cho các chơn linh thi đậu cao điểm là có Công,
       Khảo dượt thái quá cho các chơn linh bó tay chịu rớt Đạo là có Tội.

       Nói cụ thể hơn, tạo chướng ngại có chừng mực cho các chơn linh gắng sức vượt qua được là giúp cho chơn linh.
       Khảo dượt cho bít đường Cản đường không c̣n lối đi được nữa là hại người. Cái này Công và Tội là do định mức việc làm của ông ấy.

       Trở lại thực tế:

       - Việc ép người ( Hai Ngài Chưởng Quản) kư Đạo Lịnh 01 là đấp mô tạo chướng ngại vật giúp cho nhơn sanh gặp khó để phấn đấu để vượt qua. Chơn Truyền của Đạo vẫn c̣n.

       - Ban hành Hiến Chương Đinh Sửu (1997) là giật ḿn đánh sập cầu, phá lộ cho nhơn sanh dù có phấn đấu đến mấy cũng không thể vượt qua.

       Đó là hai chuyện hoàn toàn đối nghịch nhau.

       Công và Tội của Kim Quang Sứ đă rơ. Và ông ta sẽ tự xử chính ḿnh.
Trên đây là sự phân tích chân lư để học Đạo, chứ không trích điểm bất cứ một ai. Mong quư tiền bối chỉ dạy thêm.

       Mong các môn đệ đồng Đạo dù cho cầu sập, nhưng vẫn không bỏ cuộc quay lại. Hăy t́m phao qua sông.. Chúc mọi người một ngày mới an b́nh hạnh phúc.

       Nay kính.
       Chính Luận Ngô Văn Trí.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000