ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ MƯỜI

(tiếp theo)

 

 


       Ảnh hưởng của Đạo Nghị Định thứ Tám với nội thân ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh.

       Vừa qua trong phần một chúng ta đă có cơ hội t́m hiểu qua Đạo Nghị Định thứ Tám về ư nghĩa, nội dung, bối cảnh đạo sự, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, cùng là nguyện vọng mong muốn của Hội Thánh Đ.Đ.T. K.P.Đ Ṭa Thánh Tây Ninh về việc ra đời Đạo Nghị Định thứ Tám.

       Trong phần hai này, chúng ta sẽ t́m hiểu tiếp ảnh hưởng của Đạo Nghị Định thứ Tám lên chính nội thân Hội Thánh Đ.Đ.T. K.P.Đ Ṭa Thánh Tây Ninh mà thôi.

       Nội dung này phải được phân tích làm hai giai đoạn:

       A-  GIAI ĐOẠN TRƯỚC HIẾN CHƯƠNG 1997.

       Trong phần này có bốn ư chính:

       1-/ Một trọng trách lịch sử thừa kế sự nghiệp của hai Thiên Phong Giáo Tông và Hộ Pháp để lại.
       Đạo Nghị Định thứ Tám không phải là cái ǵ vinh quang riêng cho ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh. Mà thể hiện một trọng trách bảo tồn kỷ cương hành chính của Đại Đạo được đặt lên vai cho chung cả Chức sắc, Chức Việc và tín đồ. Mọi người nên coi đó nỗi đau chung của cả nền Đại Đạo.

       2-/ Hội Thánh Đ.Đ.T.K.P.Đ Ṭa Thánh Tây Ninh nhờ Đạo Nghị Định thứ Tám được b́nh yên thi hành nhiệm vụ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, để nâng cao sự tiến hóa đạo đức mạnh lên trong nội thân của Đạo.

       3-/ Sau ngày ban hành Đạo Nghị Định thứ Tám đến nay, t́nh h́nh nội trị trong Đạo được b́nh yên. Trật tự, trách nhiệm từ thượng tầng đến cơ sở của Đạo được bền vững, kỷ cương được thành lập.

       4-/ Hành Chánh Đạo được ngày một chặt chẽ từ trung ương Ṭa Thánh đến Bàn Tri Sự các địa phương được b́nh ổn. Dù cho hoàn cảnh của Đời có náo nhiệt v́ chiến tranh c̣n tiếp diễn, nhưng Đạo vẫn b́nh yên.

       B-   GIAI ĐOẠN SAU HIẾN CHƯƠNG 1997:

       1-/ Sự tham danh-lợi-quyền của chức sắc xô đẩy sự nghiệp của Đức Chí Tôn, Đức Lư Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp vào ngơ cụt.
Đến năm 1975, Chính trị quốc gia bị thay đổi. Hội Thánh Đ.Đ.T. K.P.Đ Ṭa Thánh Tây Ninh cũng bị thay đổi cho phù hợp với các nghị quyết và chỉ đạo của lănh đạo đất nước.

       Giai đoạn 1979 đến 1997 nền Đạo gặp nhiều khó khăn theo nhịp sống của đời. Hành Chánh Đạo bị giải thể. Việc giáo hóa của Hội Thánh không c̣n được thực hiện. Nhưng với đức tin mănh liệt nơi Ông Thầy Trời và tinh thần học hỏi cầu tiến, Đạo sự từ trung ương đến địa phương vẫn hoạt động tốt dù không có hành chánh Đạo.

       2-/ Từ năm 1997, Đất nước hội nhập với thế giới, đă rộng tay cho các hoạt động tôn giáo. Cơ Quan thường trực của Hội Thánh Đ.Đ.T.K.P.Đ Ṭa Thánh Tây Ninh là Hội Đồng Chưởng Quản đă lập một Hiến Chương xin pháp nhân tôn giáo với nội dung hoàn toàn ngoài Pháp Chánh Truyền. Hiến Chương này lập mới chứ không thay thế hay sửa đổi Hiến Chương của Hội Thánh Lưỡng Đài đă lập năm 1965. Trên mọi mặt h́nh thức nội dung hay danh nghĩa, th́ Hiến Chương 1965 vẫn c̣n hiệu lực. Điều này cho thấy Hội Đồng Chưởng Quản lập một tôn giáo mới song song với tôn giáo cũ. Nếu Hội Đồng khôn ngoan cho ghi thêm vào Hiến Chương 1997 câu : Hiến Chương này thay thế Hiến Chương 1965, th́ sẽ danh chánh ngôn thuận vô cùng. Có một số ít do hiểu biết nông cạn nói rằng Hiến Chương 1965 là của chế độ ngụy quyền nên bỏ. V́ họ không hiểu Hiến Chương là ǵ. Hiến Chương là chương tŕnh hoạt động tôn giáo tóm lược của một tôn giáo. Chánh quyền xem xét đó mà cho phép. Chánh quyền không lập Hiến Chương thay cho Đạo.

       3-/ Câu hỏi được mọi tín đồ đặt ra: Hiến Chương mới này có được mạng lịnh Hội Thánh Đ.Đ.T. K.P.Đ Ṭa Thánh Tây Ninh không?

       Không một ai dám trả lời là có.

       Xét trên b́nh diện pháp lư, hiến Chương 1997 và các Hiến chương sửa đổi sau này đều không do mạng lịnh của Hội Thánh, cả chúng sanh có quyền dựa trên Đạo Nghị Định thứ Tám không nh́n nhận là của Chí Tôn là đúng.

       Theo tinh thần Đạo Nghị Định thứ Tám người tín hữu có quyền làm như vậy. Danh từ Cao Đài có con số gắn theo (vd: Cao Đài 1997) cũng bởi do ư này. Chúng ta không nên gọi như vậy v́ nghe không đẹp.

       4-/ Vấn đề định công hay tội của người điều hành cơ Đạo thời gian này (1997 về sau) là nhiệm vụ của Ṭa Tam Giáo, nằm ngoài phạm vi hiểu biết và t́m hiểu của chúng ta, nên chúng ta sẽ không được phép lạm bàn, vấn đề sẽ do Ṭa Tam Giáo Thiêng Liêng kể cả phàm trần định đoạt. Vấn đề này Trang Chính Luận không đi xa hơn.

       C- AI VI PHẠM ĐẠO NGHỊ ĐỊNH?

       1-/ Nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh (sau 1975) gồm có các thành phần như sau: Nhóm I (đang cầm quyền Đạo), nhóm II (đang hành Đạo độc lập với nhóm I) và nhóm III (đang định cư hải ngoại). Là các hậu nhân chính thức của Đạo.
Nhóm I v́ không hủy bỏ Hiến Chương 1965 nên vi phạm Đạo Nghị Định thứ Tám rơ ràng không thể tranh căi.

       Nhóm nào có biểu hiện vi phạm nội dung Đạo Nghị Định Thứ Tám?

       2-/ Sau năm 1975, người tín đồ Cao Đài nói riêng và các Tôn giáo khác nói chung của Việt Nam ra nước ngoài định cư rất đông. Trong các cộng đồng tại hải ngoại, ngay cả khi c̣n ở tạm tại trại tập trung của một nước chờ có quốc gia thứ ba bảo lănh, Tín đồ Cao Đài cũng có tâm lập nên ngôi thờ Chí Tôn để các tín hữu cúng bái và hành lễ. Sau này khi định cư lâu dài được quốc gia thứ ba tiếp nhận, cơ sở thờ tự đó vẫn c̣n thi gan cùng tuế nguyệt trong t́nh trạng hoang sơ vắng vẻ quạnh hiu. Chắc chắn là không người hương khói! Không biết phải nói như thế nào về ngôi Thánh Thất bỏ hoang ở các Đảo của Indonesia và Malaysia? Chỉ cầu mong Ơn trên thương t́nh mà không trách phạt. Nhưng các anh lớn ở hải ngoại có nghĩ cách nào giải quyết chưa?

       3-/ Đến định cư ổn định khắp các châu lục, các anh em cùng tín ngưỡng xúm xít nhau học hỏi, trau dồi tinh thần đạo đức, lập nên Điện thờ Thánh thất. v.v. ǵn giữ đức tin của các thế hệ Cao Đài sau này.
Câu hỏi được đặt ra để t́m hiểu; tất cả việc làm đó do tự phát với tấm ḷng hay được mạng lịnh của Hội Thánh Đ.Đ.T. K.P.Đ Ṭa Thánh Tây Ninh không?

       Câu hỏi đó chưa vội trả lời ngay mà phải giới hạn trong quy mô hành chánh Đạo:

       a-/ Trong hành chánh 5 cấp, cấp nhỏ nhất ở Hương Đạo, Chức Việc trong Hương được công cử từ hàng Đạo hữu tại chỗ để hành sự. Điều này phù hợp với Pháp Chánh Truyền chú giải Đức Lư Giáo Tông phán rằng : Lăo muốn sao cho Lăo có mặt tận chân trời gốc biển để phổ độ tất cả chúng sanh.
Bàn Tri Sự các Hương Đạo dù trong quốc nội hay hải ngoại đều nhận được mạng lịnh nơi Pháp Chánh Truyền cho phép. V́ vậy luôn được hợp pháp với Luật Đạo và không vướng Đạo Nghị Định thứ Tám.

       b.1-/ Riêng phần chức sắc Hành Chánh cấp trên từ Tộc Đạo đổ lên, được chia ra hai cụm địa phận.

       Địa phận hành chánh (Tộc Đạo, Châu Đạo, Trấn Đạo) có sẵn do Hội Thánh ban Huấn Lịnh thành lập trước đây, Chư tín đồ có thể vận dụng sự cho phép của Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp để công cử người nắm quyền. Xin nhấn mạnh cử quyền từ phẩm dưới thay thế quyền hành của cấp trên. (công cử quyền chứ không công cử phẩm tước).

       b.2-/ Các nơi trước đây chưa có Huấn Lịnh lập hành chánh Đạo cấp trên (Tộc Đạo, Châu Đạo, Trấn Đạo). Do nhu cầu công việc, tín đồ Cao Đài có quyền áp dụng Thánh Lịnh 257 hay không? Nếu có, th́ việc làm này có mạng lịnh của Hội Thánh không?

       Câu hỏi này mọi người tự chọn câu trả lời cho phù hợp Luật Đạo và giữ trong ḷng. Câu trả lời đích thực sẽ vô cùng nhạy cảm. Nên để mỗi cá nhân người trong cuộc tự xét.

       Câu trả lời có vi phạm Đạo Nghị định Thứ Tám hay không th́ đă có trong ḷng mọi người. Luận công hay tội sau này, là trách nhiệm của Ṭa Tam Giáo phàm trần và Thiêng liêng định phận.

       D- HƯỚNG GIẢI QUYẾT

       Hướng giải quyết khả thi cho nền Đại Đạo để thống nhất các phái Cao Đài.
       Đây là một việc làm vô cùng trọng đại chỉ có Hội Thánh mới đủ uy quyền thực hiện. Hội Thánh Lưỡng Đài khi xưa đă từng tiến hành lo liệu, đă cùng với lănh đạo các Chi Phái bàn bạc hội nghị nhiều lần. Công việc đă có tiến hành đôi lần rồi nhưng kết quả cũng chưa đạt.

       Với trách nhiệm nhỏ nhoi của một tín đồ, chúng ta chỉ dừng lại ở việc t́m hiểu lắng nghe và chờ đợi. Nếu có thể th́ hiến kế mà thôi.
       Trở lại câu hỏi chưa đáp trong phần một như sau:

       1/- Nếu năm Giáp Tuất (1934) không có Đạo Nghị Định thứ Tám th́ nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện nay ra sao có c̣n không hay đă phân chia ra trăm mảnh? Ư nói sự cần thiết của Đạo Nghị Định thứ Tám có hay không?
       Thật t́nh mà nói, không ai tưởng tượng nỗi nếu không có hàng rào Đạo Nghị Định thứ Tám cơ Đạo sẽ ra sao? Nhờ oai linh của Đức Lư Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp giúp người ta biết sợ mà không dám nghĩ tới việc tách rời cội Đạo nữa. Hàng trăm mảnh là từ tượng trưng cho sự bất đồng chín người mười ư mà ra. Hoặc v́ ganh tị quyền hành mà có. Phàm tâm tục tánh không tránh khỏi. Lại nữa tên của chư thần thánh tiên phật bị mượn mà ban cho thánh ngôn phù hợp với phàm tâm nên người ta càng đi càng lún mà không quay đầu được.
       Có chi phái nào không tôn kính và sùng bái Đức Lư Giáo Tông? Vậy mà Thánh Ngôn và Đạo Nghị Định của Đức Lư không phù hợp quyền lợi của họ, cũng bị họ buông lời phạm thượng.

       2/- Với hoàn cảnh hiện nay (Canh Tư -2020), Sáp nhập các Chi Phái làm một mà không dựa trên Pháp Chánh Truyền và thủ tục như Đạo Nghị Định Thứ Tám quy định th́ nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện nay sẽ ra sao? B́nh yên hay rối loạn?
       Ai cũng nhận ngay rằng Không thể b́nh yên. Mâu thuẫn giữa các Chi phái với nhau c̣n quá nhiều. Khoảng cách c̣n quá xa. Không có một bộ Pháp Luật căn bản giúp cho tất cả các phái đồng chấp nhận.

        3/- Nếu cố gượng ép đưa các phái Cao Đài về thống nhứt; nền Đại Đạo thống nhất ấy sẽ được điều hành theo bộ luật nào?
       Không một ai có thể trả lời! V́ không có được bộ Pháp-Luật căn bản nào. Lúc đó sự bất đồng hay bất ḥa chỉ Chí Tôn mới có thể giải quyết được. Ngày nay việc cầu gặp được Chí Tôn là chuyện không thể có được. Chí Tôn chỉ giáng nơi các Tướng Soái của Thầy sai xuống trước. Ngoài Thập Nhị thời Quân Thầy sẽ không giáng nơi nào. Nên khó t́m được giải pháp dung ḥa.
       Ba vấn đề trên cho ta thấy một viễn ảnh đen tối rối reng náo loạn của nền Đại Đạo biết là bao lớn? Lúc đó không c̣n phương tiện trị b́nh nào khác, nếu không có Luật Pháp nghiêm minh? Vậy sao chúng ta không nghĩ đến bộ Pháp Luật căn bản mà Chí Tôn ban cho ngay buổi đầu lập đạo là Pháp Chánh Truyền lại phải tốn công cầu Thầy giải quyết?

       Thiển nghĩ, điều kiện cần thiết tối thiểu hiện tại là lấy bộ Pháp Chánh Truyền làm gốc v́ nó vừa hợp ư trời cũng hạp với ư nhơn sanh. Mọi người cúi đầu tuân mạng là khả thi nhứt.

       Nhưng than ôi, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cơ quan chủ quản, người được giao nhiệm vụ truyền thừa sứ mạng giáo hóa và bảo tồn luật pháp chơn truyền hiện nay đă không c̣n tôn trọng Pháp Chánh Truyền (từ ngày cơ quan thường trực (Hội đồng Chưởng Quản) tự ư bỏ Pháp Chánh Truyền ra ngoài chương tŕnh hành Đạo, th́ làm ǵ có quyền buộc mọi người khác phải tùng? Các chi phái sẽ hỏi anh có tùng chưa mà buộc tôi phải tùng? Hội Thánh sẽ trả lời thế nào?

       Kết Luận: Đạo Nghị Định thứ Tám là khuôn vàng thước ngọc giúp cho chư môn đệ của Chí Tôn khỏi phải sa ngă phạm Thiên Điều, định được phẩm vị thiêng liêng nên không thể thiếu. Nhờ đó giúp cho Pháp Chánh Truyền được tuyệt đối tuân hành nên không thể hủy bỏ.

       Chuyện phối hiệp các Chi Phái Cao Đài thống nhứt với nhau: Điều kiện cần thiết là mọi thành viên phải tùng Pháp Chánh Truyền. Chỉ cần tùng Pháp Chánh Truyền mới có thể thống nhứt. Như vậy TÙNG PHÁP CHÁNH TRUYỀN là điều kiện ắt có và đủ cho việc thống nhứt Cao Đài.

       Hội Thánh tại Ṭa Thánh Tây Ninh phải hội đủ hai điều kiện đó mới đủ tư cách chủ tọa buổi hội nghị bàn việc thống nhứt. Tức phải tiên phong cúi đầu tuân Pháp Chánh Truyền. Điều kiện ắt có và đủ cho các Chi Phái tham dự hội nghị bàn việc thống nhứt cũng phải là việc cúi đầu tùng Pháp Chánh Truyền.

       Nếu hai điều kiện ắt có và đủ này không thực hiện th́ việc thống nhất các chi phái chỉ là một sự tưởng tượng khó thành.

       Trong khi chờ đợi sự thống nhứt, người viết mong muốn chư môn đệ Chí Tôn trong các chi phái nên xích lại gần nhau cắt bớt các dị biệt và lời lẽ thiếu thương yêu tránh cho người ngoài Tôn Giáo Cao Đài có cái nh́n không đẹp về ḿnh.

       Chữ Bàng Môn Tả Đạo là lời của hai đức Chưởng Quản Lưỡng Đài dùng để cho nhơn sanh hiểu sự thật của Đạo. Ta hiểu và nên để kín trong bụng không nên dùng các từ đó miệt thị lẫn nhau là cách tốt nhất để xích lại gần nhau.

       Nay kính

       Chính Luận Ngô Văn Trí.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000