ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỨC HUYẾT THƯ

Kính gởi Ngài Chưởng Quản

Thượng Tám Thanh

Nội dung:Đừng để đứt phanh xuống đáy huyệt

       Chúng tôi gởi đến Ngài bức Huyết Thơ này không phải viết bằng máu mà viết bằng cả tâm và huyết để gởi đến Ngài.

       Bước vào Tịnh Tâm Đài tiền-diện Ṭa Thánh chúng thấy ngay ḍng chữ THIÊN THƯỢNG – THIÊN HẠ BÁC ÁI  -  CÔNG BẰNG trong bức tượng Tam Thánh kư ḥa ước.

       Chúng tôi viết đến Ngài với tư cách của một người trưởng thượng trong tinh thần BÁC ÁI  -  CÔNG BẰNG. Dù là Giáo Sư hay là Đầu Sư th́ Ngài cũng là người có phẩm tước  lớn nhất hiện nay và người có đại công điều hành cơ Đạo tạo nên nhiều cơ sở thờ tự cho Đạo. Nhưng chúng tôi thích thưa chuyện với Ngài bằng phẩm của Đức Lư Giáo Tông ban cho. Như vậy Ngài sẽ thấy gần gủi và thân thiện dưới với nhơn sanh và trên với chư Thần Thánh Tiên Phật trong tinh thần THIÊN THƯỢNG – THIÊN HẠ.

       Trong cửa Đại Đạo hiện nay ngài đang là vua. Vua thật sự. Nhưng là vua của cả những người tu hành chứ không phải vua cai trị đời.

       Vua của Đạo lấy nhơn đức làm gốc tu hành, giáo dân qui thiện, phải áo bả hài gai, phải tương dưa đạm bạc, phải đạo đức gương mẫu. Nhứt nhứt đều có luật pháp qui định. Từ vua đến quan lại dưới trướng đến hạng cùng đinh (chỉ nói trong Đạo mà thôi) đều phải chấp hành lịnh của Ngài.

       Một khi nhơn sanh đ̣i thực hiện Pháp Chánh Truyền tức được lên ngôi vua Đạo phải hợp Pháp Chánh Truyền cho danh chánh ngôn thuận, nên không ai muốn giành ngôi vua với Ngài.  V́ vậy mong Ngài yên tâm. Lời thật hay mất ḷng. Luật Đạo cho phép bậc dưới được quyền gián bề trên. Trên dạy dưới lấy lễ dưới gián trên đừng thất khiêm cung (Tân Luật- Tứ đại điều qui).

       Vậy mong Ngài hăy b́nh tâm chỉ để một phút suy nghĩ thử coi Ngài và các quan viên chức sắc dưới Ngài có đúng là đang đi trên con đường mà Chí Tôn nhọc công gầy dựng buổi ban đầu không? Ngài hăy giả dạng thường dân đi về các nơi hẻo lánh xa xôi có bóng tín đồ của Đạo để xem họ nghĩ ǵ, ước muốn ǵ? Bao nhiêu người đang cúc cung dưới trướng của Ngài họ đang có đặc quyền đặc lợi nên khom lưng không dám nói thẳng những sai trái vướng mắc tại địa phương khiến cho Ngài tưởng cái Tôn Giáo mà Ngài đang điều hành đă được trên thuận dưới ḥa, trong ấm ngoài êm. Mỗi một quan viên do Ngài bổ nhiệm đi địa phương mà không có một chức sắc pháp-luật đi kèm, th́ như một liệt mă vô cương vậy.

       Hành đạo đúng luật pháp chơn truyền hay ngoài luật pháp chơn truyền tất cả cũng chỉ do Ngài Chưởng Quản tạo ra và v́ vậy Ngài có thể thay đổi. Cái quyền của Ngài đang rộng như thế đấy. Nhưng ngoài luật pháp chơn truyền th́ chỉ có Ngài và các quan viên của Ngài được hưởng (phần đời) chứ nhơn sanh không được hưởng ǵ, mà trái lại c̣n bị phạm lời minh thệ.

       Vậy sao Ngài không thi ân cho nhơn sanh được hưởng hồng phước của Chí Tôn bằng việc đem áp dụng luật Đạo của Chí Tôn ban cho nhơn sanh thi hành, tức là đi trong  khuôn khổ của Luật Pháp Đại Đạo

       Ngài hăy nh́n lại thử xem,

       Nếu đem h́nh ảnh cổ xe đang chạy trên đường mà suy nghĩ th́ cổ xe Đại Đạo gần 50 năm qua giống như là là một chiếc xe đứt phanh tuột dốc. Cái này mới nghe qua có vẻ như khôi hài nhưng mà nó thật sự đúng như vậy. Một khi luật pháp Đạo không được tuân hành th́ đức-hạnh, suy nghĩ và hành động của chư chức sắc cai trị Đạo đều bị tuột dốc trên con đường đạo đức y như chiếc xe đứt phanh vậy. Đọc qua các bài viết của nhóm tín đồ già, chúng tôi mới thấy được một điều: nguyện vọng nhơn sanh tha thiết không muốn tranh giành quyền bính với Ngài mà muốn có một mối Đạo Trời đúng luật pháp của Thầy Trời để được hưởng đại ân xá trong lần khai đạo  này. Tức không để Đạo Trời bị bế một lần nữa.

       Không một người nào nghĩ đến chức vụ hay phẩm tước mà chỉ nghĩ đến tương lai của nền Đại Đạo.  Cho nên rất nhiều người tâm huyết góp ư, hiến kế để giúp cho nền Đại Đạo của Đức Cao Đài Ngọc Đế không bị tuột dốc do đứt phanh. Ngài là người duy nhứt có khả năng và có quyền sửa chữa. Nếu Ngài không sửa phanh kịp thời th́ th́ cổ xe Đại Đạo lao xuống tận đáy vực là chuyện không thể tránh khỏi. Tự độ ḿnh c̣n không xong th́ nói chi đến phổ-độ tất cả chúng sanh?

       Đức Chí Tôn có dạy: ngày nay, thầy đến mở cho các con một mối đạo chính ḿnh Thầy làm chủ. Thầy không giao thánh-giáo cho tay phàm nữa v́ như vậy thánh giáo sẽ biến thành phàm giáo.

       Tâm huyết của các đấng tiền bối đă dày công khổ tâm, khổ sức, chịu khó khăn dưới sự áp bức của cường quyền thực dân Pháp, phải bị lưu đày khổ ải đến tận dùng Phi Châu xa xôi. Rồi cũng chính Đức Hộ Pháp lại tự ḿnh lưu đày một lần nữa sang Tần quốc để lo cho mối Đạo:

       “Khuất mắt không nh́n nước rẻ hai.

       Cam tâm tự khổ chịu lưu đày”

       Lời than đó của Đức Hộ Pháp chúng ta không mảy may nào động ḷng hay sao?

       Trên 40 năm qua Ngài đă làm cuộc đại thử nghiệm rồi. Đó là dùng những phụ tùng của chiếc xe hiệu khác đem lắp thế vào một chiếc xe hiệu khác. Mọi việc rất là cưỡng cầu không ăn khớp đồng bộ nhau. V́ vậy mới phát sinh những vấn đề bất cập. Tuy chiếc xe vẫn ́ ạch lăn bánh chạy nhưng bằng một cách tŕ trệ. Nh́n vỏ bên ngoài ta thấy chiếc xe đó như được đánh bóng dán tem mới. Nhưng bên trong  máy móc hoàn toàn xa lạ. Với t́nh trạng lắp ráp này làm cho sự tấn hóa tâm linh mà Đức Chí Tôn hằng mong cho các con của Ngài đạt được đă bị chậm lại. Đó là t́nh trạng nguy hiểm của cổ xe đứt phanh tuột dốc xuống đáy vực thẳm. Tuy nhiên c̣n một may mắn nhỏ là chúng ta c̣n một  phanh trước để điều khiển được cái xe.

       H́nh ảnh chiếc xe đứt thắng tuột dốc thật giống như nền Đại Đạo hiện nay, có một bề ngoài bóng loáng nước sơn nhưng mà chất lượng bên trong th́  không có được.

       Bài viết Sửa Sai phần MộtSửa Sai phần Hai của nhóm tín đồ già trên Diễn Đàn Về Nguồn là một tiếng nói chân thật với sự mong muốn những người lănh đạo tôn giáo Cao Đài tại Tây Ninh hiện nay nên xem xét lại lời hiến kế chân thành này. Đây là cơ hội rất tốt.

       Nh́n lại các tôn giáo có từ thời nhị và nhứt kỳ, hiện nay đă dần dần đưa người tín hữu môn đệ vào đường tu hành mê tín bởi giáo đạo canh cải mà ra. Nghĩa là, tu chờ ngoại lực siêu nhiên ban cho chứ không tận dụng nội lực để tấn hóa. V́ vậy nên mới biến thành phàm giáo bởi đi sai chơn truyền.

       Ngày nay khai đạo, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn cho các con của ngài tự bản thân đắc Chánh Đạo chứ không rập khuôn theo cổ luật chờ siêu lực ẳm bồng đưa lên.

       V́ thế cho nên, người tu hành theo pháp môn Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ chỉ biết tùng luật pháp chứ không tùng người.

       Con người luôn có một bản tánh phàm nằm chung trong cơ thể do đó rất dễ bị sai lầm, rất dễ bị thúc phược bởi vật chất.

       Cho nên người tín hữu Cao Đài phải tu hành trong chánh tín dựa vào bản thân mà tấn hóa lên.

       Ngày nay, khi cải cách luật Pháp Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ, Hội Đồng Chưởng Quản sau một thời gian dài nâng lên thành Hội Thánh bằng danh xưng đă thật sự không c̣n tùng luật pháp mà tạo một khuynh hướng tùng lệnh chức sắc bề trên.

       "Thưởng phạt cuối cùng thánh đức thôi", Đức Hộ Pháp đă dạy như vậy dù cho lên đến Đầu Sư hay Chưởng Pháp ngay cả Giáo Tông cũng vẫn bị khảo đảo đến hư hỏng bỏ cuộc. Cụ thể như hai ngài Đầu Sư Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh đều bị rớt. ngài Thái Chưởng Pháp đều bị sa ngă. Ngay cả người được Đức Chí-Tôn chuẩn bị phong Giáo Tông cũng bị rớt.

       V́ vậy, khuynh hướng bỏ luật pháp dùng lệnh để cai trị đạo là một phương hướng đưa đạo vào chỗ mê tín dựa vào thần quyền. Mong quư ngài xem lại coi có đúng như thế không ?

       Tại sao tôi dám khẳng định đó là mê tín, v́ mọi việc ta đúng sai đều phú chờ Ơn Trên xét xử. Nhưng thật ra con người phải tự xét ḿnh khi c̣n sống và đến khi thoát xác cũng là ḿnh làm quan ṭa xử chính ḿnh, chứ không một ai trừng phạt ḿnh cũng không một ai khen thưởng ḿnh.

       Thánh ngôn Đức Chí Tôn nói Thầy không v́ thương mà ẳm bồng đưa lên cũng không v́ ghét mà h́nh phạt.

       Các con đạt đạo đặng hay chăng là do chính hành tàng của các con có tùng luật pháp đạo hay không mà thôi.

       Đây là cơ hội để sửa sai những việc đă làm hầu tránh những việc sai sắp tới. Làm được việc này LĂNH ĐẠO HỘI THÁNH đă thể hiện được có tinh thần biết trên tùng Thiên ư, dưới Tùng nhơn nguyện

       Kết Luận: Xă hội loài người văn minh đến gần đạt cơ mầu nhiệm của tạo hóa. Th́ Đạo học cũng phải tấn hóa theo lời dạy của Ông Thầy Trời. Nếu như đi khác đi là đă lập bàng môn tả dạo như là một cổ xe đứt phanh lao xuống vực thẳm vậy.

       Kính mong Ngài Chưởng Quản suy ngẫm mà tạo phúc cho nhơn loại bằng cách đem Luật Pháp của Chí Tôn ban cho từ thử vào áp dụng.

Nay Kính

Sài G̣n, ngày 22 tháng 03 năm 2019.

Ngô Văn Trí

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000