ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V̀ AI GÂY DỰNG CHO NÊN NỖI NÀY?!

(Mọi người tự trả lời trong sự chơn thật)

Nguyễn văn Hồng 

       Văn Chương thi phú của bà Đoàn Thị Điểm không ai là không biết. Bà Đoàn sau khi về cơi thiêng liêng cũng tiếp tục lập công phần hồn trong Tam Kỳ Phổ Độ nhờ tài văn chương thi phú của Bà. Phần này ai là  người tín hữu Cao Đài đều biết. Ngoài những bài Kinh cúng tế phần Thế Đạo đă thấm vào ḷng mọi người cả trong Đạo lẫn ngoài đời, Tôi muốn nhắc đến một tác phẩm bất hủ vô tiền khoáng hậu của bà khi c̣n sanh tiền là nữ sĩ Đoàn Thị Điểm ấy là Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc.

       Trong Chinh Phụ Ngâm của bà, có  câu thơ bà hỏi mà đến nay chưa có ai trả lời!

       Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,

       Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.

       Xanh kia thăm thẳm từng trên.

       V́ ai gây dựng cho nên nỗi này?!

       Câu vừa là câu hỏi vừa là câu thán: “V́ ai gây dựng cho nên nỗi này?!” đến nay vẫn c̣n bỏ ngỏ chưa có ai đáp.

       Ngày nay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sau 45 năm đất nước thống nhứt đă trải qua biết bao thăng trầm. Đạo đang b́nh yên bổng đất bằng dậy sóng, như câu "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi " th́nh ĺnh đổ xuống nền Đạo. Mọi sự gắng công cố sức của thiêng liêng và tiền bối đều bị tan tành theo mây khói. Biết bao những người Đạo môn đệ của Chí Tôn bị lâm vào khổ hạnh tu hành 45 năm qua.

       Hiện nay Đạo Cao Đài được 95 năm. Nh́n lại thấy có hai giai đoạn rơ rệt: Năm mươi năm c̣n Pháp Chánh Truyền và 45 năm mất Pháp Chánh Truyền!

       Người tín hữu Cao Đài cả ba độ tuổi lăo-niên, trung-niên và thanh-niên đều có thể mượn câu hỏi của bà Đoàn “V́ ai gây dựng cho nên nỗi này?!” để bày tỏ sự trăn trở trong ḷng!

       Câu hỏi đó chúng ta không cần vội trả lời, dù rằng câu trả lời đă có trong ḷng mỗi người. Lịch sử sẽ  công bằng ghi chép và giải đáp sau này.

       Trước mắt và trong lương tâm chúng ta có những câu hỏi bức thiết và gần gũi hơn:

       1/- Tại Sao Đạo Cao Đài sau năm 1975 lại có Bản Án Cao Đài để lên án Chức Sắc Đại Thiên Phong và tiền khai Đại Đạo, rồi sau này lại cúng tế cung nghinh công nghiệp cũng của chính quư Ngài bị lên án ấy?

       2/- Tại sao có Thông Tri 001 của ba Chánh Phối Sư và Đạo Lịnh 01 của hai Ngài Chưởng Quản Lưỡng Đài ra đời?

       3/- Tại sao có những  Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu trung kiên phải bị đi học tập cải tạo dài và ngắn hạn? Và một số bị trục xuất khỏi Đạo?

       4/- Tại sao đến năm 1997 (tức gần 20 năm sau) Đạo Cao Đài mới có Hiến Chương cho hoạt đông? Và Hiến Chương lại không  soạn cho phù hợp Pháp Chánh truyền?

       5/- Tại sao lại dùng cách bắt banh để phong phẩm tước cho tân chức sắc?

       6/- Tại sao thời gian sau này lại phô trương bộ mặt của Đạo bằng cách xây dựng trên 500 cơ sở thờ tự gồm Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu cả nước?

       7/- Tại sao phải triệt tiêu Hiệp Thiên Đài bằng cách lập Cơ Quan Pháp Luật thay thế giai đoạn đầu, qua giai đoạn hai đóng cửa luôn?

       8/- Tại sao có sự phân biệt việc an táng người chết tại Cực Lạc Thái B́nh. Kẻ được chôn người không?

       9/- Tại sao Ngài Thượng Tám Thanh ngồi ghế Chưởng Quản lâu và nhiều nhiệm kỳ như vậy? Không có người thay thế hay sao?

       Chín câu hỏi này là chín nấc thang, do ta tự hỏi trong ḷng và cũng chính ta trả lời cho ta bằng một cái tâm chơn thật để ta leo lên cơi thiêng liêng gần Từ Phụ hay tụt xuống cơi dưới xa Thầy Mẹ!

       Chơn thật là hạnh của Thầy và giả dối là của Quỷ Vương. Ta hăy dũng cảm dùng tâm chơn thật của ḿnh trả lời cho chính ḿnh để chứng tỏ ta là môn đệ của Thầy Trời không hổ thẹn.

       Tôn chỉ của Đạo Cao Đài Bác Ái và Công Bằng. Dưới con mắt của Thượng Đế tất cả đều là con cái. Dầu ngoan, dầu nên, dầu hư, dầu thất bại đều cũng là con. Hội Thánh do Chí Tôn lập nên (gồm các lương sanh) sẽ đối xử với tất cả con cái của người bằng Thương yêu và Công B́nh. Tất nhiên trong cửa Đạo sẽ không có thù hận đối với những đứa con lạc loài mà phân biệt đối xử.

       Câu hỏi này đặt chung cho mọi người. Chúng ta lúc đang c̣n tỉnh táo và minh mẫn hăy trả lời để “Xét câu minh thệ gởi ḿnh cơi thăng”. Bà Bát Nương có Thánh Ngôn dạy, Phải chi con người biết tự xét ḿnh trước khi thoát xác th́ khỏi phải ngồi Âm Quang tăm tối  mà xét sau khi chết.

       Tản mạn đôi hàng cuối năm Kỷ Hợi. Kính chúc tất cả chư huynh tỷ chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng, được hưởng nhiều hồng ân của Chí Tôn Từ Phụ nếu đă lập nên công ; và hưởng được ân xá của Chí Tôn nếu sa cơ phạm pháp.

Nay kính.

Thánh địa, cuối đông năm Kỷ Hợi

Thay mặt Các tín đồ già ghi chép

Nguyễn Văn Hồng.

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000