ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tấn công BÁO ÂN ĐƯỜNG

Mũi tên hướng về ai? Ai bị thương?

Nguyễn Minh Hiệp

       Sáng nay đọc trên mạng internet thấy TỜ TR̀NH của một người đạo có tên Đinh Văn Cư 71 tuổi kư tên và năm người khác cùng kư tất cả đều có mặt tại thời điểm tro cốt bị đánh cướp. Làm tôi suy nghĩ những điều ngộ nghỉnh như sau. Những câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi xin viết lên đây để quư đồng đạo cùng tham khảo:

       1-/ Việc dùng vũ lực đánh cướp tro cốt đem đi mất là hành động chánh hay tà?

       - Những người vào lấy tro cốt này có sợ bị phạm luật pháp hay không? Chắc chắn là có. Nếu việc không gian dối th́ họ đâu cần phá các camera an ninh ghi h́nh. Trong lúc đó người trách nhiệm chính là Ban Điều Hành không có mặt người nào để kư bàn giao bàn lănh. Chỉ có mấy cụ già và phụ nữ th́ làm được ǵ? Quí cụ chỉ là những người lo cúng kiến nhang khói mà thôi. Mấy cụ gọi điện thông báo cho Ban Diều Hành th́ bị giật điện thoại. Hành động nầy được thực hiện công khai nhưng lén lút. Lấy đồ trong một cơ quan mà không có chủ cơ quan ở đó. Vậy họ là những kẻ tà đạo.

       2-/ Họ lấy các thứ này để làm ǵ?

       - Để bán lấy tiền. Không phải. V́ tro cốt ai mua làm ǵ?

       - Để đ̣i tiền chuộc. Có lư! Hành động bắt cóc tro cốt này để đ̣i tiền chuộc này là phạm pháp. Luật pháp Việt Nam sẽ xử lư họ khi họ đem giao dịch chuyện này.

       - Để chọc ghẹo chơi! Không phải! V́ muốn chọc ghẹo th́ thiếu ǵ nơi, thiếu ǵ đối tượng. Đâu cần phải động tay động chân xúc phạm đến phần thiêng liêng vô h́nh. Ngay cả người chết b́nh thường người ta c̣n dở nón tiễn đưa khi gặp linh cửu. Huống chi đây là tro cốt được khẳng định là của một vị có đại công tiền khai Đạo Cao Đài.

     - Để làm áp lực với những ai có liên quan như những Chức Sắc Hiệp Thiên Đài chăng? Không phải! V́ Chức sắc hiệp Thiên Đài không phải trách nhiệm ǵn giữ tro cốt. Đó là nhiệm vụ của Báo Ân Đường và của toàn thể nhơn sanh có tín ngưỡng. Có tro cốt hay không th́ quí Chức Sắc Hiệp Thiên Đài vẫn làm việc, vẫn làm trách nhiệm của ḿnh. V́ chức sắc HTĐ không có qui đinh hàm phong, nghĩa là không có cách tu tại gia như người ta lầm tưởng. Trừ trường hợp bịnh nặng th́ nghỉ dưỡng. Vả lại, việc đem tro cốt về Báo Ân Đường là một việc t́nh cờ ngẫu nhiên sau khi quí Ngài hội họp công cử các chức danh trong HTĐ. Việc lấy tro cốt để làm áp lực với HTĐ là một suy nghĩ nông cạn và sai lầm. Hiệp Thiên Đài là chơn thần th́ không nhứt thiết phải có văn pḥng. Như ngày xưa Đức Hộ Pháp tuy lưu vong sang Kim-Biên nhưng vẫn điều hành cơ đạo.

       - Để đem về Báo Ân Từ thờ! Không bao giờ! V́ Hội Thánh đă có văn thơ thông báo đó là tro cốt giả th́ không lư nào rước đồ giả đem về thờ.

       - Để hâm nóng dư luận. V́ khá lâu Báo Ân Đường yên lặng, nhơn sanh có thể lăng quên. Hôm nay muốn khuấy động để kích thích sự phẩn nộ của nhơn sanh với kẻ gian đến cướp. Cũng có lư một phần. Nhưng làm vậy th́ ai được lợi? Hội thánh? CS/HTĐ? Hay ai khác? Xét cho cùng với ư này th́ CS/HTĐ có lợi nhứt. Nhưng quư Ông đâu cần cách  hạ tiện  vô đạo đức, thất lễ như vậy!

       - Để mượn dao giết người? Theo  Tờ Tŕnh của Ông Đinh Văn Cư th́ thấy có người mặc áo đạo, có người mang băng đỏ của trật tự nội ô Ṭa Thánh nên tưởng là đồng đạo đến tham quan hành hương, nào dè…. Khi xong chuyện rồi th́ họ úp mở nói miệng là lịnh của Hội Thánh. Lịnh miệng hay văn bản? Ai mà biết được! Nói như vậy để cho dư luận nghĩ rằng Ngài Đầu Sư chủ mưu làm chuyện này. Nếu Ngài Đầu Sư ra lịnh th́ đâu cần phải sợ mà phá camera. Điều này ít ai biết. Những người thực hiện trộm cướp tro cốt này muốn mượn dư luận kết án Ngài Đầu Sư Thượng Tám quá tàn nhẫn và bỉ ổi. Từ đó khơi dậy phong trào chống đối bất tín nhiệm Ông Đầu Sư. Với sự việc này th́ Ông Đầu Sư sẽ bị hạ bệ v́ mất tín nhiệm là chuyện dễ dàng. Thật sự Ngài Đầu Sư không hề ra lịnh này. Những người có mặt được nhận diện là Ban Đại Diện Đạo tại Tây Ninh biết rơ là ai ra lịnh. Hăy hỏi họ th́ biết rơ. Sự việc này sẽ hoàn toàn bất lợi cho Ngài Đầu Sư. Đây là một kế sách tuyệt vời mà đàn em Ông Thượng Tám Thanh thực hiện để hạ bệ Ông. Chắc Ông đă biết được ư đồ của việc làm này, và phải đối phó ra sao!

       3-/ Hậu quả của việc đánh cướp này sẽ như thế nào?

       Có ba hậu quả sẽ xảy ra:

       - Làm tăng sự phẩn nộ của nhơn sanh với Hội Thánh của Chưởng quản Thượng Tám Thanh và ngược lại thêm cảm mến của nhơn sanh với quư Chức Sắc HTĐ. V́ Quư ngài luôn bị hàm oan và lấn áp.

       - Thân nhân của các tro cốt đang sống ở hải ngoại, đang mang quốc tịch nước ngoài sẽ làm thủ tục ngoại giao yêu cầu thông qua hai chánh phủ để điều tra sự việc. Lúc này hậu quả sẽ không lường trước, khi có lịnh của chánh phủ phải làm đến nơi đến chốn.

       - Xoa dịu và kết thân với CS/HTĐ. Một ngày nào đó Hội Thánh đem các tro cốt ấy ra trả lại cho Quí Chức Sắc HTĐ nói là có công t́m kiếm và làm được việc nghĩa bằng hành động anh hùng cứu mỹ nhân.. Song song việc ấy,  là việc lên án Ngài Đầu Sư Tám có hành động độc ác tàn nhẫn để yêu cầu CS/HTĐ ủng hộ người mới là đàn em của Đầu Sư Tám lên thay Chức Chưởng Quản Hội Thánh. V.v.

      Ôi sao mà phức tạp và khó hiểu! Thôi th́ trăm sự nhờ Đức Bà Thất Nương xoay chuyển vậy.

Thánh Địa, ngày 25 tháng 12 Bính Thân

Nguyễn Minh Hiệp

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634