ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân dung Trần Quang Cảnh:

Dă tâm và ư đồ

Đoàn Minh Thuỳ

       Hai mươi năm trước, Trần Quang Cảnh là Hội trưởng Hội Đồng Đại Diện của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại.

       Năm 1999, Hội Đồng Chủ-Trưởng và Hội-Đồng Đại-Diện Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại đă kư một TUYÊN CÁO lên án Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài phái Tây Ninh tổ chức cầu phong và cầu thăng trái pháp luật. (xem bản tuyên cáo 1999).

       Sau gần hai mươi năm (19 năm) Ông Cảnh đi làm đại diện cho cái Hội Đồng Chưởng Quản mà chính tên Cảnh lên án năm xưa.

       Vậy Cảnh là ai? Ư đồ Cảnh muốn ǵ?

       Theo tài liệu lịch sử Đạo th́ Trần Quang Cảnh là con của Ông Trần Quang Vinh phẩm vị cuối cùng trong Đạo của cụ là Phối Sư Thượng Vinh Thanh. Từ c̣n phẩm Giáo Hữu, cụ Trần Quang Vinh đă lập nhiều đại công giúp Đạo. Lên phẩm Giáo Sư cụ vâng lịnh thiêng liêng lập quân đội cao đài để giải ách nô lệ cho nước nhà. Sau đó giải thể quân đội về thuần tuư tu hành. V́ một chút lỗi mọn mà cụ bị giáng chức. Sau ngày miền nam và miền bắc Việt Nam thống nhứt ông bị tù đày trong nhà tù XHCN, đă chết trong lúc c̣n bị giam giữ. Đến giờ này không biết phần mộ và hài cốt ở đâu.

       Thế tại sao Trần Quang Cảnh mau quên cái đau mất cha mà vội đầu quân dưới trướng của Hội Đồng Chưởng Quản nay đă nâng lên thành Hội Thánh được dân gian quen gọi với biệt danh Hội thánh chống trời?

       Thật sự không có ǵ khó hiểu. Trần Quang Cảnh đă quên đi người mà ông núp danh chức-sắc đại-thiên-phong để tạo danh phận cho ḿnh là hội trưởng hội đồng đại điện cơ quan truyền giáo hải ngoại vào những thập niên cuối thế kỷ trước, v́ Ông không phải đứa con máu thịt của cụ Trần.

       Cái mác trung kiên đó không làm cho Cảnh thăng quan tiến chức như mong muốn, nên Ông đă vội quay lưng với sự nghiệp của cha ḿnh để lại và thành tích của chính ḿnh lập nên. Một lư do rất dễ hiểu. Ông Cảnh không phải con ruột của cụ Trần như mọi người đă biết từ trước đến nay. Trần Quang Cảnh là con riêng của bà bạn của cụ Trần trước khi về kết hôn với cụ. Ông Trần nhận nuôi dưỡng cho Cảnh cải họ lại họ Trần như là con đẻ của cụ vậy. Cái nóng ruột giả tạo đi t́m kiếm hài cốt cha đă bị Cảnh lột xuống.

       Qua các tài liệu để lại, không ai lạ ǵ cái bản tánh tráo trở ḷng một dạ hai của Trần Quang Cảnh. Nhưng không nói ra mặc kệ ông ấy để cho thiêng liêng định phận.

       Nay thấy Đạo Tâm Thư của lễ-sanh Hương Muội có đề cập đến vấn đề Trần Quang Cảnh đăng kư độc quyền thương hiệu Đạo Cao Đài.

       Sự kiện này được đạo huynh Huỳnh Nhựt Minh phân tích đầy đủ. (xem bài viết tại đây).

       Có một điều, tôi thấy áy náy như là mang trong tội với nhơn sanh khi biết sự thật về Trần Quang Cảnh mà không nói ra để cho đồng đạo cả bảo thủ chơn truyền lẫn canh cải chơn truyền hiểu nhầm thành tích của Trần Quang Cảnh trước kia và hiện nay. Sự việc này không c̣n là của riêng cá nhân ông Cảnh nữa. V́ nó ảnh hưởng đến cả nền đại-đạo. Cá nhân và thành tích công tội của một vị lănh đạo nói chung và nền đạo nói riêng cần phải công khai cho mọi người được biết.

       Có nhiều người tạm suy diễn việc làm của Trần Quang Cảnh hiện nay như việc ḷn trôn giữa chợ của Hàn Tín ngày xưa thời Tam-quốc bên Tàu.

       Nhưng về h́nh thức mọi người có thể thấy giống như vậy nhưng nội dung hoàn toàn ngược lại không giống điển tích ḷn trôn của Hàn Tín chút nào. Hàn Tín xưa v́ chưa đến thời cơ nên không muốn xuất đầu lộ diện có hại cho thân phận. Thà chịu nhục ḷn trôn để giữ kín thân phận và khí tiết chờ ngày mưu đồ đại nghiệp. Đó là sự ḷn trôn của một người quân tử.

       Cái ḷn trôn của Trần Quang Cảnh hiện nay không v́ đại nghiệp mà v́ bản thân cá nhân. Ḷn trôn của Cảnh không muốn dấu thân phận mà trái lại muốn phô danh rộng lớn. Con cáo đă hiện nguyên h́nh. Cái ḷn trôn này là của kẻ tiểu nhân muốn vinh thân ph́ gia nên a ṭng theo hội-thánh chống-trời với ư đ̣ kiếm chút danh phận và bổng lộc.

       Kính thưa chư đồng đạo,

       Sự thật về Trần Quang Cảnh, Trần Quang Cảnh là người tự rơ nhứt. Khoa học có thể chứng minh sự thật này. Một test ADN là mọi sự thật sẽ được phơi bày. Tôi được biết sự thật này do thầy giáo Xem con rể cụ Trần kể lại.

       Đôi lời kính gởi đến cơ quan chức năng của Hoa-kỳ và đồng đạo nơi hải ngoại: Trần Quang Cảnh là một tên đạo gian. Hắn đă núp bóng Cơ quan truyền giáo hải ngoại thời gian đầu sau Đạo Lịnh 01 để tạo danh phận. Nhưng danh chưa có phận chưa yên. Hắn thấy tuổi đời ngày càng già lớn qua cái tuổi xưa nay hiếm. Hắn thấy không c̣n kiên nhẫn chờ đợi ngày Hội-thánh phục quyền nên quay lại đầu quân dưới trướng cái tổ chức phàm trần mà 20 năm trước Cảnh chống đối với dă tâm đi bán rẻ  Đạo Trời tạo ḷng tin cho đầu lỉnh.

 Gần đây trong quốc nội tôi nghe có thêm danh từ Cao Đài 1997 và Cao Đài 1926. Nguyên do từ đâu lại có hai cụm từ này, nhứt là danh từ Cao Đài 1997?Năm 1997 đă có sự kiện ǵ xảy ra?”(trích bài của Huỳnh Nhựt Minh)

       Tôi hoan nghinh ư tưởng này. Chí Tôn chỉ lập một Đạo Cao Đài vào năm 1926. Những ǵ có sau này đều là có ư chống Trời. Nếu gọi “Cao Đài 1997” là ta mặc nhiên nh́n nhận nó hợp pháp sao?

       Sự chơn thật là của Chí Tôn, sự giả dối là của tà mị. Trademark là thương hiệu như đạo huynh Huỳnh Nhựt Minh đă nói. Đạo Cao Đài đă có sẳn 93 năm khai sáng và vài năm tiền khai. Lúc đó Cảnh c̣n chưa ra đời th́ làm ǵ có được suy nghỉ để sáng lập một mối Đạo cho toàn cầu như Cao Đài? Công tŕnh trí tuệ nào của Cảnh thực hiện và mà dám nhận chủ sở hữu trí tuệ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh?

       Điều này Cảnh đă tự tố cáo ḿnh là tên ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Ông Trời để đăng kư với cơ quan chức năng Hoa-kỳ, là một ư đồ hèn mạt của tên tiểu nhân ḷn trôn tạm gọi Hàn Tín thời nay để dâng công cho Hội-thánh chống-Trời mà kiếm chút bổng lộc.

       Chư đồng Đạo đă ghê sợ con người ḷng hai của Cảnh, nay thêm một việc làm bạc nhược nữa đă phơi bày trước mắt nhơn sanh. Đó là dă tâm và ư đồ làm đạo gian của Trần Quang Cảnh.

Sài G̣n, ngày 15 tháng 4 năm Mậu Tuất

Đoàn Minh Thuỳ

                                                                                              

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000