ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN KIẾN NGHỊ THÙ HẬN

Suy nghĩ về thông báo số 06/TB

ngày 2-9-Bính Thân của BĐH-THC

Phạm Công B́nh

     Nếu ai có một chút suy nghĩ thôi cũng thấy Bản Kiến Nghị và Thông Báo số 06/TB ngày 2-9-Bính Thân (đính kèm bên dưới) của Ban Điều Hành Trí Huệ Cung (BĐH-THC) hiện nay mà không thể nhịn cười v́ đó là do một người thiểu năng trí tuệ viết ra.

     Xin có đôi lời nhận xét kính hiến đến Quư Đồng Đạo đọc để cười vui thư giản đôi chút!

     Về BẢN KIẾN NGHỊ:

     1/- Bảng Kiến Nghị băi nhiệm chức vụ Trưởng Ngành Gia của Ông Nguyễn Hoàng Hồng để đề cử Ông Phạm Thành Siêu thay thế lại có chữ kư của chính Ông Q. Trưởng Ngành Gia Phạm Thành Siêu. Vậy khi chưa có Bảng Kiến Nghị th́ trong BĐH-THC đă có hai Trưởng Ngành Gia rồi! Hay và lạ thiệt! Ha! Ha!

     2/- Muốn loại Ông Hồng ra khỏi BĐH-THC th́ tuyệt đối không nên có chữ kư của hai Ông Trịnh Thanh Quang và Phạm Thành Siêu mới đúng. Vậy là Ông P.T. Siêu “Quyền Trưởng Ngành Gia” không có lịnh bổ nhiệm (bất hợp pháp) đảo chánh chứ không phải thay thế Ông Nguyễn Hoàng Hồng Trưởng Ngành Gia chính thức có lịnh bổ nhiệm của HTĐ. Ông Trịnh Thanh Quan không thể vừa là người đề nghị vừa là người ra quyết định băi nhiệm! Như vậy là là một sự trả thù cá nhân chứ không phải làm việc Đạo. Con cháu của Phạm Môn ngày nay biến chất như vậy đó sao? Ha! Ha!

     3/- Trong Bảng Kiến Nghị nói Ông Nguyễn Hoàng Hồng vi phạm kỷ luật Phạm Môn mà không nói rơ vi phạm điều nào của nội qui và không có vi bằng làm việc hay góp ư! Đây là một sự vu khống trắng trợn. Ha! Ha!

     VỀ THÔNG BÁO.

     1/- Không căn cứ vào bất cứ văn bản nào của Hội Thánh HTĐ, Hội Thánh Phước Thiện… Chỉ căn cứ vào “phiên họp sơ bộ” và “Bảng Kiến Nghị” yêu cầu băi chức Ông Hồng. Đây là làm việc không có pháp luật gọi là vô pháp vô thiên của xă hội đen. Ha! Ha!

     2/- Căn cứ “lời phê của vị Trưởng Ban Điều Hành trong Bảng Kiến Nghị…”. Lời phê này phê vào cái văn bản ǵ? Ai xin ǵ mà phê? Các Ông kư tên kiến nghị ( 10 người) đă lật đổ hay chiếm quyền của Ông Trưởng Ban Điều Hành Trí Huệ Cung một cách vô tư không thương tiếc!!! Đây không c̣n là thương yêu theo Tôn chỉ của người tu chơn nữa! Ha! Ha!

     3/ Ví dầu, có có ủy quyền XLTV là thật, th́ nhiệm vụ chỉ xử lư những vụ việc b́nh thường. Ai cho phép một vị XLTV quyết định băi chức một người có lịnh bổ nhiệm và được chính thức lưu giữ lại khi người đó xin nghỉ? (Xem Đơn của Ông Hồng). Đúng là loạn hết!!! Ha! Ha!

4/- Thông Báo (số 06/TB ngày 2 tháng 9 Bính Thân) là  tên của một Văn Thư. Nhưng cuối cùng th́: “NÊN : Ban Diều Hành Trí Huệ Cung ra Quyết Định..”. Từ Thông Báo biến thành Quyết Định! Hay thiệt! Ha! Ha!

     5/- “Thông Báo biến thành Quyết Định” lại chẳng buộc ai phải thi hành cả! mà chỉ hăm dọa cấm và xúi người ta xa lánh Ông Nguyễn Hoàng Hông mà thôi! Vậy Thông Báo này có giá trị với Ông Hồng không? Dĩ nhiên là không! Đây là cách làm việc của BĐH-THC đấy ư? Ha! Ha!

     Kết Luận: Ông Nguyễn Hoàng Hồng đă xin nghĩ nhiệm v́ sức khỏe, nhưng được Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên động viên lưu giữ lại. Điều này chứng minh Ông Nguyễn Hoàng Hồng là người được tín nhiệm rất cao (xem Đơn Xin Từ Nhiệm và lời phê của Cải Trạng Lê Minh Khuyên bên dưới). Mười người kư tên đ̣i băi nhiệm Ông N.H.Hồng lúc đó Ông Khuyên không chọn được người nào, có nghĩa là bất tài!

     Quyết định không có hiệu lực chấp hành, vậy xin Ông Nguyễn Hoàng Hồng cố gắng cười một câu cho có sức khỏe, rồi tiếp tục công việc được bổ nhiệm xem ai sẽ cưởng chế Ông ra khỏi Báo Ân Đường?

Trí Huệ Cung, ngày 5 tháng 9 Bính Thân!

Một Đệ Tử Phạm Môn

PHẠM CÔNG B̀NH

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634