ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Chủ đề: NHỮNG GÓC NH̀N VỀ ĐẠO CAO ĐÀI.

       Bài hai:  Những góc nh́n không tùng luật pháp.

Điền Lạc

       Trong bài một với tựa đề: “Tôi không được tự cho phép ḿnh nghỉ”. Chúng tôi đă có tŕnh bày ư muốn nghỉ ngơi, không can dự vào chuyện thị phi trên mạng xă hội đang bát nháo gây nhiễu thông tin về đạo Cao Đài. Dĩ nhiên thực tế đang có một trường ngôn luận làm rối loạn đức tin. Người ta hiểu và nh́n Cao Đài với những cách nh́n khác nhau rồi ra sức lư luận bảo vệ quan niệm của ḿnh. Lướt một ṿng trên internet người ta có cảm tưởng đạo Cao Đài đang giống một mớ hỗn tạp không trật tự kỷ cương. Mạnh ai nấy giải thích. Chúng tôi có cảm giác như câu chuyện ngụ ngôn “Năm người khiếm thị xem voi” vậy.

       Nh́n lại thực trạng, trong thời buổi loạn đạo đau thương ngày nay ứng hợp một cách kỳ diệu lời phán dạy của Đức Chí Tôn:

       “Kẻ hữu đức buồn ḷng thối bước, đứa chơn thành không vui nắm tay theo; ma hồn quỷ xác loán vào; kẽ đức thiếu níu đứa không nhân; thành ra nhơn kém đức suy, cứ thẳng một đường tà dung ruổi", và

       “Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đă rửa phai hạnh đạo”

       Đức Chí Tôn phán dạy:

       “Thầy đă muốn cho hoàn toàn phải cần có luật mà hễ có luật th́ cần phải do theo đó mà hành đạo, mới khỏi điều sơ thất đặng.”.

       Chính lời dạy quư báu này chúng tôi  phải quyết định không được phép nghỉ. Lương tâm tôi đă khiển trách tôi phải cứu đồng đạo đang bị hỏa mù làm lạc hướng mà tưởng đang đi đúng. Hôm nay tôi tŕnh bày tiếp bài hai “Những góc nh́n về Cao Đài khuynh hướng không tùng luật pháp”.

       Trước tiên tôi có đôi điều nói thêm về ư nghĩa KHÔNG TÙNG LUẬT PHÁP để tránh khỏi hiểu lầm trong phần sau:

       KHÔNG TÙNG LUẬT PHÁP nếu nói mà không phân tích rơ khiến người ta nghĩ rằng : Tôi được tự do không cần luật pháp, hay không có luật pháp nào có quyền buộc tôi phải theo. Đây là lời nói của một anh hùng v́ ta là Luật. Nhưng sự thật không phải vậy: Không tùng luật pháp ở đây chúng tôi muốn nói về một hành động phản đồ : “ không chấp hành luật lệ của Đạo  ḿnh đang là tín đồ, thay vào đó đi tùng một luật pháp khác thay cho việc tùng luật đạo sở tại”. Đây là một việc vô cùng trái khoáy. Đang là tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà không tùng Pháp luật Tam Kỳ Phổ Độ th́ chúng ta có phải là tín đồ của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ không?

       Luật Đạo của Đại Đạo có ghi rơ trong Thập h́nh chương Ṭa Đạo: Án trục xuất:

       “Đệ nhứt h́nh:

       1. Không tuân Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định.

       2. Phản loạn Chơn Truyền.

       3. Chia phe phân phái và lập Tả Đạo Bàn Môn.

       Những vị nào phạm các điều trên đây th́ khép vào tội thứ nhứt trong Thập H́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Trục Xuất”.  

       Hiện nay  những góc nh́n không tôn trọng luật pháp đạo gồm có các khuynh hướng:

       1/ Có một nhóm Cao Đài chú trọng phần xây mới cơ sở thờ tự là chánh. Tùng luật lệ là không cần thiết:

       Nhóm này hiện tại dựa vô quyền lực của đời để thi hành phận sự đạo. Mỗi khi đi đâu đến cơ sở đạo nào cũng có các nhân viên của quyền đời đi kết hợp. Có thể nói nhóm này được nhiều ưu đăi nhất của nhà cầm quyền. Tại sao có nhóm này xuất hiện? Sau năm 1979 khi Đạo Lịnh 01 ra đời do hoàn cảnh đặc biệt không thể cưỡng lại được. Đạo Lịnh 01 đă giết chết một nền hành chánh đạo đang ổn định, điều ḥa con thuyền Đại Đạo. Không có nền hành chánh đạo Cao Đài như con thuyền vô chủ v́ không có người quản lư. Hoặc mỗi cấp có mỗi chủ trương khác nhau thượng hạ bất phân, tiền hậu bất nhứt. Con thuyền ấy không đi đến đâu cả. Nhóm này đă lập Hiến Chương và điều hành cơ đạo dưới lịnh của một vị Chưởng Quản duy nhứt.

       Trong những bài trước đây, chúng tôi đă nói rất nhiều về sự việc hậu Đạo Lịnh 01. Nay xin không nói lại. Đạo lịnh ra đời một cách bất hợp pháp đạo. Người tín hữu Cao đài không thể xem hai chữ kư của hai Ngài Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư là của Hội Thánh Lưỡng Đài. Hai ngài là chức sắc của hai Đài nhưng khi kư tên lại để danh hiệu “Hội Thánh Cao Đài.” nên không thể đại diện cho Hội Thánh Lưỡng Đài. Không thể nói Hội Đồng Chưởng Quản do hai Ngài thành lập là một thực thể hợp pháp của đạo Cao Đài. Nhóm này làm việc theo sự chỉ đạo của chức sắc chứ không tùng luật Pháp. Theo Đạo Nghị Định thứ Tám ai cũng biết Hội đồng Chưởng Quản không do mạng lịnh của Hội Thánh nên không coi đó là Đạo của Thầy. Sự lớn mạnh của nhóm này không làm cho Đức Chí Tôn và Tam Giáo và Tam Trấn vui mừng. Chiếu theo thập h́nh của Ṭa Đạo họ đă đă vi phạm đệ nhứt h́nh nên không c̣n là môn đệ của Cao Đài.

       Hôm nay, rất ít người không biết đây không phải là của Chí Tôn. Đa số đều rơ đây là một nhóm Đạo ngoài Pháp Chánh Truyền, nên không thể nói do lầm lẫn và thiếu hiểu biết mà tùng theo. Đó là quyền cá nhân của mọi người. Chúng tôi chỉ thương những huynh-tỷ-đệ-muội nơi thôn quê sằn dă không đủ kinh sách và phương tiện để nghiên cứu nên lên tiếng giúp. Mong rằng một nơi hẻo lánh nào đó chư huynh-tỷ-đệ-muội xem được, hiểu được để có quyết định sáng suốt tự giữ ḿnh. Tham gia với nhóm này ḷng cứ tưởng lập công nào dè càng tích cực càng gây thêm tội lỗi.

       “V́ thế, Pháp Luật Đạo là khuôn vàng thước ngọc, là la bàn chỉ hướng, giúp chúng ta, những môn đệ của Đạo Cao Đài, nương tựa vào đó để khỏi phải lầm đường lạc lối, nhất là trong giai đoạn mà các khảo đảo cứ dồn dập phô diễn ra như hiện nay, khi mà những thế lực tà thần, đă, đang và sẽ, không ngừng, một cách có hệ thống, từng bước mưu toan canh cải Luật Pháp Chơn Truyền của mối Đạo Trời đă dày công gầy dựng cho toàn nhân loại được hưởng nhờ, để nương theo đó mà vượt lối sông mê trở về cùng Thầy Mẹ”. (fb Nguyen kien Su) 

       2/ Có một nhóm cho rằng Cao Đài có gốc xuất phát tại Việt Nam, chỉ cần c̣n một nền tôn giáo gọi  Đạo Cao đài trong Việt Nam là đủ, nó biến đổi thế nào cũng không sao cả. Đại diện trong nhóm này là đa số các bậc trí thức thất sủng, các hiền tài nhân sĩ, các chức sắc đă đấu tranh mệt mỏi muốn yên phận nghỉ ngơi, những người muốn đi tắt bằng con đường thứ ba Tịnh-Luyện dù chưa xong Tam Lập. Họ rất ít nói, nhưng khi đă nói th́ vô thưởng vô phạt. Ai hỏi ư kiến họ th́ họ đáp rằng: Yêu cầu hai chữ Cao Đài c̣n hiện hữu là được, nội dung thế nào cái này không quan trọng.

       Lời bàn : Đạo vô vi có Thiên Điều làm chuẩn. Đạo Hữu h́nh cũng phải có luật pháp làm chuẩn. Một tập thể gọi là tôn giáo mà không có luật pháp th́ không c̣n là một tôn giáo nữa, nó chẳng khác như một băng nhóm giang hồ. Người ta dựa trên lịnh của người đứng đầu. Như vậy nhơn sanh đă không tự quyết định số phận và tín ngưỡng của ḿnh, Người đứng đầu tôn giáo hữu h́nh chưa chắc đă tự cứu được ḿnh th́ nói ǵ đến cứu độ tất cả chúng sanh? Nên nhơn sanh không thể tùy tiện thay đổi theo chủ trương của người đứng đầu được.

       Nhóm này không nhiều. Nhưng tiếng nói có trọng lượng v́ là những người đă từng có nhiều công hay phẩm tước với đạo. Họ là những người có học vị cao, nhưng tầm nh́n th́ ngược lại. C̣n Đạo Cao Đài để mà chi khi luật pháp không c̣n tôn trọng? Sự bất nhứt trong luật pháp c̣n làm cho xă hội rối loạn. Nền chánh trị đời có đầy đủ lực lượng vẫn không b́nh ổn được xă hội huống chi chánh trị đạo. Như vậy Cao Đài chưa chắc giữ được trăm năm huống ǵ Thất ức niên. Một khi xa rời luật pháp chơn truyền Đạo đă bị thất pháp tức nhiên đạo sẽ bị bế.

       Chư Thần Thánh Tiên Phật đă thấy nhơn sanh quá đáng, đă chê Đạo của Thầy nên mới tự thay đổi luật Pháp. Tiếng nói của nhóm này có tác động rất lớn: Nếu họ tuyên bố mạnh phải giữ chơn truyền của đạo sẽ có nhiều tầng nhiều lớp đạo hữu tin nghe. Hoặc họ tuyên bố tiêu cực cũng sẽ có nhiều đồng đạo nghe theo nên tác hại rất lớn. Ta không trách họ. nhưng ta phải tin tưởng vào đức tin của ḿnh: Đừng tin chức sắc mà hăy tin vào luật pháp đạo.

       Quan điểm này rất nguy hiểm cho sự tồn vong của nền đại đạo. V́ họ là trí thức.

       3/ Có một nhóm chủ trương tất cả các chi phái Cao Đài là một đều do đức Chí Tôn thành lập.

       Trước khi phân tích t́m hiểu nhóm này, mời chư huynh-tỷ-đệ-muội xem lại phần trích dẫn Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài phần nói về Thượng Phẩm như sau:

       -/ “”

       -/ PCT: “Thượng Phẩm th́ quyền về phần Đạo, dưới quyền có  Tiếp Đạo, Khai Đạo, Hiến Đạo, Bảo Đạo lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư môn đệ thầy., binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng

       C.G:“… Bốn vị Thời Quân Chi Đạo đồng quyền cùng Thượng Phẩm khi người ban quyền hành chánh, song mỗi vị có phận sự riêng, quyền hành riêng…”

       Với câu Pháp Chánh Truyền này cho thấy đạo Cao Đài đă có đủ các tŕnh độ học đạo từ thấp đến cao, từ hữu h́nh của Chi Thế đến vô vi của Chi Đạo. Đạo Cao Đài có dự trù tất cả không phải chia công việc nào cho một phái Cao Đài nào khác để hoàn thiện như chủ trương và góc nh́n của nhóm này lư luận để đồng hóa các phái Cao Đài chung làm một.

       Nhiệm vụ của Thượng Phẩm nói riêng và Chi Đạo nói chung là phụ trách các Tịnh Thất và Thánh Thất. Nếu có một phái Cao đài nào cũng có tịnh thất và tu luyện chẳng qua chỉ là một công việc rập khuôn giống như hoặc trùng lắp với công việc của Tam Cung do Chi Đạo Hiệp Thiên Đài phụ trách mà thôi.

       Ư kết:

       Trên đây chúng tôi tŕnh bày có ba nhóm nh́n đạo Cao đài với ba góc nh́n khác nhau. Mỗi nhóm có một lư luận riêng lại có chung một mục đích là không xem trọng việc ǵn giữ Pháp Luật của Đạo. họ có ư định ǵ?

       Đức Phạm Hộ Pháp dạy:

       “Hỏi những tay đă đồ mưu phá tiêu pháp luật ở nội tâm muốn tính điều ǵ? Bần đạo tưởng chắc cả thảy Đạo hữu lưỡng phái nam nữ đều đồng ư đồng thinh mà trả lời rằng: Họ quyết chắc t́m phương diệt Đạo. Thật phải vậy đó chút. Hễ phá pháp luật là phá giá trị của Hội Thánh, mà Hội Thánh mất giá trị th́ Đạo phải điêu tàn tiêu diệt. Bần đạo tưởng muốn hại Đạo, không có thế nào hay hơn là phá tiêu pháp luật.” (trích Diễn Văn Đức Hộ Pháp ngày 15-8-Quư Dậu )

       Đức Chí Tôn cũng đă ân cần nhắc nhở:

       “Nét nào chưa vẹn, khá biết sửa lần chớ nên tŕ huỡn. Đạo suy đức kém, tà quái lừng hơi, các con gắng chung tâm xua trục hết lũ vạy tà, th́ hiến công lớn cho Thầy đó.”, và phải

       “… Lấy chí thánh của Thầy đă un đúc mà d́u dắt lại sanh linh; lớn nhỏ phải cần tương thân tương ái nhau, kỉnh yêu chỉ dẫn nhau, đem tấc ḷng thanh bạch để làm mảnh gương soi sáng bước đường hậu tấn.“.

       Sự rối loạn trong cửa Đạo từ xưa đến nay nh́n chung chỉ là sự rối loạn phẩm tước và quyền hành. V́ vậy  dù rằng mang danh Cao Đài nhưng có nhiều phái nhiều nhánh nhiều nhóm đều nh́n Cao Đài theo ư cá nhân  không nh́n Cao Đài với góc độ pháp luật và thừa kế truyền thống. Nh́n với góc độ cá nhân là một sự không thống nhứt.  Đến lượt Ư cá nhân cũng tiền hậu bất nhất, tự thay đổi theo thời gian. Do đó những ai không tùng Luật pháp đều không phải của đức Chí Tôn. Họ chỉ làm v́ mục tiêu trước mắt hiện tại (làm chánh trị) chứ không làm được lâu dài đến thất ức niên (Làm đạo).

       Nếu không phải của Chí Tôn mà chúng ta quyết đi theo th́ không được Chí Tôn công nhận đó vậy. Quư bằng hữu bạn đạo của tôi xem lại coi có phải như vậy không? Hăy đọc lại Đạo Nghị định thứ Tám sẽ đầy đủ và thuyết phục hơn.

       Nhóm số 1 là nhóm tích cực phá pháp luật đạo. Nhóm thứ hai và thứ ba tuy không trực tiếp phá pháp của Đạo. Chuyện không tùng luật đạo không làm cho họ đau ḷng cho thấy như họ đồng t́nh với sự vi phạm pháp luật vậy. Chí Tôn là vô h́nh nên lập Hội Thánh thay thế h́nh thể Ngài để làm công việc hữu h́nh của Chí Tôn nhờ cậy. Họ lại quan niệm chuyện đó là của người khác chứ không phải của tôi…

       Nhóm hai và nhóm ba là hai nhóm tuy không tham gia trực tiếp việc phá pháp luật Đạo. Những phát biểu của họ đă làm, đang và sẽ làm chùn bước những ư chí bảo vệ Luật Pháp chơn Truyền. Biến người đạo tích cực ra người tiêu cực. Những người này chỉ lo cho cá nhân bản thân của họ mà thôi. Họ không lo cho bất cứ ai kể cả con cháu ḍng tộc của họ rồi đây sẽ ra sao họ đều không quan tâm đến.

       Đứng trước sự nhiễu loạn thông tin, người tín hữu khôn ngoan của Chí Tôn vẫn có thể nhận được đâu là Đạo của Chí Tôn đâu không phải của Chí Tôn nhờ căn cứ vào Luật và Pháp của Đạo hay nói khác hơn là căn cứ vào Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định, Tân Luật và nhứt là Đạo Luật Mậu Dần. Nền chánh trị đạo phải có đủ bốn cơ quan: Hành Chánh, Phước Thiện, Phổ Tế và T̉A ĐẠO.

       Đến đây bài t́m hiểu những góc nh́n về đạo Cao Đài của chúng tôi về chủ đề Góc Nh́n không cần Luật Pháp đạo đă tạm đầy đủ. Kỳ tới chúng tôi sẽ t́m hiểu Góc Nh́n Tôn Trọng Luật Đạo:

Kính chào tạm biệt.

Thánh địa, ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Dần

Điền Lạc

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000