ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 VÀ TƯƠNG LAI

 CỦA CÁC TÔN GIÁO.

Nguyễn văn Hồng

       Thời gian qua Covid 19 đă bùng phát tại Vũ Hán Trung Quốc. Thế giới lúc ấy đă nh́n về đó như là chuyện của nhà hàng xóm. Nay Covid 19 đă có mặt hầu hết lên các châu lục trên khắp toàn cầu, th́ mọi người đều chung lo không c̣n coi đó là chuyện của riêng ai. Thế giới rộng lớn thênh thang hiện nay dường như quá bé nhỏ để t́m một chỗ an toàn cho con người tránh dịch Covid. Dù trước đó có nhiều hiềm khích mâu thuẫn t́m cách áp đặt lên nhau những đ̣n chiến tranh cân năo, th́ con Covid 19 đă đem nhân loại đến gần nhau hơn, thậm chí các quốc gia có biểu hiện đối đầu về quyền lợi chánh trị kinh tế cũng quên đi chuyện cũ mà đưa tay tương thân tương trợ. Sự tương thân này do thương-yêu hay Bác Ái  mà có. Chữ Bác Ái tôn giáo nào cũng dạy nhưng có mấy ai nghe?

       Đó là một dấu hiệu của một thế giới đại-đồng sắp mở ra. Tôn chỉ của Cao Đài tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mục đích đem cả thế giới về một mối thương yêu gọi là ĐẠI ĐỒNG. Dĩ nhiên đây chỉ là khởi đầu của con đường đại-đồng mà thôi. Con đường phía trước c̣n dài đầy chông gai và vực thẳm. Đó là nói về tôn chỉ của Đạo Cao Đài đặt ra cho toàn thể môn đệ của Cao Đài phải thực thiện cho được.

       Muốn cho thế giới đại đồng con người nhứt thiết phải biết thương yêu nhau không phân biệt màu da, sắc tóc và tôn giáo dị đồng. Muốn được vậy th́ cả thế giới này phải chung một đại gia đ́nh của tất cả các sắc dân không phân biệt. Nói khác đi thế giới chung một nhà không c̣n ranh giới quốc gia.  Theo dơi các diễn biến chánh trị không nhà khoa học nào có thể nghĩ đến hay bàn về một quốc gia cho toàn cầu. Bóng dáng đại đồng v́ thế c̣n rất xa. Những sự thoả hiệp thế giới chỉ tạm làm cho chiến tranh đến chậm hơn mà thôi chứ không hề tránh khỏi. Nếu chưa đại đồng được th́ con người cứ như đang sống trên ḷ thuốc nổ. Và cái chết oan khiên vô tội khi chiến tranh nổ ra không thể tránh khỏi.

       Trong đệ Tam Thiên-Nhơn Hoà Ước có câu : Thiên Thượng và Thiên Hạ (tức Trời và Người: Dieu et Humanité). Công cuộc đại đồng thế giới chỉ do con người mới làm được có sự giúp sức của Trời mới thành công. Trời sẽ giúp cho thế giới đại đồng như thế nào? Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:

“…Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc,

Độ anh Nhi nam, bắc, đông, tây.

Kỳ khai tạo nhứt Linh Đài

Diệt h́nh tà pháp cường khai Đại-Đồng.

Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,

Qui thiên-lương quyết sách vận trù.

Xuân Thu, Phất Chủ Bát Vu,

Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu Chí chơn..”

       Câu kinh này nói rất rơ không úp mở: Đại Đồng phải được khai trong thế mạnh (cường khai)..Một khi con người quá ư tham lam ích kỷ không biết thương nhau. Th́ Đấng Thượng Đế phải dùng thế mạnh để dạy bài thương yêu ấy. Câu này tương tự câu : “Rượu mời không uống phải uống rượu phạt.”. Không lẽ thế gian đang uống rượu phạt của Thượng Đế đây sao?

       “Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch” cho thấy con người trong hàng vạn chủng tộc cũng về chung một cửa và đồng một mạch máu trong châu thân. Đó là nhờ Tam Giáo qui nguyên và hiệp nhứt.

       Đoạn Kinh trên đă dạy hầu như quá rơ. Ta không lạm  bàn chuyện của Trời Đất vô vi nữa mà bàn về chuyện hữu h́nh hiện tại. Nếu con người bỏ đi ích kỷ tư lợi tư thù cá lớn nuốt cá bé th́ có lẽ thế giới sẽ b́nh yên hạnh phúc. Dịch bệnh (các loại) chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Nếu có xảy ra th́ không phải lan nhanh như vậy. Hậu quả đưa đến các Cơ Sở Thờ-Tự các tôn giáo dường như mặc định đóng cửa do con người sợ tập hợp lui tới hành hương hiến lễ (lại là thiên ư). Toà Thánh la mă Vatican, Thánh Địa Mecca,  Thánh địa Jerusalem đều vắng người dù cho các mùa lễ hội lớn hằng năm giẫm đạp không ít người thiệt mạng cũng không cản bước đường tin tưởng của họ.

       Riêng trong Tôn giáo Cao Đài tại Tây Ninh., do Thông Tri số 01/95/HT-TT ngày 12 tháng 01 năm Canh Tư (dl 05-02-2020). Hội Thánh đă chánh thức ra lệnh không cho tụ tập cúng bái để tránh dịch bệnh. (xem h́nh). Văn Thư này nói lên một điều vật chất chỉ là của tạm. có sở hữu cũng vô dụng. Không phải ngẫu nhiên mà nhà mỗi Đạo hữu đều có an vị Ngôi Thờ Đức Chí Tôn và Tam Giáo Tam Trấn tại tư gia. Cũng là Thiên ư.

       Chí Tôn dạy :

       “Bạch Ngọc từ xưa đă ngự rồi.

       Đâu cần hạ giới vọng cao ngôi.

       Sang hèn trối kệ tâm là quí.

       Tâm ấy toà sen của Lăo ngồi.”.

       Hiện nay người tín đồ các tôn giáo nói chung và Cao Đài nói riêng thường chỉ bày tỏ tín ngưỡng của ḿnh nơi đền cao chùa lớn. Đa số không bày tỏ nơi TÂM. Không đem tâm ḿnh làm toà sen cho Đức Chí Tôn ngự.

       Chữ TÂM chỉ được thực hiện bằng sự trọn tuân lời dạy và Luật Pháp của Cao Đài. Một số người  may mắn có cơ hội đặc quyền chiếm được đền đài dinh thự của Đạo rồi quay lại cười chê nhạo báng những người tu không chùa (ư nói không có Thánh Thất). Nơi đó cũng chỉ được tạo nên bằng vật liệu vô tri (cát, đá, xi măng…). Nó sẽ không bền trường cửu theo thời gian được. Nó phải hư theo qui luật thành trụ hoại không. Thất ức niên con người phải xây lại biết bao lần cái mới? Khi đạo pháp được hanh thông, đồng đạo đến đó để nghe giảng dạy về yêu thương và chân lư, giảng dạy về tùng thị Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ, về phương thức tu hành Tam Lập. Họ không phải đến đó mới được nhận ân điển của thiêng liêng. Càng không phải đến đó để học bài phân biệt đối xử khi: “Thấy ai làm phải làm lành. Xiểm gièm cho đặng khoe danh của ḿnh.” (Kinh Sám Hối). Ngày xưa khi bị đày theo Đức Hộ Pháp qua Madagasca, ngài Sĩ Tải Đỗ Quang Hiễn có Chùa-Thất nào đâu? Khi chết có được ai cầu siêu đâu? Thi hài có được an táng tại Thánh Địa đâu nhưng ngài vẫn đắc Thánh. (Thánh Phi Châu).

       Ngày nay, người cầm quyền Đạo không v́ cái Tâm bác ái cứu chúng sanh mà v́ dinh thự cao sang rộng đẹp. Các ông lấy công tŕnh làm con tin để khống chế tinh thần người tâm đạo. Công tŕnh được nói đây gồm có Toà Thánh, các Thánh Thất và hiện thêm nơi an nghỉ tức là đất chôn “ Cực Lạc Thái B́nh”.

       Kinh Thế Đạo bài Kinh Đi Đường có câu:

       “..Ḍm thấy cuộc kinh dinh dưới mắt,

       E trở tâm tánh bắt đổi thay…”.

       Người tu hành pháp môn Tam Kỳ Phổ Độ sợ nhứt là bị vật chất tŕ lôi làm cho tâm thay đổi. Mỗi chức sắc, chức việc, tín đồ khi ra đường đọc bài Kinh này để răn ḷng quyết không để cho vật chất cám dỗ.

       Quay trở lại, Tu hành nhờ cái TÂM thành tín. Không phải nhờ đền đài chùa đẹp. Hiện nay, căn dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu, mọi người đều phải lo lắng tự bảo vệ cho chính ḿnh và cộng đồng. Toà Thánh và Thánh Thất dù có đẹp cũng không c̣n ư nghĩa ǵ khi con người đối diện với dịch bệnh. Dù nắm trong tay cái quyền hạn quản lư cơ sở ấy cũng không cứu được đồng Đạo về phần xác khi dịch bệnh xảy ra tại đây. C̣n lại phần linh hồn, hồn ai nấy giữ. Khi con người đă xem nhẹ và không trọn tin bằng cách thất hứa (thất thệ) th́ hỏi khi thoát xác làm sao Đức đại Từ Bi cứu độ?

       Qua cơn dịch bệnh lần này, con người mới thấm thía đến luật nhân quả và hai chữ thương yêu. Nhân quả là khuôn luật bất di bất dịch của tạo-hoá. Dù cho Duy Vật  hay Duy Tâm cũng tin tưởng luật nhơn quả (ai không tin mở lại triết học duy vật biện chứng ra xem.).

       Người xưa có câu ca dao;

       “ Bầu ơi thương lấy bí cùng,

       Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”.

       Nói hẹp trên giàn có bí và bầu.  Nói rộng trong một đất nước con người có nhiều sắc dân hay dân tộc, nhiều ngôn ngữ khác nhau dẫn đến nhiều tín ngưỡng khác nhau tất cả đều là anh em. Sao lại nỡ không thương, hành hạ nhau v́ khác đặc tính và suy nghĩ ? Rộng hơn nữa trên phạm vi cả thế giới, mỗi nước theo đuổi một chủ nghĩa nhưng cũng đều là bạn đồng sanh đồng khổ trên mặt hành tinh, sao lại suy nghĩ cách giết hại giành xé lấn áp nhau bằng các vũ khí tối tân nguyên tử, hoá học và cả sinh học cũng không từ ? Mọi chuyện đều đưa đến kết cục là vô cùng thống khổ. Trong lịch sử thế giới không một giống dân nào có thể tiêu diệt một giống khác. Do Thái sau nhiều năm mất nước do phát xít cũng phục hồi.

       Các tôn-giáo trên thế giới đều tiên tri ngày tận thế hay ngày phán xét cuối cùng. Không lẽ ngày nay đă đến? Dịp này bệnh dịch bùng phát và lan nhanh rất khó kiểm soát. Những quốc gia tiên tiến văn minh nhứt trên thế giới vẫn bị. Châu Âu cái nôi của Văn Minh vẫn hứng chịu. Quốc Gia Ư (Italia) cái nguồn gốc văn minh Châu Âu vẫn phải chịu phép đóng cửa hầu như toàn quốc bị tê liệt. Những con rồng con hổ Châu Á, Trung Quốc cái nôi văn minh Châu Á cũng chịu một đ̣n giáng nặng nề không biết v́ sao? Lúc mà sanh và tử cận kề gang tấc con người ích kỷ làm ǵ, vật chất mà chi, Đền Thờ Chùa Miếu Toà Thánh nguy nga cũng chẳng giúp con người thoát nạn. Với Đạo Cao Đài, cái chết là một sự thay đổi xác để tấn hoá thêm. Đó là niềm vui cực lạc được trở về với đức Cha Mẹ thiêng liêng. Mong Hội-Thánh đang cầm quyền Đạo đừng làm khổ người đă chết. Hăy cho họ một chỗ yên nghỉ do tiền nhân để lại mà ai cũng được phần. Hăy thể hiện ḷng thương yêu cả chúng sanh với nghĩa tử là nghĩa tận.

       Các huynh tỷ đệ muội từng tự hào được cúng Chùa lớn Thất đẹp ngày nay cũng phải về nhà,  hăy suy nghĩ lại xem ḿnh có được và mất ǵ một khi không c̣n nơi vào cúng như bao ai kia đă bị?

       Hôm nay nhân ngày đại lễ Vía 19 tháng Hai, Tôi kính xin Đức Từ Bi Quang Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho toàn cả sanh chúng được hiệp gia ly khổ nạn thoát cơn đại dịch.

Thánh địa, ngày 19 tháng hai năm Canh Tư.

NGUYỄN VĂN HỒNG

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000