ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO H̉A HẢO THUẦN TÚY

THƯ HIỆP THÔNG

Cụ  Nguyễn Văn Điền Hội Trưởng GH PGHHTT.jpg

Cụ Nguyễn Văn Điền Hội Trưởng GH PGHHTT

V/v San sẻ niềm đau với việc tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc bị đập.

Kính gửi :

Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài,

Các Chức sắc, Chức việc, Huynh Đệ Tỷ Muội Đại Đạo Tam Kỳ Ṭa Thánh Tây Ninh.


Thưa quư vị: Chúng tôi nhận được nguồn tin 27/8/2015 có 2 kẻ “côn đồ” vào Hộ Pháp Đường đập tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Và ngày 7/9/2015 các chức sắc, chức việc, đạo hữu Cao Đài Chân Truyền làm lễ cầu an tại Hộ Pháp Đường Ṭa Thành Tây Ninh bị Hội Đồng Chưởng Quản Ṭa Thành Tây Ninh và công an mật vụ tỉnh Tây Ninh ngăn chặn.

Trong thời gian qua tại Việt Nam có nhiều sự kiện vi phạm tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo như: đập tượng Đức Mẹ Maria, đập cây thánh giá ở Đồng Chiên của Công Giáo; họ đập nhà thờ đánh đập mục sư của đạo tin lành; sách nhiễu nhiều chùa chiền, hành hung các vị tăng ni của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; đối với Phật Giáo Ḥa Hảo họ cho in h́nh Đức Huỳnh Giáo Chủ làm phương tiện gói đồ bán ở chợ, dùng những tên bồi bút cs lăng mạ Đức Huỳnh Giáo Chủ và giáo lư Phật Giáo Ḥa Hảo như quyển Ḍng Sông Thơ Ấu, quyển Sư Thúc Ḥa Hảo..., và gần đây là tập luận văn tốt nghiệp của Tăng Sinh Nguyễn Văn Huệ, hành hung chức sắc và tín đồ PGHH

Và nay tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc bị đập. Theo như bản tường tŕnh số 06 ngày 31/8/2015 của Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài: “Sáng ngày 27/8/2015 tại Hộ Pháp Đường nội ô Ṭa Thánh Tây Ninh có 2 người đi trên một chiếc xe Honda đến đậu trước cửa Hộ Pháp Đường, họ ngang nhiên và tự tiện mang giầy đi vào. Đồng đạo thấy vậy yêu cầu cởi giầy để bên ngoài th́ họ không thực hiện mà c̣n rút dao ra để hăm dọa. Sau đó họ đi thẳng lên lầu, một người dùng búa đập lên trán tượng của Đức Hộ Pháp c̣n một người th́ quay phim chụp h́nh. Khi đập xong th́ họ lên xe chạy mất”.

Vào ngày 7/9/2015 Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài và tín đồ Cao Đài Chân Truyền làm lễ cầu an tại Hộ Pháp Đường đă bị Hội Đồng Chưởng Quản Ṭa Thánh Tây Ninh và công an mật vụ tỉnh Tây Ninh ngăn cản.

Được biết Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc sinh ngày 5 tháng 5 năm Canh Dần (1980) tại tỉnh Tân An nay thuộc Long An. Ngài qui thiên ngày 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi (1959). Đức Hộ Pháp là một trong những người quan trọng nhất trong việc xây dựng và kiện toàn tổ chức của tôn giáo Cao Đài.

Sự việc đập tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc tại Hộ Pháp Đường Ṭa Thánh Tây Ninh thuộc quận Ḥa Thành tỉnh Tây Ninh trước cảnh thanh thiên bạch nhựt dưới sự chứng kiến của nhiều đạo hữu là có tổ chức, có sự yểm trợ của những thế lực đen tối.

Bởi Đức Hộ Pháp Giáo Chủ Cao Đài lănh lệnh Đức Thượng Đế đến mở đạo Cao Đài tại Việt Nam. Ngày là biểu tượng thiêng liêng của các chức sắc, chức việc, các tín hữu Cao Đài. Đập tượng Đức Hộ Pháp là sự chà đạp quyền tự do tín ngưỡng của hơn 5 triệu tín đồ Cao Đài.

Không riêng ǵ tín hữu Cao Đài mà những người có học thức, có địa vị đương thời đă nhận định về Ngài: “Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là một bậc dẫn đạo vô song của thế kỷ 20, một con người có t́nh yêu thương bao la vô tận, người tạo cảm hứng cho chủ thuyết Yêu Thương Đại Đồng Thế Giới ...”

V́ vậy hành động của 2 kẻ “côn đồ” ngày 27/8/2015 và sự sách nhiều của Hội Đồng Chưởng Quản Ṭa Thánh Tây Ninh và công an mật vụ tỉnh Tây Ninh trong buổi lễ cầu an tại Hộ Pháp Đường của Cao Đài Chân Truyền ngày 7/9/2015 là hành động vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo.

Chúng tôi tôn giáo Phật Giáo Ḥa Hảo nói chung và Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo Thuần Túy nói riêng kịch liệt phản đối hành động này. Trên cương vị của Hội Đông Liên Tôn Việt Nam chúng tôi xem hành động này đă xúc phạm tôn giáo Cao Đài cũng như là xúc phạm tôn giáo Phật Giáo Ḥa Hảo.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi cộng đồng quốc tế các tổ chức xă hội dân sự Việt Nam, truyền thông trong và ngoài nước phản đối hành động vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo trên.

Chúng tôi kính đề nghị Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài quyết tâm đấu tranh đ̣i lại quyền công lư cho Đức Hộ Pháp.

Chúng tôi yêu cầu Hội Đồng Chưởng Quản Ṭa Thánh Tây Ninh truy t́m kẻ thủ ác xử lư trước pháp luật. Đây là cơ hội cho quư vị lấy công chuộc tội với nền Đạo Đài. Nếu quư vị im hơi lặng tiếng là quư vị đồng lơa với kẻ ác.

Qua đây chúng tôi cũng kính đề nghị với Ban Phụng Tự Tổ Đ́nh Phật Giáo Ḥa Hỏa hăy nêu cao cảnh giác để bảo vệ Tổ Đ́nh, hầu tránh t́nh trạng xảy ra sự việc tương tự tại Hộ Pháp Đường Ṭa Thánh Tây Ninh.

Cuối lời chúng tôi xin thay lời cho Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo Thuần Túy nói riêng và nói chung là tôn giáo Phật Giáo Ḥa Hảo xin sang sẽ niềm đau phạm thánh Đức Hộ Pháp Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh với Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh, với các quư chức sắc, chức việc, đạo hữu Cao Đài.


Trân trọng kính chào!

Làm tại Miền Tây Việt Nam, ngày 08/9/2015

TM. Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo Thuần Túy

Hội trưởng

(Đă kư)

Nguyễn Văn Điền

 

 

Nguồn: http://baotonchanhphap.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=20723

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634