ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tôn giáo vận tấn công Đạo Cao Đài hải ngoại

                                  

 

                                      ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

                                                                                                   Cửu Thập Nhị Niên 

  T̉A THÁNH – TÂY NINH

                                                            **********

                                             HIỀN TÀI PHẠM VĂN KHẢM

                                                            THÔNG  BÁO

               VIỆT CỘNG CHỈA MỦI DÙI VÀO MIỀN NAM CALIFORNIA

                  VỚI TÔN GIÁO VẬN TẤN CÔNG ĐẠO CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

                                    

                    Kính gởi:

                              Các Cơ Sở Đạo tại  Hải Ngoại,

                              Các Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền H́nh và Báo Chí

                              Các Hội Đoàn Người Việt Chống Cộng,

                              Chư  Đồng đạo và Đồng Hương, 

                    Kính thưa Chư Huynh Tỷ Đồng Đạo và Đồng Hương, 

          Nghị quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam gần như không có hiệu quả đối với Cộng Đồng Người Việt khắp nơi trên thế giới. Sự phát triển về mọi mặt: Chính trị, giáo dục, kinh tế, xă hội…của người Việt tại hải ngoại, mỗi ngày mỗi mạnh thêm lên, mạnh đến độ dưới mắt của nhà Sử Học nổi tiếng Tiến sĩ Phạm Cao Dương  đă nh́n thấy một viễn tượng khả tín: Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại đang h́nh thành một Quốc Gia Việt Nam Không Biên Giới trên quả địa cầu nầy. Trong khi đó tại quốc nội,  đảng Cộng Sản Việt Nam đang đưa Việt Nam vào t́nh thế mất nước trong nay mai. CSVN thực sự thất bại việc thi hành nghị quyết 36 đối với các Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại.

          Nay, để củng cố Nghị Quyết 36, Đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuyển hướng đẩy mạnh phong trào tôn giáo vận ra hải ngoại. Đặc biệt là tôn giáo Cao Đài với mục tiêu vận động khối tín đồ Cao Đài ở hải ngoại qui phục Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Ṭa Thánh Tây Ninh để cùng làm hậu thuẫn cho Đảng Cộng Sản VN.

          Với nhiệm vụ đặc biệt nầy, Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh giao cho Trần Quang Cảnh đảm trách.

 

       A/ TRẦN QUANG CẢNH  LÀ AI ?

       Việt Kiều Trần Quang Cảnh, theo “ BảnTường Tŕnh Về Chuyến Công Tác Đạo Sự tại Nam Vang và Việt Nam”  từ ngày 14 tháng 5 năm 2005 đến ngày 10 tháng 7 năm 2005, do chính hắn viết.

       Viết rằng : Ông Bùi Duy Hải, Tham Tán của Sứ Quán Việt Nam ở Kampuchea giúp điện thoại về VN cho chúng tôi được gặp mặt các cấp lănh đạo của Ban Tôn Giáo Chánh Phủ và Bộ Công An…

       Thế là Trần Quang Cảnh được dịp gặp gỡ các quan cao cấp từ Sài g̣n đến Hà Nội, đâu đâu cũng đều tiếp đón hắn ta rất niềm nỡ.

       Với cảnh thuận bườm xuôi gió, Trần Quang Cảnh được  Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh phong cấp:

       *Lễ Sanh phàm phong với Huấn Lịnh số: 288/86-HT-ĐL ngày 18-8-2011

       *Giáo Hữu phàm phong với Đạo Lịnh số:09-90-HT-ĐL ngày 30-8-2015

       *Sau cùng Trần Quang Cảnh được bổ nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài ( Quốc Doanh ) Ṭa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại bằng Huấn Linh số:369/90-NCPS-HL kư ngày 31-8-2015.

       Trong Huấn Lịnh có ghi rơ : Lănh nhiệm vụ hướng dẫn Chức Sắc, Chức Việc và tín đồ Nam, Nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh ( Quốc Doanh ) và thông tin việc hành đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng đạo hiểu biết…Đó, nếu không gọi là Tôn Giáo Vận để tuyên truyền …th́ c̣n gọi ǵ khác hơn. Trần Quang Cảnh do Hội Thánh phàm trần phong cho phẩm Giáo Hữu , là một chức sắc phàm phong đơn độc  không có  một Cơ Sở nào ở hải ngoại.

       Nhớ có lần tại Thánh Thất California vào ngày 5/8/2012, Hiền Huynh Chánh Trị Sự Phan văn Hồ, Quyền Đầu Tộc Đạo Little Saigon với trách nhiệm ngăn chặn mọi xăm nhập, phá rối của các phần tử  đang thi hành nghị quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các Cán Bộ Tôn giáo vận là việc tối cần thiết để giữ Đạo và bảo vệ Đạo tại hải ngoại nên yêu cầu  Trần Quang Cảnh không được tới lui ThánhThất California nũa. Trần Quang Cảnh phản ứng một cách hung hăng, bóp cổ CTS Phan văn Hồ. Đồng Đạo xông vào can ngăn cũng bị Trần Quang Cảnh xỉ vả và lớn tiếng la lối “ Mầy là ai ? là thằng nào ?...” Nh́n vào cảnh hỗn loạn nầy, ai ai cũng nhận chân mức độ Đạo Đức quá tệ của Trần Quang Cảnh.!!!  

       Nói tóm lại, ở hải ngoại , Trần Quang Cảnh đă để lộ chân tướng là tên phản bội với Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản , đồng thời  với đạo Cao Đài là người lănh lịnh phân hóa các Cơ Sở Đạo tại hải ngoại.

       Trần Quang Cảnh lănh lịnh từ Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh sẽ tổ chức Hội Nhơn Sanh vào ngày 3 tháng 7 năm 2017 tại khách sạn Ramada.

       B/ HỘI THÁNH CAO ĐÀI QUỐC DOANH MĂI MĂI XA LẠ VỚI NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI CHƠN CHÍNH VÀ CẢ CÔNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở HẢI NGOẠI

       Các Cơ Sở, các Thánh Thất ở hải ngoại  đều khẳng định : Không chấp nhận và không tuân phục Hội Thánh Quốc Doanh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh hiện nay. Lư do  họ không hành đạo đúng với chơn pháp của đạo Cao Đài như vài dẫn chứng sau đây:

       1/ Bản Thông Báo Lịch Sử của 27 vị Chức Sắc kỳ cựu Hiệp Thiên Đài kư ngày 26 tháng 11 năm 2015 đă tuyên bố:

       Sau khi giải thể Hành Chánh Đạo, hiện nay có mấy ngàn Chức Sắc nam, nữ của Hội Thánh Chi Phái cầu phong, cầu thăng do Đảng và Nhà nước công nhận theo Nghị Quyết 297 đề ngày 11/11/1997 của Hội Đồng Chánh Phủ và Thông Tư số 02 kư ngày 16/6/1999 của Ban Tôn Giáo Chánh Phủ. Số Chức Sắc nầy không được quyền Vạn Linh và Cơ Bút nơi quyền Thiêng Liêng của Đức Lư Giáo Tông và Đức Chí Tôn công nhận qua luật công cử đă được qui định nơi Pháp Chánh Truyền. Do đó Hội Thánh  Quốc Doanh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đă trở thành là một tổ chức PHÀM TRẦN do Đảng và Nhà nước lănh đạo và tổ chúc nầy không liên hệ ǵ đến phần Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn cả.

       2/ Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa xác nhận giá trị hai thành phần Chức Sắc Thiên Phong và Phàm Phong: ( Trích Văn Tịch Pháp ngày 19/4/ năm Giáp Tư- 1984).

       “ Việc cầu phong cầu thăng cho Chức Sắc phải do Cơ Bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại do chính quyền chấp thuận ! Như vậy đạo Cao Đài mất hết ư nghĩa Thiêng Liêng của nó và trờ thành một tổ chức của Phàm trần”

       3/ Cũng trong bản Thông Báo Lịch Sử nêu trên, chư Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài kỳ cựu cũng nêu rơ Chi Phái nầy chủ trương sửa cải Chơn Truyền nên đă tự ư sửa đổi nhiều nghi thức của Đạo. ( Bản Thông Báo có kê khai đầy đủ )

       B/ LẬP TRƯỜNG CỦA CÁC TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TẠI HẢI NGOẠI:

       1/ Không chấp nhận và không tuân phục Hội Thánh  Cao Đài Quốc Doanh

 Ṭa Thánh Tây Ninh, do nhà cầm quyền CS lập ra và chi phối mọi mặt.      

      2/ Không tiếp đón bất cứ thành phần nào của Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Ṭa Thánh Tây Ninh. v́ họ đến chỉ với mục đích phá rối sự an b́nh trong cửa Đạo và tuyên truyền đường hướng của Đảng đă vạch ra buộc Đạo phải theo.

       3/ Không dung túng bất cứ phần tử nào tiếp tay hoạt động Tôn giáo vận để phá rối, gây chia rẽ và làm xáo trôn sinh hoạt Đạo tại hải ngoại.

       Qua vài điểm phân tích nêu trên, chúng tôi xin nhắc nhở Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Ṭa Thánh Tây Ninh bỏ đi cái ảo tưởng rằng, các Cơ Sở  Cao Đài tại Hải Ngoại đang trực thuộc các Ông và nhất là Trần Quang Cảnh không có đơn vị nào ở hải ngoại, lại bất chấp nguyên tắc hành chánh,  ngang nhiên gởi thơ mời Đồng Đạo tham dự Hội Nhơn Sanh.

       C/ NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI PHẢI LÀM G̀ ?:

       Trước t́nh thế của Đạo như hiện nay,thiết tưởng là người tín đồ Cao Đài chơn chánh   cần nghiền ngẵm thật kỹ lời dạy của Đức Chí Tôn qua đàn cơ ngày 29/6/ Bính Dần ( 1926 ) như sau:

       “ Những điều phàm tục đều là mưu kế của tà mỵ, yêu quái cốt để ngăn trở bước đường thành đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh của Thầy dùng để thử các con….

      …Các con chớ ngại, ngày nay Đạo đă khai tức là Tà khởi. Vậy th́ các con hăy hết ḷng, hết sức mà ǵn giữ lấy ḿnh; đă chẳng phải giữ ḿnh các con mà thôi, lại c̣n giữ các Môn đệ của Thầy nữa…..”

       Mặt khác chúng ta cũng cần cân nhắc lời khuyến dụ của Đức Chí Tôn để ứng phó kịp thời khi Đạo bị chinh nghiêng:

       “ Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi th́ Đạo thành, c̣n các con ngă th́ Đạo suy. Liệu lấy !

       Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy chỉ ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công b́nh thiêng Liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các con có thể lập công quả.”

       Như  Đức Chi Tôn đă dạy, hễ nó tấn th́ ḿnh chống. Nay Trần Quang Cảnh tổ chức Hội Nhơn Sanh tại Khách Sạn Ramada thuộc thành phố Garden Grove –California vào ngày 3/7/2017 không ngoài mục đích chiêu dụ Đồng Đạo ở hải ngoại qui phục Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh để cùng làm công cụ phục vụ chế độ độc tài, đồng thời quyến rủ những tín đồ c̣n ám muội, tham danh chác lợi, mê tước cầu quyền…nộp đơn xin cầu phong, cầu thăng. Thử hỏi ai phong cho ai, ai thăng cho ai ?  Xin nói thẳng: Không ai ngoài Nguyễn Thành Tám, Đảng và Nhà nước. Vậy là phàm phong 100%. Phàm phong không có giá trị trong tôn giáo về mặt hữu h́nh cũng như phần Thiêng Liêng, phàm phong cũng có áo măo như Thiên Phong nhưng giả tạo. Khoát lên người một bộ sắc phục Phàm phong, chắc chắn chỉ cảm thấy nặng nề, đầy tính phàm trần, ô trược….Sao bằng mặc bộ Đạo phục trắng tinh của người tín đồ Cao Đài chơn chính mà tâm hồn thấy nhẹ nhàng, được mọi người nh́n với cặp mắt đầy thân thiện.

       Nói tóm lại, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh ( Quốc Doanh )  chủ trương mở Hội Nhơn Sanh tại California  ngày 3/7/2017  là một tuyên bố thách thức:

       a/ Với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản rằng: Nghị Quyết 36 đang thực thi.

       b/ Với Cộng Đồng Tín Hữu Cao Đài tại hải ngoại rằng: Việc thực thi Tôn Giáo Vận được khởi điểm từ Nam California.

       Như lời dạy của Đức Chí Tôn đă nêu trên: “ Nó tấn th́ ḿnh chống.” Chống như thế nào ?

       Xin thưa: Một cuộc biểu t́nh lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2017 trước khách sạn Ramada, địa chỉ:10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove CA 92844, do Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai điều hành dành cho những người Việt phải rời bỏ quê hương lánh nạn Cộng Sản và tín đồ Cao Đài chơn chính quyết tâm giữ lấy Chơn Truyền của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do chính Đức Chí Tôn khai sáng năm 1926. Hăy đến thật đông để cùng kêu gọi toàn dân Việt Nam, toàn thể tín đồ Cao Đài Chơn chính hiệp lực Cứu Nước và Giữ Đạo.

       Cầu xin Thượng Đế phù hộ chúng ta. 

                               Little Sài g̣n ngày 4 tháng 5 năm 2017

                                        Hiền Tài Phạm văn Khảm

                             

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634