ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẤM L̉NG CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI
về LỄ KỸ NIỆM ĐỨC HỘ PHÁP 10-4

          Điền Lạc          Để bày tỏ ḷng tôn kính Đức Tôn Sư Hộ Pháp, chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đă tạm thời bỏ qua những bất đồng để lo cho đại nghiệp Đạo, đă cử người đại diện đến Văn Pḥng Ngọc Chánh Phối Sư để bàn về việc hành lễ kỹ niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên mồng 10 tháng tư sắp tới. Nhưng mọi cố gắng của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đă bị phía Cữu Trùng Đài thẳng thừng bác bỏ!

          Điều nầy chứng minh rằng Cữu Trùng Đài đă thật sự tẩy chay Hiệp Thiên Đài! Thật sự điều hành cơ Đạo không bằng Luật Pháp! Chắc đồng Đạo đă thấy rơ ràng rồi!

          Thái độ nầy của Cữu Trùng Đài chẳng những không làm mất HTĐ mà trái lại là một bằng chứng của sự chia rẻ, bất tuân Luật Pháp, bất kính với Người đă từ không dựng nên nền Đại Đạo khi cúng kỹ niệm Đức Hộ Pháp mà không có Hiệp Thiên Đài tham dự!

          Hiệp Thiên Đài vẫn làm bổn phận bảo thủ Chơn Truyền!

          Chư Huynh Tỷ Đệ Muội gần xa hăy xem Thông Báo của Hiền Huynh Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân (dưới đây) để công bằng phán xét:

                   - Ai là người v́ Đạo, ai là người phá Đạo?

                   - Ai là người thực hiện Bác Ái - Công B́nh, ai là người gây thù hận?

          Đến mồng 10 tháng Tư đến đây Chức Sắc Hiệp Thiên Đài vẫn hành lễ Kỹ Niệm Đức Hộ Pháp ở một nơi khác! Trong khi đó Cữu Trùng Đài vẫn miễn cưởng cúng tế lễ nầy mà không có Hiệp Thiên Đài chứng dự!

          Mong HTĐM hăy minh tâm phán xét!
 

Điền Lạc 

Dưới đây là bài viết "CƠ CHUYỂN THẾ" của tác giả Người Đạo Trung Kiên diễn tả nỗi ḷng của ḿnh - mà thực ra cũng là nỗi ḷng của hàng triệu tín đồ Cao Đài TTTN - khi nh́n thấy cảnh nền Đạo chinh nghiêng do "tà quyền lộng hành, quyền đời xâm phạm phá tan luật pháp Đạo, cơ quan đặc trách luật pháp Đạo bị đóng cửa, Chức Sắc Hiệp Thiên Đài lui về Phạm môn ẩn thân để lo Đạo cũng không c̣n quyền hành. Thật là nỗi đau thương chưa từng có trong cửa Đạo (!)":

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634