ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nghi TUẦN CỬU và Nghi BẠT TIẾN

Những nội dung quan trọng cần biết.

Điền Lạc

       Hai chữ Tuần CửuBạt Tiến là hai danh từ chuyên biệt trong Đạo Cao Đài. Chỉ người tín hữu Cao Đài mới biết. Biết đây là biết tên gọi và biết chín ngày diễn ra một kỳ… Chứ biết chuyên sâu th́ ít ai dám tự hào ḿnh hiểu trọn vẹn. Đây cũng là một nét ưu việt đặc biệt trong tôn giáo Cao Đài mà các tôn giáo khác không có.

       Trong loáng thoáng suy nghĩ, ai cũng có cảm giác Bạt Tiến là nghi thức thấp kém hơn nghi Tuần Cửu. V́ vậy có không ít người không đủ điều kiện nhưng cố t́m cách giải thích biện hộ để thân nhân ḿnh được hưởng nghi Tuần Cửu. Không ai có thể biết đằng sau sự gian dối hữu h́nh ấy có một tác hại vô cùng nghiêm trọng với linh hồn người quá cố.

       Hôm nay tôi xin mạn phép sưu tầm trong Kinh điển Cao Đài tổng hợp lại để cống hiến đến toàn thể quư đồng môn suy ngẫm.

       Người viết bài này cũng v́ cảm thông nỗi niềm riêng tư của một số  bằng hữu gặp phải nên cố gắng thật khách quan t́m hiểu để chia sẻ chung đến tất cả đồng đạo. Sự t́m hiểu có thể là có một sự chủ quan. Nhưng người viết cố gắng t́m hiểu dựa trên kinh điển cố gắng hạn chế tối đa cảm nghĩ chủ quan của ḿnh để phụng sự cho đạo pháp. Mong được nhiều ư kiến đóng góp cho bài viết được thêm hoàn hảo.

       Với Phật giáo, một người quá cố theo thông lệ cứ mỗi bảy ngày có một kỳ cúng, tụng kinh cầu nguyện.. người ta gọi đó là Tuần Thất tất cả bảy lần tổng cộng 49 ngày. Với đạo Cao Đài Tuần Cửu cũng tương tự. Nhưng chu kỳ mỗi chín ngày một lần cũng cầu nguyện cho người quá cố. Tuần Cửu được gọi tên là cho mỗi chu kỳ chín ngày. Tất cả chín kỳ như vậy tổng cộng 81 ngày. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết trong phần hai.

      Tuần Bạt Tiến chỉ Cao Đài mới có. Bên Phật Giáo và các tôn giáo khác không có lễ nào tương tự như vậy. Chín ngày và chín kỳ …Con số chín có nhiều ư nghĩa. Ư nghĩa quan trọng nó trùng với hàng Cửu Thiên Khai Hóa. Chúng ta nếu có dịp sẽ bàn rơ hơn.

       Chữ Bạt Tiến của đạo Cao Đài nhiều nơi ghi chép vào văn bản lại khác nhau. Chỗ ghi BẠC chỗ ghi BẠT. Hai  chữ Bạt và Bạc hoàn toàn có nghĩa khác nhau rất xa. Chính v́ cách ghi không thống nhứt như vậy nên đă giải thích rất khác nhau nếu không nói là tùy tiện.

       Không biết trong kinh sách của Đạo Cao Đài có bài viết nào giải thích rơ ràng ư nghĩa Bạt Tiến hay không, nếu chư tiền bối hoặc hậu nhân c̣n lưu trữ lại vui ḷng chia sẻ tư liệu quư báu này, xin đa tạ trước.

       Người viết bài này sau khi sưu tầm chỉ thấy hai chỗ có ghi chữ này, lại ghi khác nhau dù rằng đây là sách chánh thống của Đại Đạo làm cho sự nghiên cứu bị lúng túng không ít:

       1/- Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo: của Hội Thánh xuất bản (có Thời Quân Trưởng Ban  Kiểm Duyệt Kinh Sách kiểm duyệt ấn kư)

       Quyển xuất bản năm 1936 ghi Bạt Tiến (trang 13 ḍng cuối) (Kinh đầu tiên)

       Quyển xuất bản năm 1972 ghi Bạt Tiến (trang 18 ḍng 11)

       Quyển xuất bản năm 1974 ghi Bạt Tiến  (trang 18 ḍng 9)

       Quyển xuất bản năm 1975 ghi Bạt Tiến (trang 18 ḍng 9) (Kinh cuối cùng). Tất cả Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo sau nhiều lần xuất bản có kiểm duyệt đều ghi Bạt Tiến.

       2/- Quyển Quan Hôn Tang Lễ  năm 1975 (Hội Thánh giữ bản quyền)

       Ghi Bạc-Tiến: trong phần Sơ Giải (trang 41 ḍng 12)

       3/- Các tác giả hiện đại:

       a/-Trong quyển Từ Ngữ Điển Cố Cao Đài của Hiền tài Quách Văn Ḥa ghi:

       Bạt Tiến: giải thích (Bạt: cất lên, đề cử. Tiến: giới thiệu dâng lên)

       b/- Trong Cao Đài Tự Điển của Hiền tài Nguyễn Văn Hồng ghi:

       Bạt: cất lên, đề cử. Tiến: dâng lên, tiến cử

       (Bạt Tiến là đề cử dâng lên các đấng thiêng liêng cứu giúp một linh hồn cho được siêu thăng).

       Với các sự dị biệt như đă tŕnh bày. Người viết đă định hướng t́m hiểu ư nghĩa theo cách ghi BẠT TIẾN. V́ hầu hết các kinh điển và sách của các nhân sĩ đại đạo đều ghi như vậy. (Trường hợp quyển Quan Hôn Tang lễ ghi BẠC TIẾN, không thấy chỗ nào khác ghi, có lẽ sai do khâu sắp chữ gọi là lỗi in ấn?) Trong từ điển Việt Nam hoặc Hán Việt Tự điển, chữ BẠC chỉ có một vài nghĩa (bạc: Kim loại; bạc: mỏng như bạc bẽo, bội bạc v.v.) không ư nghĩa ǵ về mặt đạo học.

       Phần phân tích chánh thức:

       A-/ TUẦN CỬU:

       Kể từ ngày người tín hữu Cao Đài chết, mỗi chín ngày Bàn Tri Sự và đồng đạo đến tư gia người quá cố hành lễ Đệ Nhất Cửu, Đệ Nhị Cửu… đến Đệ Cửu Cửu… cho người quá cố. Trước đây, nghi thức này được thực hiện tại Ṭa Thánh hoặc Thánh Thất sở tại. Ngày nay, do Thánh Thất thay đổi nghi thờ cúng không giống trong Tân Kinh đă dạy (nên gọi là loạn pháp) các Bàn Tri Sự sở tại thực hiện nghi cúng này tại tư gia người quá cố (hoặc tại tư gia chức sắc chức việc gần nhứt nếu tư gia tang chủ không có nghi thờ Chí Tôn.)

       Nghi tiết Tuần Cửu gồm có: Lễ cúng Thầy có thượng Sớ  Nhứt, Nhị… Cửu Cửu… sau đó đến phần tụng Khai Cửu tiếp tụng Kinh đệ Nhứt, Nhị … Cửu Cửu. Cuối cùng phần tụng Di Lặc Chơn Kinh.

       Nghi Tuần Cửu này chỉ áp dụng cho người tín hữu không phân biệt phẩm tước đă ăn chay đúng theo Tân Luật, tức ăn chay 10 ngày một tháng hoặc trường chay. Những người ăn chay không đủ 10 ngày trong tháng th́ chỉ hành lễ Bạt Tiến. sẽ nói ở phần sau:

       B-/ BẠT TIẾN:

       Như phần trích dẫn ở trên ư nghĩa Bạt Tiến được hiểu là nghi thức tiến cử đề cử dâng lên các đấng thiêng cứu giúp một linh hồn cho được siêu thăng (Cao Đài Tự Điển).

       Cũng như nghi Tuần Cửu, nghi Bạt Tiến được thực hiện tại tư gia người quá cố hoặc nhà chức sắc chức việc gần nhứt nếu tư gia không có nghi thờ Đức Chí Tôn.

       Nghi Bạt Tiến được tiến hành như sau: tính từ ngày chết của người tín hữu đến chín ngày ( trùng với ngày tuần Nhứt Cửu, Nhị … Cửu Cửu). Bàn Tri Sự và đồng đạo đến tư gia người quá cố hành lễ: Gồm cúng Thầy thời ngọ không dâng sớ, Tiếp theo Bàn Tri Sự và đồng đạo cùng tang quyến cầu nguyện cho người quá cố được siêu thoát. Cuối cùng, Tang gia tiếp quỳ cầu khẩn các đấng thiêng liêng cứu độ vong hồn cho người quá cố do đồng đạo hộ đọc bài Kinh Cầu Siêu. Không có Khai Cửu, cuối cùng tụng Di Lặc Chơn Kinh.  V́ không có thượng sớ nên lễ cúng Thầy không dâng đủ Tam Bửu.

       Lời bàn:

       1/- Trong buổi làm Tuần Cửu và cầu nguyện Bạt Tiến: có những nét giống và khác nhau:

       Giống:

       Cả hai đều cùng thực hiện mỗi chín ngày một kỳ.

       Cả hai đều cầu nguyện các đấng thiêng liêng giúp cho chơn hồn được siêu thoát.

       Cả hai đều có tụng bài Di Lặc chơn Kinh

       Khác:

       -/ Tuần Cửu có dâng Sớ, Bạt Tiến th́ không có dâng Sớ.

       -/ Tuần Cửu có Khai Cửu, Bạt tiến th́ không có.

       2/- Để hưởng được nghi tuần cửu, điều kiện duy nhứt  người tín hữu Cao Đài phải ăn chay 10 ngày đổ lên trên một tháng theo Tân Luật. Dầu cho là phẩm chức sắc đi nữa mà không đủ thập trai cũng chỉ được hưởng nghi Bạt Tiến mà thôi. Tuy người ăn chay đủ 10 ngày trong một tháng chưa chắc không phạm lỗi, phạm Luật. Thậm chí cả ăn trường chay mà phạm Pháp Chánh Truyền, cũng không được hưởng Tuần Cửu. Đă là luật th́ phải áp dụng nghiêm chỉnh và triệt để. Ví dụ Phẩm Hiền Tài đối phẩm ngang với Lễ Sanh  nếu giữ đủ 10 ngày cháng một tháng được hành lễ tang theo hàng phẩm Lễ Sanh. Vị Hiền tài nào ăn chay dưới 10 ngày một tháng chỉ được hành lễ Bạt Tiến mà thôi ( trích tóm lược phần phụ chú nghi tang tế sự cho hàng Thần Vị Lễ Sanh và tương đương)

       3/- Trong nghi Tuần Cửu, Người chủ lễ thượng sớ tŕnh báo lên thiêng liêng: phẩm tước, tên, tuổi, ngày nhập môn, ngày quy vị của người quá cố. Mỗi kỳ đưa lên một cảnh giới mới trên chín tầng Trời. Người đạo hữu hay chức sắc trong nghi Bạt Tiến không được đưa lên như vậy. Đọc nội dung bài Kinh Cầu Siêu ta thấy tang chủ và đồng đạo cầu khẩn các Đấng có nhiệm vụ nơi cơi Diêm Đ́nh chứ không phải cơi thiêng liêng. Ví dụ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thái Ất Tiên Tôn, Thập Điện Từ Vương… có lẽ những chơn hồn ăn không đủ trai giới 10 ngày phải qua Âm Quang chăng?

       Quang Thế Âm: vớt lê thứ khổ trần đọa lạc.

       Địa Tạng Vương Bồ Tát: tế bạt vong hồn

       Thái Ất Thiên Tôn: khai giải ngục môn

       Đông Nhạc Đế Quân: chế cải tai ương

       Thập Điện Từ Vương: giảm h́nh phạt, tiêu diệt tiền khiên..

       Rồi cuối cùng cũng đến cung Tiên tu luyện.

       4/- Với những bài Kinh tụng cho nghi Tuần Cửu, dù không hiểu chữ Nho nhiều, ai cũng cảm thấy chơn hồn đều được đưa lên được chín từng Trời.  Với bài Kinh Cầu Siêu tụng cho Nghi Bạt Tiến ai cũng thấy được đang cầu xin cho các chơn hồn nơi cơi Diêm Đ́nh. V́ vậy Luật Pháp của Đạo vô cùng quan trọng. Luật sẽ không tư vị một ai. Nhứt là khi người ngồi ghế Ṭa căn cứ Luật để xét xử ta lại chính là ta. Ta không hề xử oan cho ta cũng không hề tư vị cho ta…

       5/- Các điều bàn trên đây (từ ư 1 đến 4) đều thật vô tư và chính xác y như lúc chức việc và chức sắc minh thệ lập minh thệ nhậm chức vụ hữu h́nh vậy. Những ai đang phạm luật lại mong mỏi Chí Tôn và các Đấng gia giảm tội t́nh cho ta với lư do bị hoàn cảnh bất đắc dĩ mới phạm tội hăy thức tỉnh: Thay v́ nhúng vào tội rồi ngồi mong chờ được giảm nhẹ, Sao ta không giữ luật pháp đúng như đă minh thệ ngay khi c̣n sinh tiền sẽ hay hơn. C̣n tại thế là chúng ta c̣n cơ hội ăn năn sám hối lập công chuộc tội. Đừng đợi chết rồi th́ quá muộn.

       6/- Câu hỏi quan trọng: Có phải mọi chơn hồn được hưởng nghi Tuần Cửu đều được thăng hết? và có phải tất cả các chơn hồn hưởng Nghi Bạt Tiến đều bị đọa vào Âm Quang hết? Xin nhấn mạnh một lần nữa: Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng cho các chơn hồn suy xét. Xin giải đáp như sau:

       6.1/- Trường hợp ăn chay đủ (10 ngày một tháng). Trong những người này cũng có người phạm tội chứ không phải trọn vẹn, hay nói rộng hơn phạm Pháp Luật Đạo. Người này vẫn được hưởng nghi Tuần Cửu mặc dầu, tội th́ vẫn phải xét.  Trong tuần:

       a/- Tuần tứ Cửu:  câu kinh:

       “Cửa lầu Bát Quái chun ngang,

       Hỏa tinh Tam muội thiêu tàn oan gia.”

       Cho chúng ta hiểu rằng: Oan gia không phải chỉ là ăn chay thiếu 10 ngày một tháng mà thôi. C̣n bao hàm các việc vi phạm Luật Pháp Đạo nữa. Ăn chay dù đủ nhưng phạm Luật Đạo vẫn bị hỏa tinh tam muội thiêu tàn…

       b/- Tuần Ngũ Cửu: Câu Kinh:

       “Đài Chiếu Giám cảnh minh nhẹ bước,

       Xem rơ ràng tội phước căn sinh..”

       Cho chúng ta thấy rơ tội phước ta làm nơi thế gian đều hiện rơ không thiếu chi tiết nào tại Đài Chiếu Giám. Lúc này ta không thể chối tội. Trong các tôi đó có tội “Phản Loạn Chơn Truyền” và lập “Bàng Môn Tả Đạo” là trọng tội.

       c/- Tuần Cửu Cửu: Câu Kinh:

       “Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,

       Thưởng, phong, trừng, trị phân điều đọa thăng…”

       Cho chúng ta thấy rằng dù ăn chay đủ 10 ngày hoặc ăn chay trường cũng có thể bị tội phải trừng trị hoặc bị đọa nếu đă phạm tội. Ăn chay là điều kiện cần nhưng chưa đủ để được thăng! Đến Cửu thứ chín chưa chắc các chợn hồn c̣n được đi tiếp đến Tiểu hay Đại Tường. Nếu có sắc lịnh kêu và phân định đọa xuống th́ chơn hồn cũng phải quay đầu về thế gian trả quả.

       6.2/- Trường hợp ăn chay không đủ 10 ngày một tháng do không cố ư: (Ví dụ con cháu hay người thân nóng ruột cho ăn nhầm đồ mặn vào những ngày  thập trai lúc người bệnh hôn mê không làm chủ ư thức.) Tuy không được hưởng Tuần Cửu, nhưng công đă lập cũng vẫn phải được xét theo luật Công B́nh Thiên Đạo.

       Đó là trường hợp đa số gặp phải lúc gần cuối đời; người bệnh tinh thần không c̣n tự chủ đă bị con cháu hay người thân nóng ruột lại thiếu hiểu làm cho vi phạm trai giới; hoặc bị bệnh viện chăm sóc đă cho bệnh nhân dùng mặn. Sau đó người bệnh qua đời. Chơn hồn này phải chịu nghi Bạt Tiến. Tức không được thượng sớ tŕnh tấu lên các Đấng thiêng liêng mỗi chín ngày.

       Do quá tŕnh hành đạo luôn nghiêm chỉnh giữ ǵn luật pháp tức không phạm lời minh thệ, không phạm luật pháp đạo, ăn chay đúng theo Tân Luật giờ phút chót lại vi phạm trai giới, theo luật công b́nh Thiên Đạo chơn hồn này đều phải bị hành lễ Bạt Tiến. Khi vào Tịnh Tâm Xá để xét ḿnh: Kết quả ǵn giữ luật Đạo là bản chất, ăn chay thiếu là ngộ nhận nên thời gian xét ḿnh sẽ không lâu. Các Đấng thiêng liêng nói ở điểm 3 sẽ giúp về  cung Tiên trong thời gian rất mau.

       Theo Thánh giáo của Thất Nương và Bát Nương nói về Âm Quang có đề cập đến nhiều chơn hồn phải ở đó hàng ngh́n năm, hàng trăm năm để xét v́ phạm tội phạm luật là bản chất chờ cho đến khi nhận thức được chơn truyền của Chí Tôn ban cho mới có thể ăn năn sám hối thoát khỏi âm quang. Chơn truyền của Chí Tôn: Thánh Ngôn, Pháp luật, Lời minh thệ đều có nói đủ nhưng lúc c̣n sống không tin nên ra nông nổi.

       Ư KẾT:

       Qua các trích dẫn và lời bàn ở trên, Chúng ta sẽ thấy: ǵn giữ Luật Pháp là điều kiện tiên quyết, ăn chay là thứ yếu.  Ăn chay trường mà phạm luật vẫn bị đọa. Ăn chay thiếu, nhưng nghiêm chỉnh ǵn giữ Luật vẫn được về Cung Tiên tu luyện..(theo Kinh Cầu Siêu)

       Có nhiều trường hợp do sĩ diện với đời sợ mang tiếng chức sắc hoặc chức việc mà bị nghi Bạt Tiến làm xấu hổ; gia đ́nh khai gian với Bàn Tri Sự chủ lễ. Lúc này mặt hữu h́nh chơn hồn có tiếng thơm, nhưng mặt vô vi sẽ vô cùng tai hại.

       Tôi c̣n nhớ đâu đó có đọc bài nói chuyện của đạo thỉnh giáo Đức Hộ Pháp trả lời thà làm nghi Bạt Tiến khi phạm ăn chay ngày cuối đời mà hưởng đủ. Hơn là khai dối để làm đủ (thượng sớ cúng tuần cửu) lại hưởng thiếu rất nguy hại cho linh hồn (không nhớ nằm trong văn bản nào? Nếu chư đồng đạo nào có văn bản này xin chia sẻ để chứng minh. Nếu không có, coi như đây là một góc nh́n  tham khảo do đă không ghi được xuất xứ.

       Đến đây, bài t́m hiểu về ư nghĩa và tầm quan trọng trong nghi Tuần Cửu và nghi Bạt Tiến xin tạm kết thúc. Rất mong đón nhận lời góp ư của quư nhân sĩ Đại Đạo.

Nay kính

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 24 tháng 2 năm nhâm Dần,

Điền Lạc

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000