ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thằng “định-oai”.

 

Thưa đại huynh, sách Nho có nói: Môn ngộ hửu quân tử, môn ngoại quân tử chí. Môn ngộ hửu tiểu nhân, môn ngoại tiểu nhân chí.Trong nhà có trượng phu quân tử th́ ngoài cửa có thành phần quân tử trượng phu t́m đến, c̣n trong nhà có bọn cà chớn, giang hồ, x́ ke ma tuư th́ ngoài cửa có tụi cà chớn x́ ke nó lui tới tham gia hút xách. Đại để là thành phần quyến thuộc nào, quỷ ma, đệ tử kim quang sứ ắt sẽ t́m đến nhau mà quan hệ. Hễ khác hệ th́ không bao giờ gặp nhau là vậy! Bao lần trước Khương Thượng có đề cặp rằng th́ là, mấy tay có “móc ngoặc” với tên Trần quang Cảnh trước sau đều bị “cháy”, không sớm thời muộn! Càng chữa càng cháy, từ thằng Bất Chính, Bất B́nh, Tín đồ quèn, Táo Tận, Tẩm Đô, Xướng Thai, Hùa Xô, Bá be, Hai cẳng đau, B́nh le, Bồn Cui.v.v…Ông nói chúng nó già mà ngu dốt, nó nhứt định không chịu, rán căi lại cho bằng được rằng nó c̣n cái…ḷng khôn! Đọc qua những lời kêu la, biết ngay con nhà ai, tư cách đạo hạnh, khả năng nhận thức, tŕnh độ lư luận kiểu hữu thần theo tả phái, đă xếp hạng “chắc sức” Trần quang Cảnh chỉ ngang bằng tín đồ quèn rồi,  bây giờ “định oai” nữa sao?

Thưa đại huynh, chúng ta nên tập làm quen với lời nói thật, biết nói thật mất ḷng! Nhưng nói thật mà đúng th́ có mất ḷng cũng phải nói. Và người mất ḷng phải công nhận sự thật mới đúng. Có ai dám chửi thẳng nói thật công khai không? Trước hết chúng ta nên tự xét xử con người thật của ḿnh trước khi xét người khác. Người Đạo ḿnh thật ôn hoà hiền lành, biết những cái sai lầm, tầm bậy họ cũng không dám hoặc xin đừng nói ra. Nói ra sợ bị trù dập! nói điều chánh chơn th́ đồng ư, c̣n đánh đổ cái tà nguỵ th́ tránh né. Người tín đồ Cao đài học Đạo. hành Đạo hoằng dương chánh pháp phải can đảm, phải dám phá tà hiển chánh. Đôi khi phải mất mạng c̣n không sợ, chớ xấu che tốt khoe, chung chung bất lợi lắm. Thấy điều trái tai gai mắt mà không dám nói sợ tội, sợ động tới người lớn, tới người xưa. Trong Đạo hay ngoài xả hội như vậy đều là người không tốt. C̣n nhiều u mê ám chướng, thử hỏi nghĩa vụ, lương tâm, lương tri ḿnh ở đâu?

Những điều ông Hiền Tài Khảm nói rất thật, làm cho “định oai” đại huynh cảm thấy bất an nên có đôi lời nhắn nhủ, nói với các em!... Tu hành mà không an lạc là tu sai rồi huynh ơi! Huynh hăy tự rán mà tư duy quán chiếu lại coi, ḿnh là ai? Sai lạc, bất an chỗ nào? Có cần phải “khai thị” không? Cũng không nên nghe lời xúi xiểm của đám “tín đồ quèn” bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, tư cách đạo hạnh nó không c̣n mà Đại Huynh tự làm hạ phẩm giá của ḿnh bằng lời lẽ nghe ra du côn, rất giang hồ đậm chất quân tử tàu, đến nỗi Hồ Xưa phải thốt lên: Sao nghe chua quá,tim tôi thắt đau.

 Dù rằng  nó cố chữa cháy cho Huynh, nhưng càng chữa càng cháy Huynh ơi! Tiếc cho Huynh mới nh́n ngón tay mà  huynh tưởng đă thấy trăng rồi! Ngày nào bốn thời cúng chúng ta cũng đọc: Đạo gốc bởi ḷng thành tín hiệp. Câu kinh minh xác đâu là gốc cội, là bước đầu của con đường Đạo, bất kỳ một người nào đă chọn cho ḿnh một tôn giáo để theo th́ người đó được gọi là tín đồ. Đồ là học tṛ, tín đồ đến với một tôn giáo bằng đức tin, ḷng thành tín, ḿnh tự chọn cho ḿnh một con đường làm học tṛ của Đức Chí Tôn, của Cao Đài Tiên Ông th́ trọn vẹn ḷng tin nơi Ngài mà thôi.” Người tín đồ Cao Đài luôn để ư đạo tâm, kiên tŕ phát huy đạo tâm, từ đó mới có đạo hạnh, có đạo hạnh mới có đạo lực, đạo quả…mà giúp Đạo trợ Đời, Phổ độ chúng sanh.  Ngẫm nghĩ người xưa nói đúng quá: “ Đạo không có Đời là Đạo sẽ bị tiêu diệt, Đời mà tôi muốn nói là một xả hội không cộng sản, có tự do, có dân chủ, có nhơn quyền. Đời như vậy th́ Đạo mới được phát triển và củng cố, mới có tự do tín ngưỡng, mới phát triển Đạo và củng cố Đạo. Đời không có Đạo th́ dù cho có độc lập, có tự do dân chủ, hoà b́nh…mà nếu như không có Đạo để củng cố cái lương tri con người, củng cố ḷng nhơn đạo th́ sẽ đi dần đến chỗ mất nhơn đạo, thiếu lương tri như t́nh h́nh hiện nay…”

Vậy mà đám “tín đồ quèn” ngu dốt, không nhận thức nỗi cái gốc đạo ở đâu? Măi mê chạy theo sắc tướng, quên mất: “Gốc bởi ḷng làm phải làm lành…” th́ không ngu dốt, u mê ám chướng th́ là ǵ? Cố ra sức tuyên truyền “cây có cội nước có nguồn”, lại quên rằng nước th́ bị nhiễm ô không dám uống, cội cây th́ sùng, hà, mục ruỗng, lá cành, ngọn đọt có thể tiêu ma tàn rụi dễ dàng! Hơn thế nữa “…chùm khế ngọt” nghe ra ai ai cũng ngán ngẫm ớn lạnh, trong khi “khế chua” ai thấy cũng thèm!

Trong tiến tŕnh làm việc Đạo, thường quá hăng say v́ công việc mà quên đi mục đích thật của ḿnh. Đó là chạy theo phương tiện (the means) mà lạc mục đích (the goal). Như là:

- Xây Thánh thất, Điện thờ để thờ phượng Đức Chí Tôn, làm một hồi quên mất thờ phượng Đức Chí Tôn mà chỉ c̣n lo kiếm tiền xây điện thờ, thánh thất..cho to, cho lớn, để nợ chất chồng, thêm gánh nặng cho nhơn sanh.

- Làm Phước Thiện, xây nhà gọi là t́nh thương, giúp dưỡng lăo đường và trẻ em mồ côi để trải rộng từ tâm, tu bồi công đức… làm một hồi quên mất từ tâm, phước thiện mà chỉ c̣n là lập vườn trại, tạo vườn cao su, vườn cây ăn trái..cho ḿnh, thêm cho rộng cho lớn.

- Kinh doanh làm ăn buôn bán để tạo công ăn việc làm cho người nghèo, làm một hồi quên mất người nghèo mà chỉ chú tâm vào lợi nhuận riêng tư.

- Mỡ lớp hạnh đường dạy học để phát triển đạo đức cái tâm con người cho tín đồ, dạy một hồi quên mất cái tâm đạo đức con người tín đồ mà chỉ c̣n công việc đạt thành tích, đoạt chứng chỉ để dễ dàng nộp đơn cầu phong cầu thăng.

- Truyền giáo, giảng đạo để truyền đạt rao giảng Thánh Ngôn-Thánh giáo, lo phổ độ cho mọi người, làm một hồi quên mất việc lo phổ độ mà chỉ c̣n biết tom góp tiền của, tính năm nay bao nhiêu người, đi du lịch nơi đâu, để cưỡi ngựa xem hoa, du hí, du thủ du thực.

- Đi tu, lo hành Đạo là để ḷng thanh tịnh, an lạc, tu một hồi th́ thấy các chức danh lể sanh, giáo hửu, giáo sư, phối sư... là dấu đánh “tiến triển” tâm linh của ḿnh, lo phong bao, phong b́, chạy chức, chạy quyền…

- Làm Đạo, mong hiến thân làm công quả, tạo công đức để phục vụ Đạo, làm việc lợi sanh, làm một hồi thành phục vụ danh-lợi-quyền-tiền của ḿnh...chạy theo phẩm tước.

- Lễ hội nh́n chung toàn lặp đi, lặp lại xô bồ, hoành tráng hỗn tạp, cơ hội cho người ta trục lợi cầu danh mất đi tính cung kính nghiêm túc, không c̣n không khí cổ kính, chỉ lo tô vẽ sặc sở, sơn xanh phết vàng làm dáng trông khó coi, triển lăm khoe khoang thành tích cưỡi ngựa xem hoa, mà ban tổ chức buộc khách thập phương phải xem cũng không khá hơn, rồi cũng múa rồng, lân thường t́nh trơ trẻn không làm sao gợi được vẽ trử t́nh cần thiết như xưa, các điệu nhạc múa Tần Nhơn đâu đâu cũng giống nhau, không có ǵ mới mẽ. Không tạo được cảm giác thiêng liêng và rồi cũng những lẵng hoa vô t́nh trao nhau tẻ nhạt!

Chuyện như thế xảy ra cho biết là bao xung quanh ta. Mới ban đầu thấy lư tưởng và “v́ Thầy-v́ Đạo” tinh tấn lung lắm. Làm việc một lúc đánh mất lư tưởng, và tục hóa lư tưởng, thành một công việc tham sân si. Cuối cùng cũng là sứ  mệnh che đậy và làm công tác tô vẽ một bộ mặt đẹp cho tà quyền khi nói Việt Nam hiện nay có tự do tôn giáo! Che đậy trước cặp mắt thế giới đang theo dơi sự đàn áp tôn giáo, và tự do tín ngưỡng mà thôi.

Trước ngày Đại Hội Thế giới của Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, dưới sự chỉ đạo của ai ? Chính Huynh và Trần quang Cảnh, đội lốt giả danh tung loạt bài tuyên truyền chiêu dụ, ru ngũ tín đồ nhẹ dạ nhằm lôi kéo giới trẻ “d́a với ḿnh” theo kiểu “c̣n đảng c̣n ḿnh” định oai…nhưng Đại Huynh và đám tay sai bị nhầm to. Không ngờ giới trẻ bây giờ giỏi lắm, tinh tấn lắm, nhận thức sâu sắc lắm, tội nghiệp cho Huynh và Hồ Xưa cứ tưởng các em đầu óc c̣n non nớt! Giới trẻ rất dũng cảm, họ hiểu rằng ai cũng lúc mắc phải sai lầm giống như tuổi trẻ th́ hay vấp ngă vậy. Nhưng điều quan trọng là thấy sai th́ nhận lỗi, sửa lỗi và đừng có tiếp tục hứa hẹn rồi lặp lại từ sai lầm này tới sai lầm khác, và định xui xiểm, lôi cuốn trẻ phải chạy theo.

Bị một gậy “gậy ông đập lưng ông” đau đớn, choáng váng, mất khôn ngoan, điên loạn…Huynh phủ nhận tất cả mọi công lao của  nhơn sanh lo gầy dựng từng bước một, gieo trồng hột giống Thánh Cốc trong lành đang nở hoa, xanh tươi tốt lành nơi hải ngoại, Huynh xoá sạch mọi công lao sự nghiệp kế thừa, cho đó là con số không, làm cho Hồ Xưa phải luưnh huưnh kêu than: công lao này phải đáng trân trọng, chứ không thể xoá bỏ được đâu! Huynh cho rằng  bất cứ ai từ tín đồ cho tới các Chức việc, Chức sắc, Hiền Tài…theo gia đ́nh ra đi tị nạn hay lư do nào đó không được sanh hoạt Đạo sự, cúng kiến tu hành, nếu có th́ đều là bàng môn tả đạo. Thật buồn cười cho sự dốt nát, u mê! Lâu nay hể chuyện ǵ mà bí, thất lư, không chống chế được th́ đều đem địch, nguỵ quân, nguỵ quyền ra doạ, âm mưu lật đổ chính quyền, lật đổ hội thánh, cố áp đặt, quy chụp, nhằm cổ vơ cho sự tuân phục đảng hội thánh quốc doanh hiện nay, người tín đồ Cao Đài trung kiên đă nhàm rồi, người dân đă chán không ai thèm nghe nữa. Bè nhóm Trần quang Cảnh, họ đă lộ rơ chỉ thích hư danh, phẩm phàm, lấy hư danh phẩm phàm để lừa phỉnh, gạt gẫm tín đồ nhẹ dạ để quyên góp, lấy công quả của người để đổi lấy thù lao vật chất cho ḿnh, để được thưởng ban phẩm tước.v.v… Huynh run sợ sẻ mất quyền hành và cho rằng “các tổ chức Đạo hải ngoại muốn đảo chánh hội thánh hiện tại ở Việt nam”! Huynh đă lầm, đồng Đạo hải ngoại họ giữ lời minh thệ, ǵn tam quy ngũ giới, tứ đại điều qui tốt hơn Huynh nhiều, họ đắc Đạo ở chổ đó, họ không ham danh, lợi, quyền, tiền như mấy Huynh đâu. Đôi lúc họ thấy thương cho: “Chạnh kẻ thế vẽ rồng thiếu gạc, Thương chợ đời cỡi hạc c̣i lông. Biết đâu là nẽo chơn không, Có tu mà chẳng thoát ṿng trần ai.”

Đến đây, đại huynh hăy b́nh tỉnh tư duy, đừng quanh co tránh né sự thật. Cũng xin đừng đổ thừa cho Thiên ư, Thiên cơ, Thiên định ǵ ráo! Hăy xem lại Bát Đạo Nghị định từng điều một, rồi đối chiếu lại coi cái “hội thánh hiện nay” đang đứng ở đâu? Rồi coi tiếp “hội thánh hiện nay” có theo đúng Tân Luật-Pháp Chánh Truyền hay không? Bản Án Cao Đài và Đạo Lịnh 01 do đâu mà có? Sau 1975 ai ai cũng biết từng khuôn mặt lớn nhỏ trong Hội Thánh thọ khổ biết ngần nào, nhứt là những ngày đêm đen tối từ sau Rằm Tháng Giêng, năm Mậu Ngọ 1978 kéo dài gần cả tháng trời “ngoại bất nhập-nội bất xuất” bạo quyền bao vây, cô lập, bắt bớ, tịch thâu cướp của Đạo…th́ đồng Đạo trong ngoài chỉ biết rên siết kêu la, vậy mà thấu tai cộng đồng quốc tế, mà bọn Trần quang Cảnh  thường gọi đánh là “vơ mồm”. Thế mà mọi áp lực quốc tế, làm họ chùn tay, nới lơng cho người dân được chút dễ dăi tu hành. Đáng lẽ Huynh phải biết ơn họ lắm chớ! Sao vội vô ơn. Và rồi “hội thánh hiện nay” ai ai cũng đều biết do đâu mà có, do ai dựng lên? Lệnh bổ nhiệm chức sắc tôn giáo từ trung ương cho đến địa phương đều do ai chuẩn thuận. Một “Hội Thánh” mà chức sắc từ Giáo Tông xuống tới tỉnh, thành đều phải do Thủ Tướng cùng Ban tôn giáo trung ương Đảng CS bổ nhiệm, thông qua Uỷ Ban Nhà Nước địa phương th́ đủ biết “hội thánh” này của ai? Nếu không gọi là “Hội Thánh Quốc doanh” th́ là ǵ?! Chưa kể để hợp lệ hồ sơ lư lịch cầu phong, cầu thăng các chức vụ điều hành nền Đạo đều phải có kèm chứng chỉ tốt nghiệp khoá học an ninh, để chi vậy? Cứ tự trả lời! Và Huynh tự biết tại sao người Đạo trong ngoài họ không nễ phục, không nh́n nhận, và không thèm nói!

Đến đây Huynh sẻ biện hộ cho là tuân phép nước,thôi cũng được, một phép nước lạ đời chỉ có ở nước ta. Mà mọi người thường gọi là xen vào nội bộ tôn giáo! Hoá ra, muốn tu hành phải được phép gọi là “hành nghề tôn giáo”. Thôi th́ tu tại gia cho rồi, may ra được chút yên thân!

Tiện đây, cũng nhắn nhỏ với ông Hiền Tài Vơ thanh Liêm ở Úc. Muốn thật ḷng giả dạng tu, xin hành nghề tôn giáo, xin cầu phàm phong lên giáo hữu, để lúc chết được hát chèo thuyền cho nghe chơi. Th́ hăy viết một tờ đơn khác, nộp thẳng về cho ông Thái, nhớ kê khai lư lịch ba bốn đời. Có anh chị đang hành nghề tôn giáo bảo lănh, tŕnh độ và tư cách đạo hạnh, biết nịnh trên nọt dưới, từng là chánh văn pḥng cho chánh phủ chú Chánh tại Nam Cali, đại biểu Cao Đài TTTN toàn quyền Úc Châu trong chánh phủ này, từng viết nhiều bài theo đơn đặt hàng kêu gọi hảy qui tùng hội thánh quốc doanh, và “xin đừng bảo người khác làm việc ǵ mà ḿnh không thể làm được.” Nhớ khai kinh nghiệm từng thổi ống đu đủ, thả bong bóng cho chú Chánh, em cũng từng thổi c̣i bóng đá ở địa phương, chưa từng vô uất cúp nhưng, bảo đảm vô tư, không thiên vị bên nào. Có thể cho em xin một việc coi trật tự hai bên Đông,Tây khán đài, hoặc Sân Đại Đồng Xả vào những lần Huynh Cảnh có triển lăm khoe ḿnh, em sẻ chỉ điểm mấy chú Việt Kiều nào có ư đồ lật đổ hội thánh, nhứt định không sai trật. Chưa, nhớ phải có phong bao-phong b́ hẳn hoi, tuỳ chọn…mạnh mạnh một chút chớ xỉu xỉu khó được. Xong, cứ chờ! Trong khi chờ nhớ chuẩn bị bao ĺ x́ đều đặn…đợi cứu xét. Bảo đảm chờ thời gian lâu lâu…ai gặp cũng chắp tay: ạ Ngài Giáo Hửu…bé..ba! Ngon hơn lể sanh Cảnh nhiều…

Ở địa ngục nhưng lại phải nói là nơi thiên đường. Sống trong cảnh áp bức  bất công nhưng lại cho rằng ḿnh đang có tự do. Khổ đau nhưng lại phải làm ra vẻ hạnh phúc. Sự thể đó quả là bi kịch cho đồng Đạo ḿnh lắm. Cũng giống như người ta đeo mặt nạ, cái mặt nạ th́ vui cười, nhưng ẩn sau đó là khuôn mặt u sầu của chủ nhân. Đúng là: “Bề ngoài hớn hở mà trong khóc thầm” vậy. T́nh cảm con người, không có ǵ đau khổ bằng bị ép buộc, áp bức. Lời nói và hành động trái với lương tâm dễ khiến cho người ta cắn rứt lắm. Khi mà ghét ai đó mà phải nói yêu, thấy sai mà phải nói đúng, đau khổ nhưng lại không được khóc than. T́nh cảm không được bộc lộ theo đúng quy luật tự nhiên như vậy, lâu ngày sẽ tích tụ trong tâm người ta mà mắc chứng nói dối. Xin huynh hăy thể hiện đúng trạng thái tâm lư của ḿnh để có một sức khỏe tốt. Lo sám hối tu hành mà hành tàng hư thật tự gia tri.

KHƯƠNG THƯỢNG.

Bài viết phản ảnh quan điểm và lối hành văn riêng của tác giả.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634