ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai tṛ của Cao Đài trong tương lai (tiếp theo)

Lê thị Minh Trang

.

       Tiếp theo bài viết trước (Vai tṛ của Cao Đài trong tương lai), hôm nay tiểu muội xin phép chư tiền bối niên cao kỹ trưởng tŕnh bày tiếp những suy nghĩ về Vai Tṛ của Đạo Cao Đài trong tương lai mà kỳ trước chưa nói hết:

       Đại đồng thế giới, Nhứt định phải có! Đó là nhiệm vụ của Đạo Cao Đài sẽ làm và chắc chắn làm được!. Đạo Cao Đài có Ba Hội Lập Quyền Vạn Vạn Linh, lại c̣n được hiệp với  Chí linh là một phưong tiện hữu hiệu nhất cho mọi thời đại.

       Đây là niềm tự hào lớn nhất của Đạo Cao Đài. Nền dân chủ của Cao Đài tiên tiến nhất hành tinh. Những nền chánh trị của các quốc gia tiên tiến đứng đầu trong nhóm G.7 cũng không thể sánh bằng. Các quốc gia G.7 nước nào cũng có nhiều đảng phái ít nhất cũng lưỡng đảng cho nên nền chánh trị không lúc nào b́nh yên.

       Câu liễn : " Cao thượng chí-tôn đại đạo ḥa b́nh dân chủ mục.  Đài tiền sùng bái tam kỳ cộng hưỡng tự do quyền” mục đích cuối cùng của đấng Cha Trời.

       Để đạt đến được mục đích ấy, (tức đại đồng) điều kiện tất yếu để  thực hiện được là thế giới phải không c̣n phân chia ranh giới quốc gia. Ngày nào c̣n ranh giới c̣n chủ nghĩa dân tộc dị biệt th́ không thể đại đồng. Điều này nói lên nghe có vẻ mộng mị và hảo huyền, không có quốc gia nào mà tự nguyện tuyên bố từ bỏ ranh giới của ḿnh. Ngược lại họ c̣n t́m cách lấn tranh lănh thổ của người khác nữa mà chớ.

       Nhưng có những sự việc khách quan khủng khiếp xảy đến, con người cảm thấy có cái khác quư hơn biên giới đó là sự sống. Do đó phải qua một trận đại nạn thảm khốc tương tự như đại hồng thủy, người c̣n sống lại không nhiều, khi ấy mới đến vai tṛ của  CAO ĐÀI ra tay cứu khổ. Đó là đức Chí Tôn áp dụng biện pháp mạnh để đem đến đại đồng như câu kinh “Diệt h́nh tà pháp cường khai đại đồng” (Kinh Phật Mẫu) Dù không ai bảo,  con người tự thấy hoạn nạn đau khổ nên giúp nhau, thương nhau như con một cha, tuy không nói chung thứ tiếng.

       Lúc đó sẽ không c̣n biên giới quốc gia phân biệt nước anh nước tôi, cả thế giới chỉ c̣n lại một nước, tôn sùng người đứng ra cứu vớt như một vị vua. Vua này do các giống dân c̣n sót lại tức cả thế giới bầu lên chứ không phải cha truyền con nối, Cũng không phải  trên Trời rơi xuống bằng xương bằng thịt. 

       Muốn ứng cử làm vua đó phải lấy Pháp Chánh Truyền làm hiến pháp căn bản. 

       Như đă nói trong bài trước, hiện tại CAO ĐÀI chỉ đang trong giai đoạn tự hoàn thiện  bản thân chưa đến lúc phải làm ǵ khác. Đạo Cao Đài hiện tại như là một sinh viên mới vào học phổ thông sơ đẳng; c̣n phải qua nhiều cấp lớp nữa mới lên đại học, sau khi ra trường mới có thể nhận nhiệm sở đi làm (đi phổ độ) thật sự. 

       Ta có thể ví hành tŕnh  của  CAO ĐÀI dài 700 ngàn năm như là một ngày,  từ 0g khởi đầu đến 24g kết thúc, thời gian 100 năm Đạo khai đă đi qua là hành tŕnh chưa khởi hành được 1 giây trong ngày. Thử tính tỷ lệ 100 năm chia cho 700 ngh́n (100/700.000= 0,014%). Đạo Cao Đài mới đi được 0,014% đoạn đường phố độ. Nếu qui lại một ngày đoạn đường đi được : 0,014 % X 24 g = 0,0033 ngày. Phổ Độ chúng sanh là nhiệm vụ của huynh tỷ chúng ta theo sự chỉ dạy và quyết sách vận trù của Chí Tôn. 

       Đức Hộ Hộ Pháp có giảng:

       “Chúng ta đă thấy qua chừng 100 năm trước, văn minh con người không đạt đến mức hiện tượng như bây giờ. Cơ tiến bộ tinh thần vật chất dữ dội nhất là trong ṿng 50 năm sau. Theo đó mà tính lại coi trong 500 năm nữa, nhơn loại sẽ ra sao? 

       Phật Giáo nói : Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ tới sắc dân Thần Thông Nhơn, qua khỏi dân Thần Thông th́ có sắc dân Chí Linh, lúc đó người là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế. Như vậy c̣n hai sắc dân nữa cho 500 năm sau. (Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp 24 tháng chạp Đinh Hợi (1948), Q1- . trang 132) Câu Thánh ngôn: "Chừng nào đất dậy Trời thay xác. Chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần." (TNHT) cũng chứng minh ư này. 

       Phật Thánh Tiên là sắc dân  chí-linh. Trước đó sắc dân Thần Thông Nhơn có phải là sắc dân có thể thông công với thế giới vô h́nh không? Ta thử nghĩ xem là ai nếu ngoài Cao Đài?. Cơ bút là phương tiện cho các Thời Quân thông công buổi đầu để truyền dạy đạo. Theo đức háo sanh của Chí Tôn Từ phụ, loài người sẽ được sanh ra và tăng dần theo câu kinh “bát hồn vận chuyển…”. Thế giới sẽ không bao giờ vắng mặt chúng sanh. Dĩ nhiên, sẽ có người trí cao, kẻ sơ khai. Nên chuyện phổ độ luôn c̣n phải làm, không bao giờ kết thúc. 

       Với ư nghĩa đó, chuyện phổ độ cho cả thế giới là chuyện của ông Trời lo. Con người cuộc đời ngắn chưa đầy trăm (100) năm th́ không thể lo hết chuyện ngh́n (1000) năm. Một ngh́n năm phải liên tiếp trên mười thế hệ nối nối nhau mới làm được. Để có người lo được nghịn năm, ngay bây giờ CAO ĐÀI phải ươm mầm thừa kế chứ không thể ai khác. V́ vậy nếu bỏ Pháp Chánh Truyền đạo sẽ đi lạc hướng vào bàng môn tả đạo, Nhân loại tiến hóa, Tân luật và Đạo luật có thể thay đổi do Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh làm được, Nhưng Pháp Chánh Truyền không ai có thể thay thế Chí Tôn làm được nên phải bất di bất dịch. 

       Nhưng than ôi! số kiếp c̣n bất hạnh, Đạo khai mới 50 năm đă bị phá bỏ Pháp Chánh Truyền. Hạt lúa gieo ươm được đến 100 hoặc 200 năm sẽ cho ra hạt cỏ chứ không c̣n cho ra hạt lúa. 

       Đây là nhiệm vụ thật của huynh đệ chúng ta. Ta phải động năo và làm cho Đạo được trở về trật tự kỷ cương trước khi chết. 

       Hằng ngày vào cúng Thầy, ta đều nguyện dâng Tam Bửu Tinh-Khí-Thần lên Chí Tôn để làm khí cụ phổ độ. 

       Thầy cần người xông pha đi phổ độ, nếu ta từ chối, rồi t́m nơi u nhàn ngồi yên tịnh luyện để hưởng phước một ḿnh Chí Tôn có thất vọng không? Trong lịch sử Đạo đă một lần Thầy thất vọng như vậy nên Người mới giao cho Đức Lư Đại Tiên kiêm luôn Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

       Dĩ nhiên con đường thứ ba đại-đạo phải có, nhưng nó chỉ dành cho người xong tam lập.

       Phổ độ cần nhất hiện nay không phải truyền đạo ra thế giới. Việc cần khẩn cấp là trị nội thương. Đưa PHÁP CHÁNH TRUYỀN vào áp dụng. Chúng ta đem trí năo của ḿnh làm thế nào cứu bằng được bịnh của Hội Thánh.  Mong Hội Thánh hiện tại hăy thức tỉnh nếu không muốn làm tội đồ thiên cổ, tội đồ của Càn Khôn Vũ Trụ chứ không phải địa cầu 68 này mà thôi!

       Trong bài viết trước tiểu muội đă có viết đoạn sau đây trong dấu ngoặc đơn cỡ chữ nhỏ hơn :

       "Nếu xét về khía cạnh luật pháp Đại Đạo; ở hải ngoại ngoài các Chức Việc Bàn Tri Sự Hương Đạo được Pháp Chánh Truyền cho phép thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp có mặt khắp nơi do đồng đạo bầu lên, tất cả các tổ chức đạo c̣n lại phải có lịnh Hội Thánh.Ta tự xét lấy ḿnh xem có phạm đệ Bát Đạo Nghị Định không?"

       Sau khi gởi rồi ḷng cảm thấy không yên. Nghĩ rằng câu này sẽ làm cho đồng đạo hải ngoại nổi giận, nhưng biết làm sao. Muội thật đắn đo suy nghĩ viết rồi bỏ, bỏ rồi viết lại nhiều lần đoạn này, sở dĩ có chuyện ấy là muội thấy đau ḷng khi  nói lên một sự thật. Nhưng sự thật mà không nói lại cũng  rất đau ḷng.  V́ có rất nhiều tác giả ca tụng việc truyền Đạo ở hải ngoại hiện nay  là thực hiện  Thánh ư của Chí Tôn. Nói như vậy vô t́nh đưa Cao Đài hải ngoại vào thế khó xử. Nếu nhận như vậy vô t́nh kể công cho Hội Thánh (mà các đạo huynh thường kèm tính từ "ngoài Pháp Pháp Chánh Truyền ".) Người vui mừng ư này chỉ có ông đại diện Cao Đài hải ngoại Trần Quang Cảnh. 

       Có thể các Bàn Tri Sự Hương Đạo thuần túy sẽ hiểu lầm  không vui. Muội xin nói rơ thêm các Hương đạo thuần túy như Hương đạo Florida  chẳng hạn được nhơn sanh bầu lên, nên không vướng luật pháp. Việc làm này được Pháp Chánh Chánh Truyền chấp nhận. Mong quư hiền huynh tỷ Chức Việc các Hương đạo độc lập nơi hải ngoại tha thứ cho muội  v́ văn không viết được hết ư muốn nói. 

       Muội thiết nghĩ v́ giữ lời minh thệ mà đa số đồng đạo không phục tùng Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền. Đây là một điểm son rất quư. Nhưng khi hành Đạo, cũng có một vài nơi đi ngoài Pháp Chánh Truyền. Tổ chức phong phẩm, thăng phẩm chẳng khác ǵ Hội Thánh hiện tại trong quốc nội. 

       Sự tồn tại các  hạn chế về vận hành văn hóa Cao Đài không phải do triết lư yếu kém mà do cơ chế cai trị chủ quan của lănh đạo Hội Thánh đương quyền đă không c̣n tùng Pháp Chánh Truyền. Giải quyết được vấn vấn đề này là khai thông tất cả. 

       Có một lần muội rất buồn khi thấy các bậc nhân sĩ bỏ mặc cho cơ Đạo suy vong không ai cứu nên có nương vần cảm  họa một bài thi của một bạn Đạo như sau: 

       Lỡ xuống nhầm thuyền mặc gió trôi?

       Đồng hành dị thức khó yên ngồi!

       Lo âu phận mỏng mười hai bến, 

       Thấp thỏm mong sao lặng sóng trời!

       Nhân sĩ sao đành ngơ ngoảnh mặt?

       Hiền tài bó gối đổi thay hơi?

       Đường đi đă chọn nên ǵn giữ,

       Không mặc rủi may, uổng kiếp  đời.  

       Bài thơ không hay, đó là nỗi ḷng chân thật của một đứa em út: Chúng tôi không muốn im lặng và thầm lặng thụ động! 

       Tiểu muội thành tâm cầu nguyện Ơn Trên, ban ân lành cho toàn thể con cái của Chí Tôn Từ Phụ được thoát cơn đại dịch.

Thánh địa, ngày 25 tháng 1 năm 2021

Lê Thị Minh Trang

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000