ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM TƯỞNG của Lễ Sanh Lê Hương Muội

(Nhân kỷ niệm đệ nhị chu niên của Liên Hiệp Bàn Trị Sự -- Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại  và tiệc gây quỹ xây dựng Thánh Thất Mountain View)

 Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kỉnh Hội Thánh.

Kính thưa:

-          Quí đại đức lănh đạo tinh thần các tôn giáo.

-          Quí Ngài đại diện chính quyền địa phương.

-          Quí Chức Sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo và chư Chức Việc Bàn Trị Sự và Bàn Cai Quản.

-          Quí cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, truyền thông báo chí.

-          Quí đồng đạo đồng hương.

-          Quí ca nhạc sĩ.

-          Các em thanh thiến niên Cao Đài và Đại Đạo Thanh Niên Hội.

-          Cùng gia đ́nh hiền đệ Nguyễn Văn Út.

            Sự hiện diện của quí vị trong buổi lễ hôm nay đă đem đến cho chúng tôi một danh dự lớn lao và khích lệ. Thay mặt Bàn Trị Sự, Bàn Cai Quản cùng đồng đạo nơi đây cám ơn quí vị đă đến chung vui cùng gia đ́nh Đại Đạo chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quí liệt vị.

            Kính thưa quí ngài và quí vị, chúng tôi chọn mùa lễ Tạ Ơn để tổ chức, là chúng tôi muốn tỏ ḷng biết ơn chánh quyền Hoa Kỳ là một nước đại lượng khoan dung và nhơn đạo, đă cưu mang giúp đỡ chúng tôi và cho phép xây dựng ngôi Thánh Thất để làm điểm tựa tinh thần, cùng quí ân nhân đồng đạo đồng hương đă nhiệt t́nh ủng hộ từ bao năm qua cũng như gia đ́nh hiền đệ Nguyễn Văn Út đă hỹ hiến 3 triệu đô la để xây dựng Thánh Thất mới có kết quả hôm nay.

            Sau tôi mạng phép có đôi lời chia sẽ cùng quí chư hiền trong “Liên Hiệp Bàn Trị Sự-Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại.”

            Thưa quí chư hiền, thật là một vinh hạnh lớn lao mà quí chư hiền dành cho tôi, với cái thâm t́nh nầy, không biết nói ǵ hơn là cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành đến quí chư hiền làm tṛn ước nguyện.

Hôm nay kỷ niệm đệ nhị chu niên của Liên Hiệp, trước tiên tôi xin cảm ơn quí chư hiền đă cho tôi niềm tin và hy vọng. Sau có đôi lời tâm sự chia sẽ chúc mừng.

Kính thưa quí chư hiền, việc đạo là việc chung, nhưng ai làm th́ nấy hưởng “bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.” Việc liên kết bạn đồng môn là hoài băo ước mơ từ bao năm mà tôi thố lộ qua đạo tâm thư 4.  Những tưởng nó đi vào vũ trụ không gian, rồi bổng dưng ngày 25 tháng 11 năm 2011 cuộc đại hội môn đệ Đức Chí Tôn diễn ra làm cho tôi âm thầm rơi lệ trong niềm vui toại nguyện.

            Quí chư hiền h́nh thành Liên Hiệp, là một tập thể trẻ trung và tinh túy. Trẻ trung là quí chư hiền tự chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt, mới vừa tṛn hai tuổi. C̣n tinh túy là v́ chủ trương của Liên Hiệp với quyết tâm đoàn kết, bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền, giữ lời minh thệ trong mọi hoàn cảnh.

            Quí chư hiền đă vấn thân tạo dựng tổ chức liên kết bạn đồng môn khắp nơi, là điều rất thích ứng trong hoàn cảnh hiện tại, nên quí chư hiền hội tụ được phần đông con cái trung hiếu của Đức Chí Tôn trong cũng như ngoài nước. Sức mạnh của quí chư hiền là hy sinh phụng sự Đạo Pháp, lấy thương yêu làm giáo sách, lấy đoàn kết làm kỷ cương, nay được nhiều giới ủng hộ ngợi khen.

            Thưa quí chư hiền “người ở thế mấy ai khỏi lỗi,” nên trên bước đường phổ độ lập công bảo tồn chánh pháp. Dĩ nhiên làm th́ có đúng có sai, mà việc đúng sai đó v́ Đạo, v́ Thầy, v́ tổ quốc giống ṇi v́ nhân loại chúng sanh, hay v́ bản ngă ích kỷ cá nhân. Hai cái lỗi đó có khác. Cho nên ta chỉ sợ ta làm sai v́ bản ngă, sợ các Đấng Thiêng Liêng chớ đừng sợ người đời thị phi khen chê tốt xấu, đừng tranh luận, đừng bút chiến gây chia rẽ mà lọt vào kế ly gián của cộng sản qua Nghị Quyết 36, tôn giáo vận. Chỉ quan trọng là cái kết quả của sự việc làm, việc làm nào giúp nên cho đạo, có lợi cho đồng bào chủng tộc, cho nhân loại chúng sanh là điều ta nên làm.

            C̣n vấn đề ai đó nói chúng ta làm chính trị, đúng vậy, chúng ta làm chính trị, hai chữ chính trị đâu có xấu. Chính là chính đáng, đúng đắng, ngay thẳng, chính trực công bằng, c̣n trị là làm cho chừa, có tội th́ phải trị. Vậy chính trị là làm cho an ninh trật tự bác ái công bằng b́nh đẳng trong xă hội. Nếu mọi người làm đúng hai chữ chính trị th́ thế giới nầy sẽ là một thiên đàn tại thế.

            Sở dĩ người ta sợ hai chữ chính trị là v́ một thiểu số người làm chính trị không đúng nghĩa, họ tham vọng độc tài, dùng mọi mưu mô thủ đoạn để đoạt cho kỳ được mục đích, họ cai trị xem mạng sống con người rẻ rúng như kiến cỏ; nên khi nghe đến hai chữ chính trị ai ai cũng hoảng sợ, chán ngán tránh xa.

            Thưa quí chư hiền, quí chư hiền đều biết rơ tôn giáo Cao Đài có một nền chính trị rất nghiêm minh, một hệ thống hành chánh năm cấp hẳn hoi; ấy là nền Chánh Trị Đạo, mà Chánh Trị Đạo là giáo hóa, chớ không giống chánh trị đời là cai trị. Nền chánh trị của Đạo chủ trương quên ḿnh mưu cầu hạnh phúc cho người, hy sinh phụng sự nhơn sanh, t́m phương cứu khổ cho đời, vô tư bất vụ lợi, xây dựng một xă hội trong t́nh thương bác ái công bằng.

            Đức Chí Tôn dạy, Ngài “lập Đạo để cứu đời, cứu dân cứu nước, cứu nhân loại” mà hiện tại đồng bào ta nói riêng và nhân loại nói chung đang sống thống khổ lầm than; v́ đời không có công bằng tự do dân chủ, nên môn đệ của Đức Ngài có trách nhiệm đem lại quyền làm người mà Thượng Đế đă ban cho mọi người và tạo một thế giới đại đồng trong t́nh thương huynh đệ, sống với nhau b́nh đẳng.

            Kính thưa quí chư hiền, Việt Nam ta may duyên được chọn, được ân ban một nền quốc đạo, lấy Nho Tông làm căn bản nhập thế d́u đời, nên trước cổng Ṭa Thánh và các Thánh Thất đều có treo hai câu đối “Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Ḥa B́nh Dân Chủ Mục, Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.” Nói lên trách nhiệm người Cao Đài trước tiên có bổn phận lập quyền dân và xây dựng nền ḥa b́nh dân chủ tự do cho chủng tộc nói riêng và nhân loại nói chung.

            Mặc dù tôn giáo thuần túy nhưng khi quốc gia hữu sự bổn phận công dân phải góp sức để điểm tô quốc thể quốc hồn cho nền quốc đạo. Đức Hộ Pháp vị giáo chủ hữu h́nh của chúng ta dạy “Linh hồn của kẻ có Đạo là linh hồn của Đức Chí Tôn tạo thành, lựa đường quang đi nẽo rậm tránh, dám hy sinh tất cả cho quyền lợi quốc gia, v́ kẻ đó nghĩ rằng quốc gia có chủ quyền th́ nước mới có Đạo.” Đúng vậy, hiện tại Việt Nam ta mất chủ quyền nên dân tộc ta mất mọi tự do. Phương ngôn có câu “Đạo đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế.” V́ quyền lợi quốc gia v́ đồng bào chủng tộc, chúng ta dù đạo hay đời cũng vậy, hăy đồng cùng nhau liên kết tạo thành một lực lượng hùng mạnh đánh thức tinh thần Đảng Cộng Sản Việt Nam  hăy thay đổi tư tưởng, từ bỏ chế độ cho toàn dân tự do hầu xây dựng lại một nước Việt Nam đủ hùng cường, đủ uy tín, giàu mạnh để theo kịp đà tiến của nhân loại trên toàn thế giới.

            Quí chư hiền kính mến! quí chư hiền đă cho tôi niềm tin là hy vọng quí chư hiền sẽ làm rạng danh nền Đại Đạo.

            Sau cùng tôi xin trích đoạn Đạo Tâm Thứ 4 năm 2002 thố lộ tâm tư gởi cho quí Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc và toàn đạo nơi hải ngoại để quí chư hiền cảm thông vị Chức Sắc Thiên Phong hữu thệ, đứng trước khúc quanh lịch sử dân tộc và tôn giáo như sau:

“… Tiểu muội chấp tay cầu nguyện sao cho Đạo Tâm Thư nầy đến tay quí huynh tỷ đệ muội nơi đất khách, nghe được và hưởng ứng tiếng kêu thống thiết gọi đàn sau 25 năm phân ly chia cách.

Đứng trước hoàn cảnh nguy khốn của cơ Đạo hiện tại người tín đồ Cao Đài tự thấy có bổn phận phải dấn thân bảo vệ, nhưng bảo vệ cái ǵ? Và phải nhắc nhở những ai?

-          Trước tiên phải bảo vệ chính lư chơn truyền.

Người ta tưởng lầm rằng Chức Sắc Cao Đài là do nơi người phàm cử phong lẫn nhau mà không hề biết đến sự thiên phong chấm phái qua thông công Hiệp Thiên Đài. Cho nên nếu có kẻ nào dám lạm xưng phẩm nầy chức nọ th́ sự gian dối sẽ bị phát giác ngay; nói chi tới các chức sắc do cộng sản phong, họ tự lấy làm xấu hổ khi khoát trên ḿnh lễ phục hàng giáo phẩm của Đại Đạo … V́ lư do đó một cuộc qui tụ đông đảo đồng đạo là điều cần thiết trong lúc nầy.

-          Sau đó phải nhắc nhở ai để bảo vệ chính lư chơn truyền.

Lẽ dỉ nhiên ta phải nhắc chính chúng ta, nhắc sự thờ ơ của chúng ta … để mặc cho đạo lặng lẽ xuôi ḍng, miễn là c̣n cái h́nh thức hào nhoáng bên ngoài, Ṭa Thánh sơn phết lộng lẫy, tín đồ đông đảo, cúng kiếng linh đ́nh, mà không chú trọng đến phần nội dung; tức chánh lư chơn truyền và không cản trở những ai v́ tư lợi mang đến những cải cách làm biến đổi bản chất nguyên thủy của nền Đại Đạo.

-          Cuối cùng v́ luật thương yêu và quyền công chánh chúng ta phải nhắc nhở bất cứ ai, cá nhân, đoàn thể hay là kẻ đương quyền có dă tâm bày trừ tôn giáo chúng ta

Diện tiền chúng ta thấy ǵ?

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sau khi cưỡng chiếm miền Nam rồi lên án một cách độc đoán là Đạo Cao Đài do chư vị tiền bối lănh đạo “phản cách mạng, phản dân tộc.” Rồi đặt cho cái gọi là “Bản Án Cao Đài.”

Họ đă dụng hết mưu mô để tận diệt bằng cách biến đổi bản chất thiêng liêng của Đại Đạo, thành lập một giáo phái phàm tục, sửa đổi nhân sự giáo quyền theo lối phàm phong.

Chính cái giai đoạn tử sanh của Đạo trong giờ phút nầy khiến cho sự tập hợp đồng đạo là cần thiết, ở khắp thế giới năm châu. Chúng ta cần tập hợp lại để có một lực lượng hùng mạnh làm hậu thuẩn cho cuộc bảo vệ tôn giáo chúng ta…”

            Thưa quí chư hiền,

            Đó là tâm tư nguyện vọng của vị Chức Sắc Thiên Phong đứng trước khúc quanh lịch sử dân tộc và đạo pháp trong cơ chuyển thế. Quí chư hiền kính mến. Giờ đây trên đường phổ độ lập công chúng ta hăy cùng nhau tâm đắc câu phương ngôn.

-          Người theo Đạo chớ Đạo không theo người.

-          Người theo Đạo chớ người không theo người, nhưng sẳn sàn hợp tác với người để làm nên cho Đạo, và chúng ta cũng tự nhủ lẫn nhau “Đạo là bánh xe tiến hóa, chỉ có tiến không lùi. Nếu ai cản trở th́ sẽ bị nghiền nát không sao tránh khỏi.” Bởi “Luật điều Cổ Phật không chừa tội, hành phạt Chí Tôn chẳng vị t́nh.”

            Trước khi dứt lời lại một lần nữa cám ơn quí chư hiền cho tôi cơ hội thố lộ thâm t́nh, chúc quí chư hiền làm tṛn sứ mạng đệ tử Đấng Cao Đài. Sau tôi xin thay mặt Bàn Trị Sự và Bàn Cai Quản và đồng đạo nơi đây cám ơn quí quan khách đă đáp lời mời đem đến cho chúng tôi một danh dự lớn lao và khích lệ. Cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành đến quí vị hiện diện và gia đ́nh cùng toàn sanh chúng.

            Trân trọng kính chào quí liệt vị.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634