ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH VỀ VĂN BẢN LỊCH SỬ:

"Thông Báo ngày 2 tháng 9 năm Bính Thân (2/10/2016)"

của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài

Phạm Thanh B́nh

    Ngày 2 tháng 9 năm Bính Thân, Quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đă ban hành một Thông Báo gởi đến toàn thể Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo trong nước cũng như hải ngoại. Đồng thời kính tường đến các cơ quan chuyên trách nhà nước về Tôn Giáo Trung Ương và Tỉnh Tây Ninh.

     Nội dung bản Thông Báo tóm lược đầy đủ những sai trái của hệ phái Cao Đài Tây Ninh đă làm từ khi được nhà nước ban cho quyền lập Hiến Chương để cấp pháp nhân.

     Nhà nước ta vẫn trước sau như một là khẳng định “quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của công dân”. Vừa qua từ ngày 9 đến 20 tháng 8  năm Bính Thân (dl 9-20-2016) Ban Tôn Giáo Trung Ương và các vị Chức sắc đứng đầu các tôn giáo lớn ở Việt Nam như Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài Giáo v.v. đă sang Hoa Kỳ làm công tác thân thiện với các giới chức chuyên trách về tôn giáo của Mỹ Quốc để chứng tỏ nước ta thật sự có tự do tín ngưỡng. Riêng Ông Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cũng đi xác nhận với chánh phủ Hoa Kỳ và thế giới rằng Cao Đài Tây Ninh được tự do tín ngưỡng.

     Vậy tại sao Luật Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ trên trung ương Ṭa Thánh xuống đến tận cơ sở tất cả đều canh cải? Rồi nhiều Chức Sắc hiện tại lại đổ thừa cho hoàn cảnh sống trong đất nước Việt Nam th́ phải chấp hành luật và lịnh của nhà nước Việt Nam qua những bài viết trên diễn đàn caodai.net của tác giả Sỹ Ny, Tín đồ Già, Lê văn Tâm....hay trên trang cá nhân như Nguyễn Kiến Sử v.v.... đều nói như thế.

     Như vậy cái nào là thật? Việt Nam có tự do tín ngưỡng là thật, hay sống trong một đất nước phải nghe theo lịnh nhà nước là thật? Nhà nước có nhúng tay vào nội bộ tôn giáo Cao Đài để buộc như thế không, mà các chức sắc lớn lại đổ thừa là lịnh của nhà nước phải tuân theo???

     Cái đó để mọi người tự hiểu và tự trả lời!!! Riêng tôi th́ tin tưởng nhà nước Việt Nam không nói dối. Tập Quyền Lănh Đạo Của Đầu Sư Tám (T. Q.L.Đ.ĐSTÁM) tự ḿnh lập nên một tôn giáo mới theo ư riêng với luật pháp canh cải rồi mượn lịnh đổ thừa phải nghe lời của nhà nước là một sự vu khống nói xấu nhà nước Việt nam. Những tác giả có lư luận này là những người cố ư đưa h́nh ảnh sai lệch để thế giới nghĩ xấu về đất nước ta!

     - Có một điều TQLĐ.ĐSTÁM canh cải chơn truyền, không tuân theo Pháp Chánh Truyền là có thật.

     - Xin Pháp nhân rồi lại tự ḿnh xé nát cái Hiến Chương như trích dẫn trong thông báo 2-9 Bính Thân là có thật.

     -  Hiệp Thiên Đài được qui định rơ trong Hiến Chương từ lúc c̣n là HĐCQ đến khi được nâng lên thành Hội Thánh là có thật.

     - Vậy mà TQLĐ.ĐSTÁM lại đi đóng cửa văn pḥng HTĐ và đuổi các chức sắc HTĐ ra khỏi văn pḥng HTĐ là có thật!

     Tất cả những cái này TQLĐ.ĐSTÁM phải chịu trách nhiệm trước toàn Đạo chớ đừng đổ thừa cho ai cả.

     Đồng Đạo khôn ngoan của Cao Đài Ngọc Đế nếu đă tin vào những ngụy biện của các tác giả trên th́ hăy dừng lại! Hăy nh́n nhà nước Việt Nam bằng một h́nh ảnh thân thiện, như  mục đích việc đi công tác thân thiện Mỹ quốc vừa qua. Đừng để các ư đồ xấu ly gián nhà nước và tôn giáo.

     Ngày 2 tháng 9 năm Bính Thân đánh dấu một năm ngày các Chức Sắc HTĐ làm nhiệm vụ.

     Năm trước, ngày 2 tháng 9 năm Ất Mùi, các Chức sắc HTĐ đă hội nghị công cử được vị Quyền Chưởng Quản v.v. th́ đă có biết bao người đem ra trích điểm. Đặc biệt nhứt là Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm đă nặng lời với với các chức sắc HTĐ và đặc biệt bất kính với ngài Q. Chưởng Quản HTĐ. Trang mạng hoithanhphuquyen.org hải ngoại do HT Liêm làm chủ đă nhiều lần đ̣i Ngài Cải Trạng vô hiệu hóa phiên họp 2 tháng 9 năm Ất Mùi với lư do bịa đặt là: Ông Cải Trạng được bầu lên Q. Chưởng Quản để làm bù nh́n, các Chức sắc HTĐ đă chia rẻ nội bộ trầm trọng, chỉ do một số người thao túng v.v. và v,v.

     Hôm nay, Thông Báo ngày 2 tháng 9 Bính Thân ra đời để làm cáo trạng cho các tội lỗi của Tập Quyền Lănh Đạo Của Đầu Sư Tám đă làm. Cũng là bằng chứng cho hiện tại và lưu lại măi măi về sau đến thất ức niên! Để thời gian lâu dài, các thế hệ trước qua đời, các thế hệ kế thừa sẽ không biết những sai trái mà TQLĐ.ĐSTÁM đă làm!

     Thông Báo ra đời ngoài việc là bản cáo trạng nói lên các sai trái pháp luật của Tập Quyền Lănh Đạo c̣n chứng tỏ cho nhơn sanh và các cá nhân chống đối HTĐ thấy rơ ba điều:

     (1) Ngài Q. Chưởng Quản HTĐ vẫn luôn làm phận sự của ḿnh. Với cương vị của một vị Q. Chưởng Quản, Ngài  chỉ kư tên vào các vấn để lớn cho cả nền Đại Đạo, các vấn đề có tính tiểu tiết không cần thiết phải có chữ kư của vị cao nhứt trong HTĐ.

     (2) Sau một năm  hành xử phận sự trong hoàn cảnh khó khăn do  T.Q.L.Đ.ĐSTÁM gây nên, các Chức sắc buổi ban đầu kư công cử vị Q. Chưởng Quản, th́ nay cũng có mặt đầy đủ để kư vào bản cáo trạng  này. Chứng tỏ các Chức sắc HTĐ luôn đ̣an kết trên dưới một ḷng.

     (3) Các Chức sắc HTĐ đă khẳng định quyết tâm và lập trường trước sau như một của HTĐ vẫn không thay đổi là ôn ḥa  bất bạo động để lập lại trật tự kỷ cương luật pháp Đại Đạo. Không v́ danh lợi quyền mua chuộc, không v́ gian nan nguy hiểm bị hù dọa mà ngă ḷng thối chí. Tức Quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài luôn muốn cả luật Pháp nhà nước và luật pháp Đạo đều được thi hành nghiêm chỉnh mới xứng câu sống tốt đời đẹp Đạo.

     Kết Luận:

     Chức sắc HTĐ đă làm nhiệm vụ của Đức Chí Tôn và Đức Hộ Pháp giao phó một cách kiên nhẫn và quyết tâm. Kế sách? Như một số người xấu miệng xấu mồm trích điểm là để dành cho kẻ làm chánh trị. Người tu hành chỉ tùng theo Luật Pháp Đạo mà hành sự. Những người đă nặng lời với Ngài Q.Chưởng Quản HTĐ chắc không c̣n cách nào để bôi nhọ nữa. Đến đây, quí vị nên ngừng gieo lời xấu là vừa, đừng gây thêm ác cảm cho đồng đạo nữa.

     Việc trước mắt, và lâu dài, chư đồng Đạo cần làm là th́ hành ngay tức khắc bản Thông Báo ngày 2 tháng 9 Bính Thân là ǵn giữ Luật Pháp của Đạo (chứ không tùng lịnh chức sắc) như lời Minh Thệ đă hứa. Thế hệ này không làm được th́ thế hệ kế thừa nối tiếp.

     Cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu các Đấng Thiêng Liêng, Đức Hộ Pháp Thiên Tôn ban ân lành cho Ngài Q. Chưởng Quản và Quư Chức Sắc HTĐ được đầy đủ sức khỏe để bảo vệ nền Đạo chơn thật của  Đức Chí Tôn cho tất cả chúng sanh cả thế giới chung hưởng.

Nay kính

Ngày 12 tháng 9 năm Bính Thân (12/10/2016)

Phạm Thanh B́nh.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634