ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAI TR̉ ÂM THẦM

 CỦA PHƯỚC THIỆN HIỆN NAY.

 Ngô văn Trí

       Khi nhắc đến hai từ PHƯỚC THIỆN, người tín hữu Cao Đài ai cũng nghĩ ngay đến một cơ quan chuyên  giúp đở vượt qua hoạn nạn như cứu đói, cứu bệnh cứu lăo và cứu tử cho con người. Nghĩ như vậy quả không sai. Toà Thánh Tây Ninh hiện tại nếu ngày xưa không nhờ người của Phạm Môn tiền thân của cơ quan Phước Thiện hiện nay th́ không thể yên ổn mà h́nh thành cho nên tướng.

       Cái khổ của xă hội thời văn minh vật chất không c̣n gói gọn trong tứ khổ. Một tiền bối đă nói đại ư rằng nếu trong xă hội loài người chỉ có sinh lăo bệnh tử mà thôi th́ xă hội ấy thạnh trị và hạnh phúc vô cùng.

       Cái khổ hiện nay là cái khổ triền miên. Khổ do tự nhiên th́ ít mà khổ do con người tạo ra th́ nhiều. Khổ do con người tự tạo nên thật là tai hại và khủng khiếp. Nh́n lại hai cuộc đại chiến thế giới đă qua, thống kê thấy đă giết hại biết bao nhiêu là sinh mạng con người. Cái chết này nằm ngoài  khổ TỬ trong tứ khổ. Cái chết này do bàn tay và đầu óc tham lam của con người tạo nên. Tạm gọi là khổ tử nhân tạo. Ngoài ra con người c̣n tạo thêm nhiều thứ vủ khí gây khổ khác như nguyên tử, hoá học và sinh học làm nên khổ khác bệnh nhân tạo, sanh bịnh lăo tử nhân tạo ..v.v.

       Cái khổ trong qui luật th́ ta có thể không tránh khỏi nên ta vui vẻ chấp nhận. Cái khổ nhân tạo th́ con người hoàn toàn có thể tranh khỏi. V́ vậy Cơ Quan phước thiện hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cứu sanh lăo bệnh tử tự nhiên mà c̣n phải lăn xă vào cứu sanh lăo bệnh tử nhân tạo nữa. Nhiệm vụ của cơ quan Phước Thiện hiện tại nặng nề và to lớn hơn xưa rất nhiều. Con người càng văn minh cơ khí th́ càng tạo nhiều nỗi thống khổ.

       Năm 1938, Đại Hội Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh đă lập nên Đạo Luật. V́ năm đó là năm Mậu Dần nên người Đạo Cao Đài quen gọi là Đạo Luật Mậu Dần. Đây là một cơ quan của Đạo để giúp cho cơ phổ độ buổi Tam kỳ khai Đạo của Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cơ quan Phước Thiện hữu h́nh bổ sung vào khối Luật lệ  để  điều hành cơ Đạo.

       Trong Đạo Luật Mậu Dần phân chia ra bốn nhiệm vụ giao cho bốn cơ quan chuyên trách đảm nhiệm gồm: Hành Chánh, Phước Thiện, Toà Đạo và Phổ Tế.

       Hành Chánh là cơ quan thi hành luật lịnh của Hội Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đă có quyền Chí Tôn phê chuẩn.

       Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sinh hoạt nuôi sống thi hài và giải khổ cho chúng sanh.

       Toà Đạo là cơ quan bảo thủ chơn truyền, ǵn giữ luật pháp… bênh vực những người cô thế, bị uất ức bất công của toàn sanh chúng.

       Phổ Tế là cơ quan cứu vớt độ rỗi những người lạc bước thối tâm và những người hữu tâm tầm Đạo.

       Khi đường Đạo hanh thông, xă hội hướng thiện, nhiệm vụ của bốn cơ quan đại đạo ấy thực hiện nhiệm vụ trôi chảy và đồng bộ trơn tru không có chi là trở ngại. Đường đời không luôn bằng phẳng, đường Đạo cũng gặp cam go v́ chỉ lấy thương yêu bác ái và công bằng làm vũ khí để trị thế. Do điều kiện khách quan và chủ quan nói chung, sau ngày nước Nam thay đổi chánh trị, cơ quan Hành Chánh và Toà Đạo không thể làm nhiệm vụ của ḿnh theo luật  được. Nhưng cơ quan Phước Thiện và Phổ Tế th́ không có bị ảnh hưởng nhiều. Nếu chỉ thực hiện việc cứu khổ nuôi sống như Đạo Luật Mậu Dần qui định th́ thấy nhiệm vụ của Cơ quan Phước Thiện chưa đủ.

       Như trên đă nhắc, cái khổ hiện nay không c̣n nằm trong sinh lăo bệnh tử nữa. Những cái khổ nhân tạo đang và sẽ có, người làm phước thiện có thực hiện cứu giúp hay không? Câu hỏi này đặt cho những người đang làm phước thiện chân chính hiện nay.

       Cái khổ nhân tạo này trong cửa đạo có hay không? Xin mạnh dạn đáp ngay rằng có:

Con làm khổ cha, cha làm khổ con. Chồng làm khổ vợ, vợ làm khổ chồng. Chức sắc làm khổ tín đồ, tín đồ làm khổ chức sắc. Tức là tam cang trong cửa Đạo bị xem thường khinh rẻ. Ảnh hưởng của xă hội làm cho con người vô cảm. Sự thương yêu đồng loại bị xuống cấp, người ta dững dưng trước bất công, bất nghĩa bất lễ, bất trí, bất tín.

       Chức sắc, chức việc hành chánh từ bỏ vai tṛ của ḿnh chạy theo áo măo cân đai không thực hiện luật lịnh của Chí tôn và Hội Thánh cho ra thiệt tướng. Cơ quan Toà Đạo th́ không thể hoạt động đem lại công bằng cho chư tín đồ. Tâm đạo luôn có nhưng chức năng bị trói, tay chỉ múa được trong bị mà thôi, v.v.v…

       V́ những lẽ nói trên mà người làm Phước Thiện hiện nay phải nh́n nhiệm vụ cứu khổ rộng hơn, nặng hơn và phức tạp hơn thuở mới khai Đạo. Ngoài cứu bịnh, lăo, tử thông thường c̣n phải làm nhiệm vụ giúp cho người ta ngừa bịnh để tránh khổ tử. Ngừa mê tín để tránh khổ thất pháp. Ngừa vô cảm để tránh sự ghét bỏ lẫn nhau sanh nồi da xáo thịt.

       Chức năng của phước-thiện cũng có ảnh hưởng đến đôi chút sau Đạo Lịnh 01. Nhưng vai tṛ của phước-thiện luôn được đời và Đạo hoan nghinh. Nhiều cơ quan đời mượn thành quả của phước thiện để báo cáo thành tích của ḿnh. V́ vậy mà cơ quan Phước Thiện c̣n sân rất rộng để thi thố sở trường dù với nhiều danh hiệu có thay đổi. Người phước thiện không cần danh mà chỉ cần ư nghĩa cứu khổ thật.

       Ngày nay, sau 40 năm bị khó khăn và 20 năm bị thất pháp, cơ quan phước thiện vẫn làm nhiệm vụ của ḿnh giúp đời thoát khổ. Phước Thiện hiện tại lại chia ra làm hai khuynh hướng. Nhóm lập công cho đời khen và tuyên dương danh phận, nhóm này chú trọng h́nh thức hơn là ư nghĩa, họ cần phẩm tước. Nhóm khác lập công dâng lên thiêng liêng định phận không đ̣i hỏi quyền và lợi ích hữu h́nh nên không cần phẩm tước.  Đây là những con người thật sự cần thiết với ư muốn lập công thiêng liêng để giải thoát ṿng trần ai khổ ải. Tạm mượn chữ “Phước Thiện vô danh” để nói về họ.

       Trong bài viết này tác giả muốn b́nh luận và nói về những người chiến sĩ phước thiện vô danh ấy. May mắn cho họ được Đức Hộ Pháp lập thành và dạy dỗ từ thử nên họ đă trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt nhứt của Đạo. Cũng là một may mắn vô cùng, Họ được lời dạy của Đức Hộ Pháp trong Thánh Lịnh 257/TL-HP cho phép người tín đồ công cử người lên thay chức và nhiệm vụ của người trên khi người trên không c̣n có thể đảm nhận được nữa. Nếu chịu khó quan sát chúng ta sẽ thấy những vị Đạo Sở phẩm vị nhỏ nhứt vẫn được đồng Đạo tín nhiệm công cử lên giữ trách nhiệm cấp trên mà trước đây chỉ có chức sắc có huấn lịnh mới được bổ nhiệm.

       Việc làm của các huynh tỷ đệ muội ấy đáng trân trọng và nêu gương tu hành thật sự.

       Với khả năng tiềm ẩn như vậy, người phước thiện c̣n có thể tuỳ cơ ứng biến làm những việc có ích lợi cho Đạo ngoài chức năng do Đạo Luật Mậu Dần và Đạo Nghị Định 48/PT qui định.

       Họ nếu gặp cơ hội, giảng về luật pháp chơn truyền cho nhơn sanh nghe mà ǵn giữ (nhiệm vụ của hành chánh). Cũng có thể giải thích và động viên những người thối bước lui chân sa ngă bỏ Đạo trở về với cửa Đạo theo luật Đạo cho phép (nhiệm vụ của Phổ Tế). Lúc nào họ cũng đem thương yêu hoà ái đến cho đời (của Đạo và của đời) mà an ủi cả vật chất lẫn tinh thần. Ít ai nh́n thấy hết vai tṛ của Phước Thiện hiện tại rồi vội đem ḷng khinh khi và ghét bỏ. Tuyên bố những câu làm cho những người đại tâm đại chí đôi khi buồn tủi thối bước ngă ḷng.

       Hiện nay, trên khắp cả đất nước Việt Nam, Đạo Cao Đài tân thời đă làm đảo lộn tất cả các cơ quan chánh Trị Đạo. Có nơi với tâm quyết vững mạnh chỉ giữ được hành chánh mà không giữ được phước thiện. Những nơi giữ được hành chánh th́ cũng chỉ chấp vá  nhiệm vụ. Đa số chỉ làm nhiệm vụ tang tế sự mà không làm nhiệm vụ giáo hoá. Đôi khi bảo thủ quá mức luật pháp của Đạo mà biến thành cực đoan thiếu thương yêu gây nhiều ngang trái trên nguyên tắc.

       C̣n rất ít địa phương giữ được cả bốn cơ quan Chánh Trị Đạo. Chỉ c̣n một vài địa phương giữ được hành chánh và phước thiện mà thôi.

       V́ vậy mà nhiệm vụ của Cơ Quan Phước Thiện hiện nay các nơi ấy rất là đa dạng. Có nhiều chức việc hành chánh nh́n vào phải ganh tị mà gây mất thiện cảm. Lại đôi khi kết bè kết cánh rỉ tai truyền những điều không hay, hay bất lợi cho Đạo. Người của Phước Thiện một mặt lo cứu khổ pḥ nguy, một mặt đối phó với tả đạo bang môn lấn lướt, mặt khác lại đối phó với những người đồng tâm chung hội chung thuyền nhẫn tâm gây khó. Sự thật rất đau ḷng. Tất cả các huynh tỷ đệ muội trong Phước Thiện  Vô Danh của Chí Tôn đều gắng sức động viên nhau vượt qua.

       Có một vài huynh đệ nói vui mà rất chua chát. Ngày xưa chức việc phổ độ nhơn sanh. Ngày nay nhơn sanh phổ độ ngược lại chức việc. Ngẫm nghĩ cũng đúng không hề nói quá lố. V́ đa số chức việc hành chánh chỉ chờ Đạo hữu đến yêu cầu mới giúp chứ không chủ động đến giúp cho họ. Chỉ có người của Phước Thiện không phân biệt đời hay đạo hoặc tín ngưỡng dị đồng vẫn ra tay giúp khổ pḥ nguy. Có những người được Phước thiện giúp quà mừng Xuân đón Tết đă đem trả lại cho Bàn Tri Sự. Họ từ chối nhận mà không rơ lư do. Đó là sự thật những ǵ đang xảy ra đối với trường lập công cứu khổ.

       Sau một năm làm công quả phước thiện, hôm nay tác giả bài viết này ghi lại những ǵ thật sự diễn ra tại một địa phương nơi thánh Địa Tây Ninh.

       Nhân dịp tân Xuân Nguyên Đán năm Canh Tư (2020) kính chúc toàn cả chư huynh tỷ đệ muội trong cơ quan phước thiện của Chí Tôn được vạn sự lành, đạo tâm phát khởi, sức khoẻ dồi dào đức tin vững mạnh để tiếp tục con đường cứu khổ pḥ nguy. Có thể các huynh tỷ đệ muội sẽ phải lao vào một cuộc cứu khổ mới do con người tạo nên sắp tới khi đại dich bệnh đang hoành hành và diễn biến khôn lường trên thế giới .

Thánh địa Tây Ninh, ngày mồng 9 tháng giêng Canh Tư.

 Ngô Văn Trí

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000