ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ư KIẾN VỀ T̀NH H̀NH

DIỄN BIẾN ĐẠO SỰ HẢI NGOẠI  HIỆN NAY

Hiền Tài Hồ Xưa

                                                                                         

                      VIỆC PHÂN PHÁT PHẨM VỊ BAN THẾ ĐẠO                                

1- HỘI THÁNH THÀNH LẬP BAN THẾ ĐẠO VÀ QUYỀN BAN PHẨM CẤP: 

   Chiếu theo Thánh ư của Đức Lư Giáo Tông trong đàn cơ ngày mùng 3 tháng 12 năm Quư Tỵ (DL: 7-1-1954) và Thánh giáo của Đức Hộ Pháp ngày mùng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ (1965), Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài tại Ṭa Thánh Tây Ninh đă ban hành Thánh Lịnh số 01-TL ngày 28 tháng 2 năm Ất Tỵ (DL: 30-3-1965) cho phép thành lập BAN THẾ ĐẠO để thu dụng nhân tài có đạo đức và có thiện tâm muốn giúp Hội Thánh điểm tô Đại nghiệp Đạo, đồng thời cũng có dịp d́u độ các nguyên nhân nhập trường công quả và được mang phẩm vinh dự “Hiền Tài”. Theo Bản Qui Điều và Nội Luật của BAN THẾ ĐẠO th́ tổ chức của Ban Thế Đạo đặt trực thuộc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài (CHI THẾ) về mặt Luật Pháp, Chơn Truyền và hành sự trực tiếp với Hội Thánh Cửu Trùng Đài về mặt chuyên môn. Tại Trung Ương Ṭa Thánh Tây Ninh có Ban Thế Đạo Trung Ương và tại địa phương tỉnh, thành phố cũng như ở hải ngoại có Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Địa Phương. Tại Hải ngoại và Địa phương, Ban Thế Đạo phải chịu trực tiếp nhận lệnh từ Ban Thế Đạo Trung Ương và giao tiếp với Hành Chánh Đạo như Trấn Đạo, Châu Đạo hay Tộc Đạo trợ giúp Đạo về mặt phổ truyền giáo lư, giúp đỡ Đạo trong mọi hoàn cảnh.  

   Trăi nhận rất nhiều gian nan, khó khăn, thử thách, kể cả bị áp lực vu khống, nhưng BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI vẫn đă được thành lập qua Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại tổ chức tại thành phố San Jose, Tiểu bang California-Hoa Kỳ, ngày 23 và 24-12-1995. Thành công đó là nhờ sự giúp đở của 2 vị Giáo Hữu Thượng Màng Thanh và Thượng Ngọc Thanh, cùng công lao tất các vị Hiền Tài, các vị Chức việc các Cơ sở Đạo, Thanh Niên Đại Đạo cùng đồng đạo các nơi tại hải ngoại.  

Nhưng những diễn tiến ngày nay, sinh hoạt BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI đă làm thất vọng tất cả các Hiền Tài, các cơ sở Đạo và đồng đạo khắp các nơi. 

  Như quư Huynh Tỷ, Đệ Muội đă biết: Về phẩm cấp, theo Luật Đạo Cao Đài, chức sắc Ban Thế Đạo bao gồm có 4 cấp phẩm từ thấp đến cao là: Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu Phu Tử. 

   Cấp Hiền Tài được xếp trên phẩm Lễ sanh, dưới Giáo Hữu theo trật tự thứ bậc khi vào bái lễ Thầy, có thể cầu phong lên Giáo Hữu. 

   Quốc Sĩ khi chầu lễ giữ vị trí trên Giáo Hữu, dưới Giáo Sư, cầu phong Giáo Sư. 

   Đại Phu th́ được xếp trên Giáo Sư dưới Phối Sư, cầu phong lên Phối Sư. 

   Phu Tử được xếp trên Phối Sư dưới Đầu Sư, cầu phong lên Đầu Sư.

   Người làm đơn xin vào hàng phẩm Hiền Tài sau khi hội đủ điều kiện, có hai vị Giáo Hữu hay tương đương bảo đảm về hạnh đức giới thiệu sẽ được Hội Thánh Hiệp Thiên Đài Trung Ương quyết định công nhận bằng Thánh Lịnh và phải qua lễ tấn phong minh thệ tại Đền Thánh, xin hứa trước Thiêng liêng là tuyệt đối tuân hành mọi mệnh lệnh của Hội Thánh, tôn trọng Tân luật, PCT và các Thánh lịnh của HT/CĐTTTN, tuân theo Nội Luật của Ban Thế Đạo, mới được chính thức trở thành Hiền Tài. 

   Riêng ba phẩm Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử là do chính Đức Lư Giáo Tông lập ra. Muốn được thu nhận vào 3 phẩm nầy, đương đơn phải có hai chức sắc trên phẩm, nghĩa là từ hàng Giáo Sư hay tương đương trở lên bảo đảm chịu trách nhiệm về tác phong đạo đức của ứng viên. Sau khi được Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tuyển chọn đă có đủ điều kiện, c̣n phải bắt buộc dâng lên quyền Thiêng liêng phán định mới được, v́ các phẩm trên tương đương với hàng Thánh vị. (Điều chót, Chương I, Bản Qui Điều /Nội Luật của Ban Thế Đạo ngày 28-2 Ất Tỵ; 30-3-1965). Luật lệ đă ghi rơ ràng, minh bạch th́ người tín đồ nào trung thành với Đạo cũng phải tuyệt đối tuân theo, giữ ǵn một cách trân trọng. 

 Trong lịch sử thành lập Ban Thế Đạo chưa có ai mang các phẩm vị trên Hiền Tài, ngoại trừ một vị hữu công với Đạo và đời, sau khi chết được đặc ân của Hội Thánh, tŕnh với Thiêng liêng chấp thuận. Đó là trường hợp Cố Trung Tướng Tŕnh minh Thế, đă được phong Quốc Sĩ, là vị Quốc Sĩ duy nhất. Tiểu đệ cũng được biết: Chính Cụ Đề Đốc Trần văn Chơn, vị Tư Lịnh Hải Quân VNCH trước năm 1975, một vị tín đồ trung kiên, lâu năm của Đạo, có đức hạnh mẫu mực, được sự kính trọng của mọi người, đă làm đơn, được sự giới thiệu tiến cử của hai vị Chức sắc hàng phẩm Bảo Học Quân và Phối sư xin vào hàng phẩm Quốc Sĩ, để có dịp phục vụ cho Đạo. Cụ được Hội Thánh duyệt xét nhưng v́ chưa tŕnh Đức Lư chuẩn phê th́ xảy ra biến cố 30-4-1975 nên chưa được nhận phẩm chính thức. Điều nầy cho thấy phẩm vị Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử là phẩm vị rất cao trọng, tương đương với hàng Thánh, phải do Thiêng liêng tuyển chọn mới được. 

2- THỰC TRẠNG ĐANG DIỄN RA NGÀY NAY: 

  Ngày nay, các phẩm vị của Ban Thế Đạo, là các phẩm vị cao trọng do Hội Thánh và Thiêng liêng lựa chọn như phẩm Quốc Sĩ, đang bị xem nhẹ rẽ rún, đến độ vài cá nhân dám tự đem ban phát, trao tặng cho người khác, nài nỉ đến đổi có người phải quyết liệt từ chối. Lại có người không phải tín đồ Đạo Cao Đài, bị nài ép quá, cuối cùng phải miễn cưỡng nhận lấy xem như một h́nh phạt với lư do là v́ “nhận như một sự sám hối lỗi lầm đă qua”. Hay như ư kiến một vị Hiền Tài khi nhận Quốc Sĩ đă phân bày: “Tôi nhận phẩm Quốc sĩ vì tôi muốn đồng cam cộng khổ với các Quốc Sĩ khác trong búa rìu dư luận chặt chém sau này”. Vậy thật sự không phải muốn xă thân phục vụ cho Đạo, cũng không cần theo luật là phải do Hội Thánh ân ban và Ơn Trên chấp thuận sao? Khó tin quá! 

    Phẩm vị vinh dự, cao quư của Đạo ngày nay đă trở thành một món hàng kém cơi, đem cho mà có người cũng không nhận. Thật không ai có thể tưởng tượng nỗi có người mang sắc áo Hiền Tài của Đạo lại dám xem thường sắc lệnh của Bề Trên, nhứt là vượt cả quyền của Đức Lư Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và Đức Tôn Sư Phạm Hộ Pháp mà tín đồ trung kiên lúc nào chúng ta cũng phải tạc dạ kính trọng. Cầu hiền để giúp cho Đạo là việc rất cần thiết, nhưng phải tuân hành theo luật Đạo, tuân lệnh của Ơn Trên lại tối cần thiết hơn nữa. Và người có cái tâm hiền đức mới thật sự cảm thấy vui vẻ hănh diện khi nhận phẩm vị xứng đáng đó v́ hợp luật Đạo được người khác kính nể. Phẩm vị lúc đó mới chính danh, mới sáng chói, được kính trọng. 

       Các bạn trẻ, có tài cao và có tâm đạo muốn giúp đạo để phổ biến mối Đạo Trời cho nhơn sanh bá tánh là v́ thấy các người điều hành cơ sở, tổ chức Đạo có tánh thuần đức độ, uy tín, biết tuân giữ Luật Đạo và quyền hạn của Hội Thánh. Họ kính nể, từ đó mới tham gia, theo bước đàn chú đàn bác, chứ các em cháu đó đâu cần ǵ các phẩm tước hư ảo, không có giá trị về luật Đạo, không do Hội Thánh ban cấp, không được các Cơ sở Đạo công nhận th́ đem gắn đeo vào ngực thử hỏi có giá trị chi? Các người tài trí, có chút suy nghĩ chín chắn th́ có ham thích ǵ những thứ đó đâu, có dám mặc khi cúng không? 

       Hăy nh́n các bạn trẻ đoàn viên Đại Đạo Thanh Niên Hội của chúng ta ḱa! Hầu hết các em đều là con nhà Đạo, có tài học vấn rất cao, rất nhiệt t́nh với tiền đồ của Đạo đă không ngại khó nhọc, đem tài trí, kinh nghiệm của tuổi trẻ, chỉ mang màu áo tuổi trẻ Cao Đài đơn sơ thanh bạch, vô tư, nhưng đă góp bao công sức làm rạng danh nền Đạo cả chục năm qua. Các em nào có đ̣i hỏi, yêu cầu, mơ mộng mang áo măo ǵ to lớn đâu! Đồng đạo của chúng ta rất hảnh diện v́ các em trong thời gian qua, hy vọng đó là những hạt mầm nẩy nở những đóa hoa tươi thắm thơm tho trong vườn hoa Đại Đạo ở thời gian tới. 

        Tại sao chúng ta không làm tấm gương sáng, tốt, chân, thiện, nhu, ḥa, trung kiên, thành tín với Đạo cho các em noi theo mà phục vụ Đạo, Đời để chu toàn trách nhiệm với Thầy Mẹ, cho xứng đáng là một người con của Đức Cao Đài Thượng Đế và Bà Mẹ Phật Mẫu Diêu Tŕ? Quí vị Hiền Tài cao niên, đa số ở tuổi sắp phủi nợ trần, tạo ra chi các phép bùa hư hư, phẩm vị ảo ảo, bóp méo luật lệ, làm sai lệch, gây ô uế tấm ḷng trong sạch của các em trẻ Cao Đài. Tôi không sao tin và hiểu nỗi việc làm bất chấp Luật Đạo của quư vị. Đạo không phải như vậy và cũng không cho phép ai làm như vậy.      

   Toàn đạo hăy chờ xem HỘI THÁNH GIẢ với tổ chức CTĐ và HTĐ tự biên tự diễn, ban phát phẩm vị hờ, vô giá trị có được ai thừa nhận, tôn trọng không? Và khi họ chết, có tổ chức Hành Chánh Đạo nào dám hành lễ tang theo phẩm vị giả tạo nầy để qua mặt cả Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng không? Nên biết thêm: ngay cả các tổ chức và chức vụ người đứng đầu các tổ chức trên cũng vẫn chưa có chính thức được Hội Thánh chấp nhận ban cho Thánh lịnh th́ họ căn cứ vào đâu, lấy quyền hạn pháp lư hợp lệ nào của Cao Đài mà ban phẩm tước cho người khác, kư tên đóng dấu, y như Thánh lịnh thật vậy? 

  - Luật nào cho phép một Hiền Tài ban phẩm cho một Quốc Sĩ là cấp cao hơn ḿnh?

    Muốn cho có đôi bông tai hột xoàn ḷe loẹt đi dự lễ cưới để chưng diện, lại đeo toàn là hột xoàn giă, khi người ta phát hiện ra biết được (dễ thôi) th́ sẽ cười chê, sẽ phải xấu hổ đến cở nào! Người sĩ diện có ai muốn đeo phẩm cấp giả, vô giá trị kia chứ? 

   C̣n muốn đi dự Hội nghi tôn giáo, được xưng danh Chức sắc cao phẩm của Cao Đài để nở mày nở mặt với các tôn giáo bạn? Tôn giáo bạn sẽ biết rơ đó không phải là phẩm của Hội Thánh Cao Đài chính thức ân tứ ban cho, mà chỉ do ḿnh tự lượm gắn lên th́ họ sẽ nghĩ thế nào? Danh dự của Đạo Cao Đài quí vị để nơi đâu?

  Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến bản tin ngoài đời: Ban Giám Khảo cuộc thi tuyển lựa Hoa hậu năm 2012 phát hiện một thí sinh là hàng giả: một chàng con trai giả gái, đội tóc giả, răng giả, đeo bông giả, bôm ngực giả, gắn mông giả đi thi, đă bị loại ra khỏi cuộc thi. Khán giả xem ai cũng cười ngă nghiêng, ngă nữa. 

    Mặt khác:

  - Trên hàng trăm Hiền Tài tại Hải Ngoại mà chỉ có 12 vị có mặt tham dự Đại Hội lại dám quyết định những việc quan trọng kinh thiên động địa, vượt qua hàng rào Luật Đạo cho phép, c̣n soán đoạt cả quyền hạn tối cao của Hội Thánh? 

 - Ban Thế Đạo thuộc chi THẾ của HIỆP THIÊN ĐÀI là thuộc Đời lại dám cả gan lập ra Hội Thánh và lên nắm luôn quyền Hội Thánh, đứng đầu luôn cả Cửu Trùng Đài, Cơ Quan Hiệp Thiên Đài.  

 - Chúng tôi thấy trong bản báo cáo quư tổ chức mới “CAO ĐÀI HẢI NGOẠI” thiếu ghi chú: Tuân theo Bát Đạo Nghị Định năm 1934 và Thánh lịnh nào của Hội Thánh thừa nhận BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI. Như vậy là thiếu văn bản gốc từ Hội Thánh ban quyền cho ḿnh, làm sao lại căn cứ vào đó mà ban cho người khác.  

3- KẾT LUẬN:  

        Tiểu đệ xin bổ túc: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có ghi rơ lời Thầy dạy: “Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ Vương đă khởi khuấy phá Chơn đạo, đến danh Ta nó c̣n mượn, duy Ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi. Lại c̣n hiểu rơ rằng, Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ mầu nhiệm, hiệp Tam thập lục Động đổi gọi Tam thập lục Thiên, các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả đạo”. 

        V́ lẽ ấy, trong nội dung Nghị định thứ 8 (Bát Đạo Nghị Định) do Đức Lư Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp lập ra ngày 15 tháng 7 năm Giáp Tuất (DL: 25/8/1934) có ghi rơ:
        Những Chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là
BÀNG MÔN TẢ ĐẠO”.  

        Trong Thập H́nh của Đức Lư Giáo Tông về phần Phạm Pháp có qui định rơ: kẻ nào ngă theo Bàng môn Tả đạo sẽ bị tội và bị trục xuất ra khỏi cửa Đạo Cao Đài.

         Nguyên văn như sau:

                                              PHẠM PHÁP:

 “Đệ nhứt h́nh: 1- Không tuân Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định.

                           2- Phản loạn chơn truyền.

                           3- Chia phe phân phái và lập Tả đạo Bàng môn.

        Những vị nào phạm các điều trên đây th́ khép vào tội thứ nhứt trong Thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông, nghĩa là: Trục xuất.”

        (Trích Bát Đạo Nghị định 25-8-1934) 

  Và Đức Chí Tôn cũng đă nhắc nhở toàn thể con con cái của Ngài là phải luôn luôn bám giữ cái gốc Đạo để khỏi sa chơn vào hố sâu của sự cám dổ mà trở thành tay sai của Quỉ Vương. Lơ là với Luật Đạo, xa rời Chánh gốc là tức khắc sẽ bị Quỉ Vương (hay Quỷ Sứ: QS) chụp lấy, lôi kéo đi liền theo Bàng môn Tả đạo ngay.  

  Vâng theo lời răn trong lời Minh Thệ Nhập Môn vào Đạo, trong Tứ Đại Điều Qui và Ngũ Giới Cấm, tiểu đệ xin ghi nhận mấy điều trên đây, không có tâm ư chỉ trích, phê b́nh cá nhân bất cứ ai, mà chỉ có mục tiêu duy nhứt là chân t́nh nhắc nhở các người bạn đạo thân yêu, các vị Hiền Tài rất hữu duyên mang phù hiệu chính danh của Đạo: Hăy tuyệt đối tuân giữ Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, các Đạo lịnh của Hội Thánh, trong đó có Bát Đạo Nghị Định năm 1934 của Đức Lư Giáo Tông và Bản Qui điều, Nội luật của Ban Thế Đạo mà chúng ta đă qú trước Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng tại Tổ đ́nh Ṭa Thánh Tây Ninh tuyên thệ sẽ tuyệt đối tuân theo. Hăy cùng nhau nhắc giữ cái TÂM thật chặc. 

    Xin hăy trọn tâm ǵn giữ phẩm cấp Hiền Tài cao quư của Hội Thánh.

    Xin ghi nhớ giùm tiểu đệ: Hôm nay, tiểu đệ có nhắc nhở quư vị và các bạn đạo là PHẢI TÔN TRỌNG và G̀N GIỮ LUẬT LỆ CAO ĐÀI.  

    Đừng làm Chức sắc GIẢ, lập ra HỘI THÁNH GIẢ mà mang đại tội. 

    Kính xin thông cảm và xin kính chào./-  

    San Jose, California ngày 01-10-2016

·       Hiền Tài Hồ văn Xưa .

            - Khóa 5 Ban Thế Đạo T.Ư/TTTN – 1972.

    - Ủy viên kế hoạch Ban Tổ chức Đại Hội thành lập Ban Thế Đạo Hải ngoại 1995.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634