ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẬN QUÁ MẤT KHÔN!

(tản mạn chung quanh một đám xác)

Đặng văn Hưỡng

       Sáng nay xem facebook thấy tin phân ưu của Hiền Huynh Trần Văn Sứa đăng tin chia buồn vị cố Đạo hữu Nguyễn Ngọc Trân 95 tuổi từ trần. Thấy bức h́nh rất quen thuộc nhưng sao có sự nhầm lẫn ǵ về tên và và phẩm tước của vị Đạo Hữu này. Tôi qua bên trang Thông Tin Hội Thánh xác minh. T́m măi không thấy trang này. Nó đă biến đi đâu rồi. Không lẽ nó bị vi phạm luật An Ninh mạng nên bị xoá? Không sao hiểu được. Trang Thông Tin Hội Thánh là trang chánh thức của Hội Thánh Cao Đài hiện nay- một tôn giáo có pháp nhân th́ làm ǵ mà vi phạm đến đóng cửa? Tôi loại khỏi trong đầu khả năng ấy. Sự biến mất của trang Thông Tin Hội Thánh chắc chắn phải có nguyên nhân khó hiểu khác!!!

       Lướt thêm facebook một hồi mới thấy tin phân ưu của Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida  có đăng tin phân ưu cùng gia đ́nh cố Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.

       Trên các trang mạng xă hội khác cũng có đăng tin này. Nhưng lại thêm chú thích: Cố Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân.

       Điều này ban đầu khiến tôi thấy cũng có một chút buồn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy rất vui: Tại Sao Hội Thánh mới hiện nay lại làm đám tang cho cái xác đó với danh hiệu là một Đạo Hữu? Câu trả lời chỉ có thể là: Giận quá mất Khôn hoặc là trả thù, hoặc là sợ không dám, và c̣n nhiều lư giải thêm nữa nếu chư huynh tỷ nào c̣n th́ xin thêm vào:

       1/ Tại sao giận quá mất khôn?

       Ngày 2 tháng 9 Âm Lịch (2015) Sau khi ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên mất. Toàn thể chức sắc Hiệp Thiên Đài có một buổi hội nghị tại Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài để công cử lên một vị đứng đầu. Sau khi bàn bạc và thống nhứt cử Ngài Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt lănh nhiệm vụ Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Cũng trong buổi hội nghị ấy có cử đủ các chức danh lớn phụ trách ba cung, phước thiện và Quản Văn Pḥng… Sau đó Hội Thánh cử người qua văn pḥng Hiệp thiên Đài mượn Vi Bằng đem về văn pḥng Hội Thánh, có làm Biên Nhận kư tên đóng dấu đầy đủ.

       Qua hôm kế tiếp Hội Thánh cho người qua đóng cửa văn pḥng Hiệp Thiên Đài đuổi các chức sắc Hiệp Thiên Đài ra khỏi nơi đó. Đó là lần giận mất khôn thứ nhứt! Tưởng lấy Vi Bằng, đóng cửa và đuổi chức sắc ra khỏi văn pḥng HTĐ là coi như thanh toán xong cái Đài ấy. Nào ngờ, Hiệp Thiên Đài là Chơn thần của Đạo bán hữu h́nh và bán vô vi. Nên có hay không có văn pḥng cũng vẫn làm việc được. Trong thời gian đó Các chức sắc Hiệp Thiên Đài lần lượt cho công bố cho toàn Đạo trong và ngoài nước bốn Thông Báo : nội dung chính là Hội Thánh hiện nay là hậu thân của Hội Đồng Chưởng Quản nâng lên là một tôn giáo ngoài Pháp Chánh Truyền. Điều này làm cho Hội Thánh nỗi giận chăng?

       Bốn thông báo ấy cùng với biên nhận giữ Vi Bằng công cử Quyền Chưởng Quản ngày 2 tháng 9 âm lịch năm 2015 sẽ c̣n măi măi. Vi bằng do trách nhiệm Hội Thánh giữ, các Thông Báo do cả nhơn sanh giữ.

       Nay đến ngày quá cố của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt, Hội Thánh đang bị kẹt thế tấn thoái lưỡng nan. Nếu không làm đám xác cho Ngài th́ tất cả đồng đạo bảo thủ chơn truyền trong và ngoài nước đến để cầu siêu. Con số bao nhiêu người không ai có thể lường trước. C̣n nhận làm đám xác cho ngài Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt là mặc nhiên công nhận Vi Bằng 2 tháng 9 âm lịch 2015; tức công nhận chức vụ Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài của Ngài. Có ai đó giúp ư giải pháp trung dung là làm đám xác cho cụ già 95 tuổi đạo hữu Nguyễn Ngọc Trân không đá động ǵ đến chức phận và danh tánh của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt như vậy sẽ vẹn đôi đàng. Nhưng than ôi…!!!

       Có lẽ chư huynh tỷ thấy đây là sự thiệt tḥi cho Ngài nhưng tôi lại thấy không hề. Dầu cho Nguyễn Ngọc Trân hay Nguyễn Minh Nhựt th́ nơi Vườn Ngạn Uyển cũng chỉ có một bông hoa đă héo mà thôi. Chơn Linh Ngài Cải Trạng vẫn về với Chí Tôn bằng cả hành tàng và tấm ḷng của Ngài. Ngài không mất ǵ cả. Nhưng ngược lại Hội Thánh hiện tại mất tất cả. Mất hết sự tin tưởng và tôn kính v́ thiếu đức từ bi, biểu lộ một sự trả thù cá nhân nhỏ nhen của một người đứng đầu Đại Đạo. Cái mất thứ hai,  trên danh nghĩa ngài Cải Trạng vẫn c̣n sống măi muôn đời với Đạo Cao Đài. Hội Thánh không có cơ hội làm đám tang của một vị chức sắc có tên Nguyễn Minh Nhựt phẩm Cải Trạng. Như vậy Ngài Nguyễn Minh Nhựt không bao giờ mất. Muốn diệt cái tên đó đi th́ trái lại làm cho tên đó c̣n sống măi. Đó là cái giận quá mất khôn lần thứ hai.

       2/ Tại sao lại  gọi là sợ?

       Như trên đă lư giải trong phần giận quá mất khôn: Bổ sung thêm ư sợ: thánh danh và phẩm tước của ngài Cải Trạng là do thánh giáo Đức Hộ Pháp ban cho nên không ai dám đụng đến v́ c̣n sợ Gián Ma Xử.  Nên mượn một tên nào đó thế vào cho xong việc. Nếu Hội Thánh có đủ uy quyền và bản lănh sao không hạ phẩm của Ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt xuống thành Đạo Hữu Nguyễn Minh Nhựt rồi làm đám xác cho người Đạo Hữu Nguyễn Minh Nhựt (chớ không làm đám xác cho Đạo hữu Nguyễn Ngọc Trân). Lúc đó mới đủ bản lănh của một anh hùng.

       3/ Tại sao gọi là trả thù?

       Người quân tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ của ḿnh. Đằng này Hội Thánh dám đổi tên và phẩm tước của một chức sắc thiên phong được thế-tôn lên nắm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài sau khi đă chết. C̣n sống không dám làm, nay đợi chết mới dám. V́ người chết là bỏ cái thể thứ nhứt “Thi hài như gỗ biết ǵ”. Quyết định làm đám xác cho một Đạo hữu chưa hả giận. Nay đày cái xác không được chôn trong khu vực dành cho Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mới trọn chữ thù đă trả. Ha Ha!. Bản tánh nhỏ nhen ích kỷ thù hận càng ngày càng thấy rơ của giới chức sắc lănh đạo không do Đức Lư phong hiện nay. (Khi tôi viết bài này th́ chưa di quan, nhưng chắc chắn phẩm Đạo hữu không thể vào nằm an nghỉ chung Chức Sắc nhứt là Chức Sắc Hiệp Thiên Đài!!)

       4/ Một số ư tản mạn khác.

       Thấy có một số facebook cá nhân ghép danh Ngài Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt vô tự Trân. Rồi nặng lời lên tiếng phản đối Hội Thánh không làm đám xác cho Ông theo phẩm vị HTĐ.

       Tôi thấy quí huynh tỷ v́ nóng ruột mà nói vậy nhưng thật ra nếu Hội Thánh hành lễ Tang cho Ngài Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt sẽ mất danh dự cho Ngài hơn. Như vậy mặc định Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt là người dưới trướng của Hội Thánh. Thêm vào đó người đời cũng sẽ đánh đồng xem Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt như Cải Trạng Lê Minh Khuyên  đều trực thuộc Hội Thánh. Không đánh dấu ấn  ǵ làm nổi bật được tính ích kỷ của lănh đạo Hội thánh cho lịch sử đạo muôn đời. Điều này chứng tỏ các huynh tỷ c̣n tôn trọng giá trị của Hội- Thánh-Ngoài–Pháp-Chánh-Truyền hiện nay mới để lời trách móc và góp ư để sửa sai???

       Sự phàn nàn của một số huynh tỷ đă làm mờ đi cái ác của Hội Thánh gây ra. Sao chúng ta không tiếp tục chung cùng nối tiếp sự nghiệp với một vị Quyền Chưởng Quản không bao giờ có ngày chết?

       Một điều bất cập nữa, việc ghi chú thêm: Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt Tự Trân này  đă phạm hành chánh cá nhân. Trong Bộ Pháp Chánh và chức sắc Hiệp Thiên Đài hay các văn bản kư tên không có một vị chức sắc nào ghi tên Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt Tự Trân cả. Nếu có bản lănh th́ các huynh tỷ nên ghi thêm Chức phận “Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài” vào tên Ngài điều này là vạn sự tốt. Nhưng chưa thấy!

       Cuối cùng tôi xin thành tâm cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu  các Đấng Thiêng Liêng và Đức Hộ Pháp Thiên Tôn dang tay phù hộ và đón nhận một kỳ nhân bất tử trong lịch sử  nền Đại Đạo về bái mạng.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn

Phận Đạo đệ Ngũ, ngày 26 tháng 2 năm Canh Tư.

ĐẶNG VĂN HƯỠNG

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000