ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỖI L̉NG CỦA MỘT CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI

       Chúng tôi nhận được bài viết này từ đạo huynh Nguyễn Minh Hiệp với lời nhắn:

      Kính gởi hiền huynh Nhất Nguyên,

       Đường đời vạn nẻo, chuyện ǵ cũng có thể xảy ra với chúng ta. Nếu chịu khó suy nghĩ và cảm thông th́ ta mới hiểu được hết nỗi khổ của từng môn đệ của Chí Tôn. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, một nỗi khổ khác nhau.

       Hiền huynh (XXX) là một chức sắc nhỏ trong Hiệp Thiên Đài đang gặp cảnh trớ trêu khó xử ấy. Hiền huynh ấy xin được dấu tên chỉ xin nói lên tấm ḷng của ḿnh trong hoàn cảnh riêng của ḿnh. Huynh (XXX) đă đem hết can đảm để nói lên sự thật mong được chia sẻ lại cho đồng đạo và nhứt là những CS/HTĐ đồng cảnh ngộ khác. Huynh (XXX) không thông thạo vi tính nên trông cậy tôi giúp đánh máy bài viết và gởi đến Diễn Đàn. Tôi có nói với huynh ấy nếu bài viết không ghi tên th́ sẽ không giá trị, huynh ấy  cũng hiểu như thế nhưng thật sự v́ tính t́nh nhu ḥa vốn có đă không đủ can đảm. Thôi th́, ta tôn trọng ư riêng của huynh ấy. Mong đồng đạo hiểu và thông cảm. Biết đâu các bạn CS/HTĐ mềm yếu không xuất hiện bấy lâu khi nghe được tâm sự này của huynh (XXX) mà có một quyết định đúng đắn hơn trong sự lựa chọn trước ngă ba đường.

       Nay kính.

       NGUYỄN MINH HIỆP

                                                                 o o o o O o o o o

 

       Tôi là một Chức sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài. Đă nhiều đêm rồi tôi không tài nào chợp mắt được dù chỉ 5 phút. Tôi đang gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải mà không biết phải tâm sự với ai! Tôi nhớ lại câu thơ của Thất Nương cho ba Ngài Hộ Pháp-Thượng Sanh-Thượng Phẩm trong buổi đầu xây bàn “..Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai..” ḷng lại càng thấm thía với niềm tâm sự riêng đang mang. Mong Quư đồng đạo cao minh gần xa nhiệt t́nh góp ư giúp cho tôi qua cơn khủng hoảng. Xin thành thật biết ơn.

       Tôi đă lập lời minh thệ rất nặng khi nhận phẩm tước của Hiệp Thiên Đài. Nếu không có lời minh thệ này th́ ngày nay tôi không có phẩm tước này. Lời minh thệ đó là một xích thằng khép tôi vào khuông luật không thể vi phạm. Cái khổ tâm của tôi là chỗ ấy.

       Hôm mồng 2 tháng 9 năm Ất Mùi (14-10-2015) tôi được mời dự phiên họp bàn đạo sự và bầu cử vị quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài tại văn pḥng Hiệp Thiên Đài nhưng tôi không tham dự. V́ tôi sợ. Tôi sợ ai? Nói ra th́ vô cùng xấu hổ. Sợ quyền đời làm khó. Thế là Vi-Bằng công cử vị Q. Chưởng Quản HTĐ không có chữ kư tên của tôi. Tôi thấy ḿnh nhu nhược và cầu an cho bản thân quá! Ra đường gặp các anh em đồng Đạo tôi hổ thẹn cố t́nh làm ngơ lẫn tránh.

       Việc tôi không có kư tên trong Vi-Bằng ngày 2 tháng 9 Ất Mùi nên người ta nhắm vào chỗ yếu ấy của tôi và nhiều lần mời tôi vào hợp tác. Tôi đang đứng trước ngă ba đường phải chọn. Vào hay không?

       Tôi đă biết Đạo không lập ngă ba. Ngă ba do con người lập ra. Khi lập một ngă ba là con người đă đi vào ngơ phạm Pháp Luật Đạo. Hiệp Thiên Đài là một cơ quan bảo tồn Luật Pháp càng không thể có một ngă ba nào. Vậy mà vẫn có. Năm 1997 Trưởng Huynh Cải Trạng Lê Minh Khuyên đă lập một cái ngă ba trong Hiệp Thiên Đài với danh mới là Cơ Quan Pháp Luật. Có một số chức sắc theo anh làm việc Đạo c̣n đa số nằm ngoài. Anh đă không làm được ǵ giúp cho Đạo mà càng ngày càng kéo Đạo đi xa chánh giáo. Nên Anh buộc phải xác nhận là không thể hợp tác nữa nên đă minh thị bằng văn bản rằng đó là tổ chức ngoài giáo pháp chơn truyền. Rồi Anh  mất.

       Diễn biến của Đạo thời hậu Lê Minh Khuyên rất phức tạp. Hội Thánh hiện tại làm việc mà không có cơ quan pháp luật. Hội Thánh đang rất cần một cơ quan pháp luật biết cúi đầu dễ sai dễ bảo để cho họ hoàn thành công việc một cách trơn tru trọn vẹn. Họ cần, nhưng chức sắc phụ trách pháp luật có đó, rất nhiều, mà họ không xài, việc làm này tôi rất rơ. Tôi biết họ muốn có một cơ quan pháp luật bù nh́n. Hoặc chí ít là để xài trong một thời gian ngắn bắt cầu lót đường đào tạo cho họ những chức sắc Hiệp Thiên Đài cừu non thế hệ mới biết cúi đầu vâng dạ. V́ thế họ nhắm vào số chức sắc yếu đuối tinh thần như tôi mà khai thác. Tôi muốn được thân cây yên lặng mà gió th́ cứ khuấy động lôi kéo tôi vào. V́ vậy mà hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Nhiều hôm rồi làm tôi mất ăn mất ngũ.

       1/- Tôi có phải là một người ham chức quyền hay không?

       Tôi tự giải đáp là không. Nếu có ham th́ từ khi có Hiến Chương công nhận pháp nhân 1997 tôi đă vào. Hai mươi năm trước tôi c̣n rất trẻ, với cái tŕnh độ của ḿnh tôi có thể làm một cán bộ nhà nước, như vậy vừa có bổng lộc vừa có uy quyền. Nhưng tôi đă không làm chỉ muốn tu hành mà thôi.

       2/- Tôi v́ ai mà vào hợp tác? V́ tôi hay v́ nhơn sanh?

       Như trên, nếu v́ quyền lợi của tôi th́ tôi đă tham gia từ lâu với Ông Cải trạng Lê Minh Khuyên rồi. Như vậy th́ sự thật là trong ḷng tôi v́ nhơn sanh, tức là v́ Đạo v́ Thầy. Nếu có ư đó th́ tôi không thể đi theo lối ṃn của Ông Lê Cải Trạng. Tôi cũng không dám cả gan lập cho ḿnh một ngă ba mới!

       3/- Tôi có đủ sức đủ tài để sữa sai những việc đă xảy trong cửa Đạo suốt 40 năm qua không?

       Tài và sức th́ tôi có. Nhưng tôi có được cơ hội để đem ra xài không? Không! V́ khi bước vào tôi bị một ṿng kim cô máng lên cổ xiềng lại. Các Huấn Lịnh ban chức ban quyền đều do họ kư cả. Ví dầu tôi có cố giữ tiết tháo mà không làm theo ư họ th́ họ sẽ ban cho một cái Huấn Lịnh khác cho là tôi có hành vi chống đối, bất tuân thượng lịnh v.v. mà trục ngoại tôi. Lúc ấy tôi mất tất cả. Phẩm củ không c̣n mà chức mới cũng mất. Cái phương tiện tôi cần để thực hiện nhiệm vụ là cơ sở pháp lư vững chắc; Ấy là một Hiến Chương sữa đổi có Hội Thánh Lưỡng Đài độc lập, họ dám làm không? Dĩ nhiên là không. V́ làm như vậy th́ phải rước tất cả các Chức Sắc HTĐ độc lập hiện nay vào. Như vậy rốt lại th́ tôi c̣n phương tiện nào để làm nhiệm vụ?

       4/- Tôi vào hợp tác như vậy có hại hay có lợi cho nhơn sanh?

       Điều này thấy rơ ràng. Khi luật pháp không được tôn trọng th́ nhơn sanh rơi vào con đường thất thệ. Như thế là họ phải mang trọng tội. Phải chi họ cố ư phạm tội th́ tự chịu cho cam. Đằng này tôi vào để dối đảm bảo cho họ là luật pháp được thi hành đúng đắn, họ tin vào tôi mà yên tâm tu học lập công bồi đức. Như vậy tội của họ làm tôi phải gánh chịu trách nhiệm không thể chối cải. Tôi không có tài cũng không có phẩm lớn hơn Ông Lê Cải Trạng  th́ chắc chắn không làm được ǵ giúp hay cho Đạo cho Thầy ngoài cách đi theo lối ṃn mà Lê Cải Trạng đă đi! Trong khi nhơn sanh yên tâm khi thấy tôi là một CS/HTĐ th́ họ tự ngầm hiểu ḿnh đă đi đúng chánh đạo. Tôi có phải là một tội đồ lợi dụng chức vụ lừa đảo đức tin làm hại cho cả nhơn sanh trong nền Đại Đạo không?

       5/- Tại sao người mời tôi và ban Huấn Lịnh bổ nhiệm cho tôi là một chức sắc Cữu Trùng Đài? Như vậy tôi một chức sắc Hiệp Thiên Đài thuộc chơn thần của Đạo lại để cho xác điều khiển th́ có c̣n dám ngẩng mặt lên nh́n liệt tổ liệt tông Đại Thiên Phong HTĐ khi thoát xác không?

       6/- Vào làm việc cho cơ quan Đạo hiện nay tôi được hưởng ǵ về vật chất và hưởng ǵ về tinh thần?

       Về vật chất th́ tôi không hưởng được ǵ, v́ làm việc Đạo không có lương. Về tinh thần tôi sẽ mất tất cả. Bạn củ mất, bạn mới th́ không c̣n, nhơn sanh sẽ nguyền rủa tôi ham quyền tước mà tôi nào có thật quyền tước? Luật Pháp th́ sẽ kết tội tôi vi phạm. Không được làm đúng chức năng nhiệm vụ của CS/HTĐ th́ tôi chỉ làm một người tiếp thêm tay cho cơ Đạo càng xa đạo pháp. Ôi! Thật là bất hạnh cho tôi! Suốt cả đời tôi lập công như đă tích cóp củi rừng giờ đây v́ một phút nhu nhược thiếu suy cạn nghĩ tôi đă thiêu rụi.

       Tất cả do đâu mà ra nông nỗi? Do tôi sợ! Tại sao tôi không sợ Chí Tôn, Hộ Pháp, không sợ Thiên Điều mà đi sợ quyền đời? Vợ con tôi có bị ảnh hưởng ǵ không?? Ôi thật là ngỗn ngang trăm mối.  Thôi th́ một liều năm bảy cũng liều. Vợ con ôi! Nếu ai v́ tôi mà phải mất quyền lợi, và nếu ai c̣n thương tôi th́ đừng làm áp lực với tôi phải nhận việc làm vi phạm pháp luật Đạo!. Nếu có xảy ra như thế th́ thôi, xin vợ và con đừng coi tôi là cha là chồng nữa! Chúng ta hăy ra cơ quan hộ tịch làm thủ tục từ bỏ nhau cho khỏi điều ảnh hưởng!

       Đức Hộ Pháp có dạy : “Khi đi đến ngă ba đường nếu không biết đường đi tiếp th́ hăy đứng đó chờ Thầy..” Tôi đang đứng trước một cái ngă ba đường vô cùng nguy hiểm nếu trật chân té ngă th́ sẽ tiêu cả hồn lẫn xác.

       Sau khi phân tích đầy đủ như trên, tôi thấy lợi bất cập hại khi tham gia vào Hội Thánh mới hiện nay. Nên tôi định quyết với ḷng, nếu không giúp hay được cho nhơn sanh nh́n ra được chân lư của Đạo, ǵn giữ được Luật Pháp th́ tôi thà về vườn ẩn cư cuốc đất trồng rau, chứ không gián tiếp đưa nhơn sanh vào con đường tội lỗi phạm thệ mà không hay biết. Ra tới Đài Chiếu Giám tôi là người làm quan ṭa tự xét xử tôi. Phải chi ở đây tôi không hiểu cũng cam. Nhưng tôi đă hiểu từng bước hành tŕnh tôi sẽ làm đều sai pháp luật mà vẫn ngoan cố làm sao? Như vậy tôi phải định tội tôi như thế nào cho xứng đáng?

       Tôi đă vắt hết máu trong tim để viết bài tâm sự này. Tôi rất xấu hổ khi bài viết này được đăng. Nhưng không c̣n cách nào khác. V́ vậy tôi xin không để tên thật xin đồng đạo gần xa thông cảm. Nhơn sanh có thể không biết, nhưng các Chức Sắc HTĐ là bằng hữu chí cốt với giọng văn của tôi th́ chắc chắn biết tôi là ai! Các bạn chức sắc HTĐ đồng cảnh ngộ như tôi cũng có một số, các bạn nghĩ ǵ khi đọc những ḍng tâm sự này?

       Tôi cũng xin Lănh Đạo đang cầm quyền trong Hội Thánh hiện nay đừng động viên làm khó tôi nữa. Tôi xin tạc dạ ghi ân.

                                               Nay kính.                             

Châu thành Thánh Địa, ngày 15 tháng Giêng Đinh Dậu.

(dl 11-2-2017)

Một chức sắc nhu nhược

 ………..

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634