ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ NÀO LÀ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI? (*)

Vân Lê

       Tôi được đọc bài viết với tựa đề như trên từ ngày 15-5-Đinh Dậu. Đó là câu hỏi của facebooker Thu Huynh (T.H) đăng trên trang facebook riêng của ḿnh với lời yêu cầu “Quư hiền hữu Cao Đài chỉ điểm giúp… để rút ngắn thời gian dự trù là mười năm để hiểu biết”.

       T.H là một Tiến sĩ khoa nhân-học trường Đại Học XH&NV gởi lời yêu cầu ấy đến cộng đồng. Tôi thấy ḿnh mới chập chững học Đạo, chưa biết được bao nhiêu, Chưa biết viết lách, trong tủ sách gia đ́nh lại không có nhiều để tham khảo, không dám tham gia gọi là chỉ điểm, nên không có một comment nào gọi là chung góp ư. Tuy nhiên v́ thấy câu hỏi có nhiều ư nghĩa rất hay nên tôi cũng xin tạm mượn để đặt cho ḿnh t́m hiểu. Một tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa vừa ư với bài viết của ḿnh v́ cảm thấy nó c̣n rất nhiều thiếu sót. Những sự t́m ṭi được cũng là lời giải đáp cho chính tôi xin chia sẻ với chư bạn Đạo để góp ư.

       Nếu t́nh cờ T.H có đọc được bài t́m hiểu này th́ xem như là một duyên may để làm quen và trao đổi giáo lư Đạo.

       Vân Lê.

---------------------------------------------------

 

       “Thế nào là tín đồ Cao Đài?”. Câu hỏi mới nghe thấy đơn giản nhưng khi bắt tay vào t́m hiểu thấy nó không đơn giản chút nào. Nhờ câu chót T.H nói thêm “ Tín đồ Cao Đài có 2,7 triệu trong sự đa dạng của nhiều Hội Thánh” tôi mới giật ḿnh. Nên tôi t́m hiểu chủ đề với hướng này: “..nhiều Hội Thánh..”

       Hội Thánh được Thánh Giáo giải thích là h́nh thể của Chí Tôn tại thế. Hội Thánh thay thế Đức Chí Tôn để phổ độ con cái của người trong buổi Tam kỳ, tránh cho người khỏi giáng phàm như hồi nhứt và nhị kỳ phổ độ. V́ vậy, Hội Thánh phải do Đức Chí Tôn tuyển chọn những lương sanh đă sai xuống trước. Khác với cách hiểu thông thường của đời, danh từ Hội Thánh chỉ chung cho “Các Chức Sắc Lănh Đạo Tôn Giáo” Ví dụ: Hội thánh La Mă, Hội Thánh Tin Lành, Hội Thánh Ban Chỉnh, Hội Thánh Truyền Giáo, Hội Thánh Cầu Kho, Hội Thánh Tây Ninh v.v.…

       Trong bài này danh từ Hội Thánh được viết theo nghĩa Thánh Ngôn của Đức Cao Đài giảng dạy. Câu hỏi kế tiếp sau đây nhứt thiết phải được đặt ra để người nghiên cứu dễ tóm tắt để phân tích và nhận định: “ Đức Chí Tôn có lập nhiều Hội Thánh để thay thế h́nh thể Ngài không?”.

       Muốn trả lời được câu hỏi đó ta phải tham khảo Thánh Ngôn, Pháp Chánh Truyền và luật-pháp của Đại Đạo được Đức Thượng Đế ban cho. Ngại nỗi, nếu đem pháp luật phân tích ở đây sẽ thấy rơ nhưng cũng có chút dị biệt xuất xứ các ḍng Thánh Ngôn là một điều hết sức tế nhị và nhạy cảm mà nhiều Hội Thánh.(…) không muốn nghe. V́ sự nghiệp t́m hiểu Đạo Pháp ta cũng không thể né tránh Pháp Luật Đạo…

       Tuy nhiên, dù khó cũng có một cách khả thi: Tôi xin giới hạn sự t́m hiểu của ḿnh trong 10 năm đầu khai Đạo, tức từ 1926 đến 1936. Lúc đó, Đạo Cao Đài không có nhiều Hội Thánh mà chỉ có một Hội Thánh duy nhứt do Đức Chí Tôn chọn để thay thế h́nh thể cho Đức Ngài phổ độ. Khi ta hiểu được những đặc tính của người tín đồ Cao Đài thời gian ấy, đem nó hiểu chung cho cả nền Đại Đạo được nối tiếp sau đó 80 năm nữa. Chắc chắn người tín đồ Cao Đài 80 năm sau cũng y như vậy. Luật pháp ban sơ của Đạo (10 năm đầu) cho đến hiện tại (thêm 82 năm nữa) tổng cộng 92 năm vẫn y nguyên bất di bất dịch không có ǵ thay đổi.

       Sau 10 năm khai Đạo, có thêm nhiều hội-thánh mới được h́nh thành, luật-pháp đạo dĩ nhiên không giống thời ban sơ. Nếu giống th́ đă là con một Cha, môn đệ một Thầy đâu cần phải có Hội Thánh Mới làm ǵ? Sự thay đổi thêm hoặc bớt về pháp và luật của các Hội Thánh sau này chắc chắn không được sự đồng ư hay cho phép của Đức Cao Đài. ( xem Đạo Nghị Định thứ tám)

       Trở lại câu hỏi “Thế nào là tín đồ Cao Đài?”. Tôi không không biết T.H muốn t́m hiểu “Người tín đồ” của Cao Đài chung của Việt Nam, hay “Người tín đồ” nguyên thủy của Đức Cao Đài gầy dựng, dạy dỗ và mong muốn cho chư môn đệ trở thành?

       Tôi xin t́m hiểu hết cả hai trường hợp:

       1/- Thế nào là tín đồ Cao Đài (tổng hợp Việt nam):

       Cao Đài Việt Nam đa dạng do nhiều Hội Thánh khác nhau chưởng quản. V́ nhiều Hội Thánh khác nhau nên sẽ giáo hóa và tạo ra nhiều dạng tín đồ khác nhau, không thể có dạng tín đồ hoàn toàn giống nhau của các Hội Thánh khác nhau. Nếu đă giống nhau th́ các tiền bối đâu cần lập thêm Hội Thánh mới để gây tranh cải. Tuy nhiên, dù khác nhau nhưng cũng c̣n một thừa số chung mà các tín đồ của nhiều Hội Thánh cùng có là sự tin tưởng một Đấng tối cao duy nhứt, ấy là Ông Trời. Tín đồ Cao Đài gọi danh Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Đức Cao Đài.

       Ngoài ra các thứ đều khác:

       - Luật Pháp: khác.

       - Phương pháp tu hành: khác.

       - Đạo phục: khác.

       - Kinh Sách: khác.

       - Lễ nghi: khác.

       - Mục tiêu đạt được: khác.v.v… 

       2-/ Thế nào là tín đồ Cao Đài (nguyên thủy)?

       Đạo Cao Đài nguyên thủy (1926-1936) và măi đến hôm nay thêm 82 năm nữa tổng cộng 92 năm luật-pháp vẫn trước sau như một dựa trên một cang-tính hiến-pháp: Pháp Chánh Truyền. 

       Cao Đài ban đầu có danh gọi là ĐĐTKPĐ. không kèm theo danh từ Ṭa Thánh Tây Ninh hay khác (1)… Sau 10 năm đầu, có nhiều Chức sắc không tùng Pháp Chánh Truyền, tách ra lập Hội Thánh khác. Nên có nhiều văn bản phức tạp và lẫn lộn được ban hành. Từ đó Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mới có thêm chữ Ṭa Thánh Tây Ninh để phân biệt cho nhơn sanh khỏi lầm lẫn. ĐĐTKPĐ  nguyên thủy với tôn chỉ Qui Nguyên Tam Giáo, Hiệp Nhứt Ngũ Chi mục đích để phổ độ tất cả chúng sanh kể cả các chơn linh chưa hiện hữu  (“Chiêu Kỳ trung độ dẫn hoài sanh”) đều hiểu biết Đạo Trời, để hiểu rơ tất cả loài người đều là con một cha mà thương yêu nhau, để nhận thức tất cả các tôn giáo khác nhau đều do một Đức Thượng Đế phân thân giáng phàm giáo Đạo.

       Bài học mà Đức Cao Đài Thượng Đế muốn dạy cho các môn đệ của Ngài là Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh. Có Thương yêu, con người mới không gây nên chiến tranh qui mô lớn trên thế giới; ở phạm vi nhỏ con người không c̣n ghét lẫn mà hại nhau. Có Công B́nh, mọi người được quyền sống với những cái ḿnh có, được hưởng những ǵ mà Thượng đế ban cho. Tức là có cơ hội đồng đều để học hỏi và tấn hóa. Có cơ hội đồng đều nhưng chưa chắc sẽ tiến hóa đồng đều. Sự tấn hóa mỗi cá nhân dựa trên sự tích lũy riêng của sự học hỏi ở ít hoặc nhiều tiền kiếp.

       Để vững tâm tin tưởng trọn vẹn sự dạy dỗ của Thượng Đế và chư Thần Thánh Tiên Phật do Thượng Đế sai xuống, không hoang mang, không hoài nghi, người tín đồ Cao Đài nguyên thủy đều buộc phải cam kết với Đức Thượng Đế. Lời cam kết ấy có hai ư chánh: chỉ biết có một  Đức Cao Đàitùng luật lệ của Đức Cao Đài.

       Đức Cao Đài biết rằng con cái của người sẽ bị những lời dạy ngược lại với Người, hoặc sự giải thích lệch lạc lời dạy của Người mà giảm hoặc mất đức tin.

       Tŕnh độ tấn hóa của mỗi người mỗi cá nhân khác nhưng chân lư có một, nghĩa là Đức Cao Đài không bao giờ dạy hai lần hai ư khác nhau trên một vấn đề.

       V́ vậy, lời minh thệ là một điều tối quan trọng của người tín đồ Cao Đài nguyên thủy. Người ta có thể bỏ tất cả nhưng không bỏ lời minh thệ, đôi khi dám lấy cả tánh mạng ra để bảo vệ lời minh thệ. Cho nên mới có những tín đồ đă phải đánh đổi sự tôn trọng đức tin, ḷng trung thành với Đức Cao Đài bằng tính mạng của ḿnh. Họ phải tuẫn Đạo!

       Đường đời của đời không suông sẻ th́ đường đời trong cửa Đạo cũng không suông sẻ do hoàn cảnh, do lịch sử. Đạo Cao Đài nguyên thủy 1926-1936 bị một số Chức sắc tự cho ḿnh cái quyền biến thành một hệ phái đồng đẳng với các phái Cao Đài khác ra đời sau mười năm đầu khai Đạo. Cụ thể và rơ ràng nhứt là gây  khó khăn bất ổn từ năm 1997.

       Sau năm 1975, chánh trị của đất nước có sự thay đổi. Một số nhỏ chức-.sắc lợi dụng sự thay đổi này, dựa theo quyền lực của đời lại một lần nữa biến đổi luật-pháp chơn-truyền của Đạo.

       Sự canh cải của nhóm này không được tất cả Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu chấp nhận nên việc biến đổi không được như ư họ. Hiện vẫn c̣n một số đông ǵn giữ nguyên vẹn luật pháp Đạo đă có từ lúc ban đầu. Những cá nhân tự chuyên canh cải luật-pháp bằng một phương thức bất hợp pháp với luật Đạo đă bị sự phản đối quyết liệt của đa số tín đồ. V́ vậy, tuy có đủ uy quyền chiếm đoạt hết cơ sở vật chất nhưng không chiếm được sự tùng hành, kính phục của đồng đạo. Tuy đông chưa hẳn là đúng v́ danh không chánh, ngôn không thuận. Cho nên, người tín đồ Cao Đài nguyên thủy từ sau năm 1997 có hai cách hành Đạo khác nhau. Một số vẫn giữ vẹn, tùng luật pháp nguyên thủy như lúc 1926-1936 Tức là Đạo lập ra để cứu đời. Và một số chạy theo phong trào, tức là Đạo lập ra để cho đời cứu. Họ xếp ḿnh đồng đẳng với các hội-thánh khác không do Chí Tôn lập.

       V́ vậy, để hiểu rơ ư nghĩa “Thế nào là tín đồ Cao Đài” một cách chung chung th́ không ai có thể nói rơ được v́ nó thuộc Cao Đài tổng hợp, pha trộn như đă phân tích ở phần trên. Nếu câu hỏi hướng về ư t́m hiểu Cao Đài của Đức Ngọc Đế hay Cao Đài nguyên thủy theo ư nghĩa phân tích thứ hai, với những nét chính hư sau:

       “..Người đạo cần phải giữ bổn hạnh cho chánh đáng th́ tinh thần mới mau tấn hóa. Cần phải có những đức tánh: từ bi, hỉ xả, nhẫn nhục, tinh tấn, b́nh đẳng, bác ái, nhu ḥa, tự tại, chí thành.

       1. Trọng mạng sống tất cả loài tứ sanh, xót thương người đói khó, cô đơn mà trợ giúp; buồn thấy người làm dữ, vui xem kẻ làm lành. Đó là từ bi.

       2. Ai chê không giận, ai ghét chẳng hờn; đại lượng với người thù nghịch; dĩ ân báo ân mà không dĩ oán, báo oán; hơn nữa, dĩ oán vi ân. Đó là hỉ xả.

       3. Vui chịu đủ phương thử thách; gặp biến cảnh thế nào cũng biết chiều theo thế ấy mà không phiền muộn trách than, không ngă ḷng thối chí. Đó là nhẫn nhục.

       4. Cố tâm tiến trên con đường công đức, trong không nhiểm một mảy vọng niệm để tâm hồn được hư không thơ thới; ngoài không biếng nhác tháo lui, một mực hăm hở lo tṛn bổn phận. Đó là tinh tấn.

       5. Xem vạn vật vốn đồng nguyên, xem các loài máy động vẫn đồng tánh. Đối đăi với người không phân giai cấp, không phân quốc tịch; chẳng so đo phú bần quí tiện; lấy đức làm trọng, lấy đạo làm cao; không cậy thế ỷ quyền, không xu phụ người thế lực; xem ta như người; xem người như ta. Đó là b́nh đẳng.

       6. Xem tất cả chúng sanh là con một Cha, thương người mến vật, trọng tất cả sanh mạng mà không phạm giới sát. Đó là bác ái.

       7. Dùng nhă lượng, lễ nghi ứng đối với người phỉ báng; mềm mỏng mà khuyên lơn; ôn ḥa mà hóa độ; dầu gặp rối ren gay cấn thế nào cũng b́nh tĩnh điều đ́nh ổn thỏa. Đó là nhu ḥa.

       8. Phàm ở đời, bất câu vào cảnh ngộ nào, hễ tri túc là toại, tùy phận là yên; lập công với đời là phỉ nguyện chớ không cần khen thưởng; thấy lợi sợ điều phi nghĩa; gặp may không đắc chí, gập rủi chẳng nao ḷng, lành dữ đều phú cơ báo ứng, cứ ung dung thơ thới, chẳng cho lưới trần lao lung câu thúc. Đó là tự tại.

       9. Thành thật với mọi người, dầu trong đạo hay ngoài đời cũng vậy, trong tất cả hành vi động tác, nhứt nhứt đều ngay thẳng thật thà; không một lời giả dối, không một ư tà tây; xử sự chẳng mưu mô lừa đảo. Đó là chí thành…” Trích: Thiên Đạo – Nguyễn Trung Hậu.

       Kết luận:

       Nếu bất cứ ai muốn t́m hiểu theo vấn đề như được  đặt ra, th́ câu hỏi phải thêm một thuộc từ th́ ta có thể giải đáp không lâu. Nếu hỏi không xác định th́ mười năm hay hai mươi năm nữa cũng chưa chắc t́m được ư nghĩa đích thực và đầy đủ.

       Mặc dù cố gắng hết sức cũng không tránh khỏi những khuyết điểm và những điều nhạy cảm mà một số Hội Thánh không c̣n tùng Tân Luật và Pháp Chánh Truyền không muốn nhắc tới. Nếu có chăng th́ là ngoài ư muốn, mong được sự thông cảm, bỏ qua cho sự ít học, tài sơ trí mỏng của tuổi đời, tuổi Đạo của cá nhân người viết.

       Riêng cá nhân người viết đă khẳng định ḿnh không thể quên hay phá vỡ lời minh-thệ đă thệ với Đức Cao Đài. V́ vậy, người tín đồ nào  biết trọng lời minh thệ, biết tùng luật lệ Cao Đài, biết sống thương yêu, biết đối xử công b́nh với đồng môn, đồng loại th́ đó là tín đồ Cao Đài chân chính.

       Cuối cùng, kính cầu nguyện Đức Cao Đài xoay chuyển giúp cho tất cả chúng con hữu thệ biết được thương yêu và công b́nh thật sự.

       An Giang, ngày 15 tháng 5 Đinh Dậu

       Vân Lê

 

----------------------------------------------------------------

(*)Câu hỏi của facebooker Thu Huynh

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634