ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ BÍ MẬT của THÔNG TRI 001 và

ĐẠO LỊNH 01 (năm Kỷ Mùi 1979):

Đă đến lúc cần phải giải mă.

Nguyễn Hữu Chơn

 

       Tôi tên Nguyễn  Hữu Chơn, hiện ngụ tại Châu Thành Thánh Địa.

       Lời nói đầu tiên của tôi là vô cùng biết ơn người bạn trẻ tài năng với bút danh “VÔ DANH TIỂU TỐT”. Bạn đă phân tích nội dung và tính pháp lư của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 năm Kỷ Mùi (1979) một cách khoa học, vô tư với tinh thần trong sáng chưa nhuộm màu danh, lợi, quyền, trong cửa Đạo. Đạo Lịnh 01 đó đă làm cho biết bao tín đồ đau khổ và thất chí hết cuộc đời, trong đó có tôi. Tôi cũng không quên lời cảm ơn hiền huynh Lê Công Chánh đă giới thiệu cho tôi được xem và biết về bài phân tích của người bạn trẻ nói trên.

       Thưa Chư bằng hữu đồng môn!

       Cho tôi sơ lược những diễn tiến Đạo sự trước và ngay thời điểm ban hành Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 (TT. 001 và ĐL. 01).

       Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 ban hành trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của cơ Đạo. Vào lúc đó: Tín đồ, Chức Việc, Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, Ban Thế Đạo ai có chứng kiến mọi diễn biến mới cảm nhận được hết sự cay đắng, đau khổ, lo âu, sợ sệt không bút mực nào ghi lại hết hay kể bằng lời hết được…

       Thưa chư bằng hữu,

       Sau khi chư Chức Sắc và Chức Việc vừa học xong “Bản Án Cao Đài” với nội dung lên án các vị tiền bối đă có công khai sáng một mối Đạo Trời th́ Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 ban hành. Vấn đề này tưởng cũng không nên nhắc lại v́ rất nhạy cảm. Nhưng do có liên quan đến hoàn cảnh ra đời Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01, nên tôi sơ lược qua một vài đại nét để chư huynh tỷ đệ muội dễ cảm nhận hơn…

       Sau khi học xong Bản Án Cao Đài,  mỗi cá nhân phải làm một bài viết kết quả thu hoạch nộp cho quí vị giảng dạy.

       Liền sau lúc đó, chính là thời gian ban hành Thông Tri  001. Phần lớn tâm trạng Tín Đồ, Chức Việc, Chức Sắc c̣n đang rất lo âu không biết bản  thu hoạch cá nhân nộp lên bề trên có bị đánh giá chưa thông suốt hay không..., th́ Thông Tri  001  được ban hành. Chư Chức sắc, Chức việc chưa hết bàng hoàng về nội dung Thông Tri th́ sau đó Đạo Lịnh 01 được tiếp tục ban hành ( tức sau Thông Tri 001 chỉ 18  ngày).

       Nội dung Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 ngày nay ai cũng biết không cần nhắc lại (xin coi lại nguyên văn th́ rơ hơn).

       Vấn đề chúng ta t́m hiểu ở đây là:

       1/  Về ngôn từ của TT. 001 và ĐL. 01

       2/  Về lư luận của TT. 001 và ĐL. 01

       3/  Về pháp lư của TT. 001 và ĐL. 01.

       Tất cả các mục trên này đă được người bạn trẻ "Vô Danh Tiểu Tốt" phân tích một cách kỹ lưỡng, rơ ràng và rành mạch  trong bài viết T̀M HIỂU CƠ SỞ PHÁP LƯ .. của ḿnh. Đọc lại bài viết này tại đây.

       Sau đây tôi xin bày tỏ một vài ư nhỏ cùng tâm sự  và trao đổi với quí đồng đạo để cùng suy ngẫm thêm:

       Nghĩ v́ mối Đạo Trời khai mở ở thời kỳ hạ ngươn này là để độ 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị và độ các bậc nhơn sanh  tấn hóa lập công bồi đức tiêu quả tiền khiên để giải thoát kiếp luân hồi. Ngoài ra c̣n tạo nơi thế gian này (địa cầu 68) một Xă Hội Thánh Đức thuần lương, không c̣n cảnh tranh danh đoạt lợi, mạnh được yếu thua tàn hại lẫn nhau,  mà khắp trên toàn cầu diễn ra hằng ngày hằng giờ, giữa cá nhân với cá nhân, giữa nhóm này với nhóm khác, sự tàn hại hơn nữa là giữa quốc gia này với quốc gia khác.…. Rồi chưa biết điều ǵ sẽ xảy ra cho quả địa cầu 68 này trong tương lai??…

       Quay lại thực tại, từ ngày Đạo Lịnh 01 ban hành, gần 40 năm thi hành biết bao nhiêu điều trắc trở xảy ra trong cửa Đạo làm cho nhơn tâm  rối loạn, chia phe phân phái t́m mưu sâu chước độc mà tàn hại lẫn nhau. Bài học thương yêu của Thầy bị xem nhẹ, c̣n sự thù hận th́ nuôi nấng trưởng dưỡng, luật pháp Đạo bị xem thường, thay vào việc lấy đức hạnh nêu gương cảm hóa là việc dựa thế lực trấn áp đồng môn. Chúng ta ai cũng thấy nhưng không thể nói ra. (xem bài “Những nỗi đau thầm kín..” của Lê Thiện Tâm).

       Thế mà có một số quí Ngài chức cao phẩm lớn cứ ôm chặt cái Đạo Lịnh 01 với lư luận việc Ngài Bảo Đạo và Nhị Vị Đầu Sư kư tên nên cho rằng v́ hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng hiệp nhứt như là quyền Chí Tôn tại thế nên gọi Đạo Lịnh 01 là Thiên điều.

       Quí Ngài cứ lập luận giải thích như vậy là v́ quí Ngài có đức tin quá lớn hay quí Ngài nói như vậy với mục đích ǵ khác chăng?

       Nếu quí Ngài chịu khó nh́n nỗi đau khổ của hai vị Q. Chưởng Quản hai Đài và coi lại tính pháp lư của Thông Tri Và Đạo Lịnh 01 như thế nào chắc quư Ngài không c̣n tâm trạng ca tụng Đạo Lịnh và Thông tri ấy nữa!

       Nếu đức tin của quí Ngài có lớn như vậy th́ tại sao không nghĩ thêm một chút nữa là quư Chức Sắc Đại Thiên Phong đă thấy cái TT. 001 và ĐL. 01 không có tác dụng ǵ đến nền Đại Đạo và chư tín đồ nên bí mật kư tên để cho thế hệ mai sau giải ra chỗ vô lư đó. Hay sự mầu nhiệm của các Đấng Thiêng Liêng làm cho người soạn văn bản không thấy sự phi lư để đến ngày nay có người chỉ rơ chăng.?

       Nếu gọi Đạo Lịnh 01 là Thiên Điều th́ tại sao lại trái với nhơn tâm, làm cho huynh đệ tương tàn, thân thương nhứt trở lại đối nghịch nhau? Trong một gia đ́nh vợ-chồng, cha-con cũng v́ cái Đạo Lịnh 01 mà ly tán có nhiều ư nghĩ khác nhau, mâu thuẫn nhau, thậm tệ hơn là không c̣n nh́n nhau. Đau khổ hơn nữa là đến ngày cuối của cuộc đời cũng không đến thắp cho nhau một nén hương, dâng một lời cầu nguyện  xin Thiêng Liêng ban ân lành tha tội cho người quá cố mà ngược lại không chừng c̣n trù ẻo cho xuống phong đô hay thanh tịnh đại hải chúng nào đó, xác người quá cố vào chôn trong nghĩa địa cũng không yên !!!…

       Những sự việc tôi vừa kể đó xảy ra hằng ngày, hằng giờ ở mọi địa phương và ngay cả Trung Ương Thánh Địa cũng có. Tôi nói như thế có quá không hay đó là sự thật?

       Cái hại của Đạo Lịnh 01 là như thế đó!!!

       V́ thế, tôi xin gởi hết tâm tư đến các bạn Đạo gần xa và nhất là bạn Đạo trẻ tuổi. Các bạn chưa vướng vào danh, lợi, quyền trong cửa Đạo nên nhận định của các bạn Đạo c̣n trẻ rất vô tư và trung thực. Cơ Đạo có được hanh thông hay không, có đạt được Bác Ái và Công Bằng hay không một phần lớn là nhờ chính các bạn. Cuối cùng xin gởi đến quư đồng môn nhứt là các bạn Đạo c̣n trẻ ư nghĩ của tôi:

       */ Tuổi Đạo bảy trăm ngh́n (700.000) năm th́ Pháp Chánh Truyền cũng phải giữ bảy trăm ngh́n năm (bất di bất dịch).

       */ Đạo Lịnh 01 đă ban hành gần 40 năm mà vẫn không chịu thấy sự sai trái đó th́ dù cho 100 năm, 500 năm hay 1.000 đi chăng nữa ư quyết phải xóa Đạo Lịnh 01 cũng vẫn phải làm v́ đó là nền móng có hại cho Đạo. Thời gian một ngh́n năm  chờ đợi đó chỉ là khoảng khắc trong hừng đông của tuổi đạo 700.000 năm. Vẫn không có ǵ muộn.

       */ Nếu thế hệ này làm không được th́ thế hệ kế, thế hệ kế tiếp và măi măi không bao giờ được ṃn mỏi và lăng quên.

       */ Tóm lược sự BÍ MẬT và GIẢI MĂ của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01:

       - THÔNG TRI số:001/HT/TT kư ngày 16 tháng 01 Kỷ Mùi (12-2-1979). Nội dụng: 

       “Từ đây Ṭa Nội Chánh, Cửu Viện,Hành Chánh Phước Thiện, Pháp Chánh Phổ Tế, Các Hội Thánh Các Cơ Quan Thường Trực Của Đạo từ trung ương đến địa phương đều được giải thể. Và thành lập Hội Đồng Chưởng Quản gồm:

       1 Chưởng Quản, 1 Phó Chưởng Quản,1 Từ Hàng,1 Phó Từ Hàng, 8 Hội Viên”.  

       Cả Chức Sắc của Đại Đạo chỉ c̣n lại 12 người có nhiệm vụ và quyền hạn với tên gọi hoàn toàn mới có nhiệm vụ ǵn giữ tài sản để chờ bàn giao cho nhà nước. (T.T 001)

       Vậy th́ tất cả các vị Chức Sắc phẩm vị th́ c̣n nhưng quyền hạn th́ không c̣n, v́ cơ cấu Hành Chánh Đạo bị giải thể từ trung ương đến địa phương.

       Thông Tri này có hiệu lực từ ngày kư ban hành của Thượng Thống Lại Viện CTĐ và Thượng Thống Phước Thiện. Ngày ban hành có hiệu lực 24-1-Kỷ Mùi.

       - ĐẠO LỊNH số:01/HT/ĐL  kư ngày 04 tháng 2 Kỷ Mùi (01-03-1979) tức sau Thông Tri 001 18 ngày. Nội dung:

       “Điều  thứ 9: Chư vị Q. Thái Thượng Ngọc Chánh Phối sư, Q Nữ Chánh Phối Sư, Q Chưởng Quản Pháp Chánh HTĐ, Chưởng Quản Phước Thiện nam nữ tùy nhiệm vụ mà thi hành và ban hành Đạo Lịnh này”.

       Thật  là vô lư !!!

        Thông Tri 001/HT/TT đă giải thể toàn bộ cơ cấu Hành Chánh Đạo trước đây 18 ngày. Quyền hạn của Hội Thánh.Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Phước Thiện không c̣n. Tất cả các cơ quan của Đạo, Ṭa Nội Chánh, Cữu Viện, Hội Thánh HT, CT, PT không c̣n th́ làm ǵ có quyền hạn và trách nhiệm để kư tên Đạo Lịnh 01 và làm ǵ có cơ quan nào ban hành -Bí mật là chỗ này (bí mật thứ nhứt).

       - Trích thêm Thông Tri 001:

       “Vậy Hội Thánh ban hành Thông Tri này, Chức Sắc đương quyền hành Đạo ở các cơ quan Đạo, tạm thời phải tiếp tục nhiệm vụ tại chỗ cho đến khi có lịnh mới, không được tự ư rời bỏ phận sự làm bại hoại và mất mát tài sản của Đạo, phải giữ ǵn chu đáo cho đến khi chuyển qua nhà nước

       Đoạn văn này người tín hữu có quyền hỏi Hội Thánh rằng tại sao tài sản của Đạo không để cho Đạo sử dụng mà phải chuyển tài sản của Đạo cho nhà nước? Thông Tri đă cho thấy ư của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh muốn cái ǵ? Câu “tạm thời phải tiếp tục nhiệm vụ tại chỗ” cho thấy Thông Tri  có hiệu lực ngay tức khắc. V́ sợ mất tài sản khi đồng Đạo chấp hành sự giải thể nên buộc các Chức Sắc phải ở lại tiếp tục nhiệm vụ giữ ǵn để bàn giao chớ không phải tiếp tục nhiệm vụ hành quyền. Bí mật là chỗ này (bí mật thứ hai)

       Cái Đạo Lịnh 01 bị cái Thông Tri 001 vô hiêu hóa từ trước, và cái Thông Tri do một tổ chức ngoài PCT của ĐĐTKPĐ ban hành nên:

       Thông Tri 001/HT/TT và Đạo Linh/01/HT/ĐL không có tác dụng ǵ với Đạo Cao Đài và với tín đồ Cao Đài -Giải mả là chỗ này-

       Một khi giá trị pháp lư của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 được giải mă là không có th́ sự ra đời của Hiến Chương 1997 là việc bất hợp pháp. Hoàn cảnh đất nước lúc đó ai cũng biết là không thể làm ǵ được v́ thế và lực của HĐCQ quá mạnh. Bao nhiêu ư kiến lên tiếng phản đối về Hiến Chương đều bị HĐCQ trục xuất hết.

       Đến nay th́ hoàn cảnh đất nước đă khác, hội nhập quốc tế đă tiến triển. Th́ Hội Thánh đương quyền là hậu thân của HĐCQ phải đối thoại với Đồng Đạo về sự bất hợp pháp của ḿnh. Đồng Đạo chờ sự giải thích của Hội Thánh để quyết định có nên dự Đại Hội Nhơn Sanh cầu phong, cầu thăng năm 2017 hay không?

       Để kết thúc bài viết, xin chép bài thơ trong Thi Văn Dạy Đạo (TNHT) để chúng ta cùng chiêm nghiệm:

Cười khan mà khóc bởi thương bây

Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.

Biết phận già không chờ chống gậy

Nương theo con dại mới ra vầy.

      Cuối cùng tôi thành tâm cầu nguyện Ơn trên Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho toàn thể con cái của người được nhiều phúc lành, đạo tâm sáng suốt để làm tṛn trách nhiệm và sứ mạng của Chí Tôn giao cho đem lại đại đồng thế giới trên thuận Thiên Điều dưới thuận nhân tâm để mọi người được sồng trong Bác Ái Công Bằng của  Thầy ban cho Đại Đạo.

Nay kính bút.

Tây ninh, ngày 01 tháng 12 Bính Thân

Nguyễn  Hữu Chơn

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634