ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỖI ĐAU THẦM KÍN

TRONG TÂM HỒN NGƯỜI LĂNH ĐẠO!

Ngài Đầu Sư phải làm ǵ trước thực trạng?

Lê Thiện Tâm     

 

       “làm Phụ Thống Ḥa Viện trung ương của tôn giáo Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải biết lừa dối người, phải biết che dấu sự thật, phải biết làm thất nhân tâm, phải biết làm cho thêm thù bớt bạn, phải biết trấn áp người có thiện tâm thiện chí..   Trên đây là trích một đoạn trong Tờ Tŕnh của một chức sắc gởi đến Hội Thánh hiện nay và Lănh Đạo Ḥa Viện… Nhưng mọi việc đều im lặng.

       Sự im lặng của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh sau bao nhiêu năm lănh đạo Hội Thánh trước những sự thật đă và đang diễn ra từ Trung Ương đến Địa Phương trong cơ cấu Hành Chánh Đạo của Hội Thánh hiện nay. Từ Cữu Viên cho đến tận các Tổ Nghi Lễ, Họ Đạo xa xôi, không nơi nào mà không xảy ra dẫy đầy những thảm trạng, những việc làm ngược đạo đức. Nếu không muốn nói là có một bộ phận lớn Chức Việc Chức Sắc đang tàng ẩn trong guồng máy từ Trung Ương đến Địa Phương  chỉ lấy chuyện lập thệ nhập môn làm b́nh phong h́nh thức. Họ đang phục vụ cho một mục đích và một lư tưởng không phải Chí Tôn dạy và mong muốn.

       Trong họ đă học hai giáo tŕnh khi hành đạo:

       1/ Giáo Tŕnh tại Hạnh Đường của Hội Thánh đă được soạn thăo và kiểm duyệt.

       2/ Giáo tŕnh ngoài Hạnh Đường không phải của Đạo Cao Đài, không dựa trên Giáo Lư, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Luật Thương Yêu-Quyền Công Chánh làm căn bản. Họ được học riêng không phải tại giảng đường. Họ được ngấm ngầm chọn lựa để làm ngược lại với tinh thần đạo đức và nguyện vọng của nhơn sanh.

       V́ thế mà cơ Đạo luôn luôn bất ổn trong suốt 40 năm qua sau cái Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 ban hành.

       Không thể biện minh rằng, quư vị lănh đạo Hội Thánh hiện nay không nh́n thấy! Có thấy nhưng cách xử lư th́ đến giờ vẫn im lặng!! Vậy mà nhiều trang mạng cũng như nhiều cây bút đă không tiếc lời ca tụng là mối Đạo ngày nay vươn lên tầm thế giới….Mục đích để bơm hơi cho bộ phận lớn này mang những tư tưởng độc hại nghịch Đạo gieo rắc khắp nơi từ quốc nội đến quốc ngoại cố ư làm sai tôn chỉ của Thầy là Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh. Chọn lựa để phong và thăng cho bộ phận này có chức, có quyền có lực để đánh phá tôn chỉ cao cả của Đạo Trời tan ra thành manh mún. Kết cuộc dẫn đến thành một tổ chức phàm trần, trục lợi cầu danh  để vinh thân ph́ da hay phục vụ cho một mục đích riêng tư nào đó.!

       Xin trích một đoạn Thánh Giáo ngày 9-1-Canh Ngọ (7-2-1930) của Chí Tôn trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

       “… Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước cả nhân-sinh, để cho họ biết ḿnh hướng-đạo. Đường Tiên cũng lấp-lửng, nguồn Thánh cũng toan vào, mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh Đạo mà tạo danh ḿnh, vô Thánh-Điện mà hơi tà c̣n phưởng-phất. Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa cáo bầy, bụng trống lỗng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại.         Ôi! lốt Đạo, lốt Đạo, Thầy buồn cho trẻ ngây, chẳng c̣n biết làm sao đem Thánh-Giáo vào tay chúng nó được.         

       Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Đạo, chịu ngàn cay muôn đắng, biết có người mà chẳng biết nhọc ḿnh; giày gai áo bả, đội nguyệt, mang sao, gió trước lọt cḥi tranh, mưa sau hư giạu lá, bần hàn chẳng quản, tay trắng d́u người, một mảy không bợn-nhơ, mới có thể lập ngôi cho ḿnh đặng, có đâu lấy của lấn nhân, mượn quyền xua đức, kẻ chân-thành lánh mặt, đứa tà-mị áp vào, rồi cúm-núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ chánh-giáo” TNHT Q.II trang 68-69 ấn bản 1970.        

       Trước tiến tŕnh hủy diệt tôn chỉ Đạo một cách thâm độc nghiệt ngă. Tại sao Ngài Đầu Sư và quư vị lănh đạo khác vẫn yên lặng? Hay chưa đến lúc?

       Để hiểu rơ vấn đề vừa nêu trên  đồng thời góp nhặt những ư tưởng và tư liệu làm hành trang đến với Đại Hội Nhơn Sanh năm 2017 là một đại hội lịch sử, bứt phá đẩy lùi những bóng đen trong cửa Đạo c̣n tồn đọng sau 40 năm nay!

       Nh́n vào tư cách và Đạo Đức của người lănh đạo trong Cữu Viện như trong tờ tường tŕnh đính kèm, quư Chức-Việc là Nghị-Viên trong tương lai có c̣n tâm huyết muốn cầu phong để chung tay vào giúp cho Đạo Trời mau tiêu vong không?

       Mời quư đồng đạo gần xa trong và ngoài nước tường lăm một sự việc ở cơ quan Ḥa Viện. Và c̣n rất nhiều trong Cữu Viện của Hội Thánh hiện nay từ từ cũng được phơi bày với nhơn sanh: Đó là Bản Tường Tŕnh của Lễ Sanh Ngọc Lập Thanh một thành viên trong Ban Trật Tự Nội Ô tŕnh lên Lănh Đạo Hội Thánh để biết sự thật chủ trương và cách hành Đạo mấy năm qua của chức sắc trực thuộc Ḥa Viện. Tờ Tŕnh này chắc chắn đă bị ém nhẹm. Cơ Quan Pháp Luật của Cải Trạng Lê Minh Khuyên cũng không hay biết nên không thấy có ư kiến giải quyết ǵ. Đến nay th́ Ông Ngọc Lập Thanh đă nghĩ việc c̣n Phụ Thống Ḥa Viện th́ vẫn c̣n tại vị và thăng chức!!!

Thánh Địa, ngày 24 tháng 11 năm Bính Thân

Lê Thiện Tâm

----------o o o o O o o o o-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634