ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi là một con ếch nơi đáy giếng (tiếp theo)

Lê thị Minh Trang

 

       Là một hậu nhân của môn đệ Đức Cao Đài Ngọc Đế, tiểu muội luôn mong muốn cho nền Đại Đạo của Chí Tôn được trường cửu đến thất ức niên. Trong lịch sử tôn-giáo thế giới, chưa có một mối Đạo nào bền vững và được nguyên vẹn đến hai ngàn năm. Muôn năm c̣n chưa được  chứ làm ǵ được thất-ức-niên? 

       Cụm từ  thất-ức-niên là con số thời gian Chí Tôn ấn định và tiên tri để phổ độ. 

       Muốn được như vậy th́ Đạo cần phải có luật pháp nghiêm minh và bất di bất dịch.   

       Có luật pháp cũng chưa đủ, phải có các bậc trí thức anh tài trong Đạo  hy sinh quên ḿnh làm tiên phuông giúp cho Chí Tôn truyền bá và giữ ǵn mối chơn truyền Đạo pháp. Nhưng nh́n kỹ hiện nay hầu hết các thân hào nhân sĩ của Đạo chỉ biết truyền bá mà thiếu dẫn dắt. Tức giảng giải giáo lư mà không giảng giải giáo luật. 

       Hậu thế đa phần tin vào sự giảng giải của người trước mà tin tưởng. Nếu sự giảng giải ấy không cố ư hay định hướng suy nghĩ về một mục đích khác hơn là phổ độ là may mắn cho nhơn sanh. Nhưng t́m măi không thấy. 

       Cho nên tuổi trẻ không biết đâu là chân lư của Đạo.  Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tại sao quư ngài may mắn nhờ Đức Chí Tôn đào luyện có được trí năo thông minh thay v́ cầm ngọn đuốc sáng dẫn dắt đàn em, quư ngài đă né tránh hay cố t́nh soi sáng chỉ cho riêng một ḿnh. Một khi mà không dắt đường chỉ lối làm sao tránh cho hậu thế khỏi đi lạc?  

       Cũng nhờ may mắn của sự bùng nổ thông tin, mạng internet toàn cầu phát triển, tuổi trẻ chúng tôi mới có cơ hội tiếp xúc và hiểu được đâu là những cây đuốc dẫn đường hậu tấn, đâu là những cây đuốc chỉ dẫn cho riêng ḿnh. 

       Mời quư cao minh trí lự xem qua bài thi tiểu muội đă tự mày ṃ sáng tác tùng vận theo vần của một facebooker: 

       BẾN ĐỢI 

       Lỡ xuống nhầm thuyền, chớ mặc trôi!

       Đồng hành dị thức khó yên ngồi!

       Lo âu phận mỏng mười hai bến, 

       Thấp thỏm mong sao đến bến trời!

       Nhân sĩ sao đành ngơ ngoảnh mặt?

       Hiền tài bó gối đổi thay hơi?

       Đường đi đă chọn nên nên rơ,

       Không mặc rủi may uổng kiếp  đời.  

       Đó là lời than, chứ không hề dám trách!

       Sau đây có đôi điều xin thưa tiếp: 

        Trong các kỳ đàn vía cúng Chí Tôn, cũng như mỗi ngày khi vào cúng Chí Tôn tứ-thời tại tư gia, người tín hữu Cao Đài đều phải thực hiện nghi thức dâng Tam Bửu .  Trong Tam Bửu có bong, rượu và trà làm biểu tượng.  

        Rượu là một vật phẩm tương đương tượng trưng cho một trong Tam Bửu: KHÍ trong tinh-khí-thần. 

        Khí là tinh thần và trí năo khôn ngoan của con người. Khi dâng rượu  ta nguyện:  “con nguyện dâng cả tinh thần trí năo của con lên Đức Chí Tôn dùng phương nào thời dùng.” Dâng Rượu tức là dâng tinh-thần trí-năo của ḿnh là tế vật cho Chí Tôn. 

       Từ câu nguyện này, ta có thể hỏi thêm Chí Tôn dùng trí năo và tinh thần của chúng ta để làm ǵ? 

       Dĩ nhiên không ai nghĩ rằng và trả lời rằng Đức Chí Tôn dùng làm của riêng hay làm một vật trang trí riêng cho ḿnh.  Chí Tôn dùng tinh thần trí thức của ta để làm phương tiện phổ độ nhơn  sanh. 

        Trí thức con người có nhiều tŕnh độ tiến bộ khác nhau. Kẻ rộng người hẹp, kẻ cao người thấp, kẻ sâu người nông. 

        Khi chúng ta dâng Tam Bửu lên cho Chí Tôn,  Chí Tôn sẽ dùng sự hiểu biết đó để truyền đạt chân lư lại cho người ít hiểu biết hơn hoặc người  đi sau.  Ư nghĩa dâng Tam Bửu của ta lên các Đấng có một tầm quan trọng là chúng ta nguyện làm con tế vật để Chí Tôn phổ độ cao cả nhân loại. 

       Trí khôn người trước giúp người sau hiểu biết sâu hơn giáo lư và luật pháp của Đạo sâu hơn để vững bước trên đường tu học. hiểu biết được đường chánh để dục tấn, hiểu được nẻo tà để tránh. 

       Việc dẫn giải của các bậc trí thức hiền tài về giáo pháp của Đại Đạo cho đàn em là một việc làm tối cần thiết. Đây cũng là cách mà quư ngài thực hiện lời hứa với Chí Tôn khi nguyện dâng tam-bửu. 

       Dù mạng internet phủ sóng toàn cầu, dù có nhiều trang viết nói về Đạo, nhưng t́m không thấy trang nào chú trọng về luật-pháp trong sự Công B́nh và Thương Yêu. 

       Tiểu muội có trực tiếp thỉnh giáo một số trưởng bối trên trang cá nhân rằng: “Cơ Đạo của Chí Tôn hiện tại, người th́ nói đang phát triển; người th́ nói đang đi xuống, Xin thỉnh giáo ư nào là đúng?” Câu hỏi ấy đều không ai trả lời. Chỉ nhận được câu khuyên: “lo tu hành đi”.  

       Tiểu muội suy nghĩ, khi tu học theo một tôn giáo mà không biết rơ là một việc làm mê tín. Không lẽ quư ngài không hiểu, hay quư ngài hiểu mà không dám trả lời. Tiểu muội đă bị chặn giao lưu trên một vài trang facebook cá nhân v́ câu hỏi này. 

       Đọc lại tư liệu cũ, thấy Thông Tri 001 của Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đă lên án Quư Đại Thiên Phong nặng nề nghe đến đau ḷng không thể kể lại được. Cuối cùng quyết định giải thể Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, cả Hội Thánh Phước Thiện. Hội Thánh duy nhứt đó tồn tại đến hôm nay. Hội Thánh Cao Đài duy nhứt này đă xem chư chức sắc tiền khai đại đạo như là những tội đồ. Người tín hữu đau ḷng không sao hóa giải minh oan. 

       Quư Ngài là những chức sắc của Hội Thánh Mới hậu nhân của Thông Tri 001 có cảm thấy ngượng mặt khi ca tụng công đức của chư tiền bối? Quư ngài đă kéo nắp giếng đậy lại không cho tuổi trẻ chúng tôi hiểu sự thật! 

       Nhớ câu chuyện của ngài Phối Sư Thái Chia Thanh (người Tần nhơn) đă thuyết đạo theo sự chỉ dạy của Đức Hộ Pháp: V́ không nói tiếng Việt lưu loát nên ngài chỉ nói: Chúng ta là môn đệ Cao Đài chỉ biết ăn thiệt, nói thiệt, và làm thiệt. Bài thuyết Đạo này được Đức Hộ Pháp khen ngợi là đầy đủ ư nghĩa nhứt. 

       Mong chư chức sắc cầm quyền Đạo hiện tại đă ăn thiệt đừng nói không thiệt và làm không thiệt.

 

Thánh địa, ngày 06 tháng 12 năm 2020.

Lê Thị Minh Trang.
 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000