ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT TRỌNG TRÁCH CỦA HIỆP THIÊN ĐÀI.

(Cảm nhận sau khi đọc THÔNG BẠCH

của vị Quản Văn Pḥng HTĐ)

Bùi Thanh An

       Cơ Đạo canh cải hiện nay sắp đến hồi kết thúc. Nhưng Hội Thánh do Ông Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản vẫn cứ khư khư không chịu nh́n nhận ḿnh đă đưa Đạo đi ngoài Giáo Pháp Chơn Truyền. Đă vậy, lại cố t́nh đóng cửa Văn Pḥng HTĐ để gây khó khăn cho Cơ Quan bảo thủ luật pháp Đạo. Nhưng cũng có lúc Hội Thánh do Ông Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản lại rất cần đến HTĐ như kỳ Đại Lễ Hội Yến sắp đến mà không dám hở môi nói một lời mời Chức Sắc HTĐ vào làm nhiệm vụ.

       V́ trách nhiệm đối với đối với Diêu Tŕ Cung, nên quư Chức Sắc HTĐ đă gởi THÔNG BẠCH đến cho Đạo Huynh Nguyễn Thành Tám.

        BẠCH THƯ của Quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (ĐĐTKPĐ-TTTN) là một sự lựa chọn hết sức mềm dẽo, thông minh, hiền ḥa và cương quyết. Người đọc nếu thiếu suy gẩm th́ dễ ngộ nhận cho là HTĐ bỏ cuộc, là HTĐ vào hợp tác với Hội Thánh mới. v.v

       Phật Mẫu là mẹ chung của toàn cả chúng sanh. Hội Yến Diêu Tŕ Cung là một ân huệ Phật Mẫu ban chung cho cả con cái của Người. Nhơn sanh có quyền được hưởng.

       - Nếu HTĐ cứng rắn không vào Báo Ân Từ thiết lễ Hội Yến DTC  v́ cho đó là của Phàm Giáo th́ là HTĐ bỏ Phật Mẫu. Nhưng thiết lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung là trách nhiệm duy nhứt mà chỉ có HTĐ mới có quyền và bổn phận phải làm.

       Trong trường hợp này:

       * Nếu HTĐ gởi Thông Bạch cho Đầu Sư Thượng Tám Thanh th́ đó là một sự  cúi đầu hợp tác.

       * Nhưng HTĐ đă gởi Thông Bạch cho một người có Đạo (Đạo Huynh) tên Nguyễn Thành Tám, th́ đủ thấy sự cương quyết của HTĐ vẫn trước sau như một xem cái giáo pháp hiện nay của phái Cao Đài Tây Ninh là Bàng Môn Tả Đạo (như thông báo số 3 HTĐ).

       * Bản Thông Bạch đă gởi đến cho toàn Đạo thấy một sự kiên quyết, một niềm tin tuyệt đối của HTĐ. Nhưng ngược lại cũng đă gởi cho Hội Thánh Phái Cao Đài Tây Ninh (HT-PCĐ-TN) một ḥn than nóng đỏ rực không thể bỏ cũng không thể nhận.

       “Nếu im lặng không trả lời cho Hiệp Thiên Đài th́ HT-PCĐ-TN tự tố cáo ḿnh trước nhơn sanh là đóng cửa Văn Pḥng HTĐ đúng là phế bỏ Đài Hiệp Thiên của Đạo. Nếu trả lời bằng văn bản cho HTĐ th́ đă cúi đầu nh́n nhận ḿnh là một Hệ Phái (Chi Phái) Cao Đài, điều mà 40 năm qua HĐCQ luôn cố ư che dấu”. (ư của facebook Vân Lê)

       Xin Kính chúc Quư Chức Sắc HTĐ được dồi dào sức khỏe để làm nhiệm vụ bảo thủ luật pháp Đại Đạo.

Nay kính.

Thánh Địa. ngày 6 tháng 8 năm Bính Thân

BÙI THANH AN

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634