ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÂM THƯ XÁC ĐỊNH QUAN ĐIỂM

của Hiền Tài Lê văn Năm 

     Kính bạch Hội Thánh,

     Kính thưa Quư Chức Sắc, Chức Việc,

     Quư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội đồng môn, 

 ( Kính thông qua Hiền Huynh Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Nam Calfornia) 

     Như Quư Huynh Tỳ Đệ Muội (HTĐM) biết Tân Luật Pháp Chánh Truyền, các Đạo Luật, Quy Điều Nội Luật BTĐ..., tiểu đệ xin miễn ghi ra đây (chiếu...). 

     Xin nêu thẳng quan điểm của ḿnh về các cơ chế vừa được Đại Hội Cao Đài tại Houston, TX ngày 3-4/9/2016, thành lập Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và tân phong phẩm Quốc Sĩ và Hiền Tài cho HT Chánh vị và HTDP: 

     1/- Không nh́n nhận danh xưng, chức vụ, phẩm vị do Đại Hội, nhất là do Ban Thế Đạo Hải Ngoại đă thành lập và tân phong cho các vị nêu trên, v́ không đúng theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Quy Điều Nội Luật/Ban Thế Đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh. Tất cả chỉ v́ tham danh, tiếm vị, vi phạm Luật Thiên Điều do Đức Chí Tôn, Đức Lư Giáo Tông, Đức Hộ Pháp và Hội Thánh tiền khai đă thành lập và ban hành. 

     2/- Một cơ chế, tổ chức, Hội Thánh lập riêng, không do Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh và không thông qua quyền thiêng liêng (cơ bút) hoặc do quyền đời (chính quyền, mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ.v.v...) hay một số chức sắc dù Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, nhất là Ban Thế Đạo, xem như là "chi phái", nếu không nói là "bàng môn tả đạo". 

     3/- Các Hiền Tài chánh vị hay dự phong (dự tuyển đúng hơn) xin chớ nôn nóng được tân phong phẩm vị mà không qua sự chọn lọc và tấn phong của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và quyền thiêng liêng phán định. Công quả của quư vị sẽ không bị mất phần khi về bái mạng Đức Chí Tôn và các Đấng trọn lành nơi cơi thiêng liêng hằng sống. Đức Chí Tôn đă hứa trước: 

Đài vân Quan vơ để phong Thần,

C̣n của Thầy đây để nhắc cân.

Muôn đức ngàn lành không sót một,

Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.

TNHT/QI/TVĐD.

     4/- Xin quư HTĐM đồng môn, các cơ sở Đạo, Thánh Thất... hăy đồng mạnh dạn nói lên tiếng nói của ḿnh để bảo thủ Tân Luật Pháp Chánh Truyền hầu ngăn chận đồ mưu của kẻ gian tà mong phá hoại Chơn truyền của ĐĐTKPĐ, dẫn dắt nhơn sanh xa dần Chánh giáo, đi vào Phàm giáp mà phạm Thiên Điều, phải đọa tam đồ bất năng thoát tục. 

     Kính mong Chư Quư HTĐM đồng môn thẫm xét.

     Kính cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban dồi dào hồng ân cho Quư Huynh Tỷ Đệ Muội. 

Trân trọng kính chào, 

     Hiền Tài Lê văn Năm

     (Oct 11/2016)       

           (*) Chúng tôi nhận TÂM THƯ của HT Lê văn Năm do Hiền Tài Lâm Hoàng Minh chuyển đến. Đă tŕnh bày lại, giữ y nguyên văn.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634