ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          TIN AI ? AI TIN ?

 

                                                                  COI CHỪNG MA ĐƯA LỐI- QUỶ DẪN ĐƯỜNG

          

                                                Hiền Tài Phạm văn Khảm

 

          Có người nhận định rằng: Đạo Cao Đài đang trên đà phát triển mạnh tại hải ngoại, từ một nhóm người kết họp lại, thành lập Hương Đạo, Tộc Đạo, rồi đến Châu Đạo…có thể nói ngày nay, nơi nào có người Việt định cư là nơi đó có Cơ sở của đạo Cao Đài hoạt động và các Thánh Thất lần lược được xây dựng lên theo mẫu mă của Ṭa Thánh Tây Ninh: Khởi đầu ở Sydney (Úc Châu) rồi đến Hoa Kỳ như New Orleans ( Louisana), Little Sài g̣n (California),  Dallas Fort Worth, Houston ( Texas) , Wichita ( Kansas )…..

          Ban đầu các đơn vị Đạo sinh hoạt có tính đơn điệu, nhưng về sau Cơ Quan Đại Diện Cao Đài hải ngoại kết nối được mọi sinh hoạt Đạo Sự nên t́nh h́nh phát triển mỗi lúc mỗi khá hơn.

Nói như thế, để rồi Ông ta trơ trẻn bỏ giọng điệu rỉ tai tuyên truyền rằng: Hiện nay chúng ta có được một Hội Thánh mà không đặt trọn niềm tin Hội Thánh th́ c̣n tin ở ai..???

          Ông ta như đắc ư v́ thấy tôi chưa tỏ ra dấu hiệu ǵ phản bác nên nói tiếp: Nếu biết nắm lấy thời cơ , nối kết với Hội Thánh bên nhà, đừng để cảnh rắn mất đầu kéo dài lâu hơn nữa…  th́ nền Đạo Trời tại hải ngoại ắt sẽ bội phần mau chóng hoằng khai khắp năm Châu, bốn biển…

            Ông bạn của tôi ơi ! Tôi biết rất rơ những điều mà anh muốn nói và có thể c̣n sâu hơn, rộng hơn…Bởi v́ trước mắt anh, anh chỉ thấy cái lợi nhỏ mà quên hẳn cái hại lớn, anh không nhớ qui luật: Phương tiện biện minh cho cứu cánh…Phương tiện bất chánh th́ cứu cánh đầy rẫy gian ác…và nhân nào quả nấy….!

            Nầy nhé! Sau khi Việt Cộng ngụy tạo Bản án Cao Đài  để giải thể Hội Thánh Toà Thánh Tây Ninh do Đức Chí Tôn h́nh thành. Một Hội Đồng Chưởng Quản ngang nhiên đứng lên quản trị toàn bộ nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Bởi lẽ tự biên, tự diễn nên Hội Đồng Chưởng Quản luôn luôn phải đương đầu với nhiều h́nh thức bất phục tùng, không giải quyết nổi những kháng thư, những thỉnh nguyện thư….Hội Đồng Chưởng Quản dần dần đi đến đường cùng…Cùng tất biến…họ biến một cách hết sức tin vi để thành h́nh một Hội Thánh…Hội Thánh mà anh đang tôn sùng!!!

            Hăy nh́n cho kỹ! những bước tiến mà Đảng Cộng Sản Việt Nam giựt dây để dựng lên một Hội Thánh mà họ tưởng rằng mọi tín đồ Cao Đài sẽ sùng kính…

            Theo phương sách: “ Dùng gậy ông đập lưng ông.” Nghĩa là  cũng mở Đại Hội Nhơn Sanh, cũng Đại Hội Hội Thánh, cũng Thượng Hội…nhưng đó chỉ là lớp vỏ được sơn phết bề ngoài và nhái thêm nhăn hiệu “  Pháp Chánh Truyền”  cho có bài bản hẳn hoi. Nhưng thực chất, muốn tham dự các hội nầy đều phải được duyệt xét qua Sơ Yếu Lư Lịch, những ǵ dự trù sẽ phát biểu trong Đại Hội cũng phải được duyệt trước…Đại hội nào cũng có đủ Công an các cấp tham dự, mọi chung quyết nào cũng phải được Đảng và Nhà Nước chấp thuận….Nhất nhất không có Đạo sự nào diễn ra giống như Đạo sự trước năm 1975.

            Như vậy Hội Thánh hiện nay mà anh đă đề cập với tôi là Hội Thánh giả. Hội Thánh bị Đảng Cộng Sản dẫn đường, chỉ lối!!! Như vậy, đâu là Chánh ? Đâu là Tà? Anh khuyên nên qui phục Hội Thánh bên nhà hiện nay để yên xuôi mọi đàng! Để chấm dứt t́nh trạng Đạo…  như  rắn mất đầu!

            Anh à! Theo Hội Thánh hiện nay là theo con đường Tà Mỵ, là bỏ Chánh theo Tà , là con đường về với Quỉ Vương…như Đức Chí Tôn đă từng dạy:

           

Qủi Vương lại thừa dịp hành tàng bất chánh của nhiều đứa trong Đạo mà giựt giành chia xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh đức của mỗi đứa mà dắt lần ra cho khỏi đường chánh giáo. Thầy bảo lănh các con, ung đúc chí Thánh của các con, đă măn kỳ phải giao quyền lại cho Ṭa Tam Giáo được phép lấy mực công b́nh mà chuẩn phê các cử chỉ của mỗi đứa. Than ôi! Xa Thầy chưa bao lâu, mà v́ lợi lộc ham muốn của thế t́nh, nhiều đứa phải chịu để xác cho Tà quái xâm nhập. Thầy cũng thương hại mà khó thể cứu rỗi được. Đứa nào chánh , th́ được nghe lời Thầy dạy dỗ, đứa nào tà, phải bị lời quỉ mị dẫn đường. Các con nếu biết chánh tà th́ nên v́ Thầy v́ chúng sanh mà d́u dắt cho nhau, chớ phế hết mà trễ ngày giờ chẳng thể tŕ lại với sự lầm lạc, cám dỗ, các con hiểu à!”

TNHT Trang 160, đàn cơ ngày 2/4/1928

          Ngoài ra, tôi cũng muốn nói thêm rằng: Lịch sử đă từng chứng minh: Dưới chế độ Cộng Sản, người dân không bao giờ có Tự do, Dân chủ và Nhân Quyền. Giai cấp thống trị th́ giàu có kết xù, c̣n giai cấp bị trị là dân chúng, th́ nghèo đói, khổ đau…

            Trong khi đạo Cao Đài vốn theo tôn chỉ phổ độ chúng sanh được phơi bày qua hai câu liễn đối ở mỗi cồng ra vào các Thánh Thất:

                        CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO H̉A B̀NH DÂN CHỦ MỤC.

                        ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN.

            Cả hai chủ trương của Đảng và Đạo hoàn toàn đi ngược chiều nhau, thử hỏi Hội Thánh hiện nay dựa vào Đảng Cộng Sản, được Đảng và Nhà Nước dẫn đường…. th́ sẽ đi về đâu ?

            Nói tóm lại, là một Tín đồ vốn chọn BI, TRÍ, DŨNG làm nền tảng cho đời tu của ḿnh, thế nên nhất định trước mắt ḿnh không bao giờ có người nào là kẻ thù thế là BI, tuy nhiên biết nhận định đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác…là TRÍ và mạnh dạn nói lên cái ác, cái tà… để giúp người khác xa lánh …là DŨNG.

            Cầu xin Ơn Trên phù hộ cho các tín đồ Cao Đài trong nước cũng như ở hải ngoại luôn giữ vững lời minh thệ của ḿnh với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đến ngày được hội hiệp cùng Thầy.

 

          HT. PHẠM VĂN KHẢM

 

                                                                              

           

           

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000