ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIỆT và/hay GIẢ

Bài Một: Hăy Thức Tĩnh Để “Hiệp Đồng Chư Môn Đệ, Ǵn Luật Lệ Cao Đài”

(Trích đoạn nguyên văn trong mục Lập Trường của Bản Tin Đại Đạo số 19 tháng 01 năm 1998)

       LTS: Nhân lúc t́m kiếm một vài tư liệu trong một tủ sách cũ, chúng tôi thấy được một vài tờ BẢN TIN ĐẠI ĐẠO với lập trường “Phải đánh tan các dư luận tuyên truyền xảo trá của chánh quyền VNCS, phải phơi bày các âm mưu thâm độc hại Đạo của họ cho những chánh phủ hay cơ quan nào lien lạc trực tiếp với chính quyền VNCS biết rơ…”“Hoàn cảnh thực tế hiện nay cho chúng ta thấy là chính quyền VNCS đă cưỡng bức tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh nhận Bản Hiến Chương 1997 với một HĐCQ hoàn toàn quốc doanh”. (Phần in nghiêng là trích nguyên văn bài viết có tựa đề “Cứu Đạo: Con Đường Đi Vào Hỏa Mù” trong mục LẬP TRƯỜNG được đăng trong Bản Tin Đại Đạo số 18 tháng 9 năm 1997.

       Tờ Bản Tin Đại Đạo do Bàn Trị Sự Hương đạo Vùng Hoa Thạnh Đốn chủ trương, gồm: CTS Trần Quang Cảnh, PTS Lê văn Cơ, TS Lê văn Tua.

       Những mục B́nh luận, Quan điểm… được đăng trong Tờ Bản Tin này cho đến hiện tại vẫn c̣n hiển hiện, vẫn là một thực tế làm nhói ḷng hàng triệu người con trung hiếu với Chí Tôn, với Hội Thánh đúng Chánh Pháp của Ngài.

       Than ôi! Hôm nay th́ Chánh Trị Sự Trần Quang Cảnh đă thay ḷng 1800 với những ǵ đă viết, đă nói, đă quay mặt với những huynh đệ đă từng một thời đồng cam cộng khổ v́ một ước nguyện chung là làm sao cho nền Chánh giáo của Chí Tôn không bị qui phàm bởi “một Hội Đồng Chưởng Quản hoàn toàn quốc doanh” (nhóm chữ của Trần Quang Cảnh dùng), để nhận phẩm tước (Lễ Sanh rồi Giáo Hữu) do chính những người-quốc-doanh ban cho, để khúm núm trước những người mà ông gọi (một cách có hàm ư miệt thị) là chính quyền Việt Nam Cộng Sản.

       V́ vậy, chúng tôi có ư định là sẽ trích đăng lại nguyên văn những bài viết (có thể là một vài đoạn trong bài hoặc là nguyên cả bài) trong tờ Bản Tin Đại Đạo mà chúng tôi có được để đồng đạo hiểu thêm về một CTS Trần Quang Cảnh của hôm qua và một Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh hôm nay.

Các bài viết có một tiêu đề chung là “THIỆT và/hay GIẢ” sẽ được đăng nhiều kỳ trong mục Góc Nh́n của Diễn Đàn Về Nguồn thuộc Hương Đạo Florida. (BBT).

o o o O o o o

       Nền Đạo lâm nguy hiện nay là cơ khảo đảo vô cùng nặng nề đối với toàn Đạo. Sách xưa có nói: “Gia bần mới tri hiếu tử. Nước loạn mới biết trung thần”. C̣n ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Cháy nhà mới ra mặt chuột”. Nền Đạo lâm nguy, chính là trường thi công quả mà Đức Chí Tôn đặt ra cho mỗi người tín đồ chúng ta, nếu chúng ta trốn tránh th́ giống như sĩ tử trốn thi. Vả lại, đây là dịp Đức Chí Tôn thể hiện lời nói từ lâu: “Thầy làm ra mặt các con coi”. Đây là dịp để chúng ta phân biệt người tốt kẻ xấu, phân biết trắng đen, ai v́ Thầy v́ Đạo, ai v́ quyền v́ lợi, không để vàng thau lẫn lộn. Cứ mỗi lần nền Đạo bị khảo đảo là lúc kẻ phản Đạo bị “cháy nhà ra mặt chuột”, để toàn Đạo chúng ta nhận thấy “chân dung kẻ phản đồ”.

       Đối với quư vị Chức sắc trong Hội Đồng Chưởng Quản, dù chúng tôi kính trọng quư vị do phẩm chức mà quư vị đă nhận lănh nơi Đức Chí Tôn, và một phần khác v́ chúng tôi biết đa số quư vị bị bắt buộc v́ một hoàn cảnh nào đómà phải nhập vào HĐCQ trong cảnh “nắng bề nào che bề đó”, nhưng chúng tôi không thể không nói thẳng ra rằng chúng tôi rất phẩn uất trước các sự việc xăy ra.

       Quư vị là Chức sắc Thiên phong, chúng tôi không nghĩ rằng quư vị không thông hiểu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền. Nhất là khi được Đức Lư Giáo Tông hay Đức Hộ Pháp phong thưởng, chúng tôi tin chắc là Đức Lư và Đức Hộ Pháp không lầm quư vị đâu. Đức Chí Tôn cũng từng nói là mỗi người chúng ta xuống thế gian này đều có một bổn phận, do đó chúng tôi nghĩ rằng quư vị Chức sắc trong HĐCQ có thể giữ một vai tṛ nào đó trong bức họa đồ Thiên cơ hiện tại. Tuy nhiên, không v́ lư do này mà quư vị cho rằng những việc làm của quư vị, dù sai luật lệ của Chí Tôn lập ra, đó là “cứu Đạo hay bảo vệ cho sự tồn vong của Đạo”. Chúng tôi thừa biết là đa số quư vị trong HĐCQ chỉ là những h́nh nộm, giống như “Hội đồng gật, Hội đồng ừ”, được lèo lái bởi một vài Chức sắc c̣n ham danh, ham lợi quyền, được trực tiếp điều khiển bởi chính quyền địa phương, một chánh quyền công khai nhúng tay vào nội bộ của tôn giáo để đàn áp. Chúng tôi cũng thừa biết một số quư vị đă bị ghi tên vào danh sách của HĐCQ, dù rằng thâm tâm của quư vị không muốn. (….). Hội Đồng Chưởng Quản thực ra đă bị một vài vị Chức sắc thao túng, lộng quyền để hiện nguyên chân tướng là “tham quyền, phản Đạo”, coi thường Hội Thánh, gạt gẩm tín đồ, vậy th́ quư vị cứ a dua theo hoài, th́ chắc chắn một ngày nào đó quư vị cũng sẽ bị đào thải mà thôi.

       Đă đến lúc chúng tôi kêu gọi các vị Chức sắc trong HĐCQ hăy v́ lương tri của ḿnh, không nên phí bỏ bao nhiêu năm hành Đạo mới được Đức Lư và Đức Hộ PHáp phong thưởng, nên noi gương vị Giám Đạo Liêm mà hành động. Chúng tôi nghĩ rằng đă đến lúc quư vị hăy thức tĩnh để “hiệp đồng chư môn đệ, ǵn luật lệ Cao Đài”, để khỏi mang tiếng với Đời, với Đạo. (……).

       Theo luật đạo, thường th́ tới tuổi 60, Đức Lư cho về hưu, hưởng chức hàm phong. Đa số quư vị hiện nay đă hơn tuổi này quá xa, nhưng v́ tấm ḷng lo lắng cho Đạo, nên tiếp tục muốn tham gia vào việc Đạo. Vấn đề “tham gia để cứu Đạo” đă đến lúc kết thúc, quư vị cũng đă thấy rơ rang là quư vị càng ngày càng tiếp tay để “phá Đạo” hơn là để “cứu Đạo”. Đă đến lúc quư vị nên noi gương hiền tỷ Giám Đạo Lê thị Liêm để khỏi làm ô danh Đạo và khỏi mất đi ḷng kính trọng của toàn đạo đối với một Chức sắc Thiên phong. Hăy nh́n kỹ trường hợp Thừa Sử Trương Ngọc Anh, về mặt đời th́ bị cảnh “vắt chanh bỏ vỏ”, về mặt Đạo th́ được kể như là một kẻ “phản Đạo”, chẳng được người đồng đạo nào nh́n đến. Nếu quư vị không tự “biết người, biết ḿnh”, th́ ngày nào đó quư vị cũng sẽ “thân bại danh liệt” mà thôi, chứ đừng tưởng rằng công việc quư vị đang làm, đó là “cứu Đạo”. Ngày đó cũng không xa lắm, khi các Chức sắc “thế phong” được đào tạo bởi Luật Công Cử sẽ tràn ngập vào các cơ cấu tổ chức của Đạo, th́ quư vị sẽ ở trong cảnh Từ Hải “hàng thần lơ láo, phận ḿnh ra chi”. [wow! Sao giống hôm nay dữ! (BBT)].

       (…)

       Chúng tôi mong rằng với những lời chân t́nh trên, quư vị Chức sắc trong HĐCQ đă đến lúc hăy mạnh dạn và dứt khoát tư tưởng hành đạo của ḿnh. HĐCQ ngày càng đi lún sâu vào con đường “phản Đạo” chứ không phải “cứu Đạo” nữa. Quư vị hăy thức tỉnh để giữ đúng lời thề lúc nhập môn “hiệp đồng chư môn đệ, ǵn luật lệ Cao Đài”.

       (…)

Bản Tin Đại Đạo số 19 tháng 01 năm 1998 (từ trang 1 đến trang 3)

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000