ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯ LUẬN VỀ "THƯ HỒI ÂM" CỦA TRỊNH THANH QUAN

 

          Đúng như lời của tác giả "Người Đạo Trung Kiên" ở trên: " Thông Báo của Chức Sắc HTĐ gởi cho toàn Đạo để biết nội t́nh loạn Đạo trong Ban Điều Hành Trí Huệ Cung chứ không phải để đối chất với mỗi cá nhân trong BĐH như vị thủ bồn Trịnh Thanh Quan chẳng hạn".

          Thật ra, chúng ta không cần phải bận tâm với Thư Hồi Âm của Trịnh Thanh Quan, một kẻ vô danh chỉ làm nhiệm vụ giữ tiền cho BĐH, thế mà dám hổn láo, qua mặt Trưởng Ban , Phó Ban và các Trưởng Ngành để vô lễ, phạm thượng đến Chức Sắc Hiệp Thiên Đài bề trên đáng kính. Không biết các vị trong BĐH đang ở đâu; hay là mang danh tu chơn nhưng đă cùng nhau bán linh hồn cho quỉ dữ!

          Dưới đây là một số ư kiến của đồng đạo trên facebook về người có tên là Trịnh Thanh Quan này:

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634