ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chủ đề: Làm thế nào giữ nền Chánh pháp của Chí Tôn

không bị qui phàm nơi hải ngoại?

Nhất Nguyên

       * Lời thưa trước:

       Tại buổi lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhăn tại TT Georgia, trong phần phát biểu của ḿnh, thay mặt cho đồng đạo tại Hương Đạo Florida, chúng tôi có dâng lời cầu xin lên Thầy Mẹ là “Xin cho chúng con được vững vàng trên sứ mạng ǵn giữ nền Chánh pháp của Thầy Mẹ không cho qui phàm nơi hải ngoại này”. (Xem phần phát biểu này tại đây). Sau khi xuống hội trường, nhiều đồng đạo gặp chúng tôi để chia sẻ sự đồng t́nh trong nội dung của thông điệp mà chúng tôi đă truyền tải; đồng thời cũng chia sẻ những trăn trở là làm thế nào để ǵn giữ nền Chánh pháp của Chí Tôn nơi hải ngoại này (và có thể nơi quốc nội nữa). Từ đó mới có chủ đề này. Ban Biên Tập cũng mời các đồng đạo đóng góp thêm bài vở để chủ đề này được hoàn hăo hơn. Xin email về Diễn Đàn Về Nguồn: huongdaoflorida@yahoo.com

Bài Một: ĐỊNH NGHĨA SƠ LƯỢC VÀI THUẬT NGỮ.

       Trước tiên, có lẽ nên định nghĩa sơ vài thuật ngữ quan trọng mà nó sẽ dễ dàng cho chúng ta theo dơi những bài tiếp theo.

       - PHÁP, có ư nghĩa rất rộng. Trong phạm vi đề mục này, chúng ta chỉ chú trọng đến LUẬT PHÁP, tức là những quy tắt ứng xử mang tính bắt buộc chung cho một cộng đồng - ở đây là một tôn giáo, do những vị giáo chủ và giai cấp lănh đạo giáo hội ban hành theo những tŕnh tự và thủ tục chặt chẽ theo đúng những quy định luật pháp của tôn giáo ḿnh, hoặc cũng có thể, được truyền thừa theo hướng tích cực từ một án lệ tôn giáo hoặc một văn hóa bản địa. Nhờ những quy tắc mang tính bắt buộc này – ta gọi là tín điều/giáo điều hay pháp điều - mà một cộng đồng tôn giáo có thể phát triển một cách trật tự theo hướng mong muốn của những vị giáo chủ hay của giai cấp lănh đạo giáo hội.

       - CHÁNH, hay Chính, là ngay thẳng, là điều đúng (trái với TÀ là không ngay thẳng, không đúng).

       - Vậy CHÁNH PHÁP là những pháp điều hay tín điều/giáo điều được đặt ra nhằm giúp tín đồ đạt được cảnh giới chân thiện mỹ trong đời sống nhị nguyên thường ngày và đạt được cảnh giới tâm linh mong muốn khi ĺa bỏ xác phàm: Niết Bàn (Phật giáo), Thiên đàng (Công giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo), Cơi Thiêng Liêng Hằng Sống (Cao Đài Giáo) .v.v…

       - PHI CHÁNH PHÁP là những hành động mà những người lănh đạo kế thừa một tôn giáo hiện tại không làm đúng/đi ngược lại với Chánh pháp đă có hoặc đặt ra những điều luật không đúng với thủ tục và tŕnh tự pháp định của tôn giáo nhằm đưa người tín đồ theo hướng của ḿnh muốn trong hiện tại, tức là đưa tín đồ vào hướng THẤT CHÁNH TRUYỀN hay Thất Chơn Truyền.

       Từ đây, chúng ta chỉ nói về những tín điều/pháp điều của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

       PHÁP CHÁNH TRUYỀN là pháp luật chơn chánh mà Đức Chí Tôn truyền dạy để làm căn bản lập giáo, tổ chức và điều hành nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Được Đức Chí Tôn giáng cơ ban cho ngay sau kkhi làm Lễ Khai Đạo tại Từ Lâm Tự đêm 15 rạng 16 tháng 10 năm B́nh Dần (20-11-1926), pḥ loan là Đức Hộ Pháp và Đức Thượng Phẩm.

       Bản văn Pháp Chánh Truyền này rất quan trọng nên Đức Lư Giáo Tông dạy Đức Hộ Pháp chú giải ra từng chi tiết cho thật rơ ràng để dễ thi hành, và dâng lên cho Đức Lư Giáo Tông duyệt lại rồi mới ban hành.

       Đạo Cao Đài có quyển Pháp Chánh Truyền Chú Giải làm cơ sở tổ chức, điều hành nền Đạo. Đây có thể nói là Hiến pháp của Đạo, do Đức Chí Tôn qui định, nên có tính cách cố định, bất di bất dịch trong bảy trăm ngàn năm. (Theo Đức Nguyên – CĐTĐ).

       ** Lúc nhỏ, tôi có đọc quyển Cao Đài Giáo Sơ Giải của Huệ Lương, rất thích lời giới thiệu của Duy Nhất mà tôi c̣n nhớ tới bây giờ. Đại ư, ông ví dụ ĐẠO như một ḍng suối. Không ai biết ḍng suối có từ thuở nào. Nhưng nước suối vẫn chảy và ḍng đời vẫn trôi.

       Thời gian qua dần làm cho cây cỏ mọc hoang che lấp ḍng suối, làm cho ta không thấy được ḍng suối. Nhưng ḍng suối vẫn chảy, ḍng đời vẫn trôi.

       Đến một lúc nào đó, có một người đến dọn dẹp cây cỏ hoang cho sạch sẻ và ḍng suối lại hiện ra trước mặt mọi người.

       Và hiện tượng này được lập đi lập lại theo ḍng thời gian nhưng suối vẫn chảy và ḍng đời vẫn trôi….

       Quan niệm về Đạo như vậy cho thấy tác giả Duy Nhất nghiêng về Đạo là một tôn giáo với giáo quyền và giáo luật nhiều hơn là Đạo theo Đức Lăo Tử. Lăo Tử cho rằng, Đạo là thiên đạo, là bản thể của vũ trụ, là nguồn gốc sinh ra trời đất, vạn vật, là đường lối muôn vật noi theo. Đạo tồn tại độc lập và bất biến… và Ngài bảo rằng: “ Ngô tri bất kỳ danh, Tự chi viết ĐẠO” (Ta không biết nó là ǵ, tạm gọi là Đạo). Muốn hiểu được “Đạo” của Lăo Tử ta cần phải nghiên cứu sâu rộng quyển Đạo Đức Kinh của Ngài và cả quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Chữ Đạo như vậy không phải là đối tượng được bàn đến trong chủ đề này.

       *** Trở lại sự so sánh của Duy Nhất ví Đạo như một ḍng suối.

       Mỗi môn đệ của Đức Chí Tôn đều biết rằng Ngài mở Đạo kỳ này là lần thứ ba, gọi là Tam Kỳ Phổ Đô. Lần thứ nhứt và thứ nh́ do chính Ngài chiết thân giáng trần để lập Đạo.

       Mở Đạo (ví dụ như ḍng suồi) lần thứ nhứt, sau thời gian dài đă bị con người canh cải làm cho nền Đạo thất chơn truyền không c̣n thấy nền chánh pháp nguyên thủy của nó nữa. Giống như  dần theo thời gian, cây cỏ mọc hoang che lấp ḍng suối làm cho ta không nhận ra được ḍng suối nữa. Nhưng ḍng suối vẫn cứ chảy.

       Cho nên Đức Thượng Đế đă chiết thân giáng trần mở Đạo lần thứ hai. Rồi thời gian dài sau đó, cỏ lại mọc hoang để không c̣n nhận ra được con suối nữa.

       Và đến lần mở Đạo thứ ba này th́ “Thầy nhứt định đến chính ḿnh Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà phải buộc lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con d́u dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo”. (Lời dạy của Đức Chí Tôn – TNHT).

       “Từ trước Ta giáng sanh lập Phật giáo gần sáu ngàn năm th́ Phật Đạo chánh truyền gần thay đổi. Ta hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhất định lấy huyền diệu mà giáo đạo, chớ không giáng sanh nữa…..” (Đức Chí Tôn – TNHT). Ta có thể hiểu lời dạy này như thế này: Đức Chí Tôn chiết thân giáng sanh lập Phật giáo, th́ Phật giáo đúng chơn truyền khoảng sáu ngàn năm rồi sau đó Phật Đạo chánh truyền gần thay đổi.

       Phật Đạo chánh truyền dù có thay đổi; nhưng chánh truyền Phật Đạo đă được kéo dài đến sáu ngàn năm. C̣n Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ th́ những môn đệ của Chí Tôn đều được dạy rằng Chí Tôn mở kỳ Phổ độ Thứ Ba này kéo dài đến bảy trăm ngàn năm. Nhưng tuổi Đạo chưa đầy 100 th́ giáo pháp chơn truyền đă bị canh cải th́ làm sao chánh truyền của Đức Chí Tôn giữ được đến bảy trăm ngàn năm? Hay là trong tương lai gần, Chí Tôn sẽ hủy bỏ thời gian kéo dài nền chánh pháp của Tam Kỳ Phổ Độ để mở ra một Tứ Kỳ Phổ Độ để dẹp những đám cỏ hoang phủ trên ḍng suối Đạo?

       Có đồng đạo c̣n nói rằng, tôi ăn đủ 10 ngày chay, thậm chí chay trường; hằng ngày tụng kinh, làm công quả, khi chết cũng đủ kinh kệ giống như các anh, không khác ǵ cả; thậm chí tôi chúng tôi c̣n hơn các anh là biết thuần phục Hội Thánh, có nghĩa là đang làm đúng Điều Thứ Nhứt trong Tứ Đại Điều Quy mà Hội Thánh dạy: “Phải tuân lời dạy của Bề Trên…”, th́ có khác ǵ với các anh đâu mà tối ngày các anh cứ “hát” bài Về Đi Anh, Người Về Đâu… hoài vậy?

       Nội dung những thắc mắc này sẽ được đề cập đến trong những bài tiếp sau của chủ đề này.

       Xin b́nh an trong đời sống và trong tâm hồn đến với tất cả quư Chức sắc Thiên phong cùng đồng đạo!

Florida, ngày 28/5/2022

Nhất Nguyên

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000