ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Chủ đề: Những góc nh́n về đạo Cao Đài

Bài Một:Tôi chưa thể tự cho phép ḿnh được nghỉ

Điền Lạc.

       Đôi lời trần t́nh:

       Kính Quư đồng đạo thân mến,

       Kính quư chức sắc, chức việc, và chư đồng đạo môn đệ của Chí Tôn,

       Kính chư huynh tỷ  Bàn Tri Sự Hương đạo Florida, Mỹ Quốc

       Lời đầu tiên tôi kính chúc chư huynh tỷ là Chức sắc, Chức việc, và đồng đạo ngoan hiền của Chí Tôn Từ Phụ được vạn sự b́nh an hưởng nhiều hồng ân của hai Đấng Phụ mẫu thiêng liêng.

       Do nhiều biến cố xảy ra trong đời làm cho con người mệt mỏi.  Đôi khi tôi muốn t́m một bóng mát bên đường để tạm nghỉ chân. Nhưng chưa thể! C̣n nhiều việc Đức Chí Tôn cần ḿnh làm; nên tôi chưa thể tự cho phép ḿnh được nghỉ ngơi. Tại sao?

       Hằng ngày vào cúng Thầy, tôi đều nguyện dâng cả Tam Bửu của ḿnh gồm: mảnh h́nh hài (thể xác), tinh thần trí năo và linh hồn của tôi lên cho Đại Từ Phụ tùy phương sử dụng. Dường như tôi vẳng nghe một tiếng nói từ xa thẳm trên không trung : con đă hứa dâng ba món báu ấy cho Thầy sử dụng, Thầy đang cần con sao con lại toan t́m bóng mát nghỉ chân chứ? Các anh em con đang rối đường đi vào ngơ cụt cần con phải lo góp sức cứu giúp chúng. Cứ mỗi năm năm một lần phong phẩm tước. Chúng tưởng đó là của Thầy nên vội vàng t́nh nguyện lảnh ban. Chúng nó nào có biết đó không phải của Thầy Ban. Làm sao Thầy chấm công quả cho những đứa nhiệt t́nh khờ khạo ấy?Thầy không muốn chúng nó hoài công vô ích. Cứu chúng nó như cứu hỏa nên Thầy mới nhờ các con. Vậy mà con lại có ư định ngồi nghỉ ngơi? Các anh em con hăm hở chen nhau vào ngơ cụt. Con ngồi nghỉ không nói ǵ cho họ biết, Các con thấy có ích kỷ quá không?

       Tôi giật ḿnh tự trách. Ta c̣n thở tức c̣n sự sống tại thế gian là ta đă được hồng ân của Đại Từ Phụ ban cho; ta c̣n một chút tỉnh táo để suy nghĩ này nọ cũng nhờ hồng ân Chí Tôn ban cho. Tôi bây giờ không c̣n là của tôi nữa. Tôi đă dâng hết cho Đại Từ Phụ tùy phương sử dụng rồi. Vậy c̣n sống là  c̣n nhiệm vụ với thiêng liêng: Thầy đang sử dụng mảnh h́nh hài và trí năo và tinh thần của ḿnh đấy. Tôi quyết định đứng dậy bước đi tiếp. Đôi khi thấy ḿnh đă bất lực không hiến được một chút nghĩ suy giúp anh em ḿnh tỉnh giấc là không cứu văn được cơ thất pháp của đạo Thầy.

       Đức Hộ Pháp đă than:

       “Rồi đây ai đến cầm chơn pháp,

       Tô điểm non sông đạo lẫn đời?”

      Con cầu nguyện ơn trên phù hộ cho con được gặp vị cứu tinh của đạo. Con nguyền sẽ dốc hết cả h́nh hài, tinh thần trí năo của con để hợp tác giúp cho vị ấy “điểm tô cho Đạo và Đời”. Đạo và đời ở đây tôi muốn chỉ nói trong phạm vi Cao Đài mà thôi. Đạo là Hiệp Thiên Đài, đời ở đây là Cửu Trùng Đài.

       Muốn lập lại trật tự kỷ cương của Đại Đạo cho mọi người tâm phục khẩu phục không có con đường nào khác hơn  mọi sinh hoạt đạo sự từ trung ương đến địa phương đểu nhất nhất phải trong khuôn khổ Luật Pháp của Đại Đạo.  Hành chánh đạo có thể thay đổi cho phù hợp với sự tiến hóa của xă hội. Tân Luật, Đạo Luật có thể thay đổi đúng theo quy định của Pháp và Luật Đạo. C̣n lại Pháp Chánh Truyền chỉ có Chí Tôn, Đạo Nghị Định chỉ có Giáo Tông và Hộ Pháp mới có quyền thay đổi.

       Tôi từng suy nghĩ tại sao một tôn giáo lớn mạnh như Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ có nhiệm vụ phổ độ cả chúng sanh trên hành tinh này, hiện  được nhà nước CHXHCNVN cho phép hoạt động mà nhơn sanh lại không  khâm phục? V́ toàn bộ đi ngoài Pháp Chánh Truyền. Nói khác đi không phải đạo của Chí Tôn. V́ tất cả đang bị những người phàm tục thao túng và vẻ vời không lợi ích cho sự tấn hóa tâm linh. Nên tất cả đă biến chánh tín thành mê tín.

       Một tôn giáo dù lớn đến đâu khi không được nhơn tâm khâm phục th́ cũng không có ư nghĩa. Nhơn sanh giờ này sau gần 100 năm học hỏi nơi Tam Kỳ Phổ Độ đă khôn ra rồi, không c̣n nhắm mắt tin theo những ǵ mà họ biết là mê tín và sai chân lư.

       Hôm nay tôi xin đặt vấn đề lớn trong chủ đề NHỮNG GÓC NH̀N VỀ ĐẠO CAO ĐÀI: cho mọi người cùng để tâm suy ngẫm, gồm có:

       1/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài phải có một Hội Thánh Lưỡng Đài làm việc trong khuôn khổ Pháp Chánh Truyền.

       2/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài không cần có đủ hai Đài, làm việc với sự suy nghĩ của các chức sắc lớn.

       3/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài chỉ c̣n tên gọi CAO ĐÀI là đủ.

       4/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài có thể không có Hội Thánh Lưỡng Đài, nhưng tuyệt đối không thể có một Hội Thánh duy nhứt lănh đạo cả hai Đài.

       5/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài do Chí Tôn lập nhiều phái để dễ phổ độ. Đức Chí Tôn giao phầnvô vi cho một phái và giao hữu h́nh cho Phái Tây Ninh.

       Với những góc nh́n sai biệt nhau như vậy đă khiến cho có một trường ngôn luận sôi nổi trên mạng xă hội nên có những lập trường khác nhau đưa đến NHỮNG CÁCH HÀNH ĐẠO KHÁC NHAU:

       1/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài phải dựa vào các tổ chức Tôn giáo và nhân quyền quốc tế để phục hồi. Đại diện cho nhóm này là Khối Nhơn Sanh.

       2/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài muốn dùng luật pháp của Đạo và nhà nước để bảo vệ Đạo Pháp. Đại diện nhóm này là các Chức Sắc và Nhân Sĩ trong nước.

       3/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài muốn phát triển vật chất cho dù có hy sinh phần tinh thần. Đại diện nhóm này là Cao Đài ngoài Pháp Chánh Truyền đang nắm tất cả cơ sở thờ tự.

       4/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài muốn co cụm không dùng trí năo tinh thần ra nghĩ cách bảo vệ Đạo. Chờ mọi thứ Chí Tôn sẽ lo sẵn. Đại diện nhóm này  là các Bàn Tri Sự các Hương Đạo chỉ chuyên lo hành lễ tang tế sự nếu có ai yêu cầu.

       5/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài mặc ai muốn làm ǵ cũng được yêu cầu đừng xóa mất tên đạo Cao Đài trong nước Việt nam là được. Đại diện nhóm này là các vị nhân sĩ đang ḍ dẫm con đường thứ ba Đại Đạo tức tu chơn.

       Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng góc nh́n và cách đi của từng nhóm đại điện:

       Trước tiên cần thiết phải nói về pháp lư.

       Quyết định số 10 của Ban Tôn giáo chánh phủ năm 1997:  điều một: “Công nhận cho giáo hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được phép hoạt động..” với văn bản này, mọi tín đồ của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ đều được nhà nước CHXHCNVN được phép hoạt động hợp pháp. Việc hoạt động như thế nào là vấn đề nội bộ của Đạo. Nhơn sanh tín đồ được quyền đem luật pháp đạo ra để xử lư những người làm sai pháp luật dù cho đó là cấp nào. Đây là một lợi thế pháp lư vững chắc cho đạo Cao Đài.

       Không người tín đồ Cao đài nào không biết câu Ngũ Nguyện sau mỗi khi cúng tứ thời xong: Câu ngũ nguyện này được hiểu trái ngược nhau: có người hiểu rằng sau khi cúng Thầy xong, Ta cầu xin Thầy làm giùm cho chúng sanh 5 điều ấy (ngũ nguyện). Có người hiểu rằng sau khi cúng Thầy xong chúng ta nguyện sẽ làm 5 điều đó thay cho Thầy (ngũ nguyện). Nguyện không phải là xin. Cầu nguyện không phải là cầu xin.

       Hiểu như vậy, ta mới xem chúng ta đă hứa với Chí Tôn làm ǵ?

       1/ Hoằng khai Đại Đạo

       2/ Phổ độ chúng sanh..

       3/ Tha thứ tội t́nh cho chư đệ tử của Người.

       4/ Làm cho thiên hạ thái b́nh.

       5/ Giữ cho Thánh Thất được an ninh..

       Cách hiểu này phù hợp với lời dâng Tam Bửu khi cúng Thầy:

       Con nguyện dâng cả mảnh h́nh hài (tinh thần trí năo, linh hồn) lên Thầy dùng phương nào th́ dùng tức là dùng vào thực hiện 5 việc (ngũ nguyện) đă hứa.

       Đạo của Thầy mở ra để phổ độ cả chúng sanh chứ không mở riêng cho một đối tượng nào. Dù cho cấp thấp nhứt là  Nhơn Đạo đến cấp cao nhứt là Phật đạo, Thiên đạo tất cả đều có bài vở và chương tŕnh riêng cho mỗi cấp.

       Đạo của Thầy mở ra để cho mọi tŕnh độ tấn hóa đều học được và làm công cụ phổ độ được. Muốn đắc đạo duy có một con đường duy nhứt là phổ độ cả chúng sanh (TNHT). Đạo của Thầy có thể ví như một siêu đại lộ, mọi phương tiện giao thông từ đi bộ dĩ chí cho đến tàu điện siêu tốc đề có thể tham gia giao thông được. V́ Đạo Cao Đài là Đạo Trời.

       Khi hiểu được tầm vĩ mô của đạo Trời như vậy, ta cứ yên tâm vào đó tu học theo từng bài từng cấp học. Trước cơ thử thách lớn gọi là đại khảo. Nhơn sanh với tŕnh độ bất nhứt đă nh́n đạo Thầy với những góc nh́n không giống nhau. Dù cho có những góc nh́n khác nhau tất cả đều phải có một điểm chung là Thiên Luật phải ǵn.

       Trong chủ đề Những Góc Nh́n về Đạo Cao Đài như trên đă tŕnh bày có năm khuynh hướng riêng. Được chia ra làm hai nhóm chính: Nhóm tùng Luật Pháp và nhóm Không tùng luật pháp của đại đạo.

       A/ Nhóm tùng Luật Pháp gồm:

       1/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài phải có một Hội Thánh Lưỡng Đài làm việc trong khuôn khổ Pháp Chánh Truyền.

       4/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài có thể không có Hội Thánh Lưỡng đài, nhưng tuyệt đối không thể có một Hội Thánh duy nhứt lănh đạo cả hai Đài.

       B/ Nhóm không tùng luật Pháp gồm:

       1/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài không cần có đủ hai Đài, làm việc với sự suy nghĩ của các chức sắc lớn.

       2/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài chỉ c̣n tên gọi CAO ĐÀI là đủ.

       3/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài do Chí Tôn lập nhiều phái để dễ phổ độ. Đức chí Tôn giao vô vi cho một phái và giao hữu h́nh cho Phái Tây Ninh.

       Với chủ đề khá rộng và khá bao trùm mọi lảnh vực tu học không thể tóm gọn trong một bài phân tích và t́m hiểu được. Chúng tôi sẽ lần lược phân tích từng đặc tính của các góc nh́n để có cái nh́n đâu là chân lư của đạo Trời. Tôi không tham vọng làm một việc lớn lao nào. Chỉ thương cho những bạn đồng môn đang bị rối mù trước một rừng quan điểm lệch lạc cục bộ trên mạng xă hội. Dĩ nhiên thấy lư luận đa chiều mà chiều nào cũng có lư nên dễ tin mà chạy theo ngọn chứ không theo gốc đạo.

       Đứng trước thời điểm mỗi 5 năm một lần việc cầu phong thăng thưởng phẩm tước sắp sửa khai mạc, nhiều bằng hữu hỏi tôi xin cho lời góp ư. Tôi với tinh thần đạo Thầy vốn vô cùng quư báu không đem bán nài bán ép một ai. Nên có bài viết này để đáp lại các cảm t́nh quư mến mà các bạn đạo  ưu ái dành cho tôi một câu giải đáp chân thành.

       Xin hẹn những bài viết chi tiết vào các kỳ tới trong chủ đề Những góc nh́n về Đạo Cao Đài. Kính chào tạm biệt.

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 12 tháng 3 Nhâm Dần.

Điền Lạc

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000