ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dễ thôi ông G.S Nguyễn Phú Trọng

Tiến sĩ Nguyễn Quang A

 

 

            Tiếp xúc với cử tri Hà Nội ông đại biểu quốc hội, cũng là Tổng Bí thư của Đảng CSVN, Gs. Nguyễn Phú Trọng than văn “chuẩn bị nhân sự là vấn đề rất khó khăn, phức tạp.” Ư ông nói nhân sự của đảng ông. Đó là việc nội bộ của một đảng chính trị người ngoài chả cần bận tâm, nhưng cái đảng của ông lại đ̣i độc quyền lănh đạo toàn diện đất nước của tôi, nên tôi góp ư cùng ông Giáo sư rằng việc ấy dễ lắm ông ạ: các ông hăy trả lại quyền vốn có của dân, “quyền quyết định chọn người lănh đạo của ḿnh”. Thế thôi! Ông là Giáo sư, đảng của ông có bao nhiêu người tự cho là tinh hoa của dân tộc há chẳng hiểu sự thật đơn giản và rất dễ hiểu đó sao? https://www.danluan.org/files/u5487/11205486_825734154142598_3554147524120647635_n.jpg

 

           Gần 30 năm trước, các ông đành trả lại một phần quyền tự do kinh doanh cho người dân. Việc ấy đă cứu các ông khỏi sự sụp đổ đă là nguyên nhân chính của sự thành công của công cuộc mà các ông gọi là “đổi mới” khiến cho nhân dân Việt Nam bớt khó khăn, có đời sống kinh tế được cải thiện đáng kể. Các ông có thể kể công về cuộc đổi mới ấy, ai thèm chấp. Cái “công” lớn nhất của các ông là đă trả lại một phần đáng kể quyền kinh doanh của người dân mà nhân danh chủ nghĩa Marx Lenin các ông đă tước đoạt của họ.

           Để đất nước phát triển, cần đổi mới chính trị. Và đơn giản nhất là các ông trả lại cái quyền vốn có của người dân (được Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 mà Việt Nam đă long trọng tham gia từ năm 1982 và có nghĩa vụ thi hành). Ngoài các quyền con người cơ bản khác, dân c̣n có quyền tham gia chính trị (Điều 25): “a) tham gia điều hành các công việc xă hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện do họ tự do lựa chọn; b) bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, b́nh đẳng và bỏ phiếu kín, nhằm đảm bảo cho cử tri được tự do bày tỏ ư nguyện của ḿnh;”. Điều 25 cũng đ̣i hỏi “không có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lư nào” đối với việc người dân thực hiện các quyền trên của họ.

           Quyền này của dân đă bị các ông cướp mất từ lâu và lẽ ra từ năm 1982, sau khi tham gia vào Công ước quốc tế trên, các ông phải có nghĩa vụ trả lại cho dân. Hăy trả lại cho dân quyền đó (và nhân dân hăy cứ thực thi tất cả các quyền của ḿnh chẳng đợi ai ban phát và không ngừng nghỉ đ̣i, ép Đảng CSVN, Nhà nước Việt Nam phải tuân thủ pháp luật quốc tế mà Việt Nam đă thông qua) th́ ông Giáo sư chẳng cần lo “nhân sự là vấn đề rất khó khăn và phức tạp” nữa. Các ông đă cướp quyền đó của dân và nếu không trả lại dân, th́ vấn đề nội bộ của các ông sẽ muôn đời rất khó khăn và phức tạp và vô phương cứu chữa.

           Các ông trả lại quyền đó cho dân (tức là phải có các cuộc bầu cử định kỳ chân thực; phải có ủy ban bầu cử độc lập lo liệu việc bầu cử và kiểm phiếu công minh với sự giám sát của các đảng và báo chí [mà Hiến pháp đă đề ra nhưng các ông lại muốn không thực hiện]; người dân được tự do ứng cử [chứ không để cho đảng ông “cử” và dân cạnh tranh “bầu”; phải có ít nhất 1 đảng chính trị nữa cạnh tranh lành mạnh với đảng ông), th́ nhân dân bằng lá phiếu của ḿnh sẽ giải quyết vấn đề nhân sự của lănh đạo đất nước. Đó là việc của dân chúng tôi không phải việc của ông, thưa Gs. Nguyễn Phú Trọng!

           Nếu thế, th́ đảng của ông cũng buộc phải cải tổ để lo nhân sự của riêng các ông (nhưng không chắc của đất nước nếu các ông không được dân tín nhiệm bầu).

           Đấy là cách duy nhất để các ông có thể vẫn c̣n giữ được các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa ở Việt Nam. Các ông có muốn không? Chắc hẳn là muốn. Nhưng không có free lunch (bữa ăn miễn phí); đấy là quy luật của cuộc sống. Nói cách khác nếu các ông muốn giữ được 3 quyền quan trọng ấy, th́ các ông dứt khoát phải bỏ cái “độc quyền” của các ông đi. Không hiểu điều đó các ông sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác. Hy vọng ông Giáo sư và các vị tinh hoa của đảng ông hiểu sự thật rất đơn giản này và có hành động phù hợp với ư dân và ḷng dân.

 

Nguồn Dân Luận   http://www.danluan.org/tin-tuc/20150511/nguyen-quang-a-de-thoi-ong-gs-nguyen-phu-trong

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634