ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ PHẠM THẬT SỰ ĐẬP PHÁ
TƯỢNG ĐỨC HỘ PHÁP
TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG VÀ PHNOM-PÊNH LÀ AI?

Điền Lạc

          Những sự việc gần đây xảy ra trong cửa Đạo Cao Đài Tây Ninh khiến cho nhơn sanh vô cùng lo lắng: Bức tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành tại Hộ Pháp Đường nội ô Ṭa Thánh Tây Ninh bị đập phá dưới sự canh giữ nghiêm nhặt của Bảo vệ. Thủ phạm cho đến nay vẫn chưa bị bắt và bức tượng Đức Hộ Pháp bằng đá trắng tại nền củ Liên Đài ĐHP ở Thánh Thất Pnom-Pênh cũng bị đập. Thủ phạm bị bắt giam nhưng đến ngày ra Ṭa th́ được thả. Thực hư chuyện này thật nhiều bí ẩn không thể giải thích được. Tuy nhiên, đọc bài thi của Đức Lư Giáo Tông ta mới thấy Thiên Điều thật công bằng, mải lông mủi kim cũng không qua lọt:

“..Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công b́nh vùa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn thận ḿnh".
                                                         Lư Giáo Tông.

          Hai tên giang hồ Vơ Đông Giang và Nguyễn Ngọc Lam đập phá bức tượng Đức Hộ Pháp tại Pnom Pênh bị bắt sau đó được thả tự do cho thấy thủ phạm chánh thức là một người khác đang đứng đằng sau. V́ hai tên này chỉ là người làm thuê lấy tiền.

          Thật vậy, các cơ quan chức năng đang truy t́m thủ phạm đập phá cả hai bức tượng của Đức Hộ Pháp một tại Ṭa Thánh Tây Ninh, một tại Pnom-Pênh th́ thủ phạm đột nhiên xuất hiện. Một người mà đồng đạo không bao giờ ngờ tới….

          Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ông Đầu Sư Thượng Tám Thanh đă kư Văn Thơ số 01/91/HT-VT gởi Bộ Trưởng Bộ Lễ Nghi Tôn Giáo Vương Quốc Campuchia xác nhận:

“Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây ninh, tại các Thánh Thất trong nước hoặc ngoài nước thống nhứt chỉ thờ biểu tượng Thiên Nhăn (Con Mắt) c̣n các Đấng Thiêng Liêng thờ th́ viết Bằng chữ Nho.” (xem ảnh Văn Thơ)

          Như vậy đă rơ thủ phạm chánh ra lịnh đập phá Tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành tại Hộ Pháp Đường và tại Kim Biên đă xuất đầu lộ diện. Đó chính là Nguyễn Thành Tám có tên Đạo là Đầu Sư Thượng Tám Thanh (ĐS.TTT).

          Tại sao ta có thể khẳng định được điều đó? Đây là bằng chứng: ĐS.TTT đă phủ nhận việc thờ tượng cốt trong Đạo Cao Đài nên cần phải đập bỏ.

          Với ư nghĩa trong lời xác nhận trên đây, th́ việc đập phá bức tượng ngọc thạch Đức Hộ Pháp ban phép lành tại Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh số 284 đường Mao-Sênh-Tong Thành Phố Pnom Pênh là phù hợp với nội dung Văn Thơ số 01/91/HT-VT của Nguyễn Thành Tám.

          Nhờ văn thơ này gởi đến Chánh Phủ Hoàng Gia Campuchia nên hai tên đập phá tượng ngày 22-09-2015 bị MP hoàng gia bắt đă được thả tự do. Tiếp tục sau khi bức tượng dù bị đập gảy tay vẫn được an vị tại nền tháp Liên Đài khiến cho kế hoạch của ĐS.TTT bị găy. Ông Vơ Quang Minh lại được chỉ đạo phải làm đơn xin chánh quyền hoàng gia hủy bỏ văn thơ cho phép đă cấp ( Công Văn số 583/14 ngày 17-10-2014).

          Câu nói lập lờ nước đôi trong Văn Thơ 01/91/HT-VT, ĐS.TTT đă tung một quả mù làm cho dư luận đồng Đạo và xă hội hoang mang cho là việc làm đập phá tượng của ĐS.TTT có tội hay không?

          Thật ra th́ hai khái niệm “thờ cúng” và “kỹ niệm” hoàn toàn khác nhau. Ông ĐS.TTT cố t́nh đem khái niệm thờ cúng đi giải thích việc dựng tượng cốt kỹ niệm để chạy tội với nhơn sanh. Tại Ṭa Thánh, các Thánh Thất địa phương trong cả nước cũng vẫn có tượng cốt -nằm ngoài ngôi Bát Quá Đài - như: Tượng Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh trên Thất Đầu Xà nơi Bán Nguyệt ngũ Lôi Đài, tượng Đức Di Lặc trên Phi Tưởng Đài, Tam Thế Phật nơi nóc Bát Quái Đài, Ông Thiện, Ông Ác, Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh nơi mặt trước Ṭa Thánh, tượng Thái Tử Sĩ Đạt Ta và Ngài Sa Nặc tại sân Đại Đồng Xă v.v.

          Một sự thật phủ phàng và nhục nhă không thể kể xiết cho người gọi là đứng đầu Hội Thánh của ĐS.TTT là mảnh đất di sản của Đạo do Đức Hộ Pháp tạo dựng hợp pháp tại Pnom Pênh là 10.800 m2 để lại cho đời sau th́ nay chỉ c̣n 600 m2 do HĐCQ bán trong thời có pháp nhân lập được nên phàm giáo. Với 600 m2 này ĐS.TTT cũng nhẫn tâm bán luôn. V́ c̣n kẹt có bức tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành được Hoàng Gia cấp phép xây dựng hợp pháp đang an vị tại đó không bàn giao cho người mua được, nên bằng mọi cách phải di dời bức tượng ra khỏi nơi ấy.v.v.

          Ngẫm lại mà đau ḷng: Thế hệ sau không tạo thêm để mở rộng Đại Đạo ra thế giới th́ cũng phải có trách nhiệm ǵn giữ cho nguyên vẹn. Qui mô đă không mở rộng được nay lại c̣n thu hẹp lại, vậy mà gọi là “Phổ Độ Chúng Sanh” sao? Đây là một hành vi diễn tiến phá Đạo. Đồng Đạo hăy coi như đây là một tội phạm chưa được khởi tố theo h́nh luật của Đạo. trước đây, chuyện bán hơn 5 (năm) mẫu đất Đạo tại khu Thánh Thất Dĩ-An B́nh-Dương do Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Khưu Kim Ngọc (không con cháu) hiến cho Hội Thánh cũng được ĐS. TTT làm diễn ra trót lọt.

          Vấn đề đập phá Tượng Hộ Pháp ban phép lành ta thấy được tiến hành ở cả hai nơi trong thời gian cách nhau không xa; Đó là ngay tại Hộ Pháp Đường nằm trong khuông viên nội ô Ṭa Thánh ngay trước mắt cái gọi là văn pḥng Hội Thánh, có được lực lượng bảo vệ cẩn mật nhưng cũng bị đập. Kẻ gian đập phá này chưa bị bắt dù thời gian trôi qua gần cả năm nay. Không lẽ lực lượng an ninh của ḿnh dở hơn của Campuchia? Không dở, nhưng chưa bắt v́ có nguyên nhân nhạy cảm riêng. Ví dù có bắt được quả tang th́ cũng được thả ra như hai tên Vơ Đông Giang và Nguyễn Ngọc Lam ở Pnom Pênh.

          Việc đập phá ở cả hai nơi đều an toàn, không một ai bị trị tội, v́ cái văn thơ số 01/91/HT-VT làm b́nh phong che chở. Mỗi nơi có một ư nghĩa riêng. Ở Campuchia th́ có thể ĐS.TTT ngụy biện đổ cho việc đă trót lỡ bán mặt bằng, nhưng trên phần đất c̣n kẹt công tŕnh bức tượng nằm trong đó không giao cho người mua được phải chịu bồi thường nếu có Ṭa án Campuchia phán quyết. Chuyện ra Ṭa, Chưởng Quản ĐS.TTT chẳng muốn chút nào nên phải đi bằng con đường khác vận động cho chánh quyền hoàng gia hủy bỏ quyết định đă cấp cho Đạo xây dựng Tượng.

          C̣n việc đập tượng ở Hộ Pháp Đường giải thích thế nào? Chắc chắn ĐS.TTT không đập tượng để bán đất Hộ Pháp Đường lấy tiền như ở Pnom Pênh. ĐS.TTT bán một thứ khác quan trọng hơn, quí báu hơn, đắt giá hơn mà không thể có tiền là mua được. Đó là Đức Tin của nhơn sanh về sự huyền diệu của Chí Tôn và Tôn Sư Hộ Pháp. Người tín hữu Cao Đài luôn đặt niềm tin mănh liệt vào sự anh linh và công b́nh của cây Gián Ma Sử của Đức Hộ Pháp mà không dám làm việc trái Đạo phạm luật pháp. ĐS.TTT đă lợi dụng tâm lư này để khiến cho nhơn sanh thấy rằng, sau việc đập tượng ở Hộ Pháp Đường không một ai bị h́nh phạt ǵ hết, như vậy là Đức Hộ Pháp nay không c̣n linh thiêng nữa!!!

          ĐS.TTT lợi dụng sự hiểu biết chưa hoàn hảo của nhơn sanh về sự huyền diệu của cây Gián Ma Xử mới hành động khờ khạo như vậy. Các bức tượng đều được đúc bằng đá, cát, xi măng cốt thép th́ không thể trừng trị được ai. Đức Hộ Pháp càng không trừng trị người v́ sự ích kỷ nóng giận, nhứt là những ai bất kính với ḿnh, mà Ngài trừng trị bằng Thiên Điều. Thể xác có thể an toàn, nhưng linh hồn th́ sẽ bị tiêu tan ra tro bụi. “Dầu qua dương pháp, Luật hành Diêm Vương” (Kinh Sám Hối). Đây là một hành vi phá Đạo khủng khiếp lớn hơn cả việc đập tượng cốt ở Campuchia nữa. Đồng Đạo hăy sáng suốt nhận định mà củng cố giữ vững đức tin của ḿnh!
         

          Trong diễn văn ngày 15 tháng 8 năm Quư Đậu, với tựa đề Khuê Bài Thiêng Liêng Chi Vị, Đức Hộ Pháp có chỉ rơ: “muốn phá Đạo không ǵ hay bằng phá luật pháp của Đạo”. Hội Đồng Chưởng Quản đă lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng của nhà nước, tự ư thành lập Hiến Chương xin cấp pháp nhân cho Đạo ngoài Pháp Chánh Truyền để đẩy con thuyền Đại Đạo vào Bàng Môn Tả Đạo. Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm phá Đạo mà HĐCQ đă không ngần ngại thực hiện.

          Nếu nh́n các sự kiện riêng lẻ th́ người Đạo không h́nh dung nỗi ư đồ thâm độc của HĐCQ. Nhưng khi xâu chuỗi lại các sự kiện mới thấy hết ư nghĩa khủng khiếp của nhóm người đứng đầu cái gọi là Hội Thánh hiện nay. Họ phá Đạo có Kế Hoạch và chiến lược rơ ràng.
Đến đây, người tín hữu là môn đệ Cao Đài Ngọc Đế ai cũng có thể đặt câu hỏi:

          -Tại sao nếu luật Đạo đă qui định không thờ tượng cốt th́ HĐCQ có thể công khai đập tượng này bỏ giữa công cộng, lại phải đập lén lút?

          -Tại sao, việc đập phá bức tượng thành công (găy hai khủy tay), rồi c̣n phải làm đơn xin chánh quyền hoàng gia hủy bỏ quyết định cho phép? Họ sợ cái ǵ?

          -Tại sao thủ phạm bị bắt được rồi th́ được thả tự do không bị xét xử???

          -Tại sao đồng đạo đến Thánh Thất làm công quả ǵn giữ của công th́ bị ĐS.TTT trong văn thơ số 01/91/HT-VT cho rằng đến chiếm Thánh Thất? Không lẽ cả Thánh Thất này chỉ có một ḿnh Ông Vơ Quang Minh là được ở, v́ có lịnh bổ nhiệm? Ngoài ra th́ không được?

          Câu giải đáp rất dễ dàng: là v́ họ muốn bán tất cả vật chất lẫn tinh thần liên quan đến Đức Hộ Pháp nhưng c̣n sợ tai tiếng nên phải ném đá dấu tay. Không lẽ đến giờ phút này họ vẫn c̣n xem Đức Hộ Pháp là một tội nhân như bản án Cao Đài đề ra?

          Văn thơ 01/91/HT-VT là một văn bản thuyết phục nhứt cho thấy sự tự thú tội của Đầu Sư Thượng Tám Thanh.

          Trên đây là những bằng chứng đầy đủ, rơ ràng không thể tranh cải cho thấy can phạm chính là Nguyễn Thành Tám (Chưởng Quản Hội Thánh), và chiến lược phá Đạo như thế nào của ông ấy.

“Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công b́nh vùa sức kẻ chơn thành.”

          Chúng ta là những môn đệ trung thành tuyệt đối với Đạo không một ư tà tây luôn tin rằng sự việc lần hồi sẽ sáng tỏ thêm. Chúng ta đừng im lặng nữa! Đừng biết mà không dám nói! Đừng nói câu ai làm trật người đó chịu, ḿnh không làm th́ thôi. Đây là câu nói thiếu trách nhiệm với chính ḿnh khi lập thệ là; “giữ dạ vô tư, dù cha mẹ anh em vợ con cũng đồng nhứt luật…”. Im lặng là đồng lơa với tội lỗi, là tội đồ Đại Đạo, là thiếu trách nhiệm với Chí Tôn với Tam Giáo Tam Trấn đă để đánh mất Đạo Trời không để cho nhơn sanh thế hệ sau này tu học. Đạo Cao Đài không phải chỉ phổ độ cho thế hệ hiện nay mà phổ độ cho cả nhiều ngh́n thế hệ chưa được sinh ra sau này cho đến khi thế giới được đại đồng, mọi người được sống trong xă hội của Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh.

          Đức Hộ Pháp nơi cơi Thiêng Liêng sẽ vùa giúp cho chúng ta. Bộ Trưởng Tối Cao về Lễ Nghi và Tôn Giáo Hoàng Gia Campuchia sẽ không bao giờ hủy bỏ văn thư số 583/14 ngày 17-10-2014 đă cho phép đồng Đạo dựng tượng kỹ niệm Đức Hộ Pháp v́ thấy trong Văn thư của ĐS.TTT đầy giả dối và ngụy biện. Những h́nh ảnh tượng cốt đă có tại Ṭa Thánh và các Thánh Thất trong và ngoài nước được đồng Đạo cung cấp cho ngành chức năng Hoàng Gia đă chứng minh sự giả dối của Vị Đứng đầu Hội Thánh hiện nay. Chúng ta hăy chia sẻ gánh nặng gian lao tinh thần và vật chất của đồng đạo ở Kim Biên đă giốc chí ǵn giữ cội nguồn của Đạo do Đức Hộ Pháp để lại.

          Hằng ngày đi ngang hay vào lễ bái trong Ṭa Thánh Tây Ninh, nh́n thấy các bức tượng như: Tượng Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh nơi Thất Đầu Xà Bán Nguyệt Ngũ Lôi Đài, tượng Đức Di Lặc trên Phi Tưởng Đài, Tam Thế Phật nơi nóc Bát Quái Đài, Ông Thiện, Ông Ác, Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh nơi mặt trước Ṭa Thánh, tượng Thái Tử Sĩ Đạt Ta và Ngài Sa Nặc tại sân Đại Đồng Xă v.v. chúng ta thật vô cùng ái ngại lo âu: Rồi đây những bức tượng này sẽ bị đập lúc nào không biết?? ĐS.TTT đă khẳng định rồi, Đạo Cao Đài Tây Ninh không thờ tượng cốt th́ việc đập phá chỉ c̣n là chuyện thời gian mà thôi.

          Chư đạo tâm có ḷng v́ Đạo v́ Thầy th́ nên chung tay nhau để mắt ǵn giữ. Cả cơ ngơi vật chất của Đạo đang có, giao trong tay người tự xưng có pháp nhân này ǵn giữ chẳng khác nào giao trứng cho Ác vậy. Ta hăy ghi nhận tất cả những hành vi tà-vạy của những người có chức quyền cao trong Đạo hiện nay để một ngày kia có đủ tư liệu khởi tố các bị can ra Ṭa Đạo đúng theo luật pháp khi Hội Thánh Lưỡng Đài lên nắm quyền Đạo.

 

Ṭa Thánh, ngày 9-6-Bính Thân (12-07-2016)
ĐIỀN LẠC

* Bài viết thể hiện văn phong và cách nh́n riêng của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ban Biên Tập.

 

 

 

 

 

Top of Form

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634