ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH̀N LẠI

Thái độ của các Hiền Tài Ban Thế Đạo trong cơ Đạo hiện nay

(Nhân kỷ niệm ngày Giáng Sinh Đức Hộ Pháp 5-5-Bính Thân)

An Bùi

          Hiền Tài là phẩm thấp nhất trong Ban Thế Đạo trực thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Đài. Để biết thêm về nhiệm vụ của Ban Thế Đạo, xin trích theo đây lời dạy của hai vị Chức Sắc cao cấp thượng cấp của Ban Thế Đạo:

          - Ông Nguyễn văn Hợi, Cải Trạng HTĐ đặc trách Ban Thế Đạo nói:

          “Chắc hẳn không ai quên rằng Chức Sắc Ban Thế Đạo có hai nhiệm vụ rơ rệt gắn liền với danh hiệu ḿnh: (1) Phần Thế: lo việc xă hội giúp đời, (2) Phần Đạo: lo việc tu thân và giúp Đạo”

          “…để làm phương châm và cứu cánh cho việc tranh đấu, Ban Thế Đạo không nêu lên lập trường chính trị nào khác hơn là lập trường cố hữu cô đọng trong hai câu liểng trước cổng chính môn Ṭa Thánh Tây Ninh:
CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO H̉A B̀NH DÂN CHỦ MỤC.
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN ”

          “…Để cụ thể hóa vai tṛ nhập thế của ḿnh, ít nhất Ban Thế Đạo phải “tri hành hợp nhất” tức nhận lấy trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc đóng góp tài sức ḿnh vào công cuộc tranh thủ nhân tâm…”
                                                                            (Đặc San Ban Thế Đạo số 5.70)

          - Huấn Từ của Đức Thượng Sanh:

           “…Mặc dù quí vị (các Hiền Tài) có học thức hay được sinh trưởng trong gia đ́nh đạo đức mà quí vị không tu thân khắc kỷ th́ trên bước đời chông gai hiểm trở, quí vị không thể tránh khỏi những cạm bẫy do thất t́nh lục dục luôn luôn đặt dưới chân quí vị…

          Không thực hành cái định luật này, con người chỉ là con người của vật chất, quá tầm thường sinh ra để gây rối cho gia đ́nh và cho xă hội…

          Một đấng Hiền Tài là một nhân vật có phẩm giá đặc biệt đầy đủ đức độ và chân tài.

          Cái tài do sự học mà có, cái đức do lập chí tu thân, theo đạo Thánh Hiền mà được. Nếu có tài mà không đức th́ cũng như đóa hoa có sắc mà không hương; cái tài đó cũng không phải là cái tài hữu dụng..”.
(trích Huấn Từ của Đức Thượng Sanh nhân lễ tấn phong Hiền Tài ngày 8-2 Canh Tuất (dl 15-3-1970) – Đặc San Ban Thế Đạo số 5.70)

          Qua các bài trích trên đây, chúng ta thử t́m hiểu thái độ của Quí Hiền Tài Ban Thế Đạo hiện nay đang thể hiện như thế nào? Có c̣n giữ y những nguyên tắc được chỉ dạy ban đầu hay là đă uốn ḿnh theo thế tục? Có c̣n giữ nguyên cái lập trường cố hữu theo tinh thần hai câu liểng hay đă đổi màu?

          Để có được nhận định khách quan, chúng ta cần nhận định rơ hai khái niệm : Đạo và Đời.

          - Đạo có Luật Pháp của Đạo- (Luật Pháp của Đạo có: Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định, Tân Luật, Đạo Luật và các Thánh Lệnh khác của Hội Thánh Lưỡng Đài)

          - Đời có Luật Pháp của Đời (do nhà nước ban hành và quản lư).

Khái niệm Đời có hai cách hiểu, Đời là Cửu Trùng Đài tức là Đời bên trong cửa Đạo, và Đời là xă hội bên ngoài cửa Đạo. Ban Thế Đạo tuyển chọn Hiền Tài trí thức bên ngoài xă hội nên trong phạm vi bài này tôi xin t́m hiểu Đời theo nghĩa thứ nh́.

          Sống “Tốt đời – đẹp Đạo” có nghĩa là ta sống một cuộc sống ung dung tự tại không phạm luật Đời cũng không phạm luật Đạo. Nếu v́ quá phụ thuộc vào luật Đời mà canh cải luật Đạo th́ đó chỉ là “tốt đời chứ không đẹp Đạo” hoặc ngược lại nếu v́ quá lo cho luật Đạo mà vi phạm luật nhà nước th́ đó là “ tốt Đạo chứ không đẹp đời”. Người Đạo Cao Đài chân chính phải là người sống “Tốt đời – đẹp Đạo” thật sự.

          Với tôn chỉ Đại đồng thế giới Đạo Cao Đài phải sống được với mọi xă hội, mọi chủ nghĩa. V́ vậy Đạo Cao Đài không phải là của riêng chủ nghĩa nào. Đạo Cao Đài không tư bản cũng không cộng sản.

          Với cái thiên hướng toàn thiện toàn mỹ đó, Ta thử xét lại trong thời khảo Đạo hiện nay ai là người trọn vẹn cả hai - Đạo và Đời?

          1- Những người đang cầm quyền Đạo có pháp nhân hiện nay v́ quá chú tâm tùng theo chủ trương của Đời mà xem nhẹ Pháp Luật Đạo thậm chí sẵn sàng canh cải luật pháp để đạt được mục đích danh lợi quyền. Đó là những người “tốt đời chứ không đẹp Đạo” có thể xem họ như là cán bộ cai trị Đạo chứ không phải kẻ tu hành.

          2- Có những người v́ quá bảo thủ đi đấu tranh đ̣i cơ ngơi Đạo không theo qui định của Pháp Chánh Truyền. Cơ ngơi là phụ v́ nó là vật chất. Quyền Đạo mới là chính. Có quyền có thể tạo cơ ngơi, có cơ ngơi chưa chắc đă có quyền. Họ đi đ̣i cái phụ mà quên cái chính nên đă làm những chuyện không lợi ích chi cho Đạo (…) đó là người “không tốt đời cũng không đẹp Đạo”.

          3- Có những người vẫn giữ phận ḿnh lo cho cơ Đạo mà có lúc vi phạm luật pháp Đời. Có một số được may mắn sống ở nơi có điều kiện tự do ngôn luận nên họ thẳng thừng lên án quyền đời bằng những ngôn từ nặng nề không thể nói lại được v.v. đó là những người “Chỉ tốt Đạo chứ không đẹp đời”.

          4- Có những người lúc nào cũng âm thầm chịu đựng những bất công trong cửa Đạo lẫn ngoài đời để bảo vệ chân truyền, để phục vụ cho Đạo lo cho nhân sanh khỏi thất thệ, âm thầm chịu đắng chịu cay, lắm khi chịu cả hành hung nhưng vẫn không một lời oán than trách móc. Họ không lên án ai, họ không bạo động, không chống đối! Đó là mới là những người “sống tốt Đời đẹp Đạo” trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Hiện nay.

          Bậc trí thức trong cửa Đạo hiện nay có hai thế hệ. Thế hệ trẻ sanh sau năm 1975. Thế hệ này hiểu Đạo Cao Đài rất khác với tôn chỉ của Đạo. Khi họ lớn lên th́ đă thấy Đạo Cao Đài là do HĐCQ quản lư, v́ vậy đối với họ HĐCQ là tất cả. Nên họ không coi trọng vai tṛ của HTĐ. Ta không trách họ v́ họ được sống và giáo dục theo môi trường của duy vật biện chứng.

          Thế hệ lớn tuổi là những người đă biết Đạo, nhập môn và thọ phong Chức Sắc, Chức Việc trước năm 1975. Thế hệ này đă lănh hội và học Đạo do Hội Thánh Lưỡng Đài dắt dẫn.

          Trong Lưỡng Đài có HTĐ và CTĐ. Hiệp Thiên Đài có ba Chi: Pháp-Đạo-Thế. Chi Thế do Đức Thượng Sanh Chưởng Quản. Ban Thế Đạo trực thuộc Chi Thế đă tuyển chọn người hiền có tài trong xă hội vào giúp Đạo. Ban Thế Đạo có bốn phẩm : Hiền Tài, Quốc sĩ, Đại Phu, Phu Tử.

          Sau các lần cầu phong thăng thưởng đa số Hiền Tài xin được thọ phẩm Giáo Hữu bên CTĐ chớ không có ai xin thăng Quốc Sĩ. Quốc Sĩ chỉ được Đức Hộ Pháp truy phong cho một số người có đại công với Đạo khi đă quá cố.

          V́ vậy, khi nói đến Ban Thế Đạo, ta thường nghĩ đến chư vị mang phẩm Hiền Tài mà thôi. Như trên đă nói, Hiền Tài là người có tài đức ngoài đời vào giúp Đạo. Dĩ nhiên, luật pháp, tôn chỉ và giáo lư Đạo quư Hiền Tài phải hiểu thông và lịch lăm hơn những người khác.

          Do điều kiện khách quan, sau khi Đạo Lệnh 01 ra đời, chư Hiền Tài cũng chịu chung số phận như bao Chức Sắc khác là hành Đạo theo chức năng của phẩm vị ḿnh để chờ ngày Đại hội Hội-Thánh. Nhưng Đại Hội Hội-Thánh chờ măi mà đâu chẳng thấy..!

          Đến ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi (dl 14-10-2016), tất cả Chức Sắc HTĐ tổ chức buổi hội nghị tại văn pḥng HTĐ công cử lên một vị Quyền Chưởng Quản HTĐ và các vị phụ trách phần hành chuyên môn cấp dưới v.v. Tất cả đều tiến hành đúng theo thủ tục của Pháp Chánh Truyền, Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài và các Thánh Lệnh của Đức Hộ Pháp.

          Có thể coi như ngày 2 tháng 9 Ất Mùi đă đánh một dấu mốc lịch sử trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thời hậu Đạo-Lệnh 01.

          Đến nay sau tám tháng tái thủ phận sự, được đa số nhân sanh ủng hộ. Ban đầu do không rơ vai tṛ của HTĐ nên c̣n do dự. Sau thời gian t́m hiểu, nhân sanh mới thấy được và số người tín nhiệm ngày càng tăng mà cao điểm nhất là vào dịp an vị Tiên Cốt Thất Nương Diêu Tŕ Cung thế danh Vương Thị Lễ có đến nhiều ngh́n người đến tham dự để tang và cúng bái.

          * Thái độ của Quư Hiền Tài Chức Sắc Ban Thế Đạo đối với sự kiện mùng 2 tháng 9 Ất Mùi như thế nào?

          Sau tám tháng trôi qua, nếu chỉ tính riêng về Quư Hiền Tài cả trong lẫn ngoài nước, ta thấy có ba khuynh hướng:

- Khuynh hướng thứ nhất là im lặng. Không ủng hộ cũng không phản đối.
- Khuynh hướng thứ hai là công khai ủng hộ Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền).
- Khuynh hướng thứ ba là t́m mọi cách trích điểm để phản đối Hiệp Thiên Đài.

          Và tuyệt nhiên không có một vị Hiền Tài nào lên tiếng ủng hộ Hiệp Thiên Đài tái thủ phận sự cả.

          Có ba câu hỏi:

          * Tại sao họ im lặng ?

          Phải chăng họ muốn yên thân khi ở trong nước và muốn có con đường để quay về nước khi ở hải ngoại, mà không dám lên tiếng: phản đối hay ủng hộ? Đại nghiệp Đạo là của người khác lo chứ không phải của họ? Phần đông thuộc khuynh hướng này.

          * Tại sao họ ủng hộ Hội Thánh (ngoài PCT)?

          Phải chăng họ nghĩ rằng cơ Đạo đến đây là hết. Họ không bận tâm Đạo pháp có canh cải hay giữ ǵn. Pháp Chánh Truyền với họ chỉ c̣n là huyền thoại? Sự chối bỏ PCT lập nên phàm giáo không làm họ đau ḷng? Họ nh́n Đạo bằng con mắt vật chất và phẩm tước. Họ muốn cúi đầu tùng lệnh mà không tùng pháp nữa. Nhóm này muốn tái lập Ban Thế Đạo tuyển nhân tài để phục vụ cho Đạo không bằng luật pháp Đạo. Vừa qua tôi có thấy bảng đề nghị của Hiền Tài ….. xin Hội Thánh tái lập Ban Thế Đạo. (Cao Quỳnh Tuệ Lâm)

          * Tại sao họ phản đối Hiệp Thiên Đài ?

          Phải chăng họ cho các Chức Sắc HTĐ là bất tài hơn họ nên họ thấy không phải phục? V́ vậy mọi cố gắng và việc làm của HTĐ trong phạm vi pháp luật Đạo cho phép đều bị họ trích điểm. Trong thâm tâm họ không muốn phục tùng HTĐ. Nhờ phương tiện thông tin hiện đại họ đă b́nh luận một cách méo mó việc làm của HTĐ, cho sự kiện 2-9-Ất Mùi là sai; cho việc rước tro cốt là không đúng; cho việc mềm dẽo để tạo ḥa khí dần lập kỷ cương Đại Đạo là hèn nhát, luồn cúi và thiếu bản lănh v.v và v.v.

          Để chứng minh cho những điều họ nói cho có tính thuyết phục dư luận, họ thêm vào những sự thực một số chi tiết vô lư để nhân sanh hoang mang tin thật. Nhóm này không nhiều nhưng hành động của họ rất nguy hại cho cơ phục hưng Đại Đạo và phục quyền Hội Thánh. Xin miễn nêu tên những người này để tránh sự bất ḥa không đáng có. (Các bài viết của nhóm này đa số đăng trên trang : Diễn Đàn hoithanhphucquyen.org/forum.php,) (*)

          Không phải kể các chuyện này ra để kết tội ai đó, v́ mỗi người có cái quyền riêng của họ. Nhưng nhân sanh thử xem xét coi họ có tôn trọng HTĐ không và họ là ai, họ làm việc cho ai, nhằm mục đích ǵ? Điều đó ta từ từ suy nghĩ sẽ biết. Có một điều ta biết liền không cần suy nghĩ là phàm giáo Hội Thánh (ngoài PCT) rất cảm ơn họ v́ cái công đă làm cho nhơn sanh hoài nghi HTĐ.

          Một mặt họ nói không tùng HĐCQ (Hội Thánh ngoài PCT) để nhân sanh tin tưởng lập trường của họ. Một mặt họ hạ uy tín HTĐ bằng những lời lẽ khó nghe như trên mục đích để làm giảm đức tin của nhân sanh. Việc làm của nhóm này sẽ có lợi cho ai? Trong ba khuynh hướng kể trên th́ khuynh hướng này là nguy hiểm nhất v́ làm hỏng đức tin con cái Chí Tôn với Đạo. Mục đích của những người phá Đạo lập phàm giáo chưa trọn, họ tiếp tay phá nốt đức tin c̣n lại cho hết luôn 100 % (!).

          Họ muốn Hội Thánh được phục quyền bằng sức mạnh; họ chỉ biết dùng sức mạnh để tống cổ phàm giáo ra khỏi nội ô Ṭa Thánh. C̣n việc nhân tâm có thuận ḥa hay không th́ không nghĩ tới. Nếu họ mà lên nắm quyền Đạo th́ chẳng khác ǵ cái phàm giáo hiện nay, thế th́ thay đổi làm chi cho rối loạn?

          Nếu có ai hỏi họ về vấn đề này th́ họ sẽ lư luận là mọi việc sẽ do Chí Tôn lo. Nhưng họ quên Chí Tôn là vô h́nh, nếu muốn lo cho nhân sanh th́ giáng phàm mang xác tục, hoặc là lập Thánh Thể tức HTĐ mới để phổ độ thay cho Ngài. Tức là Đức Chí Tôn phải làm lại từ đầu như hồi 1925-1926 vậy sao? Theo PCT, HTĐ là để lập vị cho nhân sanh. Không HTĐ th́ Chí Tôn không thể mở cơ phổ độ.

          Trở lại hai lời giáo huấn của hai vị Chức Sắc cao cấp đă trích ở đầu bài viết th́ thấy nhóm Hiền Tài khuynh hướng thứ ba này đă không thực hiện được là bao.

          Một Chức Sắc HTĐ lớn tuổi tâm sự: Đă lănh nhiệm vụ với Chí Tôn để giữ ǵn trật tự kỷ cương Luật Pháp chơn truyền th́ chúng tôi phải cố gắng, nhưng người ta lại chỉ trích chúng tôi đă già rồi mà c̣n ham chức quyền!!. Nếu ai có tài mà làm được việc này giúp cho Luật Pháp Đạo Trời được tuân hành là một đại ân nhân cho Đạo. Chúng tôi sẽ đặt bàn hương án thỉnh về giao cho.

          Thay lời kết: Qua những ư kiến phân tích và nhận định như trên có thể làm cho một số quư Hiền Tài khó chịu. Tuy nhiên, nếu quư vị chịu vị tha suy nghĩ một chút th́ chúng ta sẽ thấy thương những Chức sắc tuổi cao sức yếu mà c̣n cống hiến phần đời c̣n lại để tạo nền móng cho luật pháp Đạo được chấp hành, hơn là dè biểu khinh khi “v́ bị nhiều lần vào tù ra khám nên thiếu nhạy bén” như một vị Hiền Tài đă nói.

           Xin mượn lời Trưởng huynh Cải Trạng HTĐ Nguyễn Văn Hợi đặc trách Ban Thế Đạo đă trích ở phần đầu bài viết này:

          “Chắc hẳn không ai quên rằng Chức Sắc Ban Thế Đạo có hai nhiệm vụ rơ rệt gắn liền với danh hiệu ḿnh: (1) Phần Thế: lo việc xă hội giúp đời. (2) Phần Đạo: lo việc tu thân và giúp Đạo”.

          “…Để cụ thể hóa vai tṛ nhập thế của ḿnh, ít nhất Ban Thế Đạo phải “tri hành hợp nhất” tức nhận lấy trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc đóng góp tài sức ḿnh vào công cuộc tranh thủ nhân tâm…” để cho nhân sanh tự mỗi người nhận xét.

          Cuối cùng kính chúc Quư Hiền Huynh là Hiền Tài Ban Thế Đạo khắp nơi trên thế giới được sức khỏe dồi dào để cống hiến những sự hiểu biết của ḿnh theo lời dạy của Đức thượng Sanh và Cải Trạng Đặc Trách Ban Thế Đạo giúp cho Hiệp Thiên Đài sớm hoàn thành nhiệm vụ để làm một chút dâng lên Đức Hộ Pháp nhân ngày giáng sinh lần thứ 126 của Ngài 5-5-Bính Thân.

            Nay kính,

          Thánh Địa ngày 4-5-Bính Thân (8-6-2016)
          An Bùi

==================================

(*) Xin trích một vài câu họ nói để chứng minh cho sự muốn làm hỏng việc của HTĐ:

          “..Truyền trạng Nguyễn Cẩm Luân mặc áo măo Truyền Trạng, tay cầm văn bản có ấn dấu của Quyền Chưởng quản HTĐ, vào Ṭa Thánh xin chi phái Nguyễn Thành Tám cho phép được thiết lễ Kỷ niệm ngày Đức Hộ Pháp triều thiên th́ có phải cơ quan HTĐ đă thừa nhận Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh của Đức Chí Tôn nằm dưới trướng chi phái tà đạo và chịu sự quản lư của họ hay không? Và việc làm này có khác chi động tác của "Cao Thượng Phẩm" khi giẫm đạp lên lá cờ Đạo mà bước đi để đạt mục đích là được về với vợ con?...”

           “Hơn nữa, cũng đă đúng lúc cần ngăn chận những động tác "vượt ngưỡng" khác có thể tiếp tục xảy ra của các vị chức sắc HTĐ hiện nay, cũng v́ mục đích giữ ǵn giá trị thiêng liêng của Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh chính thống, không để cho một ai xâm phạm”

          “Tóm lại: Mục đich chúng tôi là muốn giới thiệu hai lời comment mà theo chúng tôi là rất thâm thúy của facebooker Nguyễn Hải Triều và qua đó cũng thầm ngưỡng mộ sự phản kháng khá tế nhị trước việc hạ ḿnh không nên có của chức sắc HTĐ với chi phái Nguyễn Thành Tám. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở toàn đạo về DÂN CHỦ QUYỀN của tín đồ Cao Đài được Chí Tôn ban bố - một vũ khí sắc bén để bảo tồn, xây dựng và phát triển sự nghiệp Đạo - đă bị quên lăng từ lâu!”

          “Cháu nghĩ thế nào nếu ông Nguyễn Thành Tám, vào một ngày nào đó, hănh diện tuyên bố với thế giới rằng: Chi phái "Bảo thủ chân truyền" của các chức sắc tu tại gia đă thần phục chúng tôi, vào Ṭa Thánh xin chúng tôi thiết lễ Đức Hộ Pháp mà chúng tôi không cho. Điều này đă chứng minh cho thế giới thấy rơ ai chánh, ai tà rồi!
Như vậy, việc lên tiếng để chức sắc HTĐ dừng lại các động tác tương tự có lợi hay có hại?”

          “Và cũng mong rằng, các chức sắc HTĐ là "Điền chủ", như trong câu chuyện kể của facebooker Nguyễn Hải Triều, để huynh đệ có điều kiện nắm tay nhau đẩy lùi tà giáo đang chiếm ngự Ṭa Thánh, xây dựng và phát triển sự nghiệp Đạo mà Hội Thánh đă dày công vun đắp”.

           “Một ông điền chủ làm mất ḷng tá điền v́ những hành xử không đúng mực. Một hôm, có một người, v́ quá uất ức mà không có cách ǵ làm cho ông chủ thức tỉnh; anh ta chỉ biết dùng một bọc nilon, trong đó, không biết chứa chất ǵ, đợi đêm đến, ném vào cửa nhà điền chủ. Điền chủ chưa kịp ra xem ai đă ném vật ǵ th́ lũ chó ngoài sân đă vội tranh nhau chụp lấy, giành xé, chia phần và cùng bàn luận theo óc... chó về món ăn khoái khẩu này, con th́ nói là của trẻ nhỏ, con th́ nói cho là của người lớn.... lung tung cả! Miệng đám chó này vẫn c̣n đang nhai ngấu nghiến th́ điền chủ bước ra. Chẳng cần xem, ông ta vẫn biết rơ đó là vật ǵ qua mùi bốc ra từ miệng lũ chó. Điền chủ là người hiểu biết nên tỉnh ngộ. Từ đó, ông thay đổi cách ứng xử nên dần dần thu phục được cảm t́nh tá điền, quan hệ chủ tớ được cải thiện. Những năm sau đó, phú quư đến gơ cửa mọi nhà. Chỉ tội cho lũ chó, suốt đời vẫn sống kiếp giữ nhà với cái miệng tanh hôi muôn thuở..."
 
        Tất cả các ư trên là của Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm được đăng trên trang Hội Thánh Phục Quyền.

“- VIỆC TOÀN THỂ CHỨC SẮC HTĐ ĐĂ ĐỀ CỬ TRUYỀN TRẠNG NGUYỄN CẨM LUÂN CẦM VĂN BẢN VÀO T̉A THÁNH, XIN ĐỆ TỬ CỦA NGUYỄN THÀNH TÁM CHO PHÉP CHỨC SẮC HTĐ ĐƯỢC THIẾT LỄ NGÀYKỶ NIỆM ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN LÀ ĐÚNG HAY SAI?
….
Nếu quư huynh im lặng th́ câu trả lời "SAI" đă được xác nhận!
VÀ QUƯ HUYNH ĐĂ HOÀN TOÀN IM LẶNG CHO ĐẾN HÔM NAY. VẬY TH̀ CÁI SAI ĐĂ CHÍNH THỨC ĐƯỢC XÁC NHẬN!” (Nguyễn hải Triều)

NHẬN XÉT:

          - Truyền trạng Nguyễn Cẩm Luân không hề có việc mặc áo măo Truyền Trạng vào văn pḥng Ngọc Chánh Phối Sư,cũng không hề có văn bản nào, chỉ là đến bàn việc cúng tế bằng miệng. Cũng không hề xin. Văn bản có đóng ấn Quyền Chưởng Quản HTĐ mà họ nhắc đến là ở đâu? Ai đă thấy? Vậy mà họ cố ư thêm vào để bêu xấu HTĐ.

          - Ông Điền Chủ là một biểu tượng xấu của thời phong kiến đối nghịch với Tá điền nên bị tá điền ném đồ dơ vào nhà v.v. vậy mà họ không một chút ngại miệng đem gán HTĐ làm ông điền chủ, như vậy có phải họ bêu xấu để hạ nhục HTĐ trong ḷng nhân sanh không?

          - Họ c̣n gọi Đức Hộ Pháp là “Phạm Đạo Tù” khi đi qua Kim Biên tị nạn Ngô triều và Đức Thượng Phẩm lúc bị Tư Mắt đuổi ra khỏi Ṭa Thánh là “Cao Đạp Kỳ” nữa v.v. không c̣n chỗ nào phạm thượng hơn thế (!).

 

 

 
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634