ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quỷ vương ở đâu?

Thoát khỏi khó hay dễ?

Nguyễn Minh Hiệp

       Sự truyền giáo của các vị Giáo chủ từ xa xưa cho đến nay cũng  như những người thầy dạy chữ cho học tṛ: Đối tượng học lúc nào cũng có ba hạng. Hạng trí lực nói ít hiểu nhiều luôn chuyên tâm học hỏi không bao giờ h́nh phạt hay quở trách. Hạng trung thứ, có khó hơn một chút nhưng người thầy cũng dễ dàng truyền đạt kiến thức, đôi khi chỉ kể lại gương thất bại chịu h́nh phạt của người khác cũng đủ để thức tỉnh họ. Hạng hạ lưu, cả hai cách trên đều thất bại, người thầy không thể thành công trong việc dạy chúng nên người có học.Người giáo chủ cũng không thể phổ độ cho hạng này thành người tốt có đạo đức. H́nh ảnh rất cụ thể của các h́nh phạt trong Kinh Sám Hối của Đạo Cao Đài chỉ để răn đe và gợi sợ của hai hạng môn đồ trung và hạ.

       Bài Kinh Sám Hối dài 18,5 trang, với hơn ba ngàn chữ trong 450 câu là những bài dạy răn cho những người trót phạm tội để tự xét ḿnh để sám hối, và những người chưa phạm nghe để tránh. Trong bài Kinh chỉ có 25 h́nh phạt mà thôi. Tỉ lệ h́nh phạt chỉ chiếm 1/14 câu Kinh không nhiều so với nội dung bài Kinh. V́ vậy trọng tâm nghiêng về dạy hơn là phạt. Kinh Sám Hối được lấy của Nhị Kỳ Phổ Độ nên có phần không c̣n thực tế phù hạp với buổi Tam Kỳ. Tuy nhiên bài Kinh vẫn c̣n rất hữu ích trong việc dạy con người qui thiện. Nếu không có bài Kinh Sám Hối th́ không biết các v́ giáo chủ sẽ răn đe thế nào khi mà các lời dạy bị thất bại.

      Ngày nay khai Đạo Kỳ Ba Đức Thượng Đế đă minh bạch nói đóng cửa ngục rồi. Ư nói nội dung bài kinh Sám Hối chỉ để răn ḷng chứ không có thực. Người tín hữu Cao Đài không c̣n sợ địa ngục nữa, chuyển sang sợ nhứt là âm quang sau khi thoát xác.

       Phật Mẫu Chơn Kinh có đoạn:

       “.. Vô siêu đoạ quả căn hữu pháp,

       Vô khổ h́nh nhơn kiếp lưu oan.

       Vô địa ngục vô quỉ quan,

       Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên”.

       Dù“ vô địa ngục vô quỉ quan”, chúng ta cũng không nên thờ ơ không tránh xa chúng. Nếu lạc đường ta vẫn vào nơi đó. Chúng đang ŕnh ṃ chờ chúng ta thối bước lui chân phạm tội hoặc căi lời Chí Tôn sẽ dắt ta đi không bao giờ tha.

       Kinh Giải Oan có đoạn:

       “… Đóng cửa ngục mở tầng Thiên,

       Khai đường cực lạc, dẫn miền tây phương.

       Nhập thánh thể ḍ đường cựu vị,

       Noi chơn truyền khử quỉ trừ ma…”.

       Qua hai đoạn Kinh Thiên Đạo được trích ở trên ta thấy Chí Tộn Phật Mẫu đă ban đại ân đại đức cứu vớt cho chúng sanh thoát khỏi địa ngục bằng cách mở tầng thiên khai đường cực lạc. Địa ngục tuy đóng vẫn c̣n. Do chúng ta tự mở đi vào thôi. Kẻ ác xúi giục dắt đường con cái Chí Tôn vào địa ngục không ai ngoài quỉ vương.

       Quỉ Vương ở đâu và tránh khỏi khó hay dễ?

       Tuy là một câu hỏi lớn nhưng đáp án rất dễ t́m ai cũng có thể thấy được:

       Phần một: Quỉ vương ở đâu?

       Nơi quỉ-vương ở chắc chắn là cơi vô h́nh. Với mắt thịt tai phàm chúng ta khó tiếp cận và định vị được nơi của quỉ vương ở bằng giác quan. Cách duy nhứt dựa vào Kinh-Điển và Luật Pháp của chư Thần Thánh Tiên Phật dạy  mà xác định bằng trí năng và lương năng.

       Trong bài Kinh Đại Tường có câu:

       “.. Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,

       Cơi Tây-phang đuổi quỉ trừ ma..

       Giáng linh  Hộ Pháp Di-Đà

       Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh…”.

       Một bài khác trong bài  thi của Kim Quang Đại Tiên (Kim Quang Sứ- chúa quỉ) nói rơ:

       “…Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới.

       Đường Đạo Tây Phương thử chánh tà…”

       Qua hai đoạn trích dẫn trên, người tín hữu b́nh thường nhứt của Chí Tôn cũng dễ dàng nhận thấy: Chúa Quỉ hay Quỉ Vương có mặt khắp nơi. Không trừ nơi nào mà họ không đến. Nơi tây-phang hay tây phương là cửa Phật mà Đức Hộ Pháp c̣n phải nhọc công đuổi quỉ trừ ma nơi đó. “Cơi Tây-phang đuổi quỉ trừ ma”. Chẳng những cơi phật “tây-phương” mà ngay cả cơi Trời “Bạch Ngọc Kinh ” Kim Quang Sứ cũng năng lui tới. Nghĩa là vẫn có bóng dáng chúa quỉ.

       Nếu chúng ta chịu khó hiểu thêm cơi tây-phang hay Bạch-Ngọc-Kinh thiêng liêng c̣n có quỉ ma th́ không dám chắc chắn các ngôi thờ tự của Cao Đài chúa quỉ không có mặt!

       Thánh Ngôn Thầy dạy: “…Tên ta nó cũng dám xưng chỉ có ngai ta nó không dám ngồi..” Câu này nghe nói rất thường xuyên, chưa có dịp thỉnh giáo th́ chư đại thiên phong đă vội qui thiên. Nay chúng ta phải tự t́m hiểu dựa theo luật pháp và giáo lư của Đạo.

       Trong Đền-Thánh và các Thánh Thất đều có Bát Quái Đài. Bát quái Đài do Chí Tôn vi chủ. Câu thánh ngôn : “Khi chưa có chi trong trời đất th́ khí hư vô sanh có một Thầy, ngôi của Thầy là Thái Cực.”. Thánh Ngôn này, dù kém hiểu đến đâu cũng biết Ngôi Thái Cực tức Ngai của Chí Tôn được định vị tại Bát Quái Đài không thể nơi khác.

       Nhưng song song đó, lúc ban Pháp Chánh Truyền cho Hiệp Thiên Đài, Chí Tôn dạy rằng : “Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự để cầm quyền thiêng liêng mối Đạo..”. Ngoài Bát Quái Đài Đức Chí Tôn c̣n ngự thêm một nơi khác là Hiệp Thiên Đài. Ta có thể hiểu rằng:

       Bát Quái Đài là nơi hằng ngự.

       Hiệp Thiên Đài là nơi chỉ ngự để cầm quyền Đạo. Hai nơi này theo thánh giáo quỉ vương không dám ngự v́ tất cả được Chí Tôn dạy bày trí đúng bí pháp. Chúng luôn muốn ngồi nơi ấy. Muốn ngự được nơi đó quỉ vương phải chuyển tiếp qua một bước trung gian làm cho Chí Tôn không ngự. Lúc ấy bỏ trống họ dễ leo lên!!!  Theo thánh-giáo : “Đàn không nghiêm thầy không giáng”. Đàn cúng đúng pháp chỉ không nghiêm trang thôi mà Chí Tôn c̣n không giáng, huống chi đàn thất pháp. Ai cũng biết là Chí Tôn sẽ không giáng. Đó là nói về ngôi Bát Quái Đài.

       Riêng phần ngôi Thầy ngự để cầm quyền Đạo là Hiệp Thiên Đài (Hiệp Thiên Đài thuộc Pháp). Tại Đài này Thầy ngự cai trị nền Đạo trung gian thông qua ba chi Pháp Đạo Thế. Có tướng soái là Thập Nhị Thời Quân.

       Trước Hiến Chương 1997 Đạo Cao Đài c̣n giữ nguyên luật lệ và nghi thờ nên Chí Tôn hằng ngự v́ ngai của Thầy c̣n nguyên vẹn.

       Sau Hiến Chương 1997:

       Bát Quái Đài ngôi thờ bị thay đổi thất pháp, nơi hằng ngự của Chí Tôn không c̣n. Luật pháp không c̣n. Đức Chí Tôn không ngự là chắc chắn. Đây là bước chuyển tiếp giúp chúa quỉ leo lên thông qua tay phàm tạo cho hắn.

       Ngôi Hiệp Thiên Đài bị giải thể, chuyển thành Cơ quan Pháp Luật, sau cùng đóng cửa luôn. Hiện nay cả nền Đại Đạọ không có Hiệp Thiên Đài, ngay cả bóng dáng một chức sắc Hiệp Thiên Đài cũng không có. Như vậy nơi cầm quyền thiêng mối Đạo cũng không c̣n.

       Ta có thể tự ḿnh trả lời cho chính ḿnh Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật có ngự nơi Toà Thánh hay các Thánh Thất không? Đó là duyên phận mỗi con người và cái số hằng sống của chúng ta do chúng ta định chứ không phải Trời định. Thay v́ đuổi quỉ trừ mà ta vô t́nh mở cửa đón tiếp quỉ ma.

Trong bài viết của Đạo Huynh Nguyễn văn Hồng nói về Covid và số phận các Tôn giáo có nhắc đến ư Chí Tôn dạy mỗi người tín hữu phải lập Trang-thờ tại gia. Cúng tại gia đúng pháp c̣n quí báu hơn trăm ngh́n lần vào Thánh Thất hay Toà Thánh bị thất pháp phải không?

       Kết luật ư một: Chúa quỉ ở khắp nơi cơi Trời, cơi Phật cũng đều có. Các ngôi thờ tự và ngay cả nhà ta cũng có.

       Phần hai:Thoát khỏi tay chúa quỉ khó hay dễ:

Câu này phải được giải đáp bằng hai trường hợp:

       a/ Thoát khỏi Chúa Quỉ nơi cơi hữu h́nh: nơi cơi hữu h́nh chúa quỉ nguỵ trang bằng đủ cách để cho đời tin tưởng kể cả mang áo măo thầy tu và chức sắc chúng cũng không từ. Muốn tránh khỏi tay chúa quỉ hữu h́nh th́ phải tuyệt đối tránh những nơi Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật không ngự. Như vậy giống như ta đă cách ly an toàn với Vi-rút chúa-quỉ. Chỉ cần tránh xa, không đeo khẩu trang như pḥng covid. Theo câu kinh Sám Hối : “lánh kẻ tà chẳng khá nên gần ..” là ư này.

       b/ Thoát khỏi chúa Quỉ nơi cơi vô h́nh: Nơi cơi hữu h́nh chúa quỉ ngon ngọt treo tham rù quến hoặc xúi giục giận hờn ghét ganh bằng nhiều chiêu tṛ cho chúng ta mắc bẫy lọt vào cơi quỉ trong vô h́nh tức cửa phong đô.

       Thiên đường hữu lộ vắng hoe.

       Ngục môn đóng cửa mà hè nhau vô.

       Nơi cơi vô h́nh chúa quỉ ngự khắp nơi như đă trích dẫn và phân tích ở trên. Ngay trong bản thân mỗi người, nếu không chính chắn suy nghĩ ta dễ rước chúa quỉ vào ngự.

       Đức Hộ Pháp đă giải thích Quỉ Vương như sau:

       “.. Trở lại hai cái thân kia dầu cho ngoại thân, dầu cho nội thân nó cũng vẫn phản nghịch chúng ta mà thôi. V́ cớ cho nên chính ḿnh đức Chí Tôn trong nguyên căn của Ngài có Quỉ Vương. Quỉ Vương là ǵ? Là người bạn chí thân của Đức Chí Tôn…”(Bài 31 Con Đường Thiêng Hằng Sống.)

       “… Hể oán cừu tạo nghiệp quỉ ma, c̣n bác ái từ bi tạo nghiệp Phật, cũng như oán cừu của Đức Chí Tôn tạo nghiệp quỉ vương, bác ái từ bi của Ngài tạo nghiệp Trời..” (Bài 30 Con Đường Thiêng Hằng Sống.)

       Do lời giảng trên đây giúp ta h́nh dung và nhận thức rằng quỉ vương không phải có một thân độc lập, nó là một nửa cấu thành nên con người chúng ta. Trong người ta cũng có Phật mà cũng có ma. Nên trả lời câu hỏi thoát khỏi quỉ vương khó hay dễ ta không có một đáp án áp dụng chung cho mọi người. Nó rất dễ và cũng rất khó. Đó là cuộc chiến trong nội thân chúng ta. Nó dễ khi chúng ta quyết tâm thân cận với Phật th́ ma không thể nhập vào được. Nhưng sẽ khó vô cùng nếu chúng ta c̣n mơ hồ không trọn tin Phật, không lánh kẻ tà..

       Thân cận hay hướng Phật ngoài cách vâng lời dạy và tùng Luật của Chí Tôn đă định không c̣n cách nào khác. Không làm được hai điều này mặc nhiên ta đă mở cửa phong đô tự ḿnh nhốt chính ḿnh. Lời dạy của Chí Tôn được cụ thể bằng Pháp Chánh Truyền và Thánh Ngôn. Hai điều này Chí Tôn đă ghi rơ thành văn cho mọi người có thể đọc và hiểu, không ẩn ư không xa vời. Thánh Ngôn luôn dạy thương yêu. Pháp Chánh Truyền dạy phải tuyệt đối tuân hành. Pháp Chánh Truyền không dạy ǵ nhiều. Trong đó qui định quyền hạn của các phẩm trật từ lớn đến nhỏ. Lớn không lấn quyền nhỏ, nhỏ không phạm quyền lớn.

       Đức tin với Đấng Tạo-Hoá của chúng sanh có ba dạng. Một, đóng trọn vẹn cửa quỉ - cách những môn đệ ngoan hiền biết vâng lời, không thay đổi đă làm. Hai, mở một nửa - cách môn đệ không trọn tin nghĩ ḿnh có thể thay thế lời dạy của Thầy Trời bằng sự canh cải. Ba, mở toang cửa cho chúa quỉ vào - cách những đứa con không có chút ḷng tin nào về sự hiện hữu của Cha Trời - đó là hạng vô thần.

       Trường hợp một là ta có thể chắc chắn trọn vẹn không thể bị chúa quỉ làm ǵ được. Trường hợp hai tuy c̣n một phần tin tưởng nhưng đồng thời cũng thân cận với quỉ vương. Linh hồn vấy bẩn không tránh khỏi cám dỗ sa ngă sau này. Trường hợp thứ ba là buông tay Từ-Phụ nắm tay chúa quỉ. Không ai có thể cứu được.

       Thay lời kết: muốn thoát khỏi quỉ vương không khó cũng không dễ. Tất cả đều do ta quyết định. Ứng với câu nói trong sách Thiên Đạo : “Định mạng do Thiên, lập mạng do ḿnh”. Nhiệm vụ đuổi quỉ trừ ma có Gián Ma Xử của Hộ Pháp Di Đà. C̣n cá nhân mỗi chúng ta chỉ giữ không để cho chúa quỉ dắt đường lạc bước.

Nhân ngày kỹ niệm Đức Thượng Phẩm qui thiên, tôi xin cầu nguyện Đức Ngài từ bi phù hộ cho toàn con cái của Chí Tôn mở rộng Thánh Tâm xa lánh phàm tâm, nếu lỡ sai bước sớm quay về với đức tin trọn vẹn đóng hẳn cửa quỉ lánh được con đường mật ngọt hào hoa phù phiếm của chúa quỉ mà quay đầu về với Đại Từ Phụ.

Thánh địa ngày 26  tháng 02 năm Canh Tư.

NGUYỄN MINH HIỆP

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000