ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CON ĐƯỜNG VỀ BẠCH NGỌC KINH &

NHỮNG NGĂ BA

Điền Lạc

       Con đường về Bạch Ngọc Kinh được thiết kế rất thẳng tắp, không có quanh co và chướng ngại vật, nhưng người đi không suôn sẻ v́ có những kẻ luôn t́m cách đặt chướng ngại vật. Chướng ngại vật không phải là những vật tích cực gây khó cho hành giả, nó c̣n có những chướng ngại vật kiểu tiêu cực.

       Trước mắt người đi luôn có cạm bẩy và cám dỗ. Những nhân sĩ hiện nay trong dạng đang Lập-ngôn đă nói chuyện rất hay, kinh điển thuộc làu về h́nh ảnh và con đường Đạo không có chướng ngại vật. Đạo rất cần những người này để phổ độ những người ngoại Đạo vào đường Đạo. Nhưng về chướng ngại vật không thấy ai nói, không thấy trang nào gây dấu ấn. Để phổ độ cho người  đă vào cửa Đạo rồi đi không lạc đường th́ rất ít người nói về chướng ngại vật làm bị vấp ngă hay lạc đường: đó là VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẠO. Đạo rất cần những cây bút này!           Trong chủ đề Những Góc Nh́n Về Đạo Cao Đài chúng tôi có nêu lên một thực tế đang xảy ra trong Đạo Cao Đài: người tín hữu Cao Đài đang bị lôi kéo hiểu đạo của Chí Tôn theo nhiều cách khác nhau. Hậu quả là, những góc nh́n này sẽ dẫn chúng sanh môn đệ Chí Tôn về các nơi khác nhau. Hẳn nhiên, chỉ có một con đường duy nhứt về đúng nơi mà đấng Tạo hóa muốn dắt ta đi đến.

       Đó là con đường nào? Mắt thịt tai phàm có phân phân biệt được không?

       Câu hỏi có vẻ hơi rắc rối? Không! Rất đơn giản. Ai cũng có thể hiểu được! Nhờ Luật Pháp của Đạo giúp cho ta phân biệt. Ta không nên nghe theo lời giải thích của Tiến Sĩ này, Giáo Sư nọ, Nhân Sĩ kia mà hăy tin vào sự giải thích của chúng ta.  Mỗi việc làm của chúng ta đều phải được đặt vào câu hỏi: đường ta đi có đúng đường Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật dắt dẫn không? Chỉ cần xét ḿnh như vậy trước mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là ta có thể yên tâm có sự ám trợ của các Đấng thiêng liêng phù hộ cho ta có con đường cho bữa đi hôm sau.

       Phương tiện hữu h́nh giúp ta nhận ra được sự đúng sai của con đường ta đi trước hết là Pháp Chánh Truyền rồi sau đó đến các Luật Lệ khác gọi chung là pháp luật Đạo. Sự t́m hiểu của chúng ta đôi khi bị xô lệch bởi quỷ vương dụ dỗ. Lúc đấy ta nên lấy LỜI MINH THỆ lúc nhập môn ra răn ḷng. Điều duy nhứt là ǵn LUẬT LỆ CAO ĐÀI.

       Với LỜI MINH THỆ, ta có thể tự tin vào suy nghĩ của chính ḿnh để thong dong bước tới.

       Con Đường Về Bạch Ngọc Kinh theo tựa của đề tài luôn có những ngă ba. Ngă ba này không do đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật lập, mà do chính đại tiên Kim Quang Sứ lập. Tức trước mắt ta luôn có hai con đường để ta chọn. Dĩ nhiên chỉ một đường đúng chứ không đúng cả hai. Lư luận đạo nào cũng tốt, cũng dạy làm điều lành, lánh điều dữ cũng là cái ngă ba dễ nhầm lẫn nhứt. Lư luận này chỉ đúng với thời kỳ chánh pháp. Hiện nay th́ hoàn toàn không c̣n phù hợp.

       Những ngă ba đầy dụ dỗ và cạm bẫy giăng bắt con cái của Chí Tôn được Kim Quang Sứ giăng khắp các nẻo đường. Chúng ta không sao kể cho hết. Nhưng chúng ta có thể cần nên biết hai cái ngă ba quan trọng đệ nhứt. Đó là:

       1/- Ngă ba đầu tiên: Duy Vật và Duy Tâm.

       Dù tin hay không tin vào thế giới vô h́nh con người vẫn sống và vẫn tiến hóa theo quy luật tự nhiên. V́ mọi con người đều nằm trong chuỗi tấn hóa ấy. Nên tu hay không tu, nói cho cùng, trí khôn ngoan con người vẫn phát triển. Cái khác nhau giữa hai người duy tâm và duy vật là cái LINH được h́nh dung như sau: Tôi sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn để đi sau khi tôi bỏ xác trần này (người duy tâm). Hoặc khi tôi bỏ xác  trần này coi như mọi thứ là chấm hết (người duy vật).

       Trên thế giới không có nhà duy vật tuyệt đối nào cả. V́ thế mà ngă ba lựa chọn đầu tiên của con người trên đường về Bạch Ngọc Kinh là sự khác biệt của duy vật và duy tâm. Nh́n chung, người chọn duy tâm tỷ lệ cao gấp nhiều lần con người chọn chết là hết (duy vật).

       Cho dù chọn con đường nào th́ khi chết rồi nhứt là ngay lúc c̣n sống mọi người đều có chung một điểm là sự phán xét của lương tâm. Sự phán xét này đă theo đuổi mọi người từ khi hiện diện trên cơi phàm trần này. Người duy vật cũng có lương tâm. Tuy nhiên lương tâm của người duy vật có khác với người duy tâm... Nhờ lương tâm mà con người duy tâm bớt ác hành. C̣n người duy vật th́ mọi phương tiện đều tốt miễn đạt được mục đích.

       Con đường duy vật dẫn con người vào cửa đấu tranh giành lợi giành quyền. Con đường duy tâm dẫn con người vào cửa Đạo. Đấu tranh giành lợi giành quyền sẽ có cách hành xử ích kỷ cho bản thân thu gom về ḿnh bằng sức mạnh, mặc sự đau khổ của người khác do quan niệm “Vật Chất quyết định ư thức” tức việc ác ḿnh gây ra.

       Đường Đạo có cách hành xử vị tha bao dung, tha thứ và cảm thông được sự đau khổ của người khác.Trong phạm vi bài này, người viết không phân tích sâu về ngă ba đầu tiên (duy vật). Chúng tôi tiếp tục t́m hiểu con đường duy tâm.

       2/ Các ngă ba trung gian:

       Sau khi đă vượt qua rào cản đầu tiên, con người sẽ tiếp tục tấn hóa theo con đường thiện. Tăng cường hành thiện, giảm thiểu hành ác. Lúc này con người sẽ gặp được các Vĩ Nhân giảng dạy thiện ác cho người ta học hỏi đó là chính là các Giáo Chủ các tôn giáo.

       Sau một thời gian dài, các vĩ nhân giáo chủ  ấy cũng bị hậu nhân tha hóa giải thích thiện ác theo cách nh́n khác. Nên mới có việc sanh ra tả đạo bàng môn. Chính tả đạo bàng môn làm cho giáo lư gốc của vĩ nhân giáo chủ bị canh cải mà người hành giả tu hoài không đắc do đi lạc đường. (Thánh ngôn đă dạy điều này rất nhiều ai cũng biết xin miễn trích cụ thể).

       V́ thương đời nặng hồng trần lại bị ḷng tham lam ích kỷ của các hậu nhân dẫn sai đường nên có có các Vĩ Nhân Mới xuất hiện đính chính điều chỉnh hoặc lập giáo điều mới. Đó là các tôn giáo của các thế hệ sau trong các kỳ phổ độ.

       Và cứ thế vết ṃn thất pháp của các tân tôn giáo phải vào con đường của cựu tôn giáo cứ tiếp diễn.

       Rồi lại có các vĩ nhân mới, rồi tôn giáo mới, một tiến tŕnh h́nh như vô tận. Từ lúc trên hành tinh này con người rất ít ỏi cho đến nay, dân số hành tinh lên hàng 8-9 tỷ dân. Chỉ tính trong giai đoạn ngắn chưa đầy một trăm năm cuối cùng đă qua, dân số đă tăng từ 2,5 tỷ nay đạt con số gấp bốn lần (gần 10 tỷ).

       Không thể để cho chánh pháp của các giáo chủ bị hậu nhân tà quyền xuyên tạc, Đức Thượng Đế lần này không giáng sanh mang xác phàm lập giáo v́ tiên liệu hậu nhân sẽ phá hoại sự nghiệp của quư Ngài. Lần này Đức Thượng đế đích thân lập giáo. Ngài lập thánh-thể thay cho h́nh thể của Ngài để tiếp cận thế giới hữu h́nh. Thánh thể này trước qua sau tới sẽ được truyền thừa măi măi. Đức Thượng Đế v́ vậy cũng có mặt măi măi theo thời gian để điều hành mối Đạo.

       Bởi cớ mà chúng ta thấy cách lập giáo, lập pháp hữu h́nh của Đức Thượng Đế tiến bộ văn minh vượt xa các thể chế cầm quyền đương đại. Trên thế giới không quốc gia nào có thể b́ kịp.

       Sự có mặt của Thượng Đế mọi lúc mọi nơi như hiện tại sẽ giữ vững nền chánh pháp luôn trường cửu theo tiên tri đến 700 ngàn năm. Dù cho Tịch Đạo có thay đổi, tất cả đều không ngoài kỷ cương của Pháp Chánh Truyền. Đức Thượng Đế muốn cho bảy trăm ngh́n năm sau Đạo Cao Đài vẫn hiện hữu đúng Chánh pháp cho dù nhân loại có một tŕnh độ tiến hóa cao hơn nhưng không bỏ cái gốc (Pháp Chánh Truyền). Dù cho Tịch Đạo Tâm hay Tịch Đạo nào ra đời, hành chánh Đạo vẫn phải c̣n áp dụng. Hành tinh này vẫn luôn c̣n có những hóa nhân mới xuất hiện liên tục học hỏi rồi tấn hóa nên hành chánh đạo không thể hết. Vật tấn hóa từ ngu đến khôn, c̣n Người khôn tấn hóa đến Chí Linh.

       Có người cho rằng và được nhiều người tin theo, là, thời buổi bây giờ đă chuyển sang tịch đạo Đạo Tâm rồi. Và như vậy th́ Tịch đạo Đạo Tâm gồm Đạo và Tâm. Chức sắc Cửu Trùng Đài nam phái lấy chữ Đạo làm thánh danh và chức sắc nữ phái lấy chữ Tâm là thánh danh. Chứ không phải hai chữ ấy nhập chung thành đạo tâm rồi người ta giải thích chữ đạo-tâm theo ư nghĩa phàm trần, thêm vào đó lại vẻ vời thêm nào là lúc đó Đạo chỉ c̣n trong tâm không có h́nh thức hay điều ǵ thể hiện bên ngoài. Rồi bước thêm: trước cơ thất pháp hiện nay của Cao Đài người ta đă khuyên nhau hăy giữ đạo trong tâm là đủ không nên đấu tranh ǵn giữ ǵ cả. Chính lời khuyên này cũng xác nhận Đạo đang hiện hữu đi ngoài chánh pháp. Lời khuyên này cũng là một Ngă Ba, một cách dẫn dụ môn đệ của Chí Tôn đi lạc hướng và phản Minh Thệ.  Ǵn luật Lệ Cao Đài là một h́nh thức bên ngoài chứ không phải chỉ thực hiện trong tâm được…

       Xin mở ngoặc nơi đây để tránh sự nhầm lẫn.  Thực ra mỗi một đời Giáo Tông th́ sẽ khai mở một Tịch đạo mới. Đời Giáo Tông thứ nhứt Tịch đạo là Thanh Hương do Đức Lư Nhất Trấn làm Giáo Tông. Đời Giáo Tông thứ nh́ sẽ là Tịch đạo Đạo Tâm. Nhưng Đức Lư chưa bao giờ tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ Giáo Tông và hằng ngày chúng ta đều niệm “Nam mô Lư Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ”, th́ như vậy Giáo Tông thứ nh́ ở đâu ra để khai mở tịch đạo Đạo Tâm?! Chẳng qua đây là một lối suy nghĩ lệch lạc có mục đích, một lối mị luận nhằm ru ngủ đồng đạo (như là một Ngă Ba được phân tích ở trên). Cũng giống như họ thường xuyên khuyên, ru ngủ tín đồ là nên tu hành thuần túy, nhưng họ không giải thích thế nào là tu hành thuần túy. Không lẽ khi tín đồ nói lên sự vi phạm về luật pháp Đại Đạo của họ là tu hành không thuần túy?!

       Nhân tiện, cũng mời những vị có khuynh hướng đạo tâm thực sự, mặc cho ḍng đời cuốn phăng đi nền Chánh pháp của Chí Tôn, mặc cho tín đồ tu hành “công có công mà thưởng chưa bao giờ có thưởng”, xem bốn câu thơ của Chí Tôn trong TNHT:

Đồ thơ oằn oại gánh nghiêng vai

Mặc khách làng văn nhọc chớ nài

Nghiệp nước, nỗi nhà c̣n bận bịu

Thanh nhàn chưa phải buổi xem mai

       Đóng ngoặc. 

       Đó là những ngă ba trung gian trên đường về Bạch Ngọc Kinh. Sau đây chúng ta cùng t́m hiểu Ngă ba sau cùng.  

       3/- Ngă ba cuối cùng: Chánh Pháp và Bàng Môn Tả Đạo.

       Khi gặp được Đạo Trời rồi người môn đệ tín đồ yên tâm tu học. Con cái Chí Tôn không c̣n hoang mang lo sợ lầm đường lạc lối như các tín hữu của các tôn giáo cổ. Lúc nào các Tướng soái của Chí Tôn cũng có mặt để kềm chế các lệch lạc xảy ra. Nhờ vậy mà Đạo được vững bền hằng nửa thế kỷ.

       Tưởng chừng không có ǵ lay chuyển nổi. Th́ đất bằng dậy sóng. Các tướng soái ấy cũng bị kẻ tham lam quyền tước dựng giả để lừa bịp nhân sanh. Trong bức tâm thơ gởi cho ngài Lê Bá Trang (Ngọc Chánh Phối Sư) ông Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh đă khuyến cáo: Anh đừng tưởng ngoài Thập Nhị Thời Quân (các tướng soái của Chí Tôn) Thầy c̣n ngự nơi này nơi nọ.v.v.

       Đạo cao nhứt xích ma cao nhứt trượng là vậy đó. Mỗi người dù đang trong chánh pháp của Chí Tôn người ta vẫn t́m đường vượt rào kéo lôi con cái Chí Tôn bỏ chánh pháp vào tả đạo… Người ta cắt đứt con đường thân cận của Chí Tôn với nhân sanh. Rồi để cho tà quyền thao túng để lôi kéo. Nhưng họ chỉ thành công lôi kéo được một nửa ham danh, thiếu hiểu biết, hoặc hậu sanh không tiếp cận được nền chánh giáo Ba Đài của Chí Tôn thành lập.

       Vậy là một lần nữa Chánh Giáo của Chí Tôn bị phá phá trước mặt Chí Tôn. Cho nên Đại Tiên Kim Quang Sứ mới ngạo nghễ : “Cửu Phẩm Thần tiên nể mặt ta…”.

       Hiện nay, các thế hệ đạo lớn tuổi đi qua, Các thế hệ trẻ tấn tới thiếu người d́u dắt chơn thật đă hiểu sai lộ tŕnh phổ độ lập giáo của Chí Tôn. Lớp này đă không sợ Trời mà sợ Người. Đây là một nghịch lư mới lạ. 

       Thầy Trời đă để lại cho chúng ta một khối lượng lớn lời dạy, đă lập Pháp Chánh Truyền phân định quyền hành. Và ngưng cơ bút phổ độ. Cơ phong thánh vẫn c̣n. V́ biết trước cơ bút sẽ bị quyền đời lợi dụng sẽ gây tác hại không thể lường trước.

       Quyền đời đă can thiệp sâu vào nội bộ Đạo : từ việc giải thể cơ cấu hành chánh đạo, trưng dụng các dinh thự của đạo đến việc bổ nhiệm người cầm quyền Đạo. Dĩ nhiên tôn chỉ của Đạo được thay đổi theo hướng nh́n phàm trần.

       Cuối cùng th́ quyền đời cũng cấp pháp nhân cho phép Đạo được hoạt động theo một h́nh thức hoàn toàn mới lạ. Họ đă lập một ngă ba sau cùng. Nhờ cái miệng của các nhân sĩ lệch lạc, các chức sắc cơ hội mị luận làm cho người tín hữu tin tưởng và tuân theo ngă ba ấy.

       Ngă ba kỳ này không giống các ngă ba đầu tiên và các ngă ba trước.

       Gọi Đạo Trời hiện tại là ngă ba cho nhẹ tội, chứ kỳ thật nhân sanh không c̣n có sự lựa chọn như các lần trước. Họ mở con đường mới nhưng không tạo ngă ba. Trước mắt không có hai con đường cho nhơn sanh lựa chọn. Họ mở một đường mới đồng thời đóng chặt con đường cũ. Họ đă bẻ ngoặt con đường lệch sang một bên về một hướng khác.  Nhơn sanh chỉ c̣n cách duy nhứt hoặc là đi đường mới hoặc là không đi đâu hết (bỏ Đạo). Đó là ư muốn của người tạo ngă ba. Trong muôn vàn khó khăn nhơn sanh đă khôn ngoan không để cho trúng kế của Kim Quang Sứ đă tự tạo thêm một lối đi vô h́nh cho linh hồn: Đứng yên nhưng không bỏ Đạo.

       Đây là một bước ngoặt cực kỳ nguy hiểm. Nguy hơn tất cả các ngă ba đă có trước đây. Họ tưởng làm như vậy là bắt gọn để đánh rớt các con cái môn đệ của Chí Tôn . Nào ngờ nhơn sanh chọn con đường không đi. Tức là nhơn sanh tạo một ngă ba vô h́nh. Ngă ba này không ai làm khó, không ai cấm cản. Chỉ bị làm khó nơi an táng thi hài người quá cố mà thôi.

       Trong bài trước (bài ba chủ đề những Góc Nh́n) tôi có nói một ư: Hiện tại cách tốt nhứt để Đạo Thầy không bị bế bằng cách về nhà không làm ǵ hết. Câu nói này không giải thích rơ nên có người hiểu rằng ở nhà không làm ǵ hết không phải là tu. Cảm ơn comment của một bằng hữu! Nay tôi xin nói rơ thêm: Không làm ǵ có nghĩa là không tiếp tay cho người canh cải phá Đạo, để cho con đường thênh thang họ mới mở không c̣n ai đi như vậy là giữ cho con đường chánh giáo của Chí Tôn vẫn c̣n. Ở nhà không làm ǵ mà cũng không giữ luật đạo th́ có khác nào đi vào ngă ba phạm pháp đạo? V́ vậy bổn phận tối thiểu của người tín hữu Cao Đài là phải giữ ǵn Luật Pháp Đạo, phải ăn chay và cúng kiến Chí Tôn tại gia không nghe, không học, không làm theo những người Phạm Pháp Chánh Truyền chỉ dạy.  Một lần nữa cảm ơn bằng hữu đă comment.

       Ư KẾT:

       Đạo khai tà khởi. Tà giáo luôn t́m cách phá chánh pháp là điều sẽ không bao giờ ngừng. Rồi đây, không biết Kim Quang Sứ sẽ giăng thêm cạm bẫy ǵ, mở thêm ngă ba ǵ? Mong quư bằng hữu luôn giữ cho trí định thần an để nhận xét những bước chân mà ta sẽ đặt xuống để đi có phạm Pháp Luật đạo hay không.

       Nhân ngày đại lễ Vía Đức Hộ Pháp mùng 10 tháng Tư, chúng tôi cầu nguyện anh linh Đức Hộ Pháp luôn rọi sáng, dạy dỗ và ǵn giữ cho chư đệ tử được những quyết định đúng đắn trên bước đường chông gai sắp đến.

Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.

Thánh Địa Tây Ninh, mùng 10 tháng Tư, Nhâm Dần.

Điền Lạc

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000