ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨC TỈNH ĐI, ÔNG ĐẠO GIAN NGUYỄN THANH LIÊM !

Lê Minh Luân

          Những tưởng sau hàng loạt bài học dành cho đạo gian Nguyễn Thanh Liêm của các bác Điền Lạc, Đoàn Minh Thùy, Phạm Thanh B́nh, Nguyễn Minh Hiệp, Bùi Thanh An và bài thơ của bạn Vân Lê đă đủ để làm cho ông ta thức tỉnh, xóa bỏ tà tâm mà quay về đường ngay nẽo chánh, lo tu tâm dưỡng tánh nhằm khôi phục những ǵ mà tự thân ông đă đánh mất. "Thuốc đắng đả tật", nhưng không. Vẫn cái chứng "háu đá" của con ngựa non (mặc dù đă già), ông ta bất chấp thị phi, tiếp tục đưa ra bài viết "Chức sắc HTĐ cần phải làm ǵ trong tiến tŕnh phục hồi cơ Đạo". V́ vậy nên mới có bài viết này.

          Sở dĩ tôi gọi Ông là "ông" đạo gian Nguyễn Thanh Liêm v́ tôi nghĩ Ông đáng tuổi cha chú của tôi. Nhưng lẽ ra với bản chất gian manh, xảo quyệt của ông - được minh chứng qua những bài viết của ông nhằm đánh phá, cố t́nh hạ uy tín của Chức Sắc HTĐ trước nhơn sanh - th́ gọi ông là "tên" đạo gian Nguyễn Thanh Liêm như bác Nguyễn Minh Hiệp đă gọi mới đúng.

          Tôi muốn chép lại phần kết luận trong bài "Tên đạo gian Nguyễn Thanh Liêm đă lộ rơ nguyên h́nh" của bác Nguyễn Minh Hiệp cho ông xem lại một lần nữa hành vi Đạo gian của ḿnh, biết đâu ông cảm thấy xấu hổ mà thức tỉnh chăng :

          -/ Nguyễn Thanh Liêm đă lộ rơ nguyên h́nh là tên gián điệp Đạo gian khi cài người nghe lén chuyện bàn bạc của các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đặng phá hỏng đại sự.

     -/ Liêm muốn phế HTĐ cho nhơn sanh không c̣n đường để đi, th́ con đường duy nhứt c̣n lại là tùng cái phàm giáo của Phái Cao Đài Tây Ninh do Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản mà thôi. Đó là cái dă tâm của Liêm muốn vậy. Liêm là ai? Làm việc cho ai? Ai sẽ có lợi khi tin lời Liêm nói? Liêm có lên án việc làm của Nguyễn Thành Tám không? Không một lời!

     -/ Liêm là Hiền Tài do Hội Thánh ĐĐTKPĐ phong trước đây nhưng thực chất không có “Tài” v́ tầm nh́n hạn hẹp mà cũng chẳng “Hiền” tí nào. Mong đồng Đạo hiểu rơ điều này để tránh lầm mưu sói dữ.

          Như vậy ông có cảm thấy xấu hổ đủ "đô" để thức tỉnh chưa. Nếu chưa, mời ông nghe lời của bác Đoàn Minh Thùy khi viết comment bài của bác Hiệp, dưới đây:

          "Huynh Nguyễn Minh Hiệp hay quá! Trong lúc khó khăn cần người trí thức chung tay góp sức với HTĐ cho cơ Đạo sớm hoàn thành th́ Nguyễn Thanh Liêm lại cản trở cho khó khăn càng thêm khó khăn! Tuy không gần gủi với quư Chức Sắc HTĐ lắm nhưng tôi cũng cảm nhận được những chuyện làm của Quư Anh.

          Tại sao vào thảo luận với phàm giáo dù biết không kết quả v́ họ là chủ của pháp nhân. Các anh vào để cho họ từ chối nhưng vẫn vào đặng chi? Đặng cho nhơn Sanh thấy mà ghê tởm việc làm của họ mà xa lánh. Hội Thánh của Nguyễn Thành Tám sẽ chết khi nhơn sanh bỏ hết!

          Nhưng nhơn sanh cao cấp như Nguyễn Thanh Liêm lại không thấy! Thật ra hắn dư biết cách làm của người trong tay chỉ có chuông mơ nên hắn giục loạn cho nhơn sanh hiểu sai việc làm của HTĐ! Nếu không phải tầm nh́n hạn hẹp th́ chính là Đạo gian! Cảm ơn bài viết của Huynh Nguyễn Minh Hiệp đă phân tích đầy đủ!".

          Đủ đô để cảm thấy xấu hổ và thức tỉnh chưa, ông Đạo gian Nguyễn Thanh Liêm? (đô đây là dose - liều thuốc, chớ không phải là đô-la - tiền Mỹ, càng không phải là bốn ngàn đô la [4000 đô-la] mà ông và tên Nguyễn Quốc Dũng bá vơ nào đó đă thông đồng ăn chận tiền công quả của đồng đạo ở Mỹ gởi về cho Thánh Thất An Ninh Tây vào năm 2012 như lời của bác Mười Nhất Nguyên trong hai bài "Thư Gởi HT Nguyễn Thanh Liêm" và "Đôi Điều Thú Vị Từ Những Email" ).

          Ngoài tính chất Đạo gian mà bác Hiệp và bác Thùy đă nói, tôi c̣n thấy ở ông cái bản chất gian xảo, quỷ quyệt của một tên tiểu tâm thiểu trí (*), luôn khoát chiếc áo bảo thủ chơn truyền để che đậy cho mưu đồ phá Đạo, cố ư bôi xấu và diễn dịch sai lạc từng bước đi của Chức sắc HTĐ, nhằm tung hỏa mù vào nhơn sanh với mong muốn họ có cái nh́n sai lạc vào Chức sắc HTĐ. Những bài viết của ông về Hiệp Thiên Đài  đă chứng minh được đ́ều này. Ông đă bất chấp tất cả miễn là đạt được ư đồ, dục vọng của ḿnh là đủ. Đúng là như lời bác Mười Nhất Nguyên nói trong bài Con Người Và Bản Chất của Nguyễn Quốc Dũng: "Những kẻ tiểu tâm thiểu trí và độc ác thường hành động bất chấp tất cả, miễn là thỏa măn dục vọng của ḿnh là đủ".

          Nhưng ông đă thất bại trong ư đồ đen tối của ḿnh. Nhơn sanh b́nh tỉnh và sáng suốt lắm. Qua những bài viết nhằm bôi xấu Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, họ đă biết ông là ai, ông muốn ǵ. V́ vậy ông làm sao tránh khỏi miệng đời: "Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương" (**).

          Bất quá ông chỉ chiêu dụ được vài con ngựa non háu đá. Đặc biệt tôi muốn đề cập tới facebooker Nguyễn Hữu Tài. Không hẹn mà nên. T́nh cờ chẳng hẹn mà nên, Mạt cưa, mướp đắng đôi bên một phường (**). Nhưng Nguyễn Hữu Tài khôn hơn ông một tí. Khi đưa tin trên facebook với những lư luận lấp lững, nửa vời, nước đôi về những sự kiện của HTĐ, anh ta cố t́nh cho người đọc cảm nhận là anh ta trung thực khi đưa tin hay nhận định. Lầm! Nhơn sanh sáng suốt lắm! Đây này, một thí dụ điển h́nh: không biết anh ta vớ (tôi dùng từ "vớ" này v́ biết HTĐ không chính thức trao cho anh ta) ở đâu được bản Thông Bạch do Truyền Trạng Trần Anh Dũng kư ngày 4-8-Bính Thân về Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung; bỏ qua cách dùng từ ngớ ngẫn v́ một bài viết ngắn mà lại bắt chước theo văn phong thường dùng trong Quyết định, Nghị định...; "ngớ ngẫn" v́ bài viết của anh ta chưa đủ tầm để gọi là một bài chính luận nói ǵ đến Quyết định, Nghị định...mà lại được đặt trong một facebook cá nhân, nơi tập trung đầy đủ thượng vàng hạ cám, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vậy mà anh ta tuôn ra một loạt những thuật ngữ đầy tính phán xét, quyết định (có lẽ anh ta muốn nhấn mạnh sự vô cùng quan trọng trong lời nói của ḿnh chăng!) như Dù rằng.... , Xét rằng.... . Chúng ta có thể xem lại bài "chính luận" này được ông Đạo gian Nguyễn Thanh Liêm đăng lại trên trang HTPQ tại đây.

          Sau khi huyên thuyên những Dù rằng...., Xét rằng... , th́ điểm nhấn trong bài này là câu: "Kính mong quí vị đồng đạo trong và ngoài nước góp ư". Nó cho thấy tính chất thâm độc của Nguyễn Hữu Tài, thâm độc hơn Đạo gian Nguyễn Thanh Liêm nhiều. Đạo gian Nguyễn Thanh Liêm th́ dùng từ ngữ hồ đồ, dung tục để đánh phá HTĐ. Nguyễn Hữu Tài th́ khôn hơn, lấp lững, nước đôi và kêu gọi mọi người hè nhau đánh phá - chớ không phải chính ḿnh đánh phá. Tại sao tôi nói như thế? Này nhé, nếu gia đ́nh tôi có vấn đề ǵ th́ chính tôi (chủ thể) mới có quyền nhờ những người thân góp ư dùm để giúp giải quyết; hà cớ ǵ một anh chàng bá vơ, không biết từ đâu, lại chạy từ làng trên xóm dưới hô hoán với mọi người là cùng nhau góp ư vấn đề của gia đ́nh ông Lê Minh Luân. Sao có người lại vô duyên đến thế. Tôi đâu có nhờ. Thật là thậm vô duyên ! Cũng vậy, Thông Bạch của Hiệp Thiên Đài, nếu muốn đồng đạo góp ư, th́ chính HTĐ kêu gọi. C̣n Nguyễn Hữu Tài là cái ǵ mà dám đứng ra kêu gọi đồng đạo trong và ngoài nước góp ư công việc của HTĐ. Đây là một hành động vô lễ và mạo phạm đối với Chức sắc Hiệp Thiên Đài của Nguyễn Hữu Tài. Lời kêu gọi "góp ư" sau những dẫn nhập Dù rằng..., Xét rằng....cho thấy Tài cố t́nh kêu gọi góp ư nhằm đánh phá HTĐ chớ không mang ư nghĩa xây dựng. Thực vậy, đă có nhiều người vào để chỉ trích HTĐ, thượng vàng đâu không thấy, chỉ thấy hạ cám dẫy đầy, đặc biệt tôi để ư đến tên Nguyễn Hải Triều với lời lẽ đậm chất "đá cá lăn dưa" (tôi sẽ đề cập đến tên này nếu thời gian cho phép). Như vậy so với Nguyễn Thanh Liêm, Tài khôn hơn nhiều v́ biết ném đá dấu tay; nhưng dù mạt cưa hay mướp đắng th́ nhơn sanh cũng dư biết đôi bên chỉ là một phường thôi.

          Bây giờ tôi quay lại với ông đạo gian Nguyễn Thanh Liêm qua bài viết "Chức Sắc HTĐ Cần Phải Làm Ǵ Trong Tiến Tŕnh Phục Hồi Cơ Đạo?".

          Sau khi kết hợp cùng đám ngựa non háu đá để đánh phá, huỷ hoại những tâm huyết mong phục hồi dần cơ Đạo đang vô cùng khó khăn, rối rắm hiện nay của chư vị Chức sắc HTĐ, đạo gian Nguyễn Thanh Liêm lại giở tṛ gian manh đúng như bản chất cố hữu của ông ta khi đưa ra bài viết này. Duy chỉ cái tựa thôi, đủ cho thấy bản chất lất khất, láo táo và ngạo mạn của đạo gian Liêm này. Nguyễn Thanh Liêm là cái thá ǵ mà "chỉ bảo" Chức sắc HTĐ cần phải làm thế này, thế nọ để phục hồi cơ Đạo. Bản thân đă bị nhơn sanh "kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương" rồi, không biết nhục mà c̣n lên giọng dạy đời. Nếu bài viết mang ư nghĩa tốt, có tính xây dựng th́ có thể châm chế, đàng này th́ ngược lại.

          - Đạo gian Liêm viết, trích: "...muốn thực hiện công tŕnh vĩ đại "phục quyền Đạo" th́ nhiệm vụ trước mắt, các Chức sắc HTĐ phải lấy lại chủ quyền Văn pḥng HTĐ mà các vị đă đánh mất..." . Và v́ "đă đánh mất quyền làm chủ Văn pḥng HTĐ" nên, trích: "Đây là một món nợ mà Chức sắc HTĐ đă vay của Hội Thánh và nhơn sanh, nên không thể không hoàn trả! Và sẽ không một ai tin vào khả năng làm giàu của con nợ trong khi chưa trả nỗi vốn vay ban đầu".

          Vậy sao!? Mới sáu mươi mấy bảy chục tuổi đầu mà ông đă hư tâm loạn trí đến mức hồ đồ vậy sao? Hay là do bản chất hám danh, muốn được đám ngựa non háu đá tôn danh, đă làm mờ mắt ông nên mới có cái luận cứ điên điên khùng khùng như thế!         

          Hành vi đóng cửa Văn pḥng Hiệp Thiên Đài của ông Nguyễn Thành Tám và phe nhóm trong cái gọi là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện tại, nếu nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp, là hành vi "Trời không dung, Đất không tha". Ông và phe nhóm đă dựa vào thế lực đời, dựa vào công an để lấn ép quí Chức sắc Hiệp Thiên Đài tuổi cao sức yếu, trong tay chỉ có chuông và mơ. Một hành vi coi thường Trời Đất, coi thường nhơn sanh, đă giẫm bừa lên nền chánh pháp của Đại Đạo, đă xóa sổ Hiệp Thiên Đài để củng cố ngôi vị độc tôn của ḿnh. Tiếng than thấu Đất, tiếng oán ngút Trời ! Vậy mà ông đạo gian Nguyễn Thanh Liêm không những không có thái độ binh vực quí Chức sắc HTĐ già nua, sức yếu thế cô để phản đối hành vi vô pháp vô thiên của ông Nguyễn Thành Tám và phe nhóm mà c̣n tiếp tay cho ông Nguyễn Thành Tám  đi kết tội những vị đáng kính này nữa. Đến đây th́ đồng đạo đă thấy rơ một Nguyễn Thanh Liêm khoát áo bảo thủ chơn truyền là ai rồi (!). Như thế mới gọi là Đạo gian chứ!

          - C̣n cái vụ "tái thủ đạo quyền từ cấp cơ sở" của ông Liêm. Có lẽ đă qua một giấc cô miên dài nay mới tỉnh nên ông không thấy, không biết ǵ cả. Ông có thấy hàng ngàn chữ kư ủng hộ những Thông Báo của Hiệp Thiên Đài không? Ông có thấy hàng ngàn đồng đạo về dự Lễ An Vị Phật cốt Thất Nương không? Ông có thấy khi trong Đạo có hữu sự th́ đồng đạo từ khắp các địa phương, trong tinh thần "Liên Hương" đă tề tựu về, cùng chung tay lo Đạo Sự không?. Vân vân và vân vân... Nếu từ cấp hành chánh đạo thấp nhứt là Hương Đạo không nắm được đạo quyền th́ làm ǵ có được những sự việc này. Và để cho cấp cơ sở lánh xa tà giáo, củng cố Đạo quyền th́ quí Chức sắc thiên phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài đă thực hiện từ lâu rồi, cần ǵ bây giờ ông mới đưa ư kiến. Ư kiến nhằm giúp hay cho Đạo của những người thành tâm th́ bao giờ cũng được hoan nghinh. Nhưng điểm lại nội dung và từ ngữ của bài viết nêu trên của ông Liêm cho thấy một sự ngạo mạn, hỗn láo với Chức sắc HTĐ, mang tính dạy đời, kẻ cả của một tên đạo gian th́ ai nghe mà bày đặt lừa mị người khác qua ư kiến ư kọt (!).

          Lẽ ra c̣n một đoạn kết luận nữa để kết thúc bài viết này, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Xin lỗi v́ hơi nặng lời với ông Liêm và anh bạn Tài nào đó. Suy cho cùng, như vậy cũng vừa so với bản chất của một đạo gian!

Thánh Địa ngày 25 tháng 8 năm Bính Thân (25-9-2016)

Lê Minh Luân

     (*) Chữ dùng của bác Mười Nhất Nguyên

     (**) Trích trong Kiều

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634