ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐẠO GIAN NGUYỄN THANH LIÊM

ĐĂ LỘ RƠ NGUYÊN H̀NH

Nguyễn Minh Hiệp

     Điểm qua nội dung bài viết " Đề nghị vô hiệu hóa phiên họp ngày mùng 2 thánh 9 năm Ất Mùi của tập thể Chức Sắc Hiệp Thiên Đài" của HT Nguyễn Thanh Liêm, người b́nh dân ít học, kém chuyên môn cũng đủ thấy rơ Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm (hắn ta) là một tên Đạo gian tức là tên gián điệp của Đạo. Hắn ta đă âm thầm lén lút cài người vào nghe lén các buổi bàn bạc của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài để t́m cách phá hỏng việc. Đây là bằng chứng:

     “Được biết, trong nội bộ Cơ quan HTĐ, cũng có nhiều ư kiến không đồng t́nh với Thông Bạch của TT Trần Anh Dũng (trích dẫn facebook Nguyễn Hữu Tài: "...Xin thông báo sau khi gửi Thông Bạch ngày 4/8/ Bính thân th́ trưa mùng 5/8 quư chức sắc vẫn c̣n tranh luận hơn thiệt rất nhiều và c̣n gay gắt nữa. Audio cuộc tranh luận này đệ chưa thể công bố ở đây...")” (*)

     Nhưng nhân viên t́nh báo đă thuốc “hắn ta” khi tin lời b́nh luận của facebooker này như sau:

     “Được biết, sau khi gửi Thông Bạch ngày 4/8/ Bính Thân th́ ngày hôm sau, 5/8, các vị chức sắc này vẫn đưa ra quyết định cuối cùng là: Nếu "Hội Thánh Nguyễn Thành Tám" không trả lời bằng văn bản th́ CÁC CHỨC SẮC HTĐ VẪN ĐẾN DỰ LỄ HỘI YẾN DIÊU TR̀ CUNG TẠI BÁO ÂN TỪ! (trích từ facebook Nguyễn Hữu Tài). (*)

     Thật sự Thông Bạch ngày 4 tháng 8 không có ghi câu này . hắn ta” đă đăng trên trang hoithanhphucquyen.org mà “hắn ta” lại quên. Mời quư đồng Đạo kể cả Nguyễn Thanh Liêm xem lại Thông Bạch ngày 4-9-BT coi có câu này hay không?

     Từ sự hớ hên vô ư đó mà “hắn ta” hồ đồ kết luận như sau:

     “Chính lời tuyên bố này khiến biết bao nhiêu tín đồ từ các nơi, kể cả từ ngoài Bắc, đă tập trung về Ṭa Thánh để ủng hộ và tiếp ứng CƠ QUAN HIỆP THIÊN ĐÀI v́ dự đoán sẽ gặp phản ứng từ chi phái NTT! Nhưng, chỉ vài ngày sau đó, ngày 14/8, 21 vị thuộc Cơ quan HTĐ đă kư tên trong "Thông Báo" là sẽ không tham dự lễ Hội Yến DTC nữa! Đây là một việc thất tín chưa từng có trong tiền lệ của Cơ quan HTĐ từ ngày lập Đạo, hay nói cách khách là MỘT SỰ DỐI GẠT NHƠN SANH, khiến tín đồ vô cùng phẫn nộ! (*)

     Ví dầu t́nh bậu muốn thôi! Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra…! Đó bản chất thật của Nguyễn Thanh Liêm. Hắn c̣n dám mạnh miệng xưng là hậu nhân và đem gịng họ Cao Quỳnh ra để ḷe nhơn sanh:Bằng tất cả giá trị tông tộc Cao Quỳnh của tiện phẩm mà Ngài đă từng biết đến, ” (*)

     Tông Tộc Cao Quỳnh (nếu quả hắn ta thuộc tông tộc Cao Quỳnh!) sẽ lấy làm xấu hổ khi có một đứa con hư như Nguyễn Thanh Liêm!!!

     V́ Liêm nhiều lần đ̣i giải thể Hiệp Thiên Đài bằng cách thúc giục Ngài Cải Trạng Q. Chưởng Quản HTĐ vô hiệu hóa phiên họp công cử tại văn pḥng HTĐ 2-9-Ất Mùi.

     Lần 1: ngày 7-8-BT sau khi Thông Bạch  (4-8-Bính Thân) được gởi:

     “Chúng tôi có một điều suy nghĩ là: Phiên họp công cử chức danh và nhiệm vụ của chức sắc HTĐ ngày mùng 02 tháng Chín năm Ất Mùi, 2015 để cho có, v́ qua các việc trọng đại vừa rồi, đều không thấy bóng dáng Ngài Quyền Chưởng quản HTĐ - Căi Trạng Nguyễn Minh Nhựt! Đặc biệt là không hề thấy CHƯƠNG TR̀NH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ NÀO CỦA HTĐ! Mọi việc chỉ do vài vị chức sắc HTĐ đứng ra làm khi hữu sự, mang tính chất đột xuất (chỉ quanh quẩn gồm các vị: TT Luân, TT Dũng, TT Nam, ST Phan, ST Voi, ST Gặp...) và đôi lần đă đánh mất giá trị của HTĐ do Đức Hộ Pháp chưởng quản! Như vậy th́, tốt nhất là nên vô hiệu hóa phiên họp ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi để không mang tiếng cho Cơ quan Hiệp Thiên Đài!".” (*)

     Lần 2: ngày 17-8-BT sau khi Thông Báo (14-8-BT) được gởi.

     “Do vậy, để bảo vệ uy danh Cơ quan HTĐ và Hội Thánh của Đức Chí Tôn, tiện phẩm kính lời đề nghị đến Ngài là Ngài nên VÔ HIỆU HÓA PHIÊN HỌP CÔNG CỬ NGÀY MÙNG HAI THÁNG CHÍN NĂM ẤT MÙI, 2015 ”(*)[Một tên Đạo gian th́ lấy tư cách ǵ để đề nghị việc này?!] 

     Ư thứ hai cho thấy tên Đạo gian của Nguyễn Thanh Liêm lộ nguyên h́nh được minh chứng sau đây:

     “Đạo cũng không ngoại lệ! Nên TT Nguyễn Cẩm Luân hay TT Trần Anh Dũng không đủ vị thế để kư công văn gởi đến ông Nguyễn Thành Tám - một vị lănh đạo tối cao của một tôn giáo - mà phải là chính Ngài Căi Trạng Nguyễn Minh Nhựt, với tư cách Quyền Chưởng Quản HTĐ của Hội Thánh ĐĐTKPĐ- TTTN trước "tôn giáo bạn" và với các cơ quan, ban ngành trực thuộc hệ thống nhà nước CHXHCNVN!” (*)

     Trong khi các chức sắc HTĐ khẳng định là bàng môn tả đạo nên chỉ xưng hô là Đạo huynh Nguyễn Thành Tám v.v. Th́ Liêm đă tang bốc Tám lên là “một vị lănh đạo tối cao của một tôn giáo” (*) và buộc phải “chính Ngài Căi Trạng Nguyễn Minh Nhựt, với tư cách Quyền Chưởng Quản HTĐ của Hội Thánh ĐĐTKPĐ- TTTN “  (*) kư tên gởi cho vị lănh đạo tối cao của một tôn giáo tức Nguyễn Thành Tám v.v.

     Cái làm của của Hiệp Thiên Đài là bất bạo động: “không làm nhưng mà làm tất cả”, Liêm đâu biết, nên vội vàng phủ nhận:
     “- Từ ngày tái lập, Cơ quan HTĐ không có một chương tŕnh hay kế hoạch phục hưng chánh pháp Cao Đài của Đức Chí Tôn cụ thể, chỉ là ba văn bản minh định của Cơ quan HTĐ rằng: Chi phái Nguyễn Thành Tám là tả đạo, bàng môn (việc này, nhơn sanh đă xác định từ lâu!)” (*)

     và “V́ thế, có thể kết luận là CƠ QUAN HTĐ CHƯA ĐÓNG GÓP G̀ TƯƠNG XỨNG VỚI VAI TR̉ ĐẢM NHẬN, KHẢ DĨ PHỤC HỒI CƠ ĐẠO VÀ THU HÚT NIỀM TIN CỦA TÍN ĐỒ!” (*)

     Niềm tin của tín đồ đâu cần phải thu hút! Đó là quyền tự do riêng của mỗi con người. Đạo là vốn quư không đem nài ép ai cả! Ai không tin th́ cứ ra đi.

     Cái tầm nh́n c̣n hạn chế, như huynh Phạm Thanh B́nh nói về Liêm thật không oan tí nào: “chỉ hạn hẹp trong lứa tuổi lên 5-10”, tức chỉ lo chuyện trước mắt mà bỏ đi chuyện lâu dài,  Liêm nói:

“cùng chung tay bảo thủ chánh pháp chơn truyền trong các dịp lễ lộc, ma chay, thượng tượng... cũng như trong những cuộc đấu tranh giữ ǵn cơ sở thờ tự trước sự đàn áp của chi phái, bất chấp có sự "chống lưng" của nhà cầm quyền” (*)

     Tầm nh́n của Liêm chỉ vỏn vẹn có giành được một vài đám chết, đám thượng tượng và v.v. c̣n tầm nh́n của HTĐ là đ̣i cả một nền Đại Đạo nhưng trong ḥa b́nh êm thắm.

     Cái tầm nh́n hạn chế của Liêm khi nói đoạn sau:

     “Trong PCT Chú giải, trang 296 đă ghi rơ: "HTĐ là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng liêng mối Đạo, hễ Đạo c̣n th́ HTĐ vẫn c̣n", mà Đạo Cao Đài tồn tại đến thất ức niên. Vậy th́ HTĐ chưa bao giờ mất, cho đến tận ngày hôm nay, nên có ǵ phải lo lắng khi giải tán một tập thể hữu danh, vô lợi, đa hại như Cơ quan HTĐ hiện nay? Mọi việc do Đức Chí Tôn sẽ sắp xếp. Tất nhiên, "Chơn thần của Đạo" sẽ được chọn lọc từ những tín đồ thật xứng đáng!” (*)

     Nếu hỏi thêm: "Chơn thần của Đạo" sẽ được chọn lọc từ những tín đồ thật xứng đáng!”(*) Ai sẽ chọn? Chọn bằng cách nào khi không được dùng cơ bút? Th́ Liêm sẽ ấm ớ không trả lời được cho nhơn sanh rơ. Huynh Đoàn Minh Thùy đă phân tích rất rơ trong bài “Những Phương Pháp Khả Thi Để Phục Hưng Đại Đạo” chắc Liêm chưa đọc?.

      Liêm đă hiểu sai câu nói “Đạo Cao Đài tồn tại đến thất ức niên” (*) nên phát ngôn không có ǵ phải lo!! Xin nói cho Liêm rơ: Đạo có c̣n tồn tại được đến thất ức niên không là nhờ Hiệp Thiên Đài ǵn giữ. Điều đơn giản như vậy mà Liêm lại không thông suốt rồi lên mặt dạy đời cho Ngài Q. Chưởng Quản về các nguyên tắc này nọ v.v.

     Kết Luận: Tôi cũng không muốn nói nhiều mà làm ǵ. Nhưng tội nghiệp cho nhơn sanh ít học nghe Liêm nói mà cả tin nên cố gắng phân tích rơ như trên. Xin tóm lược lại:

     -/ Nguyễn Thanh Liêm đă lộ rơ nguyên h́nh là tên gián điệp Đạo gian khi cài người nghe lén chuyện bàn bạc của các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đặng phá hỏng đại sự.

     -/ Liêm muốn phế HTĐ cho nhơn sanh không c̣n đường để đi, th́ con đường duy nhứt c̣n lại là tùng cái phàm giáo của Phái Cao Đài Tây Ninh do Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản mà thôi. Đó là cái dă tâm của Liêm muốn vậy. Liêm là ai? Làm việc cho ai? Ai sẽ có lợi khi tin lời Liêm nói? Liêm có lên án việc làm của Nguyễn Thành Tám không? Không một lời!

     -/ Liêm là Hiền Tài do Hội Thánh ĐĐTKPĐ phong trước đây nhưng thực chất không có “Tài” v́ tầm nh́n hạn hẹp mà cũng chẳng “Hiền” tí nào. Mong đồng Đạo hiểu rơ điều này để tránh lầm mưu sói dữ.

Nay kính

Thánh Địa, ngày 19 tháng 8 Bính Thân.

NGUYỄN MINH HIỆP.

 

Ghi chú: (*) đoạn văn được trích  trong bài viết của Nguyễn Thanh Liêm.
 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634