ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Luận Đàm Đạo Sự kỳ 15: 

CƠ BÚT CON DAO HAI LƯỠI

Điền Lạc thực hiện.

Lê thị Minh Trang lược ghi. 

       Kính thưa quư vị Bằng Hữu thân mến, 

       Trên đường   phục hưng Chánh pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chư chức sắc chức việc và đồng đạo ǵn giữ luật pháp chơn truyền c̣n sẽ phải gặp nhiều khó khăn phía trước. Trong các khó khăn đối diện có một khó khăn lớn nhất là việc định phái cho chức sắc Tân Phong Lễ Sanh. 

       Hội đồng Chưởng Quản trong đợt cầu phong đầu tiên sau khi có pháp nhân với hiến chương 1997 đă dùng cách bốc banh ba màu vàng xanh đỏ để định phái cho chức sắc tân phong Lễ Sanh của ḿnh v́ không có cơ bút. 

       Đây là một sai lầm lớn nhất của người muốn diệt Đạo Trời. Chính là ông thừa sử Trương Ngọc Anh. 

       Sau này với chức sắc Tân Phong lễ sanh bị đời khinh, đạo biếm đă hổ thẹn không dám tự hào ḿnh là một chức sắc truyền giáo cho Đạo Cao Đài. V́ thế đi đâu cũng phải nhờ lực lượng ở địa phương bảo hộ mới dám tự tin. 

       Ông Trương Ngọc Anh phải đấm ngực kêu trời cho sự thất bại của ḿnh do ông cố vấn cấm cơ bút và giải thể nền hành chính của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

       Rồi đây, không biết bằng cách nào nắm lại Quyền của Đại Đạo; Hội-Thánh Lưỡng Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng phải sẽ gặp vấn nạn định phái cho chức sắc Lễ Sanh để đi Hành Đạo. Không lẽ Hội thánh lại cho áp dụng cách bóc banh ba màu để định phái mà Hội đồng Chưởng quản đă làm trước đây? 

       Quư vị hăy suy nghĩ thử t́m xem có phương pháp nào giúp hay cho nền Đại Đạo của Chí Tôn hay không? 

       Đó là cách chúng ta dùng tinh thần trí năo món báu thứ nh́ của ḿnh đă dâng lên Đức Chí Tôn suy nghĩ t́m hay cho Đại Đạo. 

       Sau đây Kính mời quư vị nghe bài viết đôi điều về cơ bút của tác giả Ngô Văn Trí trên Diễn Đàn Về Nguồn, có tự đề: “Đôi Điều Về Cơ Bút”, xin trích đọc một số đoạn:

      “ Tôi viết bài tham-luận này trong bối cảnh của người Đạo thuần túy tu hành. Luôn hành Đạo trong khuôn khổ luật-pháp quốc gia mà chúng ta đang sống trên toàn thế giới chứ không phải trong một đất nước nhỏ là Việt Nam. 

       Nhiệm vụ của Cao Đài là phổ độ tất cả chúng sanh trên hành tinh (địa cầu 68) này nên phải tùng phong hóa và luật pháp của từng quốc gia để làm cho được việc. 

       Chúng ta không nên đ̣i hỏi Quốc gia phải phá cách của họ cho người Đạo truyền giáo. 

       Phương-châm và lập-trường: Không chánh-trị-hóa nền tôn-giáo. Cũng không tôn-giáo-hóa nền chánh-trị. 

*** 

       Đạo Cao Đài được hiện hữu là nhờ Cơ Bút. Lịch sử và sự huyền diệu về cơ bút kinh-điển Cao Đài đă nói rất nhiều. Người tín hữu Cao Đài nào cũng biết. 

       Đó là phương tiện thông công giữa thế giới vô h́nh và thế giới hữu h́nh để truyền lời giáo huấn và ư muốn của thiêng liêng. 

       Cũng là nơi khẩn t́m học hỏi với thiêng liêng. Nên cơ bút thuộc về bán hữu h́nh, chuyên môn của Hiệp Thiên Đài. 

       Nhưng cơ-bút là một con dao hai lưỡi, có thể giúp hay cho người tu học đạt chơn lư, cũng có thể hại con người phải điên khùng do phàm tâm dục vọng khiến cho.

       Nên Đức Chí Tôn mới sai các chơn linh cao trọng xuống làm Tướng-Soái cho Chí Tôn ngự đặng lập Đạo. Đó là chư Thời Quân và Chưởng-quản ba chi Pháp Đạo Thế trong Hiệp Thiên Đài. 

       Cơ bút không phải là phương tiện phổ thông cho mọi người sử dụng. Đó là đặc quyền và đặc ân của Hiệp Thiên Đài.       

       V́ vậy mà Đức Chí Tôn đă cấm cơ bút từ rất lâu. Đức Hộ Pháp cũng đă quở trách một số vị chức sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài cố t́nh lấp lửng cầu cơ. 

       Gần đây, với câu hỏi : “ Làm thế nào có thể phong phẩm cho một tân chức sắc Cửu Trùng Đài trong hoàn cảnh không có cơ bút mà không dùng phương pháp bốc banh màu định phái của h́nh thức phàm phong đă làm?” 

       V́ vậy hôm nay tôi cố t́m hiểu đúc kết những vấn đề cốt lơi như sau mong sự suy nghĩ nông cạn này đáp ứng một phần nhỏ sự quan tâm của đồng đạo. 

       Vừa qua nhơn đọc bài tản mạn NHỮNG ƯU TƯ KHÔNG THỂ GỠ của đạo huynh Nguyễn Chuyên Khoa đăng trên diễn đàn Về Nguồn,  có đoạn: 

       “Giả sử ngược lại lịch sử một lần nữa: Ông Trương Thừa Sử sẽ không tham mưu cho ra đời Đạo Lịnh 01 mà tiến hành một cách khác như: 

      - Cho Đạo được tự do phát triển lớn mạnh. 

       -Không giải tán bất cứ cơ quan nào của Đạo. 

       -Không cấm cơ bút. 

        Nhưng bên cạnh các vị chức sắc cầm quyền Đạo, họ cử một người mặc áo Đạo làm cố vấn. Ngầm áp lực kư các văn bản, thậm chí nghịch lại chơn truyền. Văn bản ấy được ban hành đúng theo quy định của Pháp Chánh Truyền. Nhơn sanh đa số không biết, gặp văn bản của Hội Thánh  do các đại Thiên Phong kư th́ cúi đầu chấp hành không ư kiến.  Nếu có người hiểu biết nhận thấy văn bản có điều bất thường cũng không dám chống Hội Thánh. V́ chống Hội Thánh là chống Trời. 

       Rồi cho mở đại hội nhơn sanh đúng luật pháp. Những chức sắc được chọn đều là thiên phong bằng cơ bút không bốc banh.

       Không một dị nghị nào cả như hiện nay đang có. Chẳng những nhơn sanh rất mừng hợp tác tốt mà c̣n mang ơn nhà cầm quyền. 

      Như vậy th́ đạo Cao Đài đi đúng chơn truyền về văn bản; các thứ khác lại đi ra ngoài mà không ai biết… 

        Nhờ Đạo lịnh 01 giải thể hành chánh Đạo, lập cơ quan thường trực ngoài pháp chánh truyền là HĐCQ. Hội Thánh, nhơn sanh không thể chống v́ chống Hội Thánh là chống Trời. Nhưng Hội Đồng Chưởng Quản nhơn sanh có quyền chống mà không phạm luật.  

...       Cái hay của Đạo Lịnh 01 là như vậy đó”. 

       Tôi mới chợt bừng tỉnh thấy được cái hại vô cùng to lớn của Cơ Bút nếu để lọt vô tay kẻ xấu. V́ vậy tôi mừng thầm cảm ơn sự d́u dẫn của Thiêng Liêng về việc ra đời của Đạo Lịnh 01. 

       …

       Nói về phạm luật pháp th́ chỉ có Phạm đạo Luật Mậu Dần v́ làm cho bốn cơ quan Chánh Trị Đạo bị tê liệt. Tất cả Pháp và Luật của Đại Đạo hỡi c̣n nguyên. 

       Đây là sự khôn ngoan của chư Thiên-mạng được sự ám trợ của thiêng liêng đă cho ra đời một Văn bản tối quan trọng làm hài ḷng quyền đời nhưng không có hại quyền Đạo.  

       V́ Văn bản Đạo lịnh 01 đă được hai Ngài Chưởng Quản đặt ra trong tư thế không thể ban hành nên kết quả không thể thi hành. 

       Nếu nó được ban hành th́ do  một chức năng bất hợp pháp đă làm. Việc này dù cho thất ức niên sau hậu nhân Cao Đài vẫn c̣n quyền truy cứu. 

       Thực tế Đạo Lịnh 01 vẫn được ban hành, vẫn được lưu truyền vào nhơn sanh? Vậy ai đă làm chuyện đó? Trong khi các cấp hệ thống hành-chánh của Đạo bị vô hiệu rồi. Không c̣n Cửu viện, Châu, Tộc nữa làm thế nào Đạo Lịnh đến tới tận cùng thôn quê sằn dă?  

...

       Trong bài viết của Đạo huynh Nguyễn Chuyên Khoa muốn nói người đạo diễn Đạo lịnh 01 đă quá dốt không thấy xa.

       Người ấy (ông Trương Ngọc Anh) quá nôn nóng muốn dâng công đă vội vàng vướng nhiều  sơ sót. Cái sơ sót quan trọng nhứt là cấm cơ bút.

       Đó là phương tiện để chư Thần Thánh Tiên Phật truyền dạy, cũng là phương tiện cho tà-thần tiếm vị lừa gạt nhơn sanh. 

       Nhờ vậy nhơn sanh mới thấy rơ đâu là chơn-đạo đâu là giả-đạo mà có sự lựa chọn cho lập trường của chính ḿnh. 

       Nói tóm lại Cơ Bút hiện nay nếu được tái sử dụng sẽ nguy hiểm vô cùng nên không được sử dụng là điều chính đáng.       

       Người có nặng ḷng với đạo-pháp ngày c̣n một ít. Người có học lịch lăm hiểu biết lại thúc thủ ngồi chờ. Cụ thể nội dung ư kiến của một vài nhân sĩ (xin miễn nêu tên) như sau: 

       “Khi không có cơ bút tại Cung Đạo th́ không có cầu phong, cầu thăng chức sắc CTĐ, HTĐ và PT 

       Cho nên câu hỏi này không có đáp án đúng với Phap Chánh Truyền. Cũng như bạn không thể chứng minh 1=0 trong đại số vậy.Thân mến…”. 

       “1/ Tất nhiên là phải có cơ bút tại Cung Đạo rồi mới có phong thưởng. 

       2/ Cơ bút thuộc phần hành của Hiệp Thiên Đài. Cho nên việc chọn đồng tử cũng là quyền của Hiệp Thiên Đài tuyển chọn. 

       Tuyển chọn bằng cách nào? 

       Tuyển chọn bằng cách tuyển công quả cho nhân sự HTĐ. Bắt đầu bằng phẩm thấp nhất là LUẬT SỰ. Rồi từ trong đó xuất hiện đồng tử. 

       3/ Làm sao tuyển chọn LUẬT SỰ? 

       Luật sự thuộc về khoa mục. Nghĩa là lấy các môn thi cho phẩm LUẬT SỰ của Hội Thánh dùng khi trước để thi, cộng thêm phần kỹ thuật vi tính. Quá tŕnh công quả sẽ thể hiện căn cơ các nhân sự và từ đó HTĐ chọn đồng tử. Đó là con đường b́nh thường. 

       C̣n như có huyền diệu thiêng liêng thế nào không đoán định được 

       4/ Khi nào được quyền tuyển chọn? 

       Theo ư kiến của các nhân sĩ: 

       “- Muốn có cầu phong chức sắc phải có cơ bút. 

       - Muốn có cơ bút phải có Hội Thánh làm việc. 

       - Muốn có Hội Thánh phải có đủ chức sắc. 

       Muốn có đủ chức sắc phải cầu phong tân cử. 

       Muốn cầu phong tân cử  phải quay về điều kiện  cơ bút… 

       Một cái ṿng luẩn quẩn khép kín không lối thoát.” (Hết trích).

 

       Nếu ta chỉ châm bẩm nh́n vào cơ-bút để tái phục hưng đạo-pháp trong hoàn cảnh hiện nay, chẳng phải đi vào ngơ cụt nguy hiểm hay sao? Sao không nghĩ một phương thức khác hơn? 

       Chúng ta đă quên là Chí Tôn đă ban cho chúng ta một cái quyền tối trọng là quyền Vạn Linh đối với quyền Chí Linh.

       Đă quên Đệ Tam Thiên Nhơn ḥa ước : Dieu et Humanité. Thiên Thượng và Thiên Hạ mà t́m kiếm phương thức hữu hiệu để phục hưng đạo-pháp? 

       Người viết đă có ư kiến rồi. Nhưng không thể nói ra trong công cộng sẽ không hay cho công việc. 

       Kính chúc quư đồng môn  luôn vui khỏe không ngừng đem các món-báu của ḿnh (tam bửu) đă dâng cho Chí Tôn mà t́m được phương cách tốt nhứt. 

Nay kính, 

Sài g̣n ngày 12 tháng 06 năm Canh Tư. 

                                 Ngô văn Trí.                                                                                                                                                  

       Quư vị vừa nghe qua bài viết của đạo huynh Ngô Văn Trí.

 

       Phải nói rằng chúng ta vô cùng đau ḷng để thốt lên câu: Nhờ cấm cơ bút và giải thể hành chánh đạo đă giúp cho tín hữu Cao Đài nhận diện được đâu là chơn và đâu là giả! 

Như bài viết đă nói ở trên, chúng ta đang sống trong một đất nước, không thể không chấp hành luật vua phép nước. Đó là một trong Tam Cang Đạo.  

       Nếu ngài Bảo Đạo và quư ngài Đầu Sư không kư Đạo Lịnh 01, chắc chắn cũng có người khác kư?  

       Biết đâu chừng ấy, Đạo c̣n gặp nhiều khó khăn trắc trở gấp nhiều lần đau khổ hơn là bị giải thể hiện nay. 

       Khi nói lên điều này, sẽ không làm hài ḷng một số huynh tỷ. Nhưng đó là một sự thật. Được may mắn trong nước mắt và đau khổ!  

       Riêng nói về Thiên Thơ chắc đă có định cho Quyền Đạo phục hồi sau thời gian dài khảo dượt.  

       Con cái của Chí Tôn đến lúc cũng phải thi thố tài năng làm cho được việc.  

       Chính xác hơn, dĩ nhiên là phải nhiều lần hay hơn, nhiều lần hợp pháp hơn, và nhiều lần hợp nhơn tâm hơn việc Hội Đồng Chưởng Quản đă làm. 

       Trong một  bài viết, đạo huynh Nguyễn Chuyên Nghiệp đă cam kết chịu tội trước thiêng liêng sẽ dâng lên cho Hội Thánh Lưỡng Đài một cách thức định phái phong chức cho tân Lễ Sanh không bị một ai có thể t́m lư do để dị nghị, b́nh phẩm là Phàm Phong được. Cách ấy vẫn không dùng cơ bút. ( Xem bài viết tại đây). 

       Huynh ấy không thể nói ra công khai trong thời điểm này. Đây là trí tuệ của chư môn đệ Cao Đài Chí Tôn đă sử dụng tinh thần trí năo của chúng ta vào việc suy nghĩ t́m hay giúp Đạo. 

       Riêng trong Quư huynh tỷ những trí thức nhân sĩ ưu thời mẫn thế đa văn quảng kiến chắc không phải ngồi chờ xem đạo huynh Nguyễn Chuyên Nghiệp sẽ đề nghị phương thức ǵ mà dám bạo miệng cam kết chịu tội trước thiêng liêng để lên tiếng khen hay là trích điểm? 

       Huynh Tỷ cũng nên mỗi người hiến một kế cho Đạo Trời phải không? 

       Có lẽ ước vọng có cơ bút để phong và định phái cho chức sắc Cửu Trùng Đài phái sẽ bớt nôn nóng mong mỏi có cơ bút tức khắc phải không?  

       Đến đây buổi đàm luận t́m hiểu đạo sự đến lúc tạm kết thúc. 

       Mong Chư huynh Tỷ và quư vị Cao Minh có sáng kiến ǵ xin đóng góp, b́nh luận cho tất cả đàn em tham khảo.  

       Kính chào tạm biệt quư vị.  

Nam mô Cao đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

LÊ THỊ MINH TRANG

(lược ghi theo bài nói chuyện trên Kênh Luận Đàm Đạo Sự)

 

    

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000