ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Thánh hiện tại ở đâu ra?

Ngô văn Trí 

       I/- Đặt vấn đề

       1/- Có phải nền hành chánh của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh bị giải thể do Đạo Lịnh 01 không?

       2/- Không có Đạo Lịnh 01 nền hành chánh của Đạo có c̣n không? 

       Trả lời minh lư các câu hỏi này sẽ phần nào giảm được nỗi oan của ba ngài (tác giả Đạo Lịnh 01). Nhưng nỗi oan sẽ không tiêu mất mà nó phải đưa về một nơi khác để chịu trách nhiệm hữu h́nh. 

       II/- Nội dung chính:

       Hội Thánh hiện tại ở đâu ra?

 

Trong bài viết Lời Phật dạy. Sao lại không tin?” đăng trên Diễn Đàn Về Nguồn, tác giả có đặt câu hỏi như trên. Tôi muốn có đôi hàng t́m hiểu về câu hỏi ấy. Xin nhắc lại câu hỏi: 

       "..Hội Thánh hiện tại ở đâu ra?" 

       Chắc chắn sẽ có nhiều người vội vàng chửi vào câu hỏi ấy cho là ngớ ngẩn. Câu hỏi vậy mà cũng đặt ra được. Hội Thánh th́ do Chí Tôn lập chứ ở đâu mà đem ra hỏi. 

       Xin thưa với quư đồng đạo rằng sẽ không ngớ ngẩn nếu quư bằng hữu chịu khó xem xét ngọn ngành các chứng cứ đối chiếu sau đây sẽ rơ. H́nh (1a, 1b, 1c và h.2) đính kèm theo bài viết này. 

       Trước khi vào nội dung chính tiểu đệ xin được đôi phút quỳ trước anh linh của:

               Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, Ngài Thượng Đầu Sư Thượng Sáng Thanh, Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh cầu xin phù hộ cho đệ tử t́m đủ tư liệu để thanh minh cho nỗi oan ức của quư Ngài về sự ra đời của Đạo Lịnh 01.

         Với quư ngài Thái Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh và Ngài Thượng Trọng Thanh (Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư) tiểu đệ xin quư ngài thứ lỗi v́ việc tái truy t́m những  uẩn khúc trong lịch sử Đạo đă quá lâu, xảy ra trong thời gian của quư Ngài hành quyền liên quan đến Thông Tri 001 mà hai Ngài đă kư. Đôi khi việc hữu h́nh không phải lúc nào cũng song hành cùng với  việc vô vi. Ở đây tiểu đệ chỉ phăng dần đến gốc việc làm cho Hành Chánh Đạo bị phá nát về phần hữu h́nh mà thôi. Tuyệt đối không dám phán xét ǵ cả. Phần thiêng-liêng th́ đă có các đấng lo liệu. Kính xin hai ngài miễn chấp. 

       1/- Danh từ Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh có từ khi nào?

       Trước tiên nói đôi điều về thủ tục ra đời một Thông Tri của Hội Thánh. Thông Tri của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một văn bản hành chánh của Cửu Trùng Đài, nên phải có đủ ba Chánh phối Sư kư tên.  Thời gian đó ngài  Ngọc Triệu Thanh (NCPS) qui Thiên đột ngột, trách nhiệm Ngọc chánh Phối Sư được ngài Ngọc Tịnh Thanh nắm quyền. Ngài Ngọc Tịnh cũng vội qui Thiên. Chức vụ Ngọc Chánh Phối Sư một lần nữa bị khuyết. Hội Thánh Lưỡng Đài đă cử Thượng Chánh Phối Sư Thượng-Trọng-Thanh kiêm luôn trách nhiệm quyền Ngọc Chánh Phối Sư.  Thực tế Thông Tri 001 chỉ có hai chữ kư.  Tác giả của Thông Tri 001 là ngài Thái Hiểu Thanh và ngài Thượng Trọng Thanh.  Sau đó ngài Thượng Trọng Thanh không hiểu v́ sao bị tai nạn tử vong một cách bí ẩn và khó hiểu??? 

       2/- Lời phân trần và tạ lỗi với quư ngài đă kư Thông Tri và Đạo Lịnh 01.

       Người viết xin một lần nữa quỳ trước anh linh chư tiền bối có tên được đề cập trong bài này, cầu xin quư ngài phù hộ cho đệ tử t́m đủ bằng chứng để chứng minh sự thật, và cũng xin tha thứ cho mọi sơ xuất lỗi lầm nếu có.

       Người viết bài này kính mong anh Linh của hai ngài Thái Hiểu Thanh và  Thượng Trọng Thanh  chứng giám phù hộ cho tác giả bài viết có được sự phản ánh trung thực về nỗi oan ưng  của quư ngài  để nơi cơi thiêng liêng được thanh thản và giúp cho hậu thế hiểu được khúc quanh lịch sử của Đạo thời gian đó. Chứng cứ để lại không có. Lời biện giải riêng của quư Ngài không thấy. Thế giới phàm trần này không thể hiểu được thâm cung bí bí sử bên trong, chỉ c̣n cách lần theo các văn bản đă kư và tŕnh tự ban hành mà t́m hiểu. Nơi cơi thiêng liêng th́ các đấng đă rơ đệ tử không dám nhận xét ǵ hết. 

       Mục đích thứ hai là t́m hiểu tận tường nguồn gốc Đạo Lịnh 01 để giải oan cho Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và hai ngài Thượng và Ngọc Đầu Sư. V́ nay nơi cơi hữu h́nh người ta vẫn c̣n tâm lư oán trách Đạo Lịnh 01 do các Ngài Bảo Đạo và Đầu Sư lập. Tâm lư đó càng in sâu trong tiềm thức. Trách quư Ngài th́ không dám nói trách mà vâng lịnh chấp hành Đạo Lịnh th́ không vâng. Khiến nơi cơi hư linh ba ngài tác giả Đạo Lịnh chắc chắn bị đau buồn v́ hậu tấn hiểu sai sự việc.

       T́m hiểu một vấn đề vô cùng trọng đại liên quan đến tiền bối là điều hết sức cẩn trọng và nghiêm túc. Tiểu đệ không dám khinh xuất.  

       Trót sanh nhằm thời bạo ngược nhiễu nhương, một sự kiện thực tế không cho phép nói thẳng ra được mà cũng không thể im lặng cúi đầu coi như không có ǵ! V́ t́nh thế góc độ nh́n việc làm hữu h́nh buộc phải khác hơn cơi Thiêng liêng.  

       Hôm nay đưa bài viết này cho những người phàm trần cùng t́m hiểu, không có  ư phê phán điều ǵ nơi việc làm của quư Ngài. Điều đó đă có Chí Tôn minh giám. 

       Mục đích người viết bài này muốn có đôi lời minh oan cho quư ngài kư Đạo Lịnh 01.

       Kính anh linh Ngài Thượng Trọng Thanh nơi cơi thiêng liêng xin minh chứng cho sự hiểu nhầm bất đắc dĩ của hậu thế. Tại sao ngài kư xong Thông Tri rồi mới bị tai nạn tử vong? Giả sử nếu ngài bị tai nạn sớm hơn một tí th́ có lẽ Thông Tri 001 không thể ra đời?

       Tại sao ngài Thái Hiểu Thanh không cùng  bị tai nạn chết bí ẩn như ngài Thượng Trọng? 

       Như vậy sự bí ẩn bên trong của hai người kư Thông Tri nằm ở hai giới tuyến khác nhau hoàn toàn? 

       3/- Các móc thời gian lịch sử chính cho nội dung này.

       Sau đây là những mốc thời gian cụ thể:

       a/- Ngài Thái Hiểu Thanh nhận trách nhiệm Thái Chánh Phối Sư năm 1974, đến đầu năm 1976 th́ phế phận đi tham gia chánh quyền. (Văn Thư sau cùng có chữ kư của ngài Thái Hiểu là Huấn Lịnh 02/HL ngày 21-6- Bính Th́n dl 19-7-1976 do Thái Hiểu, Thượng Trọng và Ngọc Triệu kư tên)

       b/- Trong năm 1976, Hội Thánh Lưỡng Đài cử ngài Phối Sư Thái Thế Thanh thừa Quyền Thái Chánh Phối Sư đến cuối năm 1978. (Thông Tri 09/TT-NCPS ngày 1-10 Mậu Ngọ dl 1-11-1978 có chữ kư của Ngài Thái Thế Thanh). (theo tiểu sử Phối Sư Thái Thế Thanh)

       c/- Đến ngày 16-1- Kỷ Mùi  dl 12-2-1979. trong Thông Tri 001 có chữ kư của Thái Chánh Phối Sư lại là ngài Thái Hiểu Thanh (thật khó hiểu?) kư chung với ngài Thượng Trọng Thanh (hai trách nhiệm Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư). 

       4/- Tại sao đă có Thông Tri 001 rồi c̣n phải thêm Đạo Lịnh 01?

       Qua các sự việc nêu trên cho thấy một điều là sự tính toán sai lầm của đạo diễn của Hội Thánh Cao Đài Ṭa Ṭa Thánh Tây Ninh. Người Ta cứ nghĩ rằng có một Thông Tri đủ ấn kư của các Chánh Phối Sư và các ngài Chưởng Quản hai Đài phê duyệt là được. Nhưng ra thực tế giá trị của một Thông Tri không mạnh. Người tín hữu có quyền không chấp hành. Mọi kiện cáo khiếu nại có thể xảy ra làm phức tạp t́nh h́nh thêm. 

       Sau khi ban hành mà không thể thi hành. Đạo diễn mới nghĩ ngay đến liều thuốc cực độc uống vào sẽ bị tê liệt chết tức khắc: Đó là Đạo Lịnh 01.

       Lẽ ra theo hệ thống phân quyền Đạo Lịnh phải có trước,  thuộc cấp hành chánh Đạo ra Thông Tri chấp hành và thi hành là mọi việc không có kẻ hỡ. Đằng này họ đi ngược lại nên nghịch đạo lư. 

       Đây là thiên ư giúp cho hậu thế hiểu được sự trong sạch của quư Ngài Bảo Đạo và Đầu Sư.

       5/- Trách nhiệm làm cho Đạo bị giải thể thuộc về ai?

       Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải bắt đầu từ ngài Thái Chánh Phối Sư  Thái Hiểu Thanh. Chỉ như vậy chúng ta mới rơ được nguồn gốc của cái gọi là Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh. Ngài Thái Hiểu Thanh vốn đă là Thái Chánh Phối Sư trước 1974. Sau khi cách mạng thành công, ông thôi việc Đạo đi tham gia chính quyền. Lúc đó Hội Thánh Lưỡng Đài phải cử ngài Phối Sư Thái Thế Thanh để thừa quyền Thái Chánh Phối Sư. Cụ thể là những văn bản cuối năm 1978 là do cụ Phối Sư Thái Thế Thanh đương quyền kư tên với tư cách thừa quyền Thái Chánh Phối Sư. Qua đầu năm 1979 Ngài Thái Hiểu Thanh quay trở về đ̣i lại chức vụ Thái Chánh Phối Sư để kư cho được Thông Tri 001. Ngài Thái Hiểu trở về với tư cách pháp lư nào? Phải chăng Thông Tri 001 ngài Thái Thế Thanh không chịu kư nên ngài Thái Hiểu buộc ḷng dùng hạ sách nhân danh nguyên (cựu) Thái Chánh Phối Sư kư tên?

        Lúc đó là thời gian quân quản bao cấp, không có một tư liệu nào được lưu lại? Quư Ngài th́ đă đều quá cố. 

       Chính Thông Tri này đă quyết định giải thể  hành chánh đạo, tạo lập Hội Đồng Chưởng  Quản. Người kư tên Thông Tri 001 là Ngài Thái Hiểu Thanh và Thượng Trọng Thanh. Ngài Thượng Trọng Thanh ngoài trách nhiệm Thượng Chánh Phối Sư c̣n được  Hội Thánh Lưỡng Đài đề cử giữ thêm Quyền Ngọc Chánh Phối Sư thay thế cho Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Tịnh Thanh  đă qui Thiên đột xuất. Ư nghĩa thiêng liêng th́ người phàm trần không thể biết, Nhưng tại mặt thế cơ cấu hành chánh đạo tan nát là do chính hai Ngài. Ngài Thượng Trọng gánh nặng hơn gấp đôi v́ đă kư hai chữ kư. Nỗi oan ưng của hai Ngài hậu thế không thể nói được. Cái đó tùy vào văn bản Thông Tri do quư ngài soạn hay người ngoài soạn các ngài bất đắc dĩ phải kư mới chứng minh và giải oan được?

       Cái chết bí ẩn của ngài Thượng Trọng có thể là h́nh phạt hữu h́nh mà thưởng vô vi chăng? Từ những văn bản kể trên cho thấy Ngài Thái Hiểu Thanh đă phạm Đạo Nghị Định thứ năm của Đức Lư không phế đời hành đạo, đang giữ trách nhiệm của Đạo tự phế phận tham gia việc đời. 

       Đến 12-2-1979  ngài Thái Hiểu lại trở về giành lại chức vụ Thái Chánh Phối Sư với tư cách là một người đang làm cán bộ nhà nước kư Thông Tri 001 ngày 12-2-1979 lên án Chư tiền bối Đại Thiên Phong và quyết định giải thể luôn bộ máy hành chánh đạo của các Đài, lập một Hội Đồng Chưởng Quản để quản lư nền Đạo. Ngài lúc kư đó với tư cách là một Thái Chánh Phối Sư của Hội Thánh mới với tên gọi là Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh chứ không phải Thái Chánh Phối Sư của Hội Thánh Cửu Trùng Đài (xem h́nh 2). Xin ghi nhớ điều này.

       Việc này tương đương với việc Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh mới lập nên đảo chánh Hội Thánh Lưỡng Đài vậy.

       Trong khi trước đó ( trước cuối năm 1978), các văn bản của Đạo đều ghi là HIỆP THIÊN ĐÀI hoặc  Hội Thánh Cửu Trùng Đài (văn pḥng Thượng hoặc Ngọc Chánh Phối Sư tùy theo chuyên môn.) Chí Tôn đă lập cho mỗi Đài một Hội Thánh riêng. 

Trở lại vấn đề, câu hỏi Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh từ đâu mà có? Câu trả lời chính xác danh xưng Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh xuất hiện lần đầu tiên trong Thông Tri 001 ngày 12-2-1979. Thông Tri này là do một cựu chức sắc là nguyên Thái Chánh Phối Sư đang làm cán bộ tên Hiểu  đứng ra thành lập  bên ngoài Nội Ô Ṭa Thánh. V́ không do Hội Thánh Lưỡng  Đài lập.  

       Từ những sự kiện trên, chúng ta thấy ba ngài Bảo Đạo và Thượng, Ngọc Đầu Sư  chỉ thừa hành những ǵ đă được ngài Thái Hiểu Thanh định sẵn trong Thông Tri 001 mà kư Đạo Lịnh 01 một cách không tự nguyện. Sự loạn hàng thất thứ đă bắt đầu ngay từ đó, cấp dưới đặt cấp trên vào một thế kẹt. 

       Dĩ nhiên không phải một ḿnh ngài Thái Hiểu Thanh mà trong đó có vai tṛ của Ngài Thượng Trọng Thanh (Thượng và ngọc Chánh Phối Sư).

       Đạo huynh Đặng Văn Hưởng cũng có bài viết “Ai đă giả thể Hành Chánh Đạo”

       6/- Những nhân vật phá Đạo:

       Ngoài các ngài Chánh Phối Sư kư tên c̣n nhiều người nữa góp phần gây sóng gió đẩy chiếc xe Đại Đạo xuống vực thẳm. Lúc ấy người ta không dám nói thẳng tên của những người này. 

       Mời thưởng thức bài thơ kỳ cục sau đây của ngài Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp). 

       Trích trong bài viết Vài Nét về Trương Ngọc Anh

 

       “ Thất Huỳnh, sới lạo, trư thường sửa,

       Ngoảnh họng đồi kêu đám Quốc Tŕ.

       Cảnh tỉnh búa ŕu khua ỏm tỏi,

       Sương tầm nổi giận bức xiêm y.

       Phan khuyết, rược hăng, vân hẻo khiếu,

       Ṣn cành dữ sũng lỉnh tiên chi.

       Bao đầu ai thống đời đi đức,

       Xanh mặt lẩn chê lảo khải tỳ.”

       Xin chú thích bài thơ trên sau đây:

       - Thất huỳnh: Bảy Mẩn (Huỳnh Minh Mẩn)

       - Sới lạo: Sáu Lợi, đầu pḥng khoa mục.

       - Trư thường sửa: Trư là heo, thường sửa là Thừa Sử Trương Ngọc Anh.

       - Họng đồi: là Hội Đồng Chưởng Quản.

       - Sương tầm: Sâm (Giáo Sư Ngọc Sâm), Tường (Giáo Sư Thượng Tường).

       - Phan khuyết: Khuyên (Cải Trạng), Phát (GS Thái Phát).

       - Hẻo khiếu: Hiểu Khéo. Hiểu (P.S Thái Hiểu), Khéo (Chơn Nhơn).

       - Ṣn cành: Sành (GH Thượng Sành), C̣n (GS Thái C̣n).

       - Dữ sũng: Dũng (Truyền Trạng), Sử (GH Thượng Sử).

       - Rược hăng: Rặc (GH Thái Rặc), Hương (GH Ngọc Hương).

       - Vân: Mây (Phối Sư Hương Mây).

       - Ai thống: ông Thái tức Thái Hiểu.

       - Lẩn chê: Lê Chẩn (GS Thái Chẩn).

       - Lăo khải tỳ: Lỹ (GS Thượng Lỹ), khỉ tài tức bất tài.

       - Lĩnh tiên chi: Lỹ tiên chinh tức GS Lỹ và Đạo Nhơn Chinh.

       Bài thi không niêm luật, nói láy vô duyên, nhưng có tác dụng bôi lọ những tên hại Đạo, nhất là Năm Anh mang danh con heo.

       Bài thi này không niêm luật, từ ngữ được dùng đọc không hiểu. Khi  được chú thích người đọc mới vỡ lẽ đó là tổng hợp các chức sắc phá Đạo đang có thế lực rất mạnh. Ngay cả nói đến tên người ta cũng không dám nói trực tiếp, chỉ dùng tiếng láy th́ đủ biết uy quyền của những tay phá Đạo lớn cỡ nào! 

       Đặc biệt trong bài thi tác giả nói đến ngài Thái Hiểu Thanh đến hai lần: Ai thống (ông Thái), Hẻo Khiếu (Hiểu Khéo)..

       Một điều ngạc nhiên nửa, tuy cùng kư tên Thông Tri 001 với Ngài Thái Hiểu mà  không có từ nào chỉ Ngài Thượng Trọng Thanh. Cho thấy ông Trọng không phải là người đáng sợ như ông Hiểu dù cả hai đều là tác giả Thông Tri 001. 

       IV/- KẾT LUẬN:

       1/- Tiền kết luận.

       Kính Anh Linh quư ngài Đầu Sư và Bảo Đạo, tiểu đệ đă phăng ra ngọn ngành như vậy, dù cho có Đạo Lịnh 01 hay không th́ hành chánh Đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh vẫn bị giải thể. Chứ không phải do Đạo Lịnh mới giải thể. Mong chư đồng đồng đạo suy ngẫm coi phải vậy không mà thôi không oán trách nữa!

       Kính Quư Ngài Thái Hiểu và Thượng Trọng. Hành Chánh Đạo Cao Đài bị giải thể khởi nguồn do Thông Tri 001 mà quư Ngài là tác giả. Quư ngài không thể chối trách nhiệm nơi cơi thế gian này. Riêng về cái chết của Ngài Thượng Trọng Thanh đă có thể minh chứng cho tấm ḷng trung kiên của Ngài. Nên hậu thế không oán trách ǵ ngài. Mong ngài hăy yên nghỉ nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống phù hộ cho hậu thế tiếp tục vượt khỏi chông gai trên đường hành đạo. 

       2/- Mượn lời của bài viết trong sách Lược Sử Chánh Phối Sư nhiệm kỳ 12 để kết thúc.

       Đến đây xin mượn bài viết trong sách Lược sử Chánh Phối Sư nhiệm kỳ 12 làm lời kết.

       ".. Hội Thánh giao quyền cho hai vị Q. Thượng Chánh  Phối Sư Thượng Trọng Thanh và Q.Ngọc Chánh Phối Phối Sư Ngọc Tịnh Thanh đảm nhiệm. Giao Quyền Thái Chánh Phối Sư cho Phối Sư Thái Chánh Phối Sư. 

       Ông Thái Hiểu  Thanh đă phế Đạo hành Đời. Ông đă vi phạm Đạo Nghị Định thứ năm của Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp năm Canh Ngọ (1930) và Đạo Luật Mậu Dần (1938) cùng tất cả Luật Lịnh của Hội Thánh Lưỡng Đài đă ban hành từ thử. 

       Thời điểm Kỷ Mùi 1979, ông là một chức sắc phạm pháp luật. Nên không thể nhân danh Thái Chánh Phối Sư để kư Thông Tri 001. Lúc ấy đă có người đảm nhiệm thừa Quyền Thái Chánh Phối Sư rồi. 

       Nên văn bản gọi là Thông Tri 001 ngày 12.2.1979 là hoàn toàn bất hợp pháp.

Viết tại Sài G̣n ngày 27 tháng 11 năm 2020

Ngô Văn Trí.

       Ghi chú:

       H́nh 1a, 1b, 1c là các văn thư của Hội Thánh Lưỡng Đài.

       H́nh 2 là văn thư của Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh

       H́nh 1a:

        H́nh 1b:

       H́nh 1c:

        H́nh 2:

  

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000