ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯỜNG TR̀NH

V/V Thuộc hạ của ông Nguyễn Thành Tám đàn áp Lễ Thượng Tượng

tại Hương Đạo Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh.

 

Kính thông báo cùng đồng đạo bảo thủ chơn truyền của nền Đại Đạo 1926,

           Hôm nay, mùng 1tháng10 năm Ất Mùi (12/11/2015), đạo muội Lại thị Sĩ ngụ tại ấp 3, Hương đạo Suối Dây, Tân Châu có mời đồng đạo bảo thủ chơn truyền chánh pháp của Đức Chí Tôn đến tại tư gia để thiết Lễ Thượng Thánh Tượng Thiên Nhăn  thờ Đức Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật.

          Trước ngày Thương Tượng gia chủ có đến Chủ Tịch xă, văn pḥng Ủy Ban Tôn Giáo Suối Dây xin phép và được sự đồng ư của chính quyền .

           Nhưng vào lúc 11h30, đồng đạo các nơi tề tựu đến chuẩn bị hành lễ th́ bổng dưng xuất hiện 4 chiếc xe 15 chỗ chạy ào vô nhà. Trên xe tràn đầy người: đạo phục có , đồ ngắn có. Không một lời nào,tất cả khoảng bảy mươi người xông vào nhà dùng gậy thanh sắt ,cây củi, đá..tấn công đồng đạo. Quá bất ngờ, đồng đạo chỉ biết né tránh. Đám người nhào đánh túi bụi, giựt chuông , mơ, Thánh Tượng...Cảnh tượng diễn ra giống như bọn thổ phỉ đi ăn cướp, đánh phá dân lành. Chánh Trị Sự Vơ văn Cai Hương đạo Suối Dây giành lại th́ bị bọn người này đánh đấm vào mặt, tổn thương vùng mũi. Mấy con gia chủ can ngăn đều bị đánh.

           Đồng đạo gọi báo CA 113 và CA huyện yêu cầu tiếp cứu, khi CA 113 huyện Tân Châu đến hiện trường c̣n nguyên, nghi thờ không c̣n đủ, người thương tích. CA huyện xác minh tại hiên trường, nắm rỏ từng đối tượng mời về xă yêu cầu C T S Vơ văn Cai tường tŕnh sự việc lúc 15h cùng ngày.

          Đồng đạo lo chuông mơ ,sớ , Thánh Tượng tiếp tục cúng dưới sự có măt C.A hổ trợ. Do Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo bị thương tích trầm trọng v́ máu cứ chảy, nên đồng đạo yêu cầu hiền huynh Lễ sanh Ngọc Nghệ Thanh chứng Đàn .

          Năm Họ Đạo đến tư gia đạo muội Lại thị Sĩ gây rối loạn đàn áp gồm:
Họ đạo Suối Dây ,Họ đạo Tân Thành Suối Ngô, Tân Hội ,Tân Ḥa, Họ đạo Thị Trấn Tân Châu ,Ban Thuyền Họ Đạo Suối Dây Tư Đa do Cai Quản Ngoc Bé Thanh điều động đàn áp ,dưới sự có mặt của Phó Đại Diện Ngọc Quả Thanh..Ngoài ra c̣n có Phó Trị Sự Phan Hồng Hiệp ngụ tại ấp 6 Suối Dây là người hăng say trong việc đàn áp này.

          Vào lúc 22h hôm nay đồng đạo có điện thoại thăm hỏi chia sẻ nỗi đau ḷng với gia chủ và gia đ́nh của Chánh Trị Sự Vơ văn Cai. Được biết Huynh Cai đang trên đường đến bệnh viện huyện Tân Châu cùng với hai con trai của đạo muội Lại thị Sĩ. Hai cháu trai này bị đánh dồn dập trên lưng, bị phang đá vào người đăng vô cùng đau đớn, c̣n CTS Cai th́ máu mũi ra rất nhiều, không cầm được nên bị chóng mặt.

          Đồng đạo bảo thủ chánh giáo chơn truyền đồng chia sẽ nỗi đau của con cái Chí Tôn đang gánh nạn ,chỉ v́ không muốn cải sửa nền chánh giáo ra phàm giáo.

          Kính quí đồng đạo cùng chia sẽ nỗi đau ḷng .

          Lại thêm một An Ḥa Trăng Bàng lần hai . .Sư việc xin sẽ thông báo sau !

Kính tường.

(Tiếng Thu tường tŕnh từ Việt Nam)

 

Ghi Thêm:

          - Được biết đạo muội Lại Thị Sĩ nguyên là Phó Trị Sự trong Tổ Nghi Lễ thuộc Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh của ông Nguyễn Thành Tám được 10 năm. Trong quá tŕnh dài phục vụ trong Tổ Nghi Lễ, hiền muội đă chứng kiến được những việc làm sai trái, không đúng đạo pháp chơn truyền của tập thể tổ chức quốc doanh này, đặc biệt là chứng kiến cảnh đàn áp một cách vô đạo, vô nhân tính của thuộc hạ ông Nguyễn Thành Tám trong Lễ Thượng Tượng tại xă An Ḥa, huyện Trảng Bàng ngày 15/7/2015 (mời xem lại phần video đàn áp này tại : http://huongdaoflorida.com/7videoclips.html ); nên cùng ngày nói trên (12/11/2015) hiền muội Lại Thị Sĩ đă làm Tờ Trả Chức Phó Trị Sự lại cho ông Nguyễn Thành Tám đồng thời thỉnh cầu hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh hướng dẫn cho tái thệ lại. Lại thêm một tấm gương cho những ai có tấm ḷng nhưng lỡ sa chân vào con đường tà đạo soi vào.

          - Cho đến khi chúng tôi lên bài này, 9 giờ sáng VN ngày 13/11/2015, hiền huynh Chánh Trị Sự Vơ văn Cai vẫn c̣n nằm điều trị tại bịnh viện huyện Tân Châu.

Chánh Trị Sự Vơ văn Cai

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634