ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 video clips cảnh Lễ sanh Thượng Tụi Thanh (thuộc Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh) dẫn côn đồ tàn phá buổi Lễ Thượng Tượng ngày 15/7/2015

 

1/ Lễ Sanh Thượng Tụi Thanh (Cao Đài quốc doanh) dẫn 40 côn đồ phá Lễ Thượng Tượng nhà hiền tỷ Lê thị Kim Thôi ấp An Quới, xă An Ḥa, huyện Trảng Bàng ngày 30 tháng 5 năm Ất Mùi (15/7/2015):

 

2/ Quang cảnh bọn côn đồ do Lễ sanh phàm phong Thượng Tụi chỉ huy đập phá nhà cửa của hiền tỷ Kim Thôi tại buổi Lễ Thượng Tượng:

3/ Có sự hiện diện của chánh quyền:

4/ Phong cách tu hành của Cao Đài quốc doanh Tây Ninh là đây:

5/ Bọn côn đồ đập Thiên Bàn lấy Thánh tượng, chuông mơ:

6/ Nhà cửa tan hoang, chánh quyền chống lưng cho bọn côn đồ và Cao đài quốc doanh tàn hại người tu hành chân chính:

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634