ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tường thuật lại chi tiết

Việc thuộc hạ của ông Nguyễn Thành Tám đàn áp Lễ Đại Tường

 

Việc thuộc hạ của ông Nguyễn Thành Tám với sự hỗ trợ của chánh quyền đàn áp Lễ Đại Tường xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 10 năm Ất Mùi (13/11/2015) tại Hương Đạo Trường Cửu, xă Trường Ḥa, Phận Đạo Đệ Bát.

Nguyên đạo hữu Phạm thị Ánh có làm Tờ Yêu Cầu đồng đạo bảo thủ chơn truyền đến tại tư gia để hành Lễ Đại Tường theo nghi thức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đúng chánh pháp (dân gian gọi là làm Tuần Măn cho người đă mất) cho thân mẫu là cố đạo hữu Phạm thị Tỳ vào ngày 2/10/Ất Mùi.

Gia đ́nh có tŕnh qua UBND xă Trường Ḥa. Vào chiều ngày 1/10/Ất Mùi (12/11/2015), một phái đoàn gồm: Chủ tịch xă Trường Ḥa Vơ văn Hạnh, Chủ tịch Mặt trận Năm Quí, Trưởng ấp Vơ Trọng Nghĩa và Cai quản Họ đạo là Giáo hữu phàm phong Thượng Hùng Thanh đến tại tư gia đạo hữu Phạm thị Ánh làm việc và răn đe đại ư như phải để cho Ban Cai Quản (tức nhóm Cao Đài quốc doanh phản loạn chơn truyền tại địa phương) hành lễ, không được mời nơi nào đến; nếu không th́ đừng trách....

Đúng vào ngày hành lễ (2/10/Ất Mùi), đồng đạo bảo thủ chơn truyền các nơi như G̣ Công, Trảng Bàng, Củ Chi, Thủ Thừa, Hăo Đước, Cầy Siêng, Tân Châu, Suối Dây, Châu thành Thánh địa tề tựu về tư gia của hiền Phạm thị Ánh để hành lễ. Một số đồng đạo ở xa đến trễ th́ bị cô lập các ngơ đường không tới kịp. Ba ban Nhạc, Lễ, Đồng nhi của Hương Đạo Mơ Công. Chánh Trị Sự Trần Ngọc Điệp chứng đàn.

Lúc 10giờ 30 Ban Cai Quản Trường Ḥa, Ban Đại Diện tỉnh Tây Ninh (nhóm Cao Đài quốc doanh phản loạn chơn truyền) và một số côn đồ kéo đến tư gia khoảng ba mươi người cùng với công an xă Trường Ḥa phát loa ra lịnh giải tán, sự việc gây náo loạn cả một khu vực. Công an xă lập biên bản nhưng gia chủ không kư v́ nội dung thiếu trung thực. Cần nói thêm là Giáo hữu Hùng ( một Chức sắc quốc doanh phản loạn chơn truyền) thấy đồng đạo đang dùng cơm để chuẩn bị hành lễ th́ đá văng mâm cơm xuống đất (người tu sao lại có hành động thô phỉ đến như thế, ai phục !!! ).

Mặc dù cảnh tượng diễn ra vô cùng hỗn loạn và đầy áp lực từ phía những kẻ phản loạn chơn truyền kết hợp cùng chánh quyền; nhưng bằng tấm ḷng chí thành và hiến dâng, đồng đạo đă không chùn bước và kiên quyết thi hành nghi lễ Đại Tường cho cố đạo hữu Phạm thị Tỳ bằng cách chia ra hai nhóm, một nhóm ở bên ngoài lo đối phó với bọn phản loạn chơn truyền và côn đồ để bảo vệ an toàn cho nhóm thứ hai thực hành nghi lễ.

 Thấy sự quyết tâm của đồng đạo, nhóm phản loạn chơn truyền và côn đồ lần lượt rút lui, trả lại sự yên b́nh cho những người con trung hiếu với Chí Tôn thực hành viên măn nghi lễ Đại Tường cho người đă khuất.

*** Tin thêm Chánh Trị Sự Vơ văn Cai đă bị nhóm Cao Đài quốc doanh phản loạn chơn truyền kết cùng côn đồ gây thương tích tại buổi Lễ Thượng Tượng ở Hương đạo Suối Dây ngày 12/11/2015 mà chúng tôi đă đưa tin tại: http://huongdaoflorida.com/tuongtrinh5.html

Huynh Cai đă chuyển từ bịnh viện huyện Tân Châu lên bịnh viện tỉnh Tây Ninh và vẫn c̣n đang nằm điều trị tại đây.

 

Tiếng Thu tường thuật.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634